Zlatá jeřabina a Skutek roku

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás upozornili na hlasování (1. března – 31. března 2020) do anket Zlatá jeřabina a Skutek roku.

Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 – 16. ročník veřejné ankety je tradičně rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.

Skutek roku – v 10. ročníku rozhodnou hlasy veřejnosti o vítězství nominovaných skutků ve čtyřech kategoriích fyzických osob – Sociálně-zdravotní oblast, Volný čas dětí a mládeže a Poradenství, osvěta a vzdělávání. O vítězích v kategorii právnických osob rozhodne během března odborná porota.

Elektronické hlasování:
Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety.

HLASOVACÍ FORMULÁŘE

Písemné hlasování:
Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem kulturních počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.


← Zpět na přehled