Zlatá jeřabina – nominace

Dovolujeme si Vás informovat o nově vyhlášeném ročníku ankety Zlatá jeřabina. Rádi bychom ocenili jednotlivce či uskupení, kteří se i přes značně ztížené podmínky a v nejistotě snažili v loňském roce podpořit rozvoj našeho kraje, organizovat kulturní akce a pečovali o naše kulturní dědictví.

Nominace do ankety je možné zasílat od 1. 1. do 31. 1. 2021 elektronicky prostřednictvím nominačních formulářů, které jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Následné hlasování veřejnosti bude probíhat během března 2021.

Pomozte i vy nalézt zajímavé a přínosné počiny, které obohatily kulturní život v našem regionu. Pomozte zaměřit pozornost na všechny, kteří vám svou činností přinesli radost i poznání.

Zlatá jeřabina 17. ročník – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 bude stejně jako v předchozích letech rozdělena do dvou kategorií, a to Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V první kategorii lze nominovat kulturní akci, jako je např. koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod. Lze nominovat i aktivity, které probíhaly z důvodu Covid-19 pouze v online podobě v prostředí internetu. Ve druhé kategorii je možno nominovat příkladnou obnovu historických objektů (rekonstrukce, restaurování, revitalizace, oprava či údržba), ale také příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo též činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví. Podmínkou je, aby akce proběhly v roce 2020 na území Kraje Vysočina.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Tymová, odbor kultury, památkové péče a cest. ruchu, e-mail: Tymova.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260.


← Zpět na přehled