Zakousněte se do knihy

Celoroční projekt na podporu čtenářství, který bude slavnostně zakončen v úterý 11. června 2019 v 8:30 hodin na dětském oddělení za účasti spisovatelky Kláry Smolíkové. Do projektu je zapojena třída 3. C ze ZŠ V Sadech s paní učitelkou Mgr. Danielou Mezerovou.

Smolíková


← Zpět na přehled