Zlatá jeřabina

Již patnáctým rokem Vyhlašuje Kraj Vysočina anketu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a devátým rokem anketu Skutek roku. Svoje tipy můžete posílat prostřednictvím elektronických formulářů uvedených na stránkách https://www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Nominace lze zasílat do 31. 1. 2019 i na e-mailovou adresu zlatajerabina@kr-vysocina.cz, nebo písemně na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“. Výsledky z předchozích ročníků ankety Zlatá jeřabina Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku naleznete zde.

Zlatá jeřabina – v anketě je možné nominovat do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V první kategorii lze nominovat kulturní akci, jako je např. koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod. a ve druhé kategorii příkladnou obnovu historických objektů (rekonstrukce, restaurování, revitalizace, oprava či údržba). Nově je možné nominovat také příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo též činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví. Podmínkou je, aby akce proběhly v roce 2018 na území Kraje Vysočina.

Skutek roku – skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech Sociálně-zdravotní, Životní prostředí, Volný čas dětí a mládeže, Poradenství, osvěta, vzdělávání. Kategorie pro nominace právnických osob jsou Sociálně-zdravotní, Ekonomická, Životního prostředí a Poradenství, osvěta, vzdělávání, Volný čas dětí a mládeže. Navrhovatel není omezen počtem návrhů. Nelze ocenit skutek nebo projekt oceněný v této soutěži v předchozích letech. Tyto budou z nominací vyřazeny.


← Zpět na přehled