Kraj Vysočina v roce 2014

Regionální bibliografie

 

Regionální povinné výtisky

1.
20 let VOŠ v Chotěboři : [1994-2014. zpracovala Drahomíra Pourová]. 1. vyd. Chotěboř : Město Chotěboř, 2014. Chotěbořská edice ; sv. 15. 98 s. : . ISBN 978-80-87330-13-5 (brož.).
2.
24. Podzimní knižní veletrh = 24rd Autumn book fair : 17.-18. října 2014. [sestavila Markéta Hejkalová]. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2014. 61 s. ; . ISBN 978-80-86026-67-1.
3.
Baroko na Havlíčkobrodsku. Aleš Veselý (ed.) ; [autoři studií Petr Arijčuk ... et al.]. Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2014. 248 s. : . ISBN 978-80-904726-7-9 (váz.).
4.
Blatnice v dobách dávných i nedávných. Vyd. 1. Blatnice : Pro obec Blatnice vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 84 s. : . ISBN 978-80-87332-71-9 (F.R.Z. agency : váz.).
5.
Havlíčkobrodsko : sborník příspěvků o historii regionu. 28. [Havlíčkův Brod] : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2014. 359 s. : . ISBN 978-80-87302-27-9.
6.
Horní Ves - Historie a současnost do roku 2014. František Švehla [...et al.]. Jihlava : Astera G, 2014. 155 s., [12] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-87677-06-3.
7.
Hrady česko-rakouského pomezí : malby, kresby, grafiky : Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 3.9.-19.10.2014 = Burgen des tschechisch-österreichischen Grenzlandes : Malerei, Zeichnung, Grafik : Regionalgalerie Vysočina in Iglau, 3.9.-19.10.2014. [úvodní text Lenka Dolanová, Armin Laussegger]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, [2014]. 94 s. : . ISBN 978-80-87302-25-5.
8.
Chotěboř na starých pohlednicích. [Stanislav Pavlíček ... et al.]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. Hrady, zámky a města na starých pohlednicích ; 6. 101 s. : . ISBN 978-80-905495-4-8 (Průžová Jitka - Tváře : váz.) :.
9.
Chotěbořské úsměvy, aneb, Hašek a Herrmann vyprávějí--. [sestavil ... Stanislav Pavlíček]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2014. Chotěbořská edice ; sv. 16. 82 s. : . ISBN 978-80-87330-14-2 (brož.).
10.
Jemnická slavnost Barchan. [vybrala a uspořádala Jana Jánská]. Jemnice : Město Jemnice, 2014. 103 s. : . ISBN 978-80-260-6007-9 (v knize neuvedeno : brož.).
11.
Kocour v botách. [přeložil Michal ? ťovíček ; ilustrovala Ludmila ? najderová]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. [46] s. : . ISBN 978-80-7497-047-4.
12.
Lidé, místa, osudy : katalog expozic Muzea Vysočiny Třebíč. [kolektiv autorů Michal Stehlík ... et al.]. 1. vyd. Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč, 2014. 99 s. : . ISBN 978-80-86894-30-0.
13.
Litohoř. Vyd. 1. Brno : Pro obec Litohoř vydalo nakl. F.R.Z. agency, 2014. 83 s. : . ISBN 978-80-87332-63-4 (F.R.Z. agency : váz.).
14.
Mahlerovi současníci : vzájemné umělecké inspirace od sklonku 18. do poloviny 20. století : Dům Gustava Mahlera, 1.10.-15.11.2014. [autor textů ... Zdeněk Geist]. 1. vyd. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 31 s. : . ISBN 978-80-88003-07-6.
15.
Metodika ochrany brambor proti plevelům se sníženými vstupy herbicidů : uplatněná certifikovaná metodika. Pavel Kasal ... [et al.]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2014. Praktické informace ; č. 57. 27 s. : . ISBN 978-80-86940-63-2.
16.
Metodika technologie pěstování brambor : se zaměřením na vyšší efektivnost hnojení a ochranu vod : uplatněná certifikovaná metodika. Pavel Kasal ... [et al.]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, [2014]. Praktické informace ; č. 52. 27 s. : . ISBN 978-80-86940-46-5 (brož.).
17.
Mladoňovice 1988-2013 : čtvrtstoletí v životě obce. [do tisku připravili Jan Chloupek a Jaroslav Kaláb]. Vyd. 1. Mladoňovice : Obecní úřad Mladoňovice, 2014. 192 s. : .
18.
Na všech frontách boj : životní osudy letce RAF Ladislava Říhy : válečný deník letce RAF Františka Vocetky. [připravil a úvodní kapitolu napsal Václav Šmidrkal]. Vyd. 1. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014. 109 s. : . ISBN 978-80-7415-090-6 (váz.) :.
19.
Norimberské zákony z 15. září 1935 (zákon o říšských vlajkách, zákon o říšském občanství, zákon na ochranu německé krve a německé cti) a zákon o zdravém manželství z 18. října 1935 : všechny zákony s nařízeními a výnosy, dosud vydanými. přeloženo dle šestého německého textového vydání s obsáhlými poznámkami (zákonodárství až do konce června 1938). Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2014. Hitlerovy zákony ; 13. 103 s. : . ISBN 978-80-87525-29-6.
20.
Pacov, město pro život. redakce Lukáš Vlček... [et al.]. 1. vyd. Pacov : Město Pacov a Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, 2014. 153 s. : .
21.
Památky Vysočiny 2013 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. V Telči : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Telči, 2014. 264 s. : . ISBN 978-80-905631-5-5.
22.
Pamětní knihy města Chotěboře. V. díl, (Chotěbořské kroniky z let 2000-2010). k vydání připravil Stanislav Pavlíček. Chotěboř : Město Chotěboř, 2014. Chotěbořská edice ; sv. 17. 605 s., xxxii s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-15-9.
23.
Pánská jízda. Petr Šabach ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2014. Česká povídka. 155 s. ; . ISBN 978-80-86526-76-8.
24.
Poklady Vysočiny : skvosty depozitářů. [autoři textů Karel Malý ... et al.]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, [2014]. 172 s. : . ISBN 978-80-87302-26-2.
25.
Příklady dobré praxe z realizace MA 21 v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku = Beispiele guter Praxis aus der LA 21 in der Region Vysocina und Niederösterreich. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2014. 54 s. : . ISBN 978-80-87521-17-5.
26.
Rudíkov. Vyd. 1. Brno : Pro obec Rudíkov vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 143 s. : . ISBN 978-80-87332-67-2 (váz.).
27.
Sborník muzejního spolku v Třešti. 1/2014. V Třešti : Muzejní spolek v Třešti, 2014. 80 s. : .
28.
Sedm století Slavětína : malá knížka k velkému výročí obce. [text Jaroslav Bílek ... et al.]. Slavětín : Obec Slavětín, 2014. 181 s. : . ISBN 978-80-260-6161-8 (brož.).
29.
Sedm svateb a jeden rozvod. Michal Viewegh ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2014. Česká povídka. 163 s. ; . ISBN 978-80-86526-79-9.
30.
Schätze der Reion Vysočina : Kostbarkeiten aus den Sammlungen der Museen und Galerien des Hochlandes. Havlíčkův Brod : Museum der Region Vysočina in Havlíčův Brod, 2014. 172 s. : .
31.
Skrytá vášeň. [V. Pittnerová ... et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 116. 206 s. ; . ISBN 978-80-7497-005-4 (váz.) :.
32.
Smíření. [V. Pittnerová ... et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 160. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-897-5 (váz.) :.
33.
Statistická ročenka kraje Vysočina 2014 = Statistical yearbook of the Vysočina Region 2014. zpracoval Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, oddělení informačních služeb. Jihlava : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Jihlava, 2014. 226 s. : . ISBN 978-80-250-2595-6.
34.
Touha a naděje. [Javořická ... et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 166. 197 s. ; . ISBN 978-80-7268-922-4 (váz.) :.
35.
Trny a růže. [V. Lužická ... et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 179. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-969-9 (váz.) :.
36.
Třebíč a Třebíčsko : životní prostředí a ekologie. [Pavel Vosátka ... et. al.]. Třebíč : Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí : Akcent, 2014. 70 s., [32] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7497-058-0.
37.
Úvod do Nového zákona : historie, písmo, teologie. uspořádal Daniel Marguerat ; [na českém překladu se podíleli Rut Brodská ... et al.]. Vyd. 1. Jihlava : Mlýn, 2014. xxvii, 575 s. : . ISBN 978-80-86498-55-3.
38.
Valeč. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Valeč vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 95 s. : . ISBN 978-80-87332-74-0 (F.R.Z. agency : váz.).
39.
Vánoční hvězdy. [M. Kintnerová ... et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 186. 197 s. ; . ISBN 978-80-7497-044-3 (váz.) :.
40.
Velké Janovice : naši předkové a my : 1364-2014. 1. vyd. Velké Janovice : Obec Velké Janovice, 2014. 165 s. : . ISBN 978-80-260-6343-8 (váz.).
41.
Záznam odborné praxe : (logbook) : studijní obor Všeobecná sestra, forma studia prezenční, předmět Odborná praxe. [Lada Cetlová ... et al.]. 2. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. 83, [19] s. : . ISBN 978-80-87035-99-3.
42.
Záznam odborné praxe : (logbook) : studijní obor Všeobecná sestra, forma studia kombinovaná, předmět Odborná praxe. [Lada Cetlová ... et al.]. 2. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. [60] s. : . ISBN 978-80-88064-00-8.
43.
Zimní záře. [V. Kašpar ... et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 187. 198 s. ; . ISBN 978-80-7497-053-5.
44.
Zklamané naděje. [K. Světlá ... et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 123. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-669-8.
45.
Životabásnění, aneb, Poezie není nuda. [odpovědní redaktoři Jitka Kriegsmannová, Lenka Kacetlová]. 1. vyd. Jaroměřice nad Rokytnou : Město Jaroměřice nad Rokytnou - městská knihovna, 2014. 70 s. : . ISBN (Brož.).
46.
ALLEN, Gary, 1936-1986. Světovládné spiknutí. Gary Allen ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Urbančík]. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2014. 74 s. : . ISBN 978-80-87525-28-9.
47.
BORŮVKOVÁ, Jana, 1962-, HORÁČKOVÁ, Petra, HANÁČEK, Miroslav, et al. Statistika v SPSS. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 108 s. : . ISBN 978-80-87035-86-3.
48.
BOUZEK, Ota, 1949-. Lovy nejen na severu. Ota Bouzek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 222 s. : . ISBN 978-80-7497-057-3.
49.
BOUZEK, Ota, 1949-. Šoulačky veselé i vážné. Ota Bouzek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 205 s. : . ISBN 978-80-7497-043-6 (váz.) :.
50.
BUREŠ, Zbyněk, VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Databázové systémy 1 : studijní opora. Zbyněk Bureš. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 154 s. : . ISBN 978-80-87035-88-7.
51.
BUREŠ, Zbyněk, VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Databázové systémy 2 : studijní opora. Zbyněk Bureš. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 124 s. : . ISBN 978-80-87035-89-4.
52.
BYSTRIANSKÁ, Eva, 1972-. Jihlava. [grafická úprava a fotografie Eva Bystrianská]. 1. vyd. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 74 s. : . ISBN 978-80-88003-08-3.
53.
CELOSTÁTNÍ AKTIV GALVANIZÉRŮ (47. : 2014 : JIHLAVA, Česko). 47. celostátní aktiv galvanizérů : sborník přednášek : Jihlava 4.-5.2.2014 Celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava : Česká společnost pro povrchové úpravy, 2014. 149 s. : . ISBN 978-80-905648-0-0 (brož.).
54.
CISÁR, Vladimír, 1955-, REMEŠ, Ivan. Bystřicko na starých pohlednicích. I. Vladimír Cisár, Ivan Remeš, Milan ? ustr. Žďár nad Sázavou : Tváře ve spolupráci s Městským muzeem Bystřice nad Pernštejnem, 2014. 103 s. : . ISBN 978-80-905495-8-6.
55.
COOPER, James Fenimore, 1789-1851. Poslední Mohykán. James Fenimore Cooper ; [translation Františka Faustina ... jazykově upravil Pavel Jindra ; rytiny M.J. Huyota]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 334 s. : . ISBN 978-80-7497-022-1 (váz.).
56.
ČAPEK, Karel, 1890-1938. Trapné povídky. Karel Čapek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 126 s. ; . ISBN 978-80-7497-065-8.
57.
ČECH, Pavel, 1968-. 2. dobrodružství pavouka Čendy. [napsal a ilustroval] Pavel Čech. Vyd. 1. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. [66] s. : . ISBN 978-80-87595-37-4.
58.
ČECH, Pavel, 1968-. 2. dobrodružství pavouka Čendy. [napsal a ilustroval] Pavel Čech. Vyd. 1. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. [65] s. : . ISBN 978-80-87595-36-7.
59.
ČECH, Pavel, 1968-. Dobrodružství pavouka Čendy. Pavel Čech. Vyd. 2. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. [84] s : . ISBN 978-80-87595-28-2 (váz.) :.
60.
ČECH, Pavel, 1968-. O čertovi. Pavel Čech. V nakl. Petrkov vyd. 3. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. [74] s. : . ISBN 978-80-87595-27-5 (váz.) :.
61.
ČECH, Pavel, 1968-. O klíči. Pavel Čech. Vyd. 2. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. [82] s. : . ISBN 978-80-87595-26-8 (váz.) :.
62.
ČECH, Pavel, 1968-. O klíči. Pavel Čech. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. [82] s. : . ISBN 978-80-87595-25-1 (váz.) :.
63.
ČECH, Pavel, 1968-. Velká knižní záhada. [napsal a ilustroval] Pavel Čech. Vyd. 1. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. [80] s. : . ISBN 978-80-87595-35-0.
64.
ČERNÝ, Karel, 1965-, LÍBAL, Jaroslav. Město Žďár na starých pohlednicích. [Karel Černý, Jaroslav Líbal, Milan Šustr]. Žďár nad Sázavou : Tváře ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a Klubem filatelistů, 2014. 117 s. : . ISBN 978-80-905495-6-2 (váz.) :.
65.
ČERNÝ, Karel, 1965-, GREGOR, František, 1959-, NAVRÁTIL, Martin, 1963-. Železniční tratě z Jihlavy do Znojma a Brna. [Karel Černý, František Gregor, Martin Navrátil]. Žďár nad Sázavou : Tváře , 2014. Železniční tratě na starých pohlednicích. 115 s. : . ISBN 978-80-88041-00-9.
66.
ČIŽMÁŘ, Zeno, 1969-. Upletená historie. [Zeno Čižmář]. Havlíčkův Brod : PLEAS, 2014. 127 s. : .
67.
ČMOLÍKOVÁ COZLOVÁ, Klára, HAJNÁ, Martina, NEKOLOVÁ, Markéta. Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života : příručka pro personální práci příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Klára Čmolíková Cozlová, Martina Hajná, Markéta Nekolová. Vyd. 1. Jihlava : Kraj Vysočina, 2014. 34 s. : . ISBN 978-80-87521-21-2.
68.
DASHWOOD, Catherine. Smrt chrámových tanečnic. Catherine Dashwoodová ; [překlad Břetislav Čenda]. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. Top krimi. 199 s. ; . ISBN 978-80-7268-515-8 (váz.) :.
69.
DĚDIČ, Petr. Hlavní virové choroby bramboru v ČR. Petr Dědič. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, [2014]. Praktické informace ; č. 49. 15 s. : . ISBN 978-80-86940-55-7 (Výzkumný ústav bramborářský : brož.).
70.
DICKENS, Charles, 1812-1870. Večerní stíny. Charles Dickens ; [text publikace vychází z překladu Karla Maška]. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 189 s. ; . ISBN 978-80-7268-558-5 (váz.) :.
71.
DOČEKAL, Jan, 1943-. Rozhovory 2005-2013 : (může být, ale my takovými řečmi nehodláme ztrácet čas). Jan Dočekal. Vyd. 1. Třebíč : Amaprint Kerndl, 2014. 294 s. : . ISBN 978-80-87710-23-4 (brož.).
72.
DOSTÁL, Aleš, 1946-. Řeky pramení v horách. Aleš Dostál. Vyd. 2., V Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 131 s. : . ISBN 978-80-7497-074-0.
73.
DRAŠNER, František, 1943-2006. Havlíčkobrodský poutník, aneb, Havlíčkovým Brodem a jeho okolím ze všech stran. František Drašner. [Havlíčkův Brod] : Martina Krejčiříková, 2014. 579 s. : . ISBN 978-80-260-5555-6 (brož.) :.
74.
DŮRASOVÁ, Ivana, 1958-, VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Mzdová agenda v praxi : sborník příkladů. Ivana Důrasová. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 49 s. ; . ISBN 978-80-88064-02-2.
75.
EL-HMOUDOVÁ, Dagmar. Angličtina : maturitní témata. [autorka Dagmar El-Hmoudová]. 3. vyd. Třebíč : Vyuka.cz, 2014. Maturita. 223 s. : . ISBN 978-80-86873-13-8 (brož.).
76.
EPSTEIN, Marek, 1975-. Ocucanej konec. Marek Epstein ; [ilustrovala Adéla Marie Jirků]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2014. 187 s. : . ISBN 978-80-86526-78-2.
77.
ETNOGRAFICKÁ TERÉNNÍ PRÁCE (2013 : MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Česko), MUZEUM VYSOČINY (TŘEBÍČ, Česko), MUZEUM ŘEMESEL (MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Česko). Etnografická terénní práce : [sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. sestavila Eva Tomášová] = Ethnographische Feldforschung : [Sammelband mit Beiträgen aus dem tschechisch-österreichischen Fachseminar. Zusammenstellung Eva Tomášová]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014. 237 s. : . ISBN 978-80-87302-24-8 (váz.).
78.
FÁBIANOVÁ, Adelaida. Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku. Adelaida Fábianová. 1. vydání. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2014. 158 stran : . ISBN 978-80-7311-145-8.
79.
FALTUS, Jiří, 1939-. Kniha aforismů. Jiří Faltus. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 210 s. ; . ISBN 978-80-7497-000-9 (váz.) :.
80.
FIALKA, Miloslav, 1951 ún. 1.-. Akademická malířka Zdenka Vorlová-Vlčková. [Miloslav Fialka]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. 57 s. : . ISBN 978-80-905495-9-3.
81.
FOERSTER, Viktor, 1867-1915, VANĚK, František Bernard, 1872-1943. Cestou kříže. [ilustrace] Viktor Foerster, František Bílek ; [texty] F.B. Vaněk. 1. vyd. Pelhřimov : Matice Křemešnická, 2014. 40 s. : . ISBN 978-80-905719-0-7 (brož.).
82.
FRANC, Václav, 1961-. Krása. Václav Franc. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 102 s. ; . ISBN 978-80-7268-890-6 (váz.) :.
83.
GEORGIEVA, Ivana, 1965-. Jídlem k radosti, aneb, Jednou týdně s Ivou. Iva Georgievová. [Česko] : I. Georgievová, 2014. 62 s. : . ISBN 978-80-260-6865-5.
84.
HÁJEK, Jan. Námořnická kuchařka, aneb, Povídání o jídle a cestování. Jan Hájek. 3. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 123 s. : . ISBN 978-80-7497-002-3 (brož.).
85.
HALŠKOVÁ, Monika, 1978-. Fyzika : zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Monika Halšková. 1. vyd. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 69 s. : . ISBN 978-80-88003-03-8 (kroužková vazba).
86.
HARTMAN, Jan, 1982-. Spalovač mostů : dvě kriminální povídky. Jan Hartman. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 182 s. ; . ISBN 978-80-7497-019-1 (váz.) :.
87.
HAUSVATER, Ervín, DOLEŽAL, Petr. Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata). Ervín Hausvater, Petr Doležal. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2014. Praktické informace ; č. 53. 19 s. : . ISBN 978-80-86940-59-5.
88.
HAUSVATER, Ervín, DOLEŽAL, Petr, BAŠTOVÁ, Petra. Mšice - přenašeči virových chorob brambor a ochrana proti nim. Ervín Hausvater, Petr Doležal, Petra Baštová. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2014. Praktické informace ; č. 54. 15 s. : . ISBN 978-80-86940-60-1.
89.
HAUSVATER, Ervín, DOLEŽAL, Petr. Nejdůležitější škodliví činitelé bramboru. Ervín Hausvater, Petr Doležal. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, [2014]. Praktické informace ; č. 48. 23 s. : . ISBN 978-80-86940-54-0 (brož.).
90.
HAUSVATER, Ervín, DOLEŽAL, Petr, BAŠTOVÁ, Petra. Stříbřitost slupky bramboru. Ervín Hausvater, Petr Doležal, Petra Baštová. Vyd. 2., aktualiz. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2014. Praktické informace ; č. 50. 11 s. : . ISBN 978-80-86940-56-4 (brož.).
91.
HEJKALOVÁ, Markéta, 1960-. Rudé paprsky severního slunce. Markéta Hejkalová. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2014. 214 s. ; . ISBN 978-80-86026-61-9.
92.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Viri docti Iglavienses : (učení muži jihlavští, aneb, Deset rektorů jihlavské latinské městské školy). Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. Iglavia docta ; sv. 7. 61 s. ; . ISBN 978-80-87035-95-5.
93.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Zdeněk Brtnický z Valdštejna : (portrét renesančního šlechtice a vzdělance). Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. Iglavia docta ; sv. 6. 66 s. ; . ISBN 978-80-87035-93-1 (brož.).
94.
HERZÁN, Martin, 1978-. Utajené dějiny Jihlavy 20. století : dějiny, které žalem žalují--. Martin Herzán. 1. vyd. Jihlava : M. Herzán, 2014. 114 s. : . ISBN 978-80-260-6928-7.
95.
HLAVÁČ, Zdeněk, 1954-. Vivaldi v zeleném, aneb, Myslivecký rok na počátku 21. století. Zdeněk Hlaváč. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 197 s. : . ISBN 978-80-7497-050-4.
96.
HOFHANZL, Čestmír, 1941-. Jaké si zasloužíme prezidenty. Čestmír Hofhanzl. Vyd. 1. [Jihlava] : Václav ? plíchal Regia, 2014. Za demokracii, proti totalitě ; 7. 82 s. ; . ISBN 978-80-87586-07-5.
97.
HOJDAROVÁ, Marie, 1954-, KREJČOVÁ, Jana, 1981-, ZÁMKOVÁ, Martina, et al. Matematika 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch. Marie Hojdarová, Jana Krejčová, Martina Zámková. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 185 s. : . ISBN 978-80-87035-94-8.
98.
CHADŽIJSKÁ, Marcela, 1948-, HADAŠ, Miroslav, 1956-. Fenomény životních etap : sám sobě psychologem. Marcela Chadžijská & Miroslav Hadaš. Jihlava : Astera G, 2014. 128 s. : . ISBN 978-80-87677-03-2 (brož.).
99.
CHADŽIJSKÁ, Marcela, 1948-, HADAŠ, Miroslav, 1956-. Stop-start : expres cool : příručka pro bleskové zvládání stresů. autoři techniky Marcela Chadžijská, Miroslav Hadaš. Jihlava : Astera G, 2014. 72 s. : . ISBN 978-80-87677-05-6 (brož.).
100.
CHLUPÁČKOVÁ, Tereza, 1987-. Píseň z ostrova. Tereza Chlupáčková. Vyd. 1. [Třebíč] : FiBox, 2014. 124 s. ; . ISBN 978-80-85571-22-6 (brož.).
101.
JANOUŠEK, Hroznata František, 1939-. Jiskry z popela. 2, Jiskry, jež se rozhořívají. Hroznata František Janoušek. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014. Myrta. 288 s. ; . ISBN 978-80-7415-091-3.
102.
JAVOŘICKÁ, Vlasta, 1890-1979. V měsíci máji. Vlasta Javořická. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 182. 134 s. ; . ISBN 978-80-7497-033-7 (váz.).
103.
JELÍNEK, Milan, 1947-. V bojích a bouřích : toulky dějinami námořního vojenství. Milan Jelínek. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 317 s. : . ISBN 978-80-7497-025-2.
104.
JIROTKA, Zdeněk, 1911-2003. Muž se psem. Zdeněk Jirotka. Vyd. v Akcentu 4. Třebíč : Akcent, 2014. 247 s. ; . ISBN 978-80-7497-059-7.
105.
JIROUŠKOVÁ, Milada, 1953-. Obrázky z Podolska a okolí : po proudu staré Vltavy od Olešné po Červenou. Milada Jiroušková. 1. vyd. [Pelhřimov] : Nová tiskárna Pelhřimov společně s Obcí Podolí I, 2014. 227 s. : . ISBN 978-80-7415-099-9.
106.
JURMAN, Hynek, 1956-. Spěte sladce!, aneb, Příběhy hřbitovů Bystřicka a okolí. Hynek Jurman. 1. vyd. Štěpánov nad Svratkou : [Hynek Jurman], 2014. Zubří země ; sv. č. 25. 179 s. : . ISBN 978-80-905792-0-0 (brož.).
107.
JURMAN, Hynek, 1956-. V nejkrásnějším údolí na světě : [Štěpánov nad Svratkou]. Hynek Jurman. 1. vyd. ? těpánov nad Svratkou : [Hynek Jurman], 2014. Zubří země ; sv. č. 26. 327 s. : . ISBN 978-80-905792-1-7 (váz.).
108.
KAMARÝT, Jan, 1805-1870, HOLUB, Pavel, ? KRABÁNEK, Zdeněk, 1985-. Kamarýtova kronika : kronika Jana Kamarýta a jeho pokračovatelů (1848-1915). Pavel Holub ... [et al. ; edičně připravili Pavel Holub a Zdeněk ? krabánek]. Vyd. 1. V Humpolci : [Z. ? krabánek], 2014. 250 s., [17] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-7318-5.
109.
KAZDOVÁ, Vlastimila, 1948-. Výchova řeči předškoláka i doma? : (určeno rodičům předškoláků). Vlastimila Kazdová. 1. vyd. [Jihlava] : V. Kazdová, 2014. 63 s. : . ISBN 978-80-260-5645-4 (brož.).
110.
KLÍMOVÁ, Lenka Marisol. Kluci Beránkovi : něco z historie rodu Beránků a sklárny ve ? krdlovicích. L.M. Klímová. Škrdlovice : L.M. Klímová, 2014. 250 s. : . ISBN 978-80-260-7436-6.
111.
KLUKANOVÁ, Ludmila, 1936-. Z království pramenů i skal. Ludmila Klukanová ; [ilustrace Hana Paulová]. Vyd. 1. Jihlava : Parola, 2014. 108 s. : . ISBN 978-80-904742-0-8.
112.
KOMENDOVÁ, Jitka, 1967-. Láska na prodej. Jitka Komendová. Vyd. 2., V Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 174 s. ; . ISBN 978-80-7497-021-4.
113.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. Pohádky s velkými písmeny. Gabriela Kopcová ; ilustrovala Ludmila Šnajderová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 61 s. : . ISBN 978-80-7497-015-3.
114.
KOSMÁK, Václav, 1843-1898, JAVOŘICKÁ, Vlasta, 1890-1979. Pokoj lidem dobré vůle. Václav Kosmák, Vlasta Javořická. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 188. 173 s. ; . ISBN 978-80-7497-001-6 (váz.) :.
115.
KOŠŤÁL, Josef, 1931-. Bokovky žárlivé paní, aneb, Vražda v muzeu. Josef Košťál. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 191 s. ; . ISBN 978-80-7497-006-1 (váz.) :.
116.
KOUBEK, Pavel, 1972-. Krajem zapomenutých studánek. Pavel Koubek. 2., rozš. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014. 197 s. : . ISBN 978-80-7415-096-8.
117.
KOUKOLA, Alois. Starostové Velké Bíteše 1850-2014. Alois Koukola. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. 42 s. : . ISBN 978-80-260-7354-3.
118.
KOUKOLA, Alois. Vincenc Broža : (1865-1933). [autor Alois Koukola]. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. Poznáváme osobnosti bítešského regionu ; sv. 1. 34 s. : . ISBN 978-80-260-7257-7.
119.
KOUPIL, Miroslav, 1956-. Půlnocity. Miroslav Koupil. Třebíč : [s.n.], 2014. [54] s. ; . ISBN 978-80-260-6574-6.
120.
KOUPIL, Miroslav, 1956-. Situacely. Miroslav Koupil. Třebíč : M. Koupil, 2014. [30] s. ; .
121.
KOVÁRNÍK, Jaromír, 1955-. Jaroslav Palliardi, notář v Moravských Budějovicích : 100. výročí studie o relativní chronologii neolitu a eneolitu. Jaromír Kovárník. 1. vyd. Moravské Budějovice : MKS Beseda, 2014. 47 s. : . ISBN 978-80-260-6910-2.
122.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Jutsko 1916 : největší námořní bitva Velké války. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 421 s., [8] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7497-031-3 (váz.) :.
123.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Římské války. II, Války bez konce. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 375 s. : . ISBN 978-80-7497-061-0 (váz.) :.
124.
KOZÁKOVÁ, Petra, LÍZALOVÁ, Lenka, VYSOKÁ ? KOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. KATEDRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ. Cvičebnice podnikové ekonomiky : studijní materiál. Petra Kozáková, Lenka Lízalová. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. 51 s. : . ISBN 978-80-87035-98-6.
125.
KRÁL, Zdenek, 1945-. Louže zvaná oceán : převážně potápěčské povídky. Zdenek Král. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 179 s. ; . ISBN 978-80-7497-077-1.
126.
KRATĚNA, Jaroslav*jx20060117058. Ontario, aneb, Blues pracujícího muže. Jaroslav Kratěna. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 81 s. : . ISBN 978-80-7497-032-0 (váz.) :.
127.
KRATĚNA, Jaroslav*jx20060117058. Vánoce samotářovy, aneb, Retro na (nejen) ženskou strunu. Jaroslav Kratěna. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 22 s. : . ISBN 978-80-7497-007-8.
128.
KRISTOF, Agota, 1935-2011. Velký sešit. Agota Kristofová ; přeložili Jan a Sergej Machoninovi. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. 155 s. ; . ISBN 978-80-87595-23-7 (váz.) :.
129.
KUBÍČKOVÁ, Miluše, 1924-. Zdraví - plod poznání a činu. Miluše Kubíčková. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014. 163 s. : . ISBN 978-80-7415-094-4.
130.
KUBIŠOVÁ, Andrea, VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. KATEDRA MATEMATIKY. Operační výzkum. Andrea Kubišová. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 178 s. : . ISBN 978-80-87035-83-2.
131.
KUNC, Vladimír, 1955-. Šumava : genius loci = Šumava - genius loci = Böhmerwald - Genius Loci. [fotografie] Vladimír Kunc ; [texty František Kubů]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2014. 151 s. : . ISBN 978-80-905429-4-5.
132.
KUNC, Vladimír, 1955-. Vysočina do kapsy = The Vysočina region in a pocket = Der Bezirk Vysočina für die Hosentasche. [fotografie] Vladimír Kunc ; [texty Miloš Tajovský]. Vyd. 2., aktualiz. Havlíčkův Brod : Fotoateliér Video-foto-Kunc, 2014. Edice do kapsy. [172] s. : . ISBN 978-80-905429-2-1 (váz.) :.
133.
KUNC, Vladimír, 1955-, TAJOVSKÝ, Miloš, 1956-. Zmizelý Havlíčkův Brod. [fotografie] Vladimír Kunc, [texty] Miloš Tajovský. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FotoKunc, 2014. 142 s., 1 složený l. obr. příl. : . ISBN 978-80-905429-3-8 (váz.) :.
134.
KUREČKOVÁ, Sylva. Pečeme a vaříme bezlepkově s Nominalem. [autor Sylva Kurečková]. Velké Meziříčí : Nominal, 2014. 125 s. : . ISBN 978-80-260-7301-7.
135.
LAJTNER, Václav, 1974-. Z říše lesních bohatýrů. Václav Lajtner. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 158 s. : . ISBN 978-80-7497-060-3.
136.
LAŠTOVIČKA, Zdeněk, 1940-. Z historie města Jihlavy : obrazy Gustava Kruma = From the history of Jihlava : the paintings by Gustav Krum = Aus der Geschichte von Jihlava : Bilder von Gustav Krum. [texty Zdeněk Laštovička]. Vyd. 1. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 63 s. : . ISBN 978-80-88003-00-7 (brož.).
137.
LICHOVNÍKOVÁ, Dagmar, ČESKO. ZÁKONÍK PRÁCE (2006, novela 2013). Zákoník práce pro školy a školská zařízení : změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem s výkladem. Dagmar Lichovníková. 2., aktualiz. vyd. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2014. 388 s. ; . ISBN 978-80-903823-9-8 (brož.) :.
138.
LINDEROVÁ, Ivica, SCHOLZ, Petr. Cestovní ruch : sbírka příkladů. Ivica Linderová, Petr Scholz. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 114 s. ; . ISBN 978-80-87035-97-9.
139.
LIPINA, Radim, MATOUŠEK, Petr. Transnazální endoskopická chirurgie spodiny lební : mozkové nádory a likvorea. Radim Lipina, Petr Matoušek a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. 1. vydání. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2014. Medicína hlavy a krku. 347 stran : . ISBN 978-80-7311-139-7.
140.
LITSCHMANN, Tomáš, DOLEŽAL, Petr, HAUSVATER, Ervín, et al. Sledování meteorologických faktorů v rostlinné výrobě. Tomáš Litschmann, Petr Doležal, Ervín Hausvater. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek ; 2014. Praktické informace ; č. 56. 23 s. : . ISBN 978-80-86940-61-8.
141.
LÍZALOVÁ, Lenka, STOLÍN, Radek, 1963-, VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. KATEDRA MATEMATIKY, et al. Pojišťovnictví a pojistná matematika : studijní materiál. Lenka Lízalová, Radek Stolín. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, katedra matematiky a katedra ekonomických studií, 2014. 153 s. : . ISBN 978-80-88064-05-3.
142.
LOPOUR, Luděk, 1970-. Bylo, nebylo--, aneb, Povídání pod kapotou. napsal Luděk Lopour ; ilustroval Radovan Živný. 1. vyd. [Žďár nad Sázavou] : sisky.cz, 2014. 82 s. : . ISBN 978-80-905940-0-5.
143.
LOŠÁK, Tomáš, 1975-, MENDELOVA UNIVERZITA. Uplatnění dusíku a hnojiva s inhibitorem ureázy při hnojení brambor : certifikovaná metodika. Tomáš Lošák a kolektiv. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2014. Praktické informace ; č. 58. 31 s. : . ISBN 978-80-86940-62-5.
144.
MARTIN, Robert C., ROSTOCK, Michael P. Sebevrahův průvodce Prahou : detektivní horor. Robert C. Martin, Michael P. Rostock. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 204 s. ; . ISBN 978-80-7497-017-7 (váz.) :.
145.
MAYER, Václav. Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou a tržní úpravu a skladování brambor. Václav Mayer. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářslý : Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2014. Praktické informace ; č. 55. 31 s. : . ISBN 978-80-86884-85-1.
146.
MECHLOVÁ, Erika, 1941-, MALČÍK, Martin, 1964-. Obecná část : zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Erika Mechlová, Martin Malčík. 1. vyd. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 105 s. : . ISBN 978-80-88003-01-4 (kroužková vazba).
147.
MEIXNER-KATZMANN, Karoline. Zahrada jako terapeutický prostor : rozvoj dětí s využitím zahrady. [autor Karoline Maixner-Katzmann]. 1. vyd. Okříšky : Chaloupky, 2014. 48 s. : . ISBN 978-80-905613-6-6.
148.
MIKUŠOVÁ, Marie, 1946-. Africké příběhy : 23 let života a cest v Africe. Marie Mikušová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 212 s., [80] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7497-062-7.
149.
MINAŘÍK, Bohumil, 1949-, VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Statistické minimum pro studenty bakalářského studia na technických oborech. Bohumil Minařík. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 95 s. : . ISBN 978-80-88064-03-9.
150.
MRKVIČKOVÁ, Iva, 1977-. Psí historky. Iva Mrkvičková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 141 s. : . ISBN 978-80-7497-071-9.
151.
NAVRKAL, Pavel, 1943-, ZEIBERT, Milan. Třebíč a královna. Pavel Navrkal, Milan Zeibert. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 403 s. : . ISBN 978-80-7497-027-6 (váz.) :.
152.
NOËL, Marie, 1883-1967. Zpěvy a žalmy podzimu. Marie Noël ; přeložil Jiří Reynek ; [ilustrace Bohuslav Reynek]. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. 188 s. : . ISBN 978-80-87595-24-4 (váz.) :.
153.
NOVÁK, Aleš. 60 let MHD Třebíč, aneb, Jízda do minulosti-- : 1954-2014. Vyd. 1. Třebíč : Fibox, 2014. 81 s. : . ISBN 978-80-85571-23-3 (brož.).
154.
NOVÁK, Josef, 1947-. Lovecké výpravy. Josef Novák. Vydání v Akcentu první. Třebíč : Akcent, 2014. 139 stran : . ISBN 978-80-7497-056-6.
155.
NOVÁK, Josef, 1947-. V revíru. Josef Novák. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 149 s. : . ISBN 978-80-7497-023-8 (váz.) :.
156.
NOVÁKOVÁ-PLEVOVÁ, Eva. Osobnosti Ledče nad Sázavou. Eva Nováková-Plevová. 1. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014. 194 stran : . ISBN 978-80-7415-101-9.
157.
NOVOTNÁ, Jana, 1983-, VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Teorie sociální práce : skripta. Jana Novotná. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 127 s. : . ISBN 978-80-87035-96-2.
158.
NOVOTNÝ, Jakub, 1977-. Matěj (Mathias) Žďárský : portrét moravského rodáka, učitele, lyžaře, záchranáře a inovátora. Jakub Novotný. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. Iglavia docta ; sv. 8. 59 s. : . ISBN 978-80-88064-01-5.
159.
OD FOLKLORU K WORLD MUSIC: SVĚT V NÁS, my ve světě (2014 : Náměšť nad Oslavou, Česko). Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě : [sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného v Náměšti nad Oslavou ve dnech 29.-30. července 2014]. redigovaly Irena Přibylová a Lucie Uhlíková. Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2014. 163 s. : . ISBN 978-80-904905-3-6.
160.
PAASILINNA, Arto, 1942-. Živý na vlastním pohřbu. Arto Paasilinna ; [přeložila Markéta Hejkalová]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2014. 131 s. ; . ISBN 978-80-86026-93-0 (váz.) :.
161.
PÍSKOVSKÝ, Daniel, 1975-. Sebevražda : politická, neuskutečněná, erotická, smolná, zákeřná, jedničková, poslední. Daniel Pískovský. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 180 s. ; . ISBN 978-80-7497-016-0 (váz.) :.
162.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Mámy. Vlasta Pittnerová. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 184. 238 s. ; . ISBN 978-80-7497-037-5 (váz.).
163.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. O smutku a štěstí. Vlasta Pittnerová. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 185. 184 s. ; . ISBN 978-80-7497-038-2.
164.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Pro rodný grunt. Vlasta Pittnerová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 139. 149 s. ; . ISBN 978-80-7268-775-6.
165.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Selská krev. Vlasta Pittnerová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 142. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-788-6 (váz.) :.
166.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Trojlístek. Vlasta Pittnerová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Vysočina ; sv. 111. 222 s. ; . ISBN 978-80-7268-611-7 (váz.) :.
167.
PLAŠIL, Filip. Kostel sv. Kříže a farnost v Jamném u Jihlavy. Filip Plašil. 2. upr. vyd. Jamné u Jihlavy : Obec Jamné u Jihlavy, 2014. 111 s. : . ISBN 978-80-260-6617-0 (v knize neuvedeno : brož.).
168.
PODHORSKÝ, Miroslav, 1945-. Aljaška-Yukon : ráj to na pohled. Miroslav Podhorský. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 109 s., [112] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7497-029-0.
169.
PRCHAL, Jan, 1950-. 100 let Husovy knihovny v Polné. vedoucí autorského kolektivu Jan Prchal ; autoři Jiří Blažek ... [et al.]. Vyd. 1. Polná : Město Polná, 2014. 198 s. : .
170.
RANGL, Martin. Přírodopis : zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Martin Rangl. 1. vyd. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 58 s. : . ISBN 978-80-88003-05-2 (kroužková vazba).
171.
RIPPEROVÁ, Marie, 1960-. Velkomeziříčské mosty. Marie Ripperová ; [foto Antonín Havlát, Pavel Pavelka]. Vyd. 1. Velké Meziříčí : Město Velké Meziříčí, 2014. 79 s. : . ISBN 978-80-905830-0-9.
172.
ROŽENSKÝ, Mário. Jak prodat více díky affiliate marketingu : využijte všechny výhody affiliate marketingu ve svůj prospěch a vybudujte si armádu obchodníků, kteří budou pracovat za vás. Mário Roženský. Vyd. 1. Jihlava : Baroque Partners, 2014. 175 s. : . ISBN 978-80-87923-02-3.
173.
RUBEŠKA, Miloš, 1921-2007, LAJTNER, Václav, 1974-. Vzpomínky lovce jelenů. Miloš Rubeška, Václav Lajtner. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 142 s. : . ISBN 978-80-7497-051-1 (váz.) :.
174.
RUX, Jaromír, 1937-. Dějiny turismu : vysokoškolská skripta. Jaromír Rux. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 74 s. : . ISBN 978-80-87035-92-4.
175.
RŮŽIČKA, Stanislav. Jan Blažej Santini Aichel : stručný průvodce životem a dílem génia barokní gotiky. Stanislav Růžička ; [fotografie] Vladimír Kunc. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2014. 167 s. : . ISBN 978-80-905429-5-2.
176.
RŮŽIČKA, Stanislav. Jan Blažej Santini Aichel : a brief guide to the life and work of a Czech baroque-gothic genius. Stanislav Růžička ; [photos] Vladimír Kunc ; [English translation David Gore]. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2014. 167 s. : . ISBN 978-80-905429-6-9.
177.
RYANTOVÁ, Marie, 1964-. Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století : příspěvek k dějinám českého velkostatku. Marie Ryantová. Vyd. 1. [Pelhřimov : Nová tiskárna, 2014]. 210 s., [16] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7415-089-0 (váz.).
178.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Dokonce mi i kluka svedla, aneb, Dvojnice mi leze do zelí. Věra Řeháčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 194 s. ; . ISBN 978-80-7497-011-5 (váz.) :.
179.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Láska s chutí pelyňku. Věra Řeháčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 247 s. ; . ISBN 978-80-7497-040-5 (váz.) :.
180.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Na lásku není nikdy pozdě : román pro ženy. Věra Řeháčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 207 s. ; . ISBN 978-80-7497-009-2.
181.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Návraty do lázní. Věra Řeháčková. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 223 s. ; . ISBN 978-80-7497-012-2 (váz.) :.
182.
ŘEZÁČ, Jan, 1984-. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Jan Řezáč. Vyd. 1. Jihlava : BAROQUE PARTNERS, 2014. 211 s. : . ISBN 978-80-87923-01-6.
183.
SADÍLEK, Jaroslav, 1972-. Bohdalov a Chroustov : od nejstarších dob do poloviny 19. století. Jaroslav Sadílek. [Bohdalov] : Městys Bohdalov, 2014. 155 s. : . ISBN 978-80-87677-02-5 (váz.).
184.
SADÍLEK, Jaroslav, 1972-. Hrad Bukov-Lísek : historie, původ a význam hradu mezi obcemi Bukov a Střítež. Jaroslav Sadílek. Bukov : Obecní úřad Bukov ; Střítež : Obecní úřad Střítež, 2014. 121 s., [44] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-7558-5.
185.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (BOHDALOV, Žďár nad Sázavou, Česko). 140 let Sboru dobrovolných hasičů Bohdalov : 1874-2014. Jihlava : Pro Sbor dobrovolných hasičů Bohdalov vydala Astera G Jihlava, 2014. 20 s. : . ISBN 978-80-87677-04-9 (brož.).
186.
SLÁMOVÁ, Petra, MUSILOVÁ, Bohdana, 1973-. Ořechov - místní část Ronov. [autorky Petra Slámová, Bohdana Musilová]. Ořechov : Obec[ní] úřad Ořechov, 2014. 90 s. : . ISBN 978-80-260-7593-6.
187.
SMOLÍK, Karel. Na kolech vzhůru k pramenům. [autor Karel Smolík ; foto Karel Smolík ... et al.]. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. Průvodce Bítešskem ; sv. 3. 18 s. : . ISBN 978-80-260-7260-7.
188.
SOBKOVÁ, Lenka, 1985-. Bezpečné užívání léčivých rostlin v těhotenství. Lenka Sobková. 1. tištěné vyd. Třebíč : Sobek Pavel - Sluneční brána, 2014. 145 s. : . ISBN 978-80-88020-00-4 (brož.) :.
189.
SOVA, Antonín, 1864-1928. Já nikdy nechci dohotoven být. Antonín Sova ; [výběr, uspořádání básní a sepsání kapitol Životní cesta Antonína Sovy, Lyrický svět básníkův, Dílo Antonína Sovy v přehledu, Ediční poznámka Jakub Raš ; k vydání připravil Vlastimil Simota]. 1. vyd. Pacov : Městské muzeum Antonína Sovy, 2014. 251 s. : . ISBN 978-80-260-5573-0 (váz.).
190.
SOVA, Antonín, 1864-1928. Realistické sloky : 1883-1890. Antonín Sova ; [k vydání připravil Vlastimil Simota]. 5. vyd. Pacov : Městské muzeum Antonína Sovy, 2014. 138 s. ; . ISBN 978-80-260-5424-5 (váz.).
191.
STAŇKOVÁ, Jaroslava, 1939-. V zemi, kde vychází slunce. Jaroslava Staňková. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 149 s. : . ISBN 978-80-7497-075-7.
192.
STEJSKAL, Vladimír. Karlov : stručná historie obce. Vladimír Stejskal. 1. vyd. Karlov : Obec Karlov, 2014. 55 s. : .
193.
STÍNIL, Luděk, 1975-. Boj o lásku : román pro mládež. Luděk Stínil. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 165 s. ; . ISBN 978-80-7497-066-5.
194.
STRÁDAL, Jiří, 1956-. Bludiště v kořenech. Jiří Strádal. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 161 s. ; . ISBN 978-80-7497-026-9 (váz.) :.
195.
SVOBODA, Pavel, 1945-. 1000 stavebních památek a jiných zajímavostí Novoměstska a Žďárska. Pavel Svoboda. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Město Žďár nad Sázavou, 2014. 373 s. : . ISBN 978-80-260-7198-3.
196.
ŠKRABÁNEK, Zdeněk, 1985-. Púčko : poezie z nonstopu. Zdeněk Škrabánek ; [ilustrace] Samuel Háva. Vyd. 1. V Humpolci : Zdeněk Škrabánek, 2014. 143 s. : . ISBN 978-80-260-5791-8 (brož.).
197.
ŠMATLÁNOVÁ, Marie, DOLEŽELOVÁ, Gabriela. Obrazová kronika Slavětína : kompletní vydání. Marie Šmatlánová, Gabriela Doleželová. Vyd. 1. Slavětín : Obec Slavětín, 2014. 59 s. : .
198.
ŠMIDRKAL, Pavel, 1953-. Kolovrz : starý reklamní plakát. [autor Pavel Šmidrkal ; na publikaci spolupracoval Libor Hlaváček, Daniel Zavoral]. Pelhřimov : Nová tiskárna, 2014. 47 s. : . ISBN 978-80-7415-093-7 (váz.) :.
199.
ŠNAJDEROVÁ, Ludmila, 1935-. Říkadla. ilustrovala Ludmila Šnajderová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 63 s. : . ISBN 978-80-7268-996-5 (váz.) :.
200.
ŠPLÍCHAL, Václav, 1932-, OTAVOVÁ, Marie, 1960-, PECHÁČKOVÁ, Miroslava, 1956-. Nekonečný svět české hračky. Václav ? plíchal, Marie Otavová, Miroslava Pecháčková. Pelhřimov : Nová tiskárna, 2014. 138 s. : . ISBN 978-80-7415-092-0 (váz.) :.
201.
ŠTANCEL, Vlado, 1964-. Milka : futuristický příběh z minulosti. Vlado Štancel ; [illustrations Zuzana Štancelová]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 231 s. ; . ISBN 978-80-7497-067-2.
202.
ŠTANCELOVÁ, Zuzana, 1966-. Učíme se kreslit : dokresluj, obtahuj, vybarvuj--. Zuzana ? tancelová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. [46] s. : . ISBN 978-80-7497-052-8 (brož.) :.
203.
ŠTROSSOVÁ, Ivana, 1956-. Mozaika : z historie a současnosti veřejné havlíčkobrodské knihovny 1894-2014. Ivana Štrossová. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Krajská knihovna Vysočiny, 2014. 95 s. : . ISBN 978-80-260-7442-7.
204.
ŠUP, Milan, 1930-. Bohumil Hrabal a Polná : (zvláštní otisk z kulturněhistorického a vlastivědného sborníku Polensko). Milan ? up. Polná : Klub Za historickou Polnou za podpory Města Polná a Ivana Vlacha, 2014. 62 s. ISBN (Brož)..
205.
ŠUSTR, Milan, ČERNÝ, Karel, 1965-, LÍBAL, Jaroslav. Havlíčkova Borová na starých pohlednicích. [Milan Šustr, Karel Černý, Jaroslav Líbal]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. 69 s. : . ISBN 978-80-905495-5-5 (Průžová Jitka - Tváře : váz.) :.
206.
ŠUSTR, Milan. Ledečsko na starých pohlednicích. [Milan Šustr]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. 105 s. : . ISBN 978-80-905495-7-9 (váz.).
207.
TULACHOVÁ, Michaela, 1986-. Mé milované já. Michaela Tulachová. Vyd. 1. Pacov : M. Tulachová, 2014. 118 s. : . ISBN 978-80-260-7192-1.
208.
UHER, František, 1936-. Opuštěná přístaviště. František Uher. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Top krimi. 197 s. ; . ISBN 978-80-7497-030-6.
209.
UHER, František, 1936-. Opuštěná zahrada. František Uher. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. Top krimi. 190 s. ; . ISBN 978-80-7497-039-9.
210.
VÁCLAV, Erich, 1930-. SK Slezská Ostrava, FC Baník Ostrava : 1922-2013 : Baník má 90 let, v lize hraje 70 sezon : historie klubu a jeho reprezentantů ve faktech, číslech a statistikách. Erich Václav. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 320 s. ; . ISBN 978-80-7497-003-0 (brož.).
211.
VÁGNER, Karel. Myslivci, pytláci a lesáci. Karel Vágner. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 180 s. ; . ISBN 978-80-7497-046-7.
212.
VELICKÝ, Vladimír, 1936-. Lovy nejen u soutoku Moravy a Bečvy. Vladimír Velický. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 114 s., [16] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7497-055-9.
213.
VILÍMEK, Ladislav, 1940-. I domy umírají vstoje. Ladislav Vilímek. Vyd. 1. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 235 s. : . ISBN 978-80-88003-06-9.
214.
VINTR, Zbyněk. Bratr, osel a lípa. Zbyněk Vintr ; ilustrace František Laštovička. Žďár nad Sázavou : Vydáno vlastním nákladem, [2014]. 42 nečíslovaných stran : . ISBN 978-80-260-7348-2.
215.
VOBORNÝ, Josef, 1989-. Minulost a současnost obce Lavičky - Závist. Josef Voborný, kolektiv autorů. Lavičky : Obec Lavičky, 2014. 191 s. : . ISBN 978-80-260-7582-0.
216.
WALDSTEIN-WARTENBERG, Anna Maria, 1928-. Když byla Třebíč ještě valdštejnská-- = Als Trebitsch noch bei Waldstein war-- : vzpomínky Starorakušanky na léta 1938 až 1968. Anna Marie Waldstein-Wartenberg ; [z německého originálu přeložila Olga Demková]. Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč, 2014. 176 s. : . ISBN 978-80-86894-29-4.
217.
WALTARI, Mika, 1908-1979. Čtyři západy slunce. Mika Waltari ; [přeložila Marta Hellmuthová ; Kritické poznámky přeložila Markéta Hejkalová]. 2. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2014. 173 s. ; . ISBN 978-80-86026-64-0.
218.
ZAJÍCOVÁ, Zuzana, 1956-. Tančím u tyče. Zuzana Zajícová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 227 s. ; . ISBN 978-80-7497-073-3.
219.
ZAJÍČKOVÁ, Marie. Křemešnickou stezkou. Marie Zajíčková. 1. vyd. Pelhřimov : Matice Křemešnická, 2014. 79 s. : . ISBN 978-80-905719-1-4 (brož.).
220.
ZÁŠKODA, Miloslav, 1984-. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Budkově : 1894-2014. [autor Miloslav Záškoda]. V Budkově : Sbor dobrovolných hasičů, 2014. 57 s. : . ISBN 978-80-260-6051-2 (brož.).
221.
ZDUBA, Jan, 1979-. Město Velká Bíteš v roce 1414 : edice zakládacího zápisu k 600. výročí nejstarší městské knihy Velké Bíteše. Jan Zduba. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. 30 s. : . ISBN 978-80-260-7256-0.
222.
ZEŤKOVÁ, Jana. Ptačí vystřihovánky [grafika]. Jana Zeťková ; foto Václav Křivan ... [et al.]. 4. vyd. Kněžice : Chaloupky, 2014. 1 vystřihovánka (12 l.) : . ISBN 978-80-905613-2-8 (volné listy v obalu).
223.
ZEŤKOVÁ, Jana. Rybí vystřihovánky [grafika]. Jana Zeťková. 2. vyd. Kněžice : Chaloupky, 2014. 1 vystřihovánka (12 l.) : . ISBN 978-80-905613-4-2 (volné listy v obalu).
224.
ZEŤKOVÁ, Jana. Vystřihni si květinu [grafika]. Jana Zeťková. 4. vyd. Kněžice : Chaloupky, 2014. 1 vystřihovánka (12 l.) : . ISBN 978-80-905613-3-5 (volné listy v obalu).
225.
ZEŤKOVÁ, Jana. Vystřihni si motýla [grafika]. Jana Zeťková. 5. vyd. Kněžice : Chaloupky, 2014. 1 vystřihovánka (12 l.) : . ISBN 978-80-905613-5-9 (volné listy v obalu).
226.
ZVĚŘINA, Antonín*pna2012732261. Velkolepý piknik. Antonín Zvěřina. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2014. 98 s. ; . ISBN 978-80-87710-24-1.
227.
ŽALOUDÍK, Jan, 1954-, SLAVÍČEK, Lubomír, 1957-. Průvodce pacienta onkologickou péčí Kraje Vysočina. autoři textu: Jan Žaloudík, Lubomír Slavíček. Vydání druhé. Jihlava : Kraj Vysočina, 2014. 21 stran : . ISBN 978-80-87521-19-9.
228.
ŽAMBERSKÝ, Antonín, 1952-. Třebíčské betlemářství. Antonín Žamberský. 1. vyd. Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč, 2014. 104 s. : . ISBN 978-80-86894-28-7.
229.
20 let VOŠ v Chotěboři : [1994-2014. zpracovala Drahomíra Pourová]. 1. vyd. Chotěboř : Město Chotěboř, 2014. Chotěbořská edice ; sv. 15. 98 s. : . ISBN 978-80-87330-13-5 (brož.).
230.
24. Podzimní knižní veletrh = 24rd Autumn book fair : 17.-18. října 2014. [sestavila Markéta Hejkalová]. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2014. 61 s. ; . ISBN 978-80-86026-67-1.
231.
Atlas školství 2015/2016 : [střední školy : kraj Vysočina]. Brno : P.F. art, 2014. 40 s. : . ISBN 978-80-258-0071-3.
232.
Baroko na Havlíčkobrodsku. Aleš Veselý (ed.) ; [autoři studií Petr Arijčuk ... et al.]. Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2014. 248 s. : . ISBN 978-80-904726-7-9 (váz.).
233.
Blatnice v dobách dávných i nedávných. Vyd. 1. Blatnice : Pro obec Blatnice vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 84 s. : . ISBN 978-80-87332-71-9 (F.R.Z. agency : váz.).
234.
Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv = Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments. Petr Hrubý ... [et al.]. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, ISSN 1211-3034 ; č. 422. 264 s. : . ISBN 978-80-210-7126-1.
235.
Dukovany 2014. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Dukovany vydalo F.R.Z. agency, 2014. 103 s. : . ISBN 978-80-87332-65-8 (F.R.Z. agency : váz.).
236.
Havlíčkobrodsko : sborník příspěvků o historii regionu. 28. [Havlíčkův Brod] : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2014. 359 s. : . ISBN 978-80-87302-27-9.
237.
Horní Ves - Historie a současnost do roku 2014. František Švehla [...et al.]. Jihlava : Astera G, 2014. 155 s., [12] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-87677-06-3.
238.
Chotěboř na starých pohlednicích. [Stanislav Pavlíček ... et al.]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. Hrady, zámky a města na starých pohlednicích ; 6. 101 s. : . ISBN 978-80-905495-4-8 (Průžová Jitka - Tváře : váz.) :.
239.
Jemnická slavnost Barchan. [vybrala a uspořádala Jana Jánská]. Jemnice : Město Jemnice, 2014. 103 s. : . ISBN 978-80-260-6007-9 (v knize neuvedeno : brož.).
240.
Lidé, místa, osudy : katalog expozic Muzea Vysočiny Třebíč. [kolektiv autorů Michal Stehlík ... et al.]. 1. vyd. Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč, 2014. 99 s. : . ISBN 978-80-86894-30-0.
241.
Litohoř. Vyd. 1. Brno : Pro obec Litohoř vydalo nakl. F.R.Z. agency, 2014. 83 s. : . ISBN 978-80-87332-63-4 (F.R.Z. agency : váz.).
242.
Magorova konference : (k dílu I.M. Jirouse). Edita Onuferová, Terezie Pokorná eds. ; Bartoň ... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Revolver Revue, 2014. Revolver Revue ; sv. 79. 206 s. : . ISBN 978-80-87037-62-1 (brož.) :.
243.
Mladoňovice 1988-2013 : čtvrtstoletí v životě obce. [do tisku připravili Jan Chloupek a Jaroslav Kaláb]. Vyd. 1. Mladoňovice : Obecní úřad Mladoňovice, 2014. 192 s. : .
244.
Obec Kožichovice. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Kožichovice vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 83 s. : . ISBN 978-80-87332-68-9 (F.R.Z. agency : váz.).
245.
Pacov, město pro život. redakce Lukáš Vlček... [et al.]. 1. vyd. Pacov : Město Pacov a Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, 2014. 153 s. : .
246.
Památky Vysočiny 2013 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. V Telči : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Telči, 2014. 264 s. : . ISBN 978-80-905631-5-5.
247.
Pamětní knihy města Chotěboře. V. díl, (Chotěbořské kroniky z let 2000-2010). k vydání připravil Stanislav Pavlíček. Chotěboř : Město Chotěboř, 2014. Chotěbořská edice ; sv. 17. 605 s., xxxii s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-15-9.
248.
Petrkovu s láskou : sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy. Aleš Palán, Vlastimil Vokolek (eds.). Praha : Katolický týdeník, 2014. 135 s. : . ISBN 978-80-86615-35-6.
249.
Poklady Vysočiny : skvosty depozitářů. [autoři textů Karel Malý ... et al.]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, [2014]. 172 s. : . ISBN 978-80-87302-26-2.
250.
Příklady dobré praxe z realizace MA 21 v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku = Beispiele guter Praxis aus der LA 21 in der Region Vysocina und Niederösterreich. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2014. 54 s. : . ISBN 978-80-87521-17-5.
251.
Rudíkov. Vyd. 1. Brno : Pro obec Rudíkov vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 143 s. : . ISBN 978-80-87332-67-2 (váz.).
252.
Sborník muzejního spolku v Třešti. 1/2014. V Třešti : Muzejní spolek v Třešti, 2014. 80 s. : .
253.
Sedm století Slavětína : malá knížka k velkému výročí obce. [text Jaroslav Bílek ... et al.]. Slavětín : Obec Slavětín, 2014. 181 s. : . ISBN 978-80-260-6161-8 (brož.).
254.
Schätze der Reion Vysočina : Kostbarkeiten aus den Sammlungen der Museen und Galerien des Hochlandes. Havlíčkův Brod : Museum der Region Vysočina in Havlíčův Brod, 2014. 172 s. : .
255.
Statistická ročenka kraje Vysočina 2014 = Statistical yearbook of the Vysočina Region 2014. zpracoval Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, oddělení informačních služeb. Jihlava : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Jihlava, 2014. 226 s. : . ISBN 978-80-250-2595-6.
256.
Trh práce 2013 v Kraji Vysočina. [zpracovatel Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí]. Praha : Český statistický úřad, 2014. 28 s. : . ISBN 978-80-250-2531-4 (brož.).
257.
Třebíč a Třebíčsko : životní prostředí a ekologie. [Pavel Vosátka ... et. al.]. Třebíč : Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí : Akcent, 2014. 70 s., [32] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7497-058-0.
258.
Valeč. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Valeč vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 95 s. : . ISBN 978-80-87332-74-0 (F.R.Z. agency : váz.).
259.
Velké Janovice : naši předkové a my : 1364-2014. 1. vyd. Velké Janovice : Obec Velké Janovice, 2014. 165 s. : . ISBN 978-80-260-6343-8 (váz.).
260.
Západní Morava : vlastivědný sborník : ročník XVII., 2013. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Moravský zemský archiv v Brně ; Třebíč : Státní okresní archiv ; Žďár nad Sázavou : Státní okresní archiv, 2014. 344 s. : . ISBN 978-80-86931-86-9.
261.
BERNARD, Stanislav, 1955-. Tvrdohlavý muž. Stanislav Bernard ; [odpovědný redaktor a spoluautor knihy Ondřej Horák]. 1. vyd. V Praze : 65. pole, 2014. 213 s. : . ISBN 978-80-87506-39-4 (váz.) :.
262.
BYSTRIANSKÁ, Eva, 1972-. Jihlava. [grafická úprava a fotografie Eva Bystrianská]. 1. vyd. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 74 s. : . ISBN 978-80-88003-08-3.
263.
CISÁR, Vladimír, 1955-, REMEŠ, Ivan. Bystřicko na starých pohlednicích. I. Vladimír Cisár, Ivan Remeš, Milan ? ustr. Žďár nad Sázavou : Tváře ve spolupráci s Městským muzeem Bystřice nad Pernštejnem, 2014. 103 s. : . ISBN 978-80-905495-8-6.
264.
ČERNÝ, Karel, 1965-, LÍBAL, Jaroslav. Město Žďár na starých pohlednicích. [Karel Černý, Jaroslav Líbal, Milan Šustr]. Žďár nad Sázavou : Tváře ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a Klubem filatelistů, 2014. 117 s. : . ISBN 978-80-905495-6-2 (váz.) :.
265.
ČERNÝ, Karel, 1965-, GREGOR, František, 1959-, NAVRÁTIL, Martin, 1963-. Železniční tratě z Jihlavy do Znojma a Brna. [Karel Černý, František Gregor, Martin Navrátil]. Žďár nad Sázavou : Tváře , 2014. Železniční tratě na starých pohlednicích. 115 s. : . ISBN 978-80-88041-00-9.
266.
ČERVENÝ, Ondřej. Osvobození Žďárska. Ondřej Červený. Brno : Sypták, 2014. 540 s. : .
267.
ČIŽMÁŘ, Zeno, 1969-. Upletená historie. [Zeno Čižmář]. Havlíčkův Brod : PLEAS, 2014. 127 s. : .
268.
DEML, Jakub, 1878-1961. Sebrané spisy. II, Mystické překlady. Jakub Deml ; Martin C. Putna, Záviš Šuman a Jakub Vaníček (eds.). Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 790 s., [28] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-200-2446-6.
269.
DRAŠNER, František, 1943-2006. Havlíčkobrodský poutník, aneb, Havlíčkovým Brodem a jeho okolím ze všech stran. František Drašner. [Havlíčkův Brod] : Martina Krejčiříková, 2014. 579 s. : . ISBN 978-80-260-5555-6 (brož.) :.
270.
DROŽ, Bedřich, 1865-1943. Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě. sepsal Bedřich Drož. 1. vyd. [Brno] : GARN, 2014. Monografie měst, městeček a obcí ; 136. 211 s. : .
271.
FIALKA, Miloslav, 1951 ún. 1.-. Akademická malířka Zdenka Vorlová-Vlčková. [Miloslav Fialka]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. 57 s. : . ISBN 978-80-905495-9-3.
272.
FOERSTER, Viktor, 1867-1915, VANĚK, František Bernard, 1872-1943. Cestou kříže. [ilustrace] Viktor Foerster, František Bílek ; [texty] F.B. Vaněk. 1. vyd. Pelhřimov : Matice Křemešnická, 2014. 40 s. : . ISBN 978-80-905719-0-7 (brož.).
273.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Viri docti Iglavienses : (učení muži jihlavští, aneb, Deset rektorů jihlavské latinské městské školy). Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. Iglavia docta ; sv. 7. 61 s. ; . ISBN 978-80-87035-95-5.
274.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Zdeněk Brtnický z Valdštejna : (portrét renesančního šlechtice a vzdělance). Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. Iglavia docta ; sv. 6. 66 s. ; . ISBN 978-80-87035-93-1 (brož.).
275.
HERZÁN, Martin, 1978-. Utajené dějiny Jihlavy 20. století : dějiny, které žalem žalují--. Martin Herzán. 1. vyd. Jihlava : M. Herzán, 2014. 114 s. : . ISBN 978-80-260-6928-7.
276.
HYNEK, Zdeněk, KAPOUN, Jaroslav. Batelovské proměny. I. Zdeněk Hynek, Jaroslav Kapoun. Neratovice : Pegas - Josef Peiker, 2014. 143 stran : .
277.
JURMAN, Hynek, 1956-. Spěte sladce!, aneb, Příběhy hřbitovů Bystřicka a okolí. Hynek Jurman. 1. vyd. Štěpánov nad Svratkou : [Hynek Jurman], 2014. Zubří země ; sv. č. 25. 179 s. : . ISBN 978-80-905792-0-0 (brož.).
278.
JURMAN, Hynek, 1956-. V nejkrásnějším údolí na světě : [Štěpánov nad Svratkou]. Hynek Jurman. 1. vyd. ? těpánov nad Svratkou : [Hynek Jurman], 2014. Zubří země ; sv. č. 26. 327 s. : . ISBN 978-80-905792-1-7 (váz.).
279.
KAMARÝT, Jan, 1805-1870, HOLUB, Pavel, ? KRABÁNEK, Zdeněk, 1985-. Kamarýtova kronika : kronika Jana Kamarýta a jeho pokračovatelů (1848-1915). Pavel Holub ... [et al. ; edičně připravili Pavel Holub a Zdeněk ? krabánek]. Vyd. 1. V Humpolci : [Z. ? krabánek], 2014. 250 s., [17] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-7318-5.
280.
KLÍMOVÁ, Lenka Marisol. Kluci Beránkovi : něco z historie rodu Beránků a sklárny ve ? krdlovicích. L.M. Klímová. Škrdlovice : L.M. Klímová, 2014. 250 s. : . ISBN 978-80-260-7436-6.
281.
KOBLIHA, Gustav, 1854-1918. Humpolec a jeho okolí : nástin dějepisný, popisný a statistický s 22 obrazci. napsal Gustav Kobliha. 1. vyd. [Brno] : GARN, 2014. Monografie měst, městeček a obcí 153. 151, v. s, [12] s. obr. příl. : .
282.
KOUBEK, Pavel, 1972-. Krajem zapomenutých studánek. Pavel Koubek. 2., rozš. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014. 197 s. : . ISBN 978-80-7415-096-8.
283.
KOUKOLA, Alois. Starostové Velké Bíteše 1850-2014. Alois Koukola. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. 42 s. : . ISBN 978-80-260-7354-3.
284.
KOUKOLA, Alois. Vincenc Broža : (1865-1933). [autor Alois Koukola]. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. Poznáváme osobnosti bítešského regionu ; sv. 1. 34 s. : . ISBN 978-80-260-7257-7.
285.
KOVÁRNÍK, Jaromír, 1955-. Jaroslav Palliardi, notář v Moravských Budějovicích : 100. výročí studie o relativní chronologii neolitu a eneolitu. Jaromír Kovárník. 1. vyd. Moravské Budějovice : MKS Beseda, 2014. 47 s. : . ISBN 978-80-260-6910-2.
286.
KUNC, Vladimír, 1955-. Vysočina do kapsy = The Vysočina region in a pocket = Der Bezirk Vysočina für die Hosentasche. [fotografie] Vladimír Kunc ; [texty Miloš Tajovský]. Vyd. 2., aktualiz. Havlíčkův Brod : Fotoateliér Video-foto-Kunc, 2014. Edice do kapsy. [172] s. : . ISBN 978-80-905429-2-1 (váz.) :.
287.
KUNC, Vladimír, 1955-, TAJOVSKÝ, Miloš, 1956-. Zmizelý Havlíčkův Brod. [fotografie] Vladimír Kunc, [texty] Miloš Tajovský. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FotoKunc, 2014. 142 s., 1 složený l. obr. příl. : . ISBN 978-80-905429-3-8 (váz.) :.
288.
LAŠTOVIČKA, Zdeněk, 1940-. Z historie města Jihlavy : obrazy Gustava Kruma = From the history of Jihlava : the paintings by Gustav Krum = Aus der Geschichte von Jihlava : Bilder von Gustav Krum. [texty Zdeněk Laštovička]. Vyd. 1. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 63 s. : . ISBN 978-80-88003-00-7 (brož.).
289.
MARTÍNEK, Zdeněk, 1957-, HEJHAL, Petr, 1975-. Pelhřimov. Zdeněk Martínek, vedoucí autorského kolektivu ; autorský kolektiv Petr Hejhal ... [et al.]. Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. Dějiny českých, moravských a slezských měst. 603 s., [16] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7422-289-4 (váz.) :.
290.
MLSOVÁ, Nella, 1963-. Sbohem, condottiere! : deník cesty Simonetty Buonaccini. Nella Mlsová. Vyd. 1. Liberec : Bor, 2014. Jazyky a texty. 245 s. : . ISBN 978-80-87607-40-4.
291.
NAVRKAL, Pavel, 1943-, ZEIBERT, Milan. Třebíč a královna. Pavel Navrkal, Milan Zeibert. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2014. 403 s. : . ISBN 978-80-7497-027-6 (váz.) :.
292.
NEUDÖRFL, Josef Věnceslav, 1843-1911. Politický okres Chotěbořský : povšechný popis soudních okresů Chotěbořského a Přibislavského. podává J. V. Neudoerfl. 1. vyd. [Brno] : GARN, 2014. Monografie měst, městeček a obcí ; 152. 111 s. ; .
293.
NOVÁK, Aleš. 60 let MHD Třebíč, aneb, Jízda do minulosti-- : 1954-2014. Vyd. 1. Třebíč : Fibox, 2014. 81 s. : . ISBN 978-80-85571-23-3 (brož.).
294.
NOVÁKOVÁ-PLEVOVÁ, Eva. Osobnosti Ledče nad Sázavou. Eva Nováková-Plevová. 1. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014. 194 stran : . ISBN 978-80-7415-101-9.
295.
PELÍŠEK, Jaroslav. Řeka Sázava 100 let poté-- : --ve fotografiích Jaroslava Pelíška. [autor textu Jaroslava Tůmová ; autoři fotografií Jaroslav Pelíšek, David Kočí, Barbora Šuláková]. Postupice : Posázaví, 2014. 119 s. : . ISBN 978-80-87684-12-2 (váz.).
296.
PLAŠIL, Filip. Kostel sv. Kříže a farnost v Jamném u Jihlavy. Filip Plašil. 2. upr. vyd. Jamné u Jihlavy : Obec Jamné u Jihlavy, 2014. 111 s. : . ISBN 978-80-260-6617-0 (v knize neuvedeno : brož.).
297.
PRCHAL, Jan, 1950-. 100 let Husovy knihovny v Polné. vedoucí autorského kolektivu Jan Prchal ; autoři Jiří Blažek ... [et al.]. Vyd. 1. Polná : Město Polná, 2014. 198 s. : .
298.
RENAUD, Suzanne, 1889-1964. Lettres a Suzon = Dopisy Suzon : (1947-1963). Suzanne Renaud ; traduit par Magdalena Hrozínková ; illustrations de Magali Robert. Edition bilingue. Grenoble : Romarin - les amis de Suzanne Renaud et Bohulav Reynek, 2014. 329 stran : . ISBN 2-910544-14-1.
299.
RIPPEROVÁ, Marie, 1960-. Velkomeziříčské mosty. Marie Ripperová ; [foto Antonín Havlát, Pavel Pavelka]. Vyd. 1. Velké Meziříčí : Město Velké Meziříčí, 2014. 79 s. : . ISBN 978-80-905830-0-9.
300.
SADÍLEK, Jaroslav, 1972-. Bohdalov a Chroustov : od nejstarších dob do poloviny 19. století. Jaroslav Sadílek. [Bohdalov] : Městys Bohdalov, 2014. 155 s. : . ISBN 978-80-87677-02-5 (váz.).
301.
SADÍLEK, Jaroslav, 1972-. Hrad Bukov-Lísek : historie, původ a význam hradu mezi obcemi Bukov a Střítež. Jaroslav Sadílek. Bukov : Obecní úřad Bukov ; Střítež : Obecní úřad Střítež, 2014. 121 s., [44] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-7558-5.
302.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (BOHDALOV, Žďár nad Sázavou, Česko). 140 let Sboru dobrovolných hasičů Bohdalov : 1874-2014. Jihlava : Pro Sbor dobrovolných hasičů Bohdalov vydala Astera G Jihlava, 2014. 20 s. : . ISBN 978-80-87677-04-9 (brož.).
303.
SLÁMOVÁ, Petra, MUSILOVÁ, Bohdana, 1973-. Ořechov - místní část Ronov. [autorky Petra Slámová, Bohdana Musilová]. Ořechov : Obec[ní] úřad Ořechov, 2014. 90 s. : . ISBN 978-80-260-7593-6.
304.
SMOLÍK, Karel. Na kolech vzhůru k pramenům. [autor Karel Smolík ; foto Karel Smolík ... et al.]. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. Průvodce Bítešskem ; sv. 3. 18 s. : . ISBN 978-80-260-7260-7.
305.
STEJSKAL, Vladimír. Karlov : stručná historie obce. Vladimír Stejskal. 1. vyd. Karlov : Obec Karlov, 2014. 55 s. : .
306.
SVOBODA, Pavel, 1945-. 1000 stavebních památek a jiných zajímavostí Novoměstska a Žďárska. Pavel Svoboda. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Město Žďár nad Sázavou, 2014. 373 s. : . ISBN 978-80-260-7198-3.
307.
SYROVÁTKOVÁ, Daniela, HORNÍ DUBENKY (ČESKO). Jak se žilo v Horních Dubenkách a Janštejně od konce 19. století do 50. let 20. století. Daniela Syrovátková a kolektiv. 1. vyd. České Budějovice : Kopp, 2014. Edice Vysočiny. 134 s. : . ISBN 978-80-7232-467-5.
308.
ŠMATLÁNOVÁ, Marie, DOLEŽELOVÁ, Gabriela. Obrazová kronika Slavětína : kompletní vydání. Marie Šmatlánová, Gabriela Doleželová. Vyd. 1. Slavětín : Obec Slavětín, 2014. 59 s. : .
309.
ŠTROSSOVÁ, Ivana, 1956-. Mozaika : z historie a současnosti veřejné havlíčkobrodské knihovny 1894-2014. Ivana Štrossová. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Krajská knihovna Vysočiny, 2014. 95 s. : . ISBN 978-80-260-7442-7.
310.
ŠUP, Milan, 1930-. Bohumil Hrabal a Polná : (zvláštní otisk z kulturněhistorického a vlastivědného sborníku Polensko). Milan ? up. Polná : Klub Za historickou Polnou za podpory Města Polná a Ivana Vlacha, 2014. 62 s. ISBN (Brož)..
311.
ŠUSTR, Milan, ČERNÝ, Karel, 1965-, LÍBAL, Jaroslav. Havlíčkova Borová na starých pohlednicích. [Milan Šustr, Karel Černý, Jaroslav Líbal]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. 69 s. : . ISBN 978-80-905495-5-5 (Průžová Jitka - Tváře : váz.) :.
312.
ŠUSTR, Milan. Ledečsko na starých pohlednicích. [Milan Šustr]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. 105 s. : . ISBN 978-80-905495-7-9 (váz.).
313.
VILÍMEK, Ladislav, 1940-. I domy umírají vstoje. Ladislav Vilímek. Vyd. 1. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. 235 s. : . ISBN 978-80-88003-06-9.
314.
VOBORNÝ, Josef, 1989-. Minulost a současnost obce Lavičky - Závist. Josef Voborný, kolektiv autorů. Lavičky : Obec Lavičky, 2014. 191 s. : . ISBN 978-80-260-7582-0.
315.
WALDSTEIN-WARTENBERG, Anna Maria, 1928-. Když byla Třebíč ještě valdštejnská-- = Als Trebitsch noch bei Waldstein war-- : vzpomínky Starorakušanky na léta 1938 až 1968. Anna Marie Waldstein-Wartenberg ; [z německého originálu přeložila Olga Demková]. Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč, 2014. 176 s. : . ISBN 978-80-86894-29-4.
316.
ZÁŠKODA, Miloslav, 1984-. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Budkově : 1894-2014. [autor Miloslav Záškoda]. V Budkově : Sbor dobrovolných hasičů, 2014. 57 s. : . ISBN 978-80-260-6051-2 (brož.).
317.
ZDUBA, Jan, 1979-. Město Velká Bíteš v roce 1414 : edice zakládacího zápisu k 600. výročí nejstarší městské knihy Velké Bíteše. Jan Zduba. [Velká Bíteš] : Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 2014. 30 s. : . ISBN 978-80-260-7256-0.
318.
ŽALOUDÍK, Jan, 1954-, SLAVÍČEK, Lubomír, 1957-. Průvodce pacienta onkologickou péčí Kraje Vysočina. autoři textu: Jan Žaloudík, Lubomír Slavíček. Vydání druhé. Jihlava : Kraj Vysočina, 2014. 21 stran : . ISBN 978-80-87521-19-9.
319.
ŽAMBERSKÝ, Antonín, 1952-. Třebíčské betlemářství. Antonín Žamberský. 1. vyd. Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč, 2014. 104 s. : . ISBN 978-80-86894-28-7.