Kraj Vysočina v roce 2013

Regionální bibliografie

 

Regionální povinné výtisky

1.
100 let gymnázia v Chotěboři : almanach 1913-2013. [k vydání připravila redakční rada ve složení Vladislav Smejkal ... et al.]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. Chotěbořská edice ; sv. 13. 371 s., lxxx s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-10-4 (váz.).
2.
2. ro?n?k konference !!Ochrana p?dy!! : 21.3.2013 N?m? nad Oslavou. N?m? nad Oslavou : Zera, 2013. ca 148 s. : . ISBN 978-80-87226-27-8 (krou?kov? vazba).
3.
23. Podzimní knižní veletrh = 23rd Autumn book fair : 18.-19. října 2013. [sestavila Markéta Hejkalová]. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2013. 82 s. ; . ISBN 978-80-86026-55-8 (brož.).
4.
60 let dnešního Středního odborného učiliště technického Chotěboř. [text František Hruška ... et al.]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. Chotěbořská edice ; sv. 12. 230 s., xl s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-09-8 (váz.).
5.
Almanach : 110 let zemědělského školství a 60 let středního školství v Bystřici nad Pernštejnem : 1903-2013, 1953-2013. Bystřice nad Pernštejnem : VOŠ a SO? zemědělsko-technická, 2013. 166 s. : .
6.
Co létem dozrálo. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 165. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-916-3 (váz.) :.
7.
Český ráj : [pěší turistické trasy]. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2013. S batohem po Česku. 99 s. : . ISBN 978-80-7268-960-6 (brož.) :.
8.
Desatero dobré hospodyně : sbírka osvědčených kuchařských předpisů. sestavil Sbor zkušených hospodyň při Státních výzkumných ústavech bramborářských v Německém Brodě - 1938 ; [editoři Bohumil Vokál, Ervín Hausvater a Petr Doležal]. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2013. 88 s. : . ISBN 978-80-86940-53-3 (váz.) :.
9.
Fotbal Havlíčkobrodska. kolektiv autorů. [Havlíčkův Brod] : Okresní fotbalový svaz, 2013. 141 s. : . ISBN (Brož.).
10.
Havlíčkobrodsko : sborník příspěvků o historii regionu. 27. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2013. 262 s. : . ISBN 978-80-87302-21-7 (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod : brož.) :.
11.
Hrad Ronovec a Dolní Krupá : sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909-1988). Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny ; [Dolní Krupá] : Obec Dolní Krupá, 2013. 59 s. : . ISBN 978-80-87302-18-7 (brož.).
12.
Hříšné myšlenky. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 148. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-836-4 (váz.) :.
13.
Humpolec v zrcadle času. V., "Archeologie na Humpolecku". 1. vyd. Humpolec : Město Humpolec, 2013. 207 s. : . ISBN 978-80-260-4663-9 (váz.) :.
14.
Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice : sborník příspěvků ze závěrečného mezinárodního semináře projektu Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. Miroslav Meier ... [et al.], eds. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2013. 33 s. ; . ISBN 978-80-7311-142-7 (brož.).
15.
Management erozn? ohro?en?ch p?d s vyu?it?m kompostu. Vyd. 1. N?m? nad Oslavou : Zera, 2013. 69 s. : . ISBN 978-80-87226-28-5 (bro?.).
16.
Mimojícnové projevy refluxní choroby. Karol Zeleník ... [et al.] ; editor Viktor Chrobok. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2013. Medicína hlavy a krku. 324 s. : . ISBN 978-80-7311-138-0 (váz.).
17.
Nedvědice na starých pohlednicích. [Vladimír Cisár ... et al.]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2013. 81 s. : . ISBN 978-80-905495-0-0 (Tváře : váz.).
18.
Nikdy zcela neodešli : Jihlavští Němci = Sie waren nie ganz fort : die Iglauer Deutschen : [publikace k výstavě : Jihlava, Dům Gustava Mahlera, 25.6.-30.9.2011 : Heidenheim, 8.6.-22.6.2012]. Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava, Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel ; [texty a výběr obrazového materiálu Vlastimil Svěrák ... et al]. Jihlava : Statutární město Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava, 2013. 147 s. : . ISBN 978-80-86931-82-1 (Moravský zemský archiv Brno : brož.).
19.
Nové Veselí dříve a dnes : sborník vydaný městysem Nové Veselí u příležitosti 450 let nového názvu a nových práv (1563-2013). [Nové Veselí] : Městys Nové Veselí, 2013. 102 s. : .
20.
O lidech a psech. Petr Šabach ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2013. Česká povídka. 186 s. ; . ISBN 978-80-86526-71-3 (váz.) :.
21.
Odhalení pamětní desky Janu Nepomuku Heimrichovi : Bohdalov 11.5.2013. Jihlava : Pro Městys Bohdalov a Sbor dobrovolných hasičů Bohdalov vydala Astera G, 2013. 20 s. : . ISBN 978-80-87677-01-8 (Astera G : brož.).
22.
Osudová setkání. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 176. 197 s. ; . ISBN 978-80-7268-950-7 (váz.) :.
23.
Památky Vysočiny 2012 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. Telč : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Telči, 2013. 255 s. : . ISBN 978-80-904240-9-8 (brož.).
24.
Pamětní knihy města Chotěboře. IV. díl, (Chotěbořské kroniky z let 1990-1999). k vydání připravil Stanislav Pavlíček. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. Chotěbořská edice ; sv. 14. 429 s., xxxii s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-12-8 :.
25.
Panstv? N?m? v prom?n?ch ?asu : obraz v zrcadle evropsk?ch d?jin. Johanna Haugwitz-El Kalak (ed.). 1. vyd. Tel? : N?rodn? pam?tkov? ?stav, ?zemn? odborn? pracovi?t? v Tel?i 2013. 208 s. : . ISBN 978-80-904240-7-4 (v?z.).
26.
Pocta Mahlerovi. Věroslav Bergr ; [autorka koncepce výstavy a textu Hana Larvová]. 1. vyd. Jihlava : Statutární město Jihlava, 2013. 27 s. : . ISBN 978-80-260-4553-3 (brož.).
27.
Posázaví na Vysočině, aneb, Od Dobré nad Sázavou přes Lipnici a Stvořidla až k Horce nad Sázavou. 1. díl. 1. vyd. [Ledeč nad Sázavou] : Zbyněk Barger, 2013. 174 s., [16] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-5142-8 :.
28.
Přehled poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících veřejných služeb. 1. vyd. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. 94 s. : . ISBN 978-80-87330-11-1 (brož.).
29.
Příroda do zahrad, parků a krajiny : podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků. [autoři materiálů a fotografií Martina Brandová ... et al.]. Kněžice : Chaloupky, 2013. 317 s. : . ISBN 978-80-905613-1-1 (pořadač).
30.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 : analýza výsledků : [průřezové]. Kraj Vysočina. zpracoval[a] Krajská zpráva Českého statistického úřadu v Jihlavě, oddělení informačních služeb. Jihlava : Český statistický úřad, 2013. Lidé a společnost. 131 s. : . ISBN 978-80-250-2366-2 (brož.) :.
31.
Statistická ročenka kraje Vysočina 2013 = Statistical yearbook of the Vysočina Region 2013. zpracoval Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, oddělení informačních služeb. Jihlava : Český statistický úřad Jihlava, 2013. 236 s. : . ISBN 978-80-250-2433-1 (brož.).
32.
Stavba s hvězdičkou : Zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem : slavnostně otevřena v roce 1961 : památkově chráněna od roku 1986. Bystřice nad Pernštejnem : VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická 2013. 27 s. : .
33.
Střípky z Jaroměřic, aneb, Tak tvoříme my. [Jitka Kriegsmannová et al.]. Jaroměřice nad Rokytnou : Město Jaroměřice nad Rokytnou, městská knihovna, 2013. 80 s. : . ISBN 978-80-260-4623-3 (v knize neuvedeno : brož.).
34.
Tváře české krajiny na obrazech českých malířů 19. a 20. století : 24. výstava Galerie Goltzova tvrz : 1.5.-9.6.2013 : průvodce výstavou. pořadatel Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov ; sestavili František Pochmon ... [et al.] ; textová část Michael Zachař ; [foto Ladislav Málek]. Golčův Jeníkov : Galerie Goltzova tvrz, 2013. 58 s. : . ISBN 978-80-260-4407-9 (v knize neuvedeno : brož.).
35.
Vánoční střípky. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 181. 197 s. ; . ISBN 978-80-7268-980-4 (váz.) :.
36.
Vánoční tajemství. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 180. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-974-3 (váz.) :.
37.
Vánoční zastavení. [odpovědný redaktor Arnošt Pacola]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 220 s. ; . ISBN 978-80-7268-545-5 (váz.) :.
38.
Vlastivědný sborník Vysočiny. Svazek XVIII, Oddíl věd společenských. Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava : Moravský zemský archiv - Státní okresní archiv Jihlava, 2013. 174 s. : . ISBN 978-80-86382-44-9 (brož.).
39.
Vůně života. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 177. 205 s. ; . ISBN 978-80-7268-959-0 (váz.) :.
40.
Vyu?it? kompostu pro optimalizaci vodn?ho re?imu v krajin?. Vlastimil Altmann ... [et al.]. Vyd. 1. N?m? nad Oslavou : Zera, 2013. 101 s. : . ISBN 978-80-87226-26-1 (bro?.).
41.
Ždírec : 1233-2013. [zpracování textu publikace Jana Lánová ... et al.]. Vyd. 1. Ždírec : Obec Ždírec, 2013. 180 s. : . ISBN 978-80-260-4935-7 (v knize neuvedeno : váz.).
42.
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VOLNÉHO ČASU A CESTOVNÍHO RUCHU (2012 : PRAHA, Česko). Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. editoři Alexander Fazik, Jan Štemberk. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze, 2013. 199 s. : . ISBN 978-80-7415-076-0 (Nová tiskárna Pelhřimov : brož.).
43.
BENEŠOVÁ, Jana. Proměny času. Jana Benešová. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 87 s. : . ISBN 978-80-7415-079-1 (brož.).
44.
BERAN, Václav. Myslivcovy vzpomínky. Václav Beran. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 221 s. ; . ISBN 978-80-7268-967-5 (váz.) :.
45.
BOUZEK, Ota, 1949-. Jeleni a psi od Bílého potoka. Ota Bouzek ; [photo Martin Žatka]. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 227 s. : . ISBN 978-80-7268-898-2 (váz.) :.
46.
BOUZEK, Ota, 1949-. Povídání o kamzících. Ota Bouzek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 213 s. : . ISBN 978-80-7268-982-8 (váz.) :.
47.
BŘEZINA, Otokar, 1868-1929. Moje matka : ve čtrnácti jazycích = Mia patrino : en dek kvar lingvoj. Otokar Březina ; uspořádali Viktor Dvořák, Miroslav Malovec. 1. vyd. Svitavy : Český esperantský svaz ; Jaroměřice nad Rokytnou : Společnost Otokara Březiny, 2013. 39 s. : . ISBN 978-80-260-4386-7 (brož.).
48.
BŘEZINOVÁ, Taťana, 1946-. Příběhy domu. Taťana Březinová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 264 s. ; . ISBN 978-80-7268-998-9 (váz.) :.
49.
BUREŠ, Roman, 1975-. Zuřící lev. Roman Bureš. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 215 s. ; . ISBN 978-80-7268-978-1 (váz.) :.
50.
CELOSTÁTNÍ AKTIV GALVANIZÉRŮ (45. : 2013 : JIHLAVA, Česko), ČESKÁ SPOLEČNOST PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY. 46. celostátní aktiv galvanizérů : Jihlava 5.-6.2.2013 : sborník přednášek. Jihlava : Česká společnost pro povrchové úpravy, 2013. 116 s. ; . ISBN 978-80-903709-8-2 (brož.).
51.
ČAPEK, Vratislav, 1923-. Historik na přelomu dvou staletí : co jsem prožil a na co si pamatuji. Vratislav Čapek. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2013. 338 s. : . ISBN 978-80-7415-078-4 (váz.).
52.
ČECH, Pavel, 1968-. Dobrodružství Rychlé Veverky. Velký závod. Pavel Čech. Vyd. 1. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2013. [52] s. : . ISBN 978-80-87595-15-2 (brož.) :.
53.
ČERMÁKOVÁ, Miroslava, 1954-. Když muži odcházejí--. Miroslava Čermáková. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2013. 219 s. : . ISBN 978-80-87710-17-3 (váz.).
54.
ČERNÝ, Jaromír, LOPAUR, Miloslav, 1972-. O železárenství na Novoměstsku : jak se na novoměstském panství vyrábělo železo a co všechno z toho pošlo. Jaromír Černý a Miloslav Lopaur. [Nové Město na Moravě] : Novoměstský okrašlovací spolek, 2013. Vlastivědné střípky novoměstské ; seš. č. 4. 109 s., xxiv s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-6352-0 (v knize neuvedeno : brož.).
55.
ČERNÝ, Jiří, 1961 říj. 13.-. Poutní místa českobudějovické diecéze : milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Jiří Černý. Vyd. 1. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 343 s., [32] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7415-074-6 (váz.).
56.
ČERNÝ, Karel, 1965-, DŽURNÝ, Jakub, 1980-, NAVRÁTIL, Martin, 1963-. Posázavský pacifik z Prahy do Čerčan a Dobříše. Jakub Černý, Jakub Džurný, Martin Navrátil. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2013. Železniční tratě na starých pohlednicích ; 5. 125 s. : . ISBN 978-80-905495-3-1 (Tváře : váz.).
57.
ČERVENÁKOVÁ, Renáta. Renátkine úlohy I : pracovný zošit na nápravu vývinových porúch učenia. [kompletizovala, doplnila a usporiadala Renáta Červenáková ; ilustrácie Arnoštka Juračková]. 1. slovenské vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2013. 102 s. : . ISBN 978-80-7311-136-6 (brož.).
58.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ. SUPERVIZNÍ KONFERENCE (1. : 2012 : PRAHA, Česko), ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ. Supervize v Českobratrské církvi evangelické : sborník přednášek a dalších příspěvků 1. supervizní konference Českobratrské církve evangelické (23. a 24.10.2012) k tématu vstupování supervize do života a práce kazatelů ČCE. [uspořádal Štěpán Brodský]. Jihlava : Mlýn, 2013. 139 s. ; . ISBN 978-80-86498-51-5 (brož.).
59.
DIAZ MAURIS, Eduardo, 1967-. Sbohem, Havano, aneb, Osud v rukou. Eduardo Diaz Mauris. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 222 s. : . ISBN 978-80-7268-567-7 (váz.) :.
60.
DOČKAL, Martin. Evergreen - "nikdy nekončící píseň". Martin Dočkal. 1. vyd. [Velké Meziříčí] : M. Dočkal, 2013. [97] s. : . ISBN 978-80-260-4033-0 (brož.).
61.
DOSTÁL, Aleš, 1946-. Lovy s Dianou : příběhy zvířat a lidí. Aleš Dostál. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 140 s. : . ISBN 978-80-7268-995-8 (váz.) :.
62.
DRNEK, Jan, 1960-. Dějiny české státnosti : didaktická studie o vztahu Čechů k vlastnímu státu (pro konzervativce a legitimisty). Jan Drnek. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 349 s. : . ISBN 978-80-7268-353-6 (váz.) :.
63.
FENCL, Ivo, 1964-. Gotická kobka, aneb, Třináct milionů způsobů jak zemřít. Ivo Fencl. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 226 s. ; . ISBN 978-80-7268-830-2 (váz.) :.
64.
FLORIAN, Josef, 1915-2006. Tempora mea. Josef Florian ; [k vydání připravil Jan Florian]. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 301 s. ; . ISBN 978-80-7415-081-4 (váz.).
65.
FLORYK, David, 1968-. Milujte se a množte se. David Floryk. 1. vyd. Vojnův Městec : České studny, 2013. 63 s. ; . ISBN 978-80-905574-2-0 (brož.) :.
66.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (HAVLÍČKŮV BROD, Česko). Současná česká a rakouská ilustrační tvorba = Zeitgenössische tschechische und österreichische Illustration. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2013. 72 s. : . ISBN 978-80-87302-20-0 (brož.).
67.
GEIST, Zdeněk, 1971-. Nezlomený vězeň totalit : životní příběh četnického strážmistra Bohumila Geista. Zdeněk Geist. Vyd. 1. Jihlava : Parola, 2013. 85 s. : . ISBN 978-80-903282-9-7 (váz.) :.
68.
HABERMAN, Vladislav. Od Inků k ostrovům muškátových oříšků : na vlastní pěst z And do ráje v Karibiku. Vladislav Haberman. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 292 s., [32] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7497-004-7 (brož.) :.
69.
HERZÁN, Lubor, 1950-. Od asanace k UNESCO : příběh obnovy třebíčské židovské čtvrti. Lubor Herzán. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 287 s. : . ISBN 978-80-7268-973-6 :.
70.
HERZÁN, Martin, 1978-. Třešť ve spárech STB : historie tajné policie KSČ v Třešti 1945-1990. Martin Herzán. 1. vyd. [Jihlava] : Martin Herzán, 2013. 101 s. : . ISBN 978-80-260-4835-0 (váz.).
71.
HLAVÁČ, Zdeněk, 1954-. Poslední lov. Zdeněk Hlaváč. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 98 s. : . ISBN 978-80-7268-964-4 (váz.) :.
72.
HOFHANZL, Čestmír, 1941-. Velkolepé padoušství 90. let Čestmír Hofhanzl. Vyd. 1. Jihlava : Regia, 2013. Za demokracii, proti totalitě ; 5. 141 s. ; . ISBN 978-80-87586-03-7 (brož.).
73.
HOŘÁK, Jaromír. Čekání na krále. Jaromír Hořák ; [obálku navrhl a ilustracemi doprovodil Tomáš Kadlec]. [Pelhřimov] : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 163 s. : . ISBN 978-80-7415-072-2 (brož.) :.
74.
JAJTNER, Pavel, 1947-, CHALUPA, Josef, 1952-, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV, et al. Roman Podrázský : život a dílo : 1943-2001. Pavel Jajtner, Josef Chalupa ; [fotografie Vladimír Kunc ... et al.]. Přibyslav : KZM Přibyslav, 2013. 55 s. : . ISBN 978-80-87718-04-9 (Horácká galerie : brož.).
75.
JAKEŠ, Josef, 1918-2011. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí : vzpomínky na dny všední i sváteční v Českém Krumlově a jinde. Josef Jakeš ; [vybrala, uspořádala, edičně připravila, poznámkami, úvodem a přílohami opatřila Renata Ferklová]. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 349 s., [32] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7415-084-5 (váz.) :.
76.
JAROŠ, Zdeněk, 1941-. Jihozápadní Morava v září 1938 : k 75. výročí konce 1. republiky 1938-2013. Zdeněk Jaroš. [Jihlava] : Statutární město Jihlava, 2013. 58 s. : . ISBN 978-80-260-4989-0 (brož.).
77.
JAVOREK, René. Sebeobrana pro každého. René Javorek a kolektiv. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 77 s. : . ISBN 978-80-7268-958-3 (brož.) :.
78.
JAVOŘICKÁ, Vlasta, 1890-1979. Jitřenka. Vlasta Javořická. Vyd. v Bloku 3. Třebíč : Blok, 2013. 198 s. ; . ISBN 978-80-86868-65-3 (váz.) :.
79.
JAVOŘICKÁ, Vlasta, 1890-1979. Pohádka svatováclavských oslav. Vlasta Javořická ; [ilustrace Lidmila Anna Dohnalová]. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; 187. sv. 113 s : . ISBN 978-80-7268-994-1 (váz.) :.
80.
JAVOŘICKÁ, Vlasta, 1890-1979. Z lásky. Vlasta Javořická ; [ilustrace Lidmila Anna Dohnalová]. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 186. 168 s. : . ISBN 978-80-7268-991-0 (váz.) :.
81.
JELÍNEK, Milan, 1947-. Slavné bitvy admirála Tegetthoffa : Helgoland 1864, Vis/Lissa 1866. Milan Jelínek. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 239 s. : . ISBN 978-80-7268-972-9 (váz.) :.
82.
JÍLEK, Jan, 1707-1780. Jan Jílek : krejčí, který chodil s Bohem. [Jan Jílek, Edita ? těříková]. 3. vyd. Vojnův Městec : České studny, 2013. 142 s. : . ISBN 978-80-905574-0-6 (váz.).
83.
JINOCH, Jindřich, 1990-. Maják a sirény. Jindřich Jinoch. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2013. 48 s. : . ISBN 978-80-905633-0-8 (brož.) :.
84.
JIRKŮ, Miloslav, 1953-. Za hradbami : pověsti z Pelhřimovska. Miloslav Jirků ; [ilustrace] Libor Dedera. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna, 2013. 102 s. : . ISBN 978-80-7415-083-8 (brož.).
85.
KÁBOVÁ, Hana, 1977-. Josef Vítězslav ? imák : jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě. Hana Kábová. České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny ; Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 599 s., [24] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-904446-9-0 (Společnost pro kulturní dějiny : váz.).
86.
KAŠPÍRKOVÁ, Lenka, KLEMENT, Jan. Bezděkov a Hlavňov : sraz rodáků. Lenka Kašpírková, Jan Klement. Bezděkov : Sbor dobrovolných hasičů, 2013. 47 s. : . ISBN (Brož.).
87.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. Nejkrásnější pohádky. upravila Gabriela Kopcová ; ilustrovala Lucie Paceltová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 70 s. : . ISBN 978-80-7268-871-5 (váz.) :.
88.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. Pohádky ze statku. Gabriela Kopcová ; ilustrovala Ludmila ? najderová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 61 s. : . ISBN 978-80-7268-452-6 (váz.).
89.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. První čtení s velkými písmeny. Gabriela Kopcová ; ilustrovala Ludmila Šnajderová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 69 s. : . ISBN 978-80-7268-968-2 (váz.) :.
90.
KOSTOHRYZOVÁ, Marie, 1931-. Smysly života. Marie Kostohryzová. [Pelhřimov] : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 102 s., [8] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7415-059-3 (váz.).
91.
KOUKAL, Petr, 1952-. Dobře rozladěné varhany : k dějinám hudebního ladění v českých zemích. Petr Koukal. 1. vyd. Telč : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2013. 176 s. : . ISBN 978-80-905631-0-0 (váz.) :.
92.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Ludvík XIV. : život, doba a války krále Slunce. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 559 s. : . ISBN 978-80-7268-965-1 (váz.) :.
93.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Slavkov 1805 : Napoleonův největší triumf. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 607 s. : . ISBN 978-80-7268-983-5 (váz.) :.
94.
KRUŽÍK, Miroslav, 1974-. 120 let Sboru dobrovolných hasičů Zubří : 1893-2013. Miroslav Kružík. Vyd. 1. Zubří : Sbor dobrovolných hasičů Zubří, 2013. 75 s. : . ISBN (Brož.).
95.
KRUŽÍK, Miroslav, 1974-. Velká Losenice v 1. polovině 20. století. Miroslav Kružík. Vyd. 1. Velká Losenice : Obec Velká Losenice, 2013. 75 s. : . ISBN (Brož.).
96.
KŘEHLÍKOVÁ, Jana. Ruda : 1353-2013 : historie a současnost. Jana Křehlíková a kolektiv. 1. vyd. [Ruda] : Obec Ruda, 2013. 278 s. : . ISBN 978-80-260-4221-1 (váz.).
97.
K??ENECK?, Ond?ej. Na lovu kozoro?ce. Ond?ej K??eneck?. Vyd. 1. T?eb?? : Akcent, 2013. 113 s. : . ISBN 978-80-7268-981-1 (v?z.) :.
98.
KUBÍČKOVÁ, Miluše, 1924-. Příběh naplněného života : autobiografie. Miluše Kubíčková. Vyd. 1. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 242 s. : . ISBN 978-80-7415-075-3 (brož.) :.
99.
KUNC, Vladimír, 1955-. Jihlava - město v srdci Vysočiny = Jihlava - town at the heart of the Vysočina = Jihlava - Stadt im Herzen von Vysočina. [fotografie] Vladimír Kunc ; [průvodní text Miloš Tajovský]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FotoKunc, 2013. 149 s. : . ISBN 978-80-905429-1-4 (váz.) :.
100.
KUNC, Vladimír, 1955-. Jižní Čechy - genius loci = South Bohemia - genius loci = Südböhmen - genius loci. [fotografie] Vladimír Kunc ; [průvodní slovo František Kubů]. Vyd. 2., dopl. a aktualiz. Havlíčkův Brod : Fotoateliér Video-foto-Kunc, 2013. 151 s. ISBN 978-80-905429-0-7 (váz.) :.
101.
LACIKA, Ján, 1956-. Vysoké Tatry. Ján Lacika ; sestavil Daniel Kollár ; [překlad Arnošt Pacola]. 2. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. S batohem po Slovensku ; 4. 127 s. : . ISBN 978-80-7268-962-0 (brož.) :.
102.
LOULA, David, 1974-. České studny, aneb, Hloubání o české identitě. David Loula. 3. vyd. Vojnův Městec : České studny, 2013. 147 s. ; . ISBN 978-80-905574-1-3 (váz.).
103.
MACHÁT, Bohumír. O rybářích a rybách. Bohumír Machát. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 147 s. : . ISBN 978-80-7268-966-8 (váz.) :.
104.
MAREK, František, 1913-1987. František Marek : (studie, texty, básně). Martin Hemelík (ed.). Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. Iglavia docta ; sv. 5. 150 s. ; . ISBN 978-80-87035-77-1 (brož.).
105.
MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2013 (JIHLAVA, Česko), VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings - Part I. : 11-13 September 2013, Jihlava, Czech Republic. [editor Hana Vojáčková]. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, [2013]. ii, 551 s. : . ISBN 978-80-87035-76-4 (brož.).
106.
MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2013 (JIHLAVA, Česko), VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings - Part II. : 11-13 September 2013, Jihlava, Czech Republic. [editor Hana Vojáčková]. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, [2013]. ii, 12 s., 552-1098 s. : . ISBN 978-80-87035-76-4 (brož.).
107.
MAYEROVÁ, Šárka Kéry, 1983-. Synové úsvitu. Šárka Kéry Mayerová. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 204 s. ; . ISBN 978-80-7268-886-9 (váz.) :.
108.
MÍČKOVÁ, Jana, 1940-. Mám tě na mušce - Jana : umění šedesátých let. [kurátor výstavy a autor publikace Pavel Šmidrkal ; malířka Jana Míčková]. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. [44] s. : . ISBN 978-80-7415-082-1 (váz.).
109.
MICHALOVÁ, Zdeňka, 1961-. Pozornost : cvičení na posilování koncentrace pozornosti = Pozornosť : cvičenia na posilňovanie koncentrácie pozornosti. Zdena Michalová. 2. vyd., 1. česko-slovenské. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2013. 53, [4] s. (česká část) ; 53, [4] s. (slovenská část) ; [4] s. (společné) : . ISBN 978-80-7311-137-3 (volné l. v obalu).
110.
MRÁZEK, Jiří, 1960-. Teologie opomíjených : přehlížené hlasy v Novém zákoně. Jiří Mrázek. Vyd. 1. Jihlava : Mlýn, 2013. 183 s. ; . ISBN 978-80-86498-52-2 (brož.).
111.
MUZEA A PAMÁTKOVÁ PÉČE (2012 : PELHŘIMOV, Česko). Muzea a památková péče : sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference. [sestavil Lubomír Anděl] = Museen und Denkmalpflege : Sammelband mit beiträgen aus der Tschechisch-Österreichischen Fachkonferenz. [Zusammenstellung Lubomír Anděl]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2013. xiii, 385 s. : . ISBN 978-80-87302-22-4 (váz.).
112.
NOVÁK, Josef. Lovy na Vysočině. Josef Novák. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 297 s. : . ISBN 978-80-7268-985-9 (váz.) :.
113.
NOVÁK, Pavel Kryštof, 1946-, KUDLÁČEK, Jan, 1928-. Jako když mávne motýlím křídlem : (povídání s Janem Kudláčkem). Pavel Kryštof Novák, Jan Kudláček. Vyd. 1. Moravské Budějovice : Motýlek, 2013. 163 s. : . ISBN 978-80-260-5436-8 (váz.).
114.
NOVÁKOVÁ-PLEVOVÁ, Eva. Vzhůru ke hvězdám. Eva Nováková-Plevová. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 195 s. : . ISBN 978-80-7415-077-7 (váz.).
115.
NOVOTNÝ, Jakub, 1977-, HEMELÍK, Martin, 1957-. František Marek : portrét českého učitele, vědce, překladatele a spisovatele. Jakub Novotný, Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. Iglavia docta ; sv. 4. 69 s. : . ISBN 978-80-87035-71-9 (brož.).
116.
NOVOTNÝ, Josef, 1943-. Myslivecké příběhy. Josef Novotný. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 227 s. : . ISBN 978-80-7268-943-9 (váz.) :.
117.
NOVOTNÝ, Josef, 1943-. Povídání o myslivcích. Josef Novotný ; [fotografie na obálce a ilustrace František Novotný]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 106 s. : . ISBN 978-80-7268-971-2 (váz.) :.
118.
ONDRAŠÍK, Pavel, RYBENSKÁ, Táňa. O prasátku Lojzíkovi. Cesta za nosem. Pavel Ondrašík, Táňa Rybenská. [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2013. 56 s. : . ISBN 978-80-87595-22-0 (váz.) :.
119.
PETR, Václav, 1942-. Česká Kanada : [pěší turistické trasy]. Václav Petr. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. S batohem po Česku. 90 s. : . ISBN 978-80-7268-349-9 (brož.) :.
120.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Babičky. Vlasta Pittnerová. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 182. 158 s. ; . ISBN 978-80-7268-986-6 (váz.) :.
121.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Vesnické povídky. Vlasta Pittnerová. Vyd. 3. Třebíč : Akcent, 2013. Vysočina ; sv. 184. 195 s. ; . ISBN 978-80-7268-989-7 (váz.) :.
122.
PLAŠIL, Filip, PRCHAL, Jan, 1950-, ŠUP, Milan, 1930-. Naše krásné zvony hoří posud-- : sborník příspěvků k 150. výročí velkého polenského požáru. Filip Plašil, Jan Prchal, Milan Šup. Vyd. 1. Polná : Město Polná, 2013. 134 s. : . ISBN (Váz.).
123.
POČÍTAČ VE ŠKOLE (KONFERENCE). Počítač ve škole 2013 : 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2013. 32 s. ; . ISBN 978-80-260-3848-1 (kroužková vazba).
124.
POLÁKOVÁ, Zdena, 1954-. Už jste o tom slyšeli? Zdena Poláková ; ilustrovala Vlasta Hábová. 1. vyd. Kněžice : Chaloupky, 2013. [32] s. : . ISBN 978-80-905613-0-4 (brož.) :.
125.
POTATO AGROPHYSIOLOGY (SYMPOZIUM). Potato Agrophysiology 2013 : proceedings of the 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato : 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. editor Helen Součková. Havlíčkův Brod : Potato Research Institute, [2013]. 240 s. : . ISBN 978-80-86940-52-6 (brož.).
126.
RADILOVÁ, Jana. Košetická škola v proměnách času : 100 let od postavení první školní budovy 1913-2013. Jana Radilová a kol. Vyd. 1. Košetice : Obec Košetice : Základní škola a mateřská škola Košetice, 2013. 174 s. : . ISBN 978-80-260-4278-5 (váz.).
127.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Lázeňská známost : román pro ženy. Věra Řeháčková. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 222 s. ; . ISBN 978-80-7268-984-2 (váz.) :.
128.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Na prahu dospělosti : román pro ženy. Věra Řeháčková. Vyd. 2., V Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2013. 246 s. ; . ISBN 978-80-7268-975-0 (váz.) :.
129.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Pacientky : psychologický příběh pro ženy. Věra Řeháčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 220 s. ; . ISBN 978-80-7268-979-8 (váz.) :.
130.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Životní příběh obyčejné ženy. Věra Řeháčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 223 s. ; . ISBN 978-80-7268-953-8 (váz.) :.
131.
SADÍLEK, Jaroslav, 1972-. Bukov : historie a vývoj osídlení a stavebních památek obce. Jaroslav Sadílek. Bukov : Obecní úřad Bukov, 2013. 103, [20] s. barev. obr. příl. : .
132.
SCHEJBALOVÁ, Alena. Abeceda : příběhy zvířátek. Alena Schejbalová ; ilustroval Miroslav Růžek. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 78 s. : . ISBN 978-80-7268-999-6 (váz.) :.
133.
SKAČÁNI, Miroslav, 1950-. Příběh muže, který zabíjel z lásky. Miroslav Skačáni. Vyd. 1. Jihlava : [s.n.], 2013. 249 s. ; . ISBN 978-80-260-4740-7 (váz.) :.
134.
STEHLÍK, Eduard, 1965-, ČERNÝ, Karel, 1965-, CHRÁST, Radim, 1975-. Legionáři s lipovou ratolestí. I. Eduard Stehlík, Karel Černý, Radim Chrást. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2013. 100 let československých legií ; 1. 129 s. : . ISBN 978-80-905495-1-7 (Jitka Průžová - Tváře ; váz.) :.
135.
STRÁDAL, Jiří, 1956-. Zpráva pro Afroditu. Jiří Strádal. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 159 s. ; . ISBN 978-80-7268-954-5 (váz.) :.
136.
STRÁNSKÝ, Jiří, 1931-. Balada o pilotovi. Jiří Stránský. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2013. 122 s. ; . ISBN 978-80-86026-52-7 (váz.) :.
137.
SVOBODOVÁ, Dominika. Země plná otroků : [pravda o (vašich) mužích]. Dominika Svobodová. Třebíč : Amaprint, 2013. 158 s. ; . ISBN 978-80-87710-18-0 (váz.) :.
138.
SYMEROVÁ, Martina, 1971-. Angela. Martina Symerová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 150 s. ; . ISBN 978-80-7268-992-7 (váz.) :.
139.
SYNEK, Karel, 1942-. Půjčovna dívek. Karel Synek. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 269 s. ; . ISBN 978-80-7268-970-5 (váz.) :.
140.
ŠIBRAVA, Radomil, ČERNÝ, Karel, 1965-, ? USTR, Milan. Kutná Hora na starých pohlednicích. Radomil Šibrava, Karel Černý, Milan Šustr. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2013. 147 s. : . ISBN 978-80-905495-2-4 (Tváře : váz.).
141.
ŠKARVADA, Petr, 1974-, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SVĚTNOV, Česko). Kronika Sboru dobrovolných hasičů ve Světnově. Petr ? karvada. 1. vyd. Světnov : Obec Světnov, 2013. 127 s. : . ISBN (Brož.).
142.
ŠPLÍCHAL, Václav, 1932-, OTAVOVÁ, Marie, 1960-, PECHÁČKOVÁ, Miroslava, 1956-. Svět hraček v orlickém a podorlickém kraji. Václav Šplíchal, Marie Otavová, Miroslava Pecháčková. Pelhřimov : Nová tiskárna, 2013. 223 s. : . ISBN 978-80-7415-080-7 (brož.).
143.
ŠTANCEL, Vlado, 1964-. Ze života občanské společnosti. Vlado Štancel ; [illustrations Zuzana Štancelová]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 200 s. : . ISBN 978-80-7268-951-4 (váz.) :.
144.
ŠŤOVÍČEK, Michal, 1954-. Vendeéské války : 1793-1832. Michal Šťovíček. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 439 s. : . ISBN 978-80-7268-945-3 (váz.) :.
145.
ŠUSTR, Milan, LÍBAL, Jaroslav. Subregion obcí Velké Dářko na starých pohlednicích. Milan Šustr, Jaroslav Líbal. Polnička : Průžová Jitka - Tváře, 2013. 83 s. : . ISBN 978-80-904970-9-2 (Průžová Jitka - Tváře : váz.) :.
146.
TĚSNOHLÍDEK, Jan, 1987-. Ještě je co ztratit. Jan Těsnohlídek ml. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2013. 44 s. ; . ISBN 978-80-905022-8-4 (brož.) :.
147.
TOPIL, Zdeněk. Zatracená čeština : jak (se) naučit pravopisu. Zdeněk Topil. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2013. 85, [9] s. : . ISBN 978-80-7311-140-3 (váz.).
148.
UHER, František, 1936-. Na této straně pekla. František Uher. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 206 s. ; . ISBN 978-80-7268-938-5 (váz.) :.
149.
VÁCLAV, Erich, 1930-. Hrátky se zeměpisem, (aneb, Perličky zeměkoule). Erich Václav. 2., rozš. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 60 s. : . ISBN 978-80-7268-948-4 (brož.) :.
150.
VÁCLAV, Erich, 1930-. USA na dlani : historie, zajímavosti, kuriozity. Erich Václav. 2. rozš. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 283 s., [32] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-955-2 (váz.) :.
151.
VAL??EK, Karel, 1943-. Bigamista. Karel Val?ek. Vyd. 1. T?eb?? : Akcent, 2013. 246 s. ; . ISBN 978-80-7268-385-7 (v?z.) :.
152.
VALENTOVÁ, Jana, 1999-. Můj poslední dopis. Jana Valentová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 157 s. ; . ISBN 978-80-7268-997-2 (váz.) :.
153.
VANĚK, Miloslav. Podoubravím a časem 2014 [grafika]. foto Miloslav Vaněk. [Havlíčkův Brod] : M. Vaněk, 2013. 1 kalendář (30 l.) .
154.
VĚTROVSKÁ, Ilona, HULEŠOVÁ, Martina. Sbírka úloh pro procvičování čtení s porozuměním v německém jazyce. Ilona Větrovská, Martina Hulešová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. Testové úlohy. 64 s. ; . ISBN 978-80-7268-963-7 (brož.).
155.
VONÁSEK, Zdeněk, 1936-. Albédo a ti odjinud. Zdeněk Jizera Vonásek ; [ilustrace Albédo jun.]. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2013. 159 s., [8] l. obr. příl. ; . ISBN 978-80-86391-43-4 (brož.).
156.
VUTKOVÁ, Eva. Češi : odkud jsme přišli? : utajené dějiny. Eva Vutková. 3., dopl. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 212 s. : . ISBN 978-80-7268-956-9 (váz.).
157.
VYMYSLICKÝ, Martin. Příběhy fotbalového Albionu. Martin Vymyslický. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 255 s. : . ISBN 978-80-7268-952-1 (váz.) :.
158.
VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Historie a přítomnost Vysoké školy polytechnické Jihlava. Ročník 2013/2014. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. 55 s. ; . ISBN 978-80-87035-90-0 (brož.).
159.
WALTARI, Mika, 1908-1979. Láska a tma. Mika Waltari ; [přeložila Markéta Hejkalová ; kresby Cristian del Risco]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2013. 117 s. : . ISBN 978-80-86026-49-7 (váz.) :.
160.
ZELEN? K??OV?, Helena, 1969-. (Nejen) Hor?ck? kucha?ka, aneb, Pov?d?n? o j?dle, va?en?, zvyc?ch a tradic?ch. Helena Zelen? K??ov?. Nov? M?sto na Morav? : Helena Zelen? K??ov?, 2013. 116 s. : . ISBN 978-80-905673-1-3 (bro?.).
161.
ZELEN? K??OV?, Helena, 1969-. Ji??kovice : jak je (mo?n?) nezn?te. Helena Zelen? K??ov?. [Ji??kovice] : Obec Ji??kovice, 2013. 106 s. : . ISBN 978-80-260-4841-1 (v knize neuvedeno : bro?.).
162.
ZELEN? K??OV?, Helena, 1969-. Pov?sti z Hor?cka a ???rsk?ch vrch?. Helena Zelen? K??ov? ; ilustrace Marta Hauptmanov?. Nov? M?sto na Morav? : Helena Zelen? K??ov?, 2013. 104 s. : . ISBN 978-80-905673-0-6 (bro?.).
163.
ZEŤKOVÁ, Jana. Vystřihni si květinu [grafika]. Jana Zeťková. 3. vyd. Kněžice : Chaloupky, 2013. 1 vystřihovánka (12 l.) : .
164.
ZEŤKOVÁ, Jana. Vystřihni si motýla [grafika]. Jana Zeťková. 4. vyd. Kněžice : Chaloupky, 2013. 1 vystřihovánka (12 l.) : .
165.
ZIMOLA, David, 1971-, MUZEUM VYSOČINY (JIHLAVA, Česko). Archeologie na hranicích : pravěké až raně novověké dějiny jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska : k výstavě = Archäologie an den Grenzen : Vorgeschichte bis frühe Neuzeit in Südböhmen, der Region Vysočina, Südmähren und Niederösterreich : zur Ausstellung. [autor textů David Zimola, Muzeum Vysočiny Jihlava]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2013. 181 s. : . ISBN 978-80-87302-19-4 (brož.).
166.
ŽÍDKOVÁ, Eva, 1942-, ŽÍDEK, Petr. Lovecké zápisky : z Československa do západní Kanady. Eva a Petr Žídkovi. 1. vyd. Brno : Doplněk ; Třebíč : Akcent, 2013. 150 s., [20] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-7239-302-2 (Doplněk : váz.).
167.
60 let dnešního Středního odborného učiliště technického Chotěboř. [text František Hruška ... et al.]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. Chotěbořská edice ; sv. 12. 230 s., xl s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-09-8 (váz.).
168.
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM VYSOČINA 2012 (KARLOV, Žďár nad Sázavou, Česko), KLIMENT, Jan. Vysočina 2012 : mezinárodní sklářské sympozium : 20.-25.5 - Sklárna AGS Svoboda = Internationales Glassymposium : 20.-25.5 - Glashütte AGS Svoboda. [kurátor výstavy a autor textů Jan Kliment]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2013. [56] s. : . ISBN 978-80-87302-16-3 (brož.).
169.
BOHÁČ, Jiří, 1932-. Medailéři Josef a Zdeněk Šejnostové. Jiří Boháč ; Viktor Kudrna. Vyd. 1. Hradec Králové : V. Kudrna, 2013. 207 s. : . ISBN 978-80-260-3970-9 (váz.).
170.
PYTLÍK, Radko, 1928-. Jaroslav Hašek : data, fakta, dokumenty. Radko Pytlík. Vyd. 1. [Praha] : Emporius, 2013. 239 s. : .
171.
Hrad Ronovec a Dolní Krupá : sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909-1988). Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny ; [Dolní Krupá] : Obec Dolní Krupá, 2013. 59 s. : . ISBN 978-80-87302-18-7 (brož.).
172.
KATOLICKÉ GYMNÁZIUM (TŘEBÍČ, Česko). Almanach : 20 let Katolického gymnázia Třebíč 1993-2013. [editor Vít Oplatek]. Třebíč : Katolické gymnázium Třebíč, 2013. 119 s., [10] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-4357-7 (v knize neuvedeno : brož.).
173.
Tváře české krajiny na obrazech českých malířů 19. a 20. století : 24. výstava Galerie Goltzova tvrz : 1.5.-9.6.2013 : průvodce výstavou. pořadatel Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov ; sestavili František Pochmon ... [et al.] ; textová část Michael Zachař ; [foto Ladislav Málek]. Golčův Jeníkov : Galerie Goltzova tvrz, 2013. 58 s. : . ISBN 978-80-260-4407-9 (v knize neuvedeno : brož.).
174.
DEML, Jakub, 1878-1961. Sebrané spisy. I., Prvotiny. Jakub Deml ; Martin C. Putna a Záviš Šuman (eds.). Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. Spisy Jakuba Demla. 910 s., [32] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-200-2216-5 (váz.) :.
175.
Trh práce 2012 v Kraji Vysočina. [zpracovatel Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí]. Praha : Český statistický úřad, 2013. 28 s. : . ISBN 978-80-250-2409-6 (brož.).
176.
JIROUS, Ivan Martin, 1944-2011, GROCH, Erik, 1957-. Úloža. Ivan Martin Jirous ; [k vydání připravil a ediční poznámku napsal Martin Machovec ; dvěma texty doprovodil Erik Jakub Groch]. Vyd. 1. Praha : Torst, 2013. 67 s. : . ISBN 978-80-7215-455-5 (brož.) :.
177.
NEDĚLKA, Václav, 1881-1965. Soudce v čase práva i bezpráví : paměti Václava Nedělky (1881-1965). k vydání připravil Pavel Kůrka. Praha : Historický ústav, 2013. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada B, Editiones ; sv. 9. 223 s. : . ISBN 978-80-7286-214-6 (váz.) :.
178.
KAŠPÍRKOVÁ, Lenka, KLEMENT, Jan. Bezděkov a Hlavňov : sraz rodáků. Lenka Kašpírková, Jan Klement. Bezděkov : Sbor dobrovolných hasičů, 2013. 47 s. : . ISBN (Brož.).
179.
STRUSKOVÁ, Eva, 1937-. Dodalovi : průkopníci českého animovaného filmu. Eva Strusková. 1. vyd. Praha : Národní filmový archiv : Akademie múzických umění v Praze, 2013. 359 s. : . ISBN 978-80-7004-152-9 (NFA : brož.).
180.
ŠUSTR, Milan, LÍBAL, Jaroslav. Subregion obcí Velké Dářko na starých pohlednicích. Milan Šustr, Jaroslav Líbal. Polnička : Průžová Jitka - Tváře, 2013. 83 s. : . ISBN 978-80-904970-9-2 (Průžová Jitka - Tváře : váz.) :.
181.
PLAŠIL, Filip, PRCHAL, Jan, 1950-, ŠUP, Milan, 1930-. Naše krásné zvony hoří posud-- : sborník příspěvků k 150. výročí velkého polenského požáru. Filip Plašil, Jan Prchal, Milan Šup. Vyd. 1. Polná : Město Polná, 2013. 134 s. : . ISBN (Váz.).
182.
"In Iglau war alles schlimmer--" : Transformationen einer tschechisch-deutschen Stadt vor und nach 1945 : eine Dokumentation = "V Jihlavě bylo všechno horší--" : proměny česko-německého města před rokem 1945 a po skončení války : sborník dokumentů. vydal Ulrich Scheinhammer-Schmid pro Gymnázium Jihlava a Gymnázium Mikuláše Koperníka Weißenhorn. 1. Aufl. Landsberg am Lech : Balaena, 2013. 468 s. : . ISBN 978-3-9812661-3-9 (brož.) :.
183.
Rouchovany : historie slovem a obrazem. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Rouchovany vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2013. 211 s. : . ISBN 978-80-87332-56-6 (F.R.Z. agency : váz.).
184.
SKÁLA, Pavel, 1956-2003, VÍTEK, Jaroslav. O svatosti milosrdného Boha. Pavel Skála ; [z kázání v pozůstalosti Pavla Skály vybral a sestavil Jiří Šimsa ; doslov napsal Jaroslav Vítek]. 1. vyd. Benešov : Eman, 2013. Homiletica ; sv. 7. 126 s. ; . ISBN 978-80-86211-90-9 (brož.) :.
185.
Střípky z Jaroměřic, aneb, Tak tvoříme my. [Jitka Kriegsmannová et al.]. Jaroměřice nad Rokytnou : Město Jaroměřice nad Rokytnou, městská knihovna, 2013. 80 s. : . ISBN 978-80-260-4623-3 (v knize neuvedeno : brož.).
186.
100 let gymnázia v Chotěboři : almanach 1913-2013. [k vydání připravila redakční rada ve složení Vladislav Smejkal ... et al.]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. Chotěbořská edice ; sv. 13. 371 s., lxxx s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-10-4 (váz.).
187.
ZIMOLA, David, 1971-, MUZEUM VYSOČINY (JIHLAVA, Česko). Archeologie na hranicích : pravěké až raně novověké dějiny jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska : k výstavě = Archäologie an den Grenzen : Vorgeschichte bis frühe Neuzeit in Südböhmen, der Region Vysočina, Südmähren und Niederösterreich : zur Ausstellung. [autor textů David Zimola, Muzeum Vysočiny Jihlava]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2013. 181 s. : . ISBN 978-80-87302-19-4 (brož.).
188.
ŠKARVADA, Petr, 1974-, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SVĚTNOV, Česko). Kronika Sboru dobrovolných hasičů ve Světnově. Petr ? karvada. 1. vyd. Světnov : Obec Světnov, 2013. 127 s. : . ISBN (Brož.).
189.
ZELEN? K??OV?, Helena, 1969-. Ji??kovice : jak je (mo?n?) nezn?te. Helena Zelen? K??ov?. [Ji??kovice] : Obec Ji??kovice, 2013. 106 s. : . ISBN 978-80-260-4841-1 (v knize neuvedeno : bro?.).
190.
KRUŽÍK, Miroslav, 1974-. Velká Losenice v 1. polovině 20. století. Miroslav Kružík. Vyd. 1. Velká Losenice : Obec Velká Losenice, 2013. 75 s. : . ISBN (Brož.).
191.
Prezident Zeman otvíral studánky. [publikaci uspořádal Jan Sláma]. Tři Studně : Obec Tři Studně, 2013. [22] s. : . ISBN 978-80-260-4899-2 (v knize neuvedeno : brož.).
192.
Přehled poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících veřejných služeb. 1. vyd. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. 94 s. : . ISBN 978-80-87330-11-1 (brož.).
193.
Ždírec : 1233-2013. [zpracování textu publikace Jana Lánová ... et al.]. Vyd. 1. Ždírec : Obec Ždírec, 2013. 180 s. : . ISBN 978-80-260-4935-7 (v knize neuvedeno : váz.).
194.
HRDÁ, Jana. Lékařkou na Vysočině. Jana Hrdá. 1. vyd. Praha : J. Hrdá, 2013. 40 s., [9] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-4481-9 (brož.) :.
195.
Fotbal Havlíčkobrodska. kolektiv autorů. [Havlíčkův Brod] : Okresní fotbalový svaz, 2013. 141 s. : . ISBN (Brož.).
196.
KRUŽÍK, Miroslav, 1974-. 120 let Sboru dobrovolných hasičů Zubří : 1893-2013. Miroslav Kružík. Vyd. 1. Zubří : Sbor dobrovolných hasičů Zubří, 2013. 75 s. : . ISBN (Brož.).
197.
Panstv? N?m? v prom?n?ch ?asu : obraz v zrcadle evropsk?ch d?jin. Johanna Haugwitz-El Kalak (ed.). 1. vyd. Tel? : N?rodn? pam?tkov? ?stav, ?zemn? odborn? pracovi?t? v Tel?i 2013. 208 s. : . ISBN 978-80-904240-7-4 (v?z.).
198.
Die Herrschaft Namiest im Wandel der Zeiten : ein Spiegelbild europäischer Geschichte. Johann Hauqwitz-El Kalak Herausgeberin. 1. Aufl. Telč : Národní památkový ústav, 2013. 232 s. : . ISBN 978-80-904240-8-1 (váz.).
199.
HERZÁN, Lubor, 1950-. Od asanace k UNESCO : příběh obnovy třebíčské židovské čtvrti. Lubor Herzán. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. 287 s. : . ISBN 978-80-7268-973-6 :.
200.
STEHLÍK, Eduard, 1965-, ČERNÝ, Karel, 1965-, CHRÁST, Radim, 1975-. Legionáři s lipovou ratolestí. I. Eduard Stehlík, Karel Černý, Radim Chrást. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2013. 100 let československých legií ; 1. 129 s. : . ISBN 978-80-905495-1-7 (Jitka Průžová - Tváře ; váz.) :.
201.
JAJTNER, Pavel, 1947-, CHALUPA, Josef, 1952-, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV, et al. Roman Podrázský : život a dílo : 1943-2001. Pavel Jajtner, Josef Chalupa ; [fotografie Vladimír Kunc ... et al.]. Přibyslav : KZM Přibyslav, 2013. 55 s. : . ISBN 978-80-87718-04-9 (Horácká galerie : brož.).
202.
23. Podzimní knižní veletrh = 23rd Autumn book fair : 18.-19. října 2013. [sestavila Markéta Hejkalová]. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2013. 82 s. ; . ISBN 978-80-86026-55-8 (brož.).
203.
DEML, Jakub, 1878-1961. Pozdrav Tasova. Jakub Deml ; [ediční příprava a komentář Vladimír Binar]. V České knižnici vyd. 1. Brno : Host, 2013. Česká knižnice. 529 s. ; . ISBN 978-80-7294-802-4 (váz.) :.
204.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (HAVLÍČKŮV BROD, Česko). Současná česká a rakouská ilustrační tvorba = Zeitgenössische tschechische und österreichische Illustration. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2013. 72 s. : . ISBN 978-80-87302-20-0 (brož.).
205.
DOLEŽAL, Bohumil, 1940-. Karel Havlíček : portrét novináře. Bohumil Doležal. 1. vyd. Praha : Argo, 2013. 142 s. ; . ISBN 978-80-257-0967-2 (váz.) :.
206.
LENDEROVÁ, Milena, 1947-. Dcera národa? : tři životy Zdeňky Havlíčkové. Milena Lenderová. Vyd. 1. V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2013. 325 s. : . ISBN 978-80-7432-349-2 (váz.) :.
207.
Západní Morava : vlastivědný sborník : ročník XVII., 2013. V Brně : Moravský zemský archiv ; Třebíč : Státní okresní archiv ; Žďár nad Sázavou : Státní okresní archiv, 2013. 160 s. : . ISBN 978-80-86931-79-1 (brož.) :.
208.
HERZÁN, Martin, 1978-. Třešť ve spárech STB : historie tajné policie KSČ v Třešti 1945-1990. Martin Herzán. 1. vyd. [Jihlava] : Martin Herzán, 2013. 101 s. : . ISBN 978-80-260-4835-0 (váz.).
209.
ČERMÁKOVÁ, Dana, 1960-. Fenomén Jarmila. Dana Čermáková. [Lipník nad Bečvou] : Imagination of People, 2013. Portréty. 159 s., 31 s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87685-16-7 (váz.) :.
210.
Posázaví na Vysočině, aneb, Od Dobré nad Sázavou přes Lipnici a Stvořidla až k Horce nad Sázavou. 1. díl. 1. vyd. [Ledeč nad Sázavou] : Zbyněk Barger, 2013. 174 s., [16] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-5142-8 :.
211.
ČERVINKOVÁ, Radka, 1968-. Martina Sáblíková : sama proti času. Radka Červinková. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. 179 s. : . ISBN 978-80-204-3121-9 (váz.) :.
212.
KUNC, Vladimír, 1955-. Jihlava - město v srdci Vysočiny = Jihlava - town at the heart of the Vysočina = Jihlava - Stadt im Herzen von Vysočina. [fotografie] Vladimír Kunc ; [průvodní text Miloš Tajovský]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FotoKunc, 2013. 149 s. : . ISBN 978-80-905429-1-4 (váz.) :.
213.
Pamětní knihy města Chotěboře. IV. díl, (Chotěbořské kroniky z let 1990-1999). k vydání připravil Stanislav Pavlíček. Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. Chotěbořská edice ; sv. 14. 429 s., xxxii s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-12-8 :.
214.
Atlas školství 2014/2015 : [střední školy : kraj Vysočina]. Brno : P.F. art 2013. 28, 12 s. : . ISBN 978-80-258-0050-8 (brož.).
215.
RUDOLFOVÁ, Věra, 1942-. Kraj návratů a vzpomínek : medailonky osobností kulturního života Vysočiny. Věra Rudolfová. Vyd. 1. Tišnov : Sursum, 2013. 179 s. : . ISBN 978-80-7323-257-3 (váz.) :.
216.
Havlíčkobrodsko : sborník příspěvků o historii regionu. 27. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2013. 262 s. : . ISBN 978-80-87302-21-7 (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod : brož.) :.
217.
ZELEN? K??OV?, Helena, 1969-. (Nejen) Hor?ck? kucha?ka, aneb, Pov?d?n? o j?dle, va?en?, zvyc?ch a tradic?ch. Helena Zelen? K??ov?. Nov? M?sto na Morav? : Helena Zelen? K??ov?, 2013. 116 s. : . ISBN 978-80-905673-1-3 (bro?.).
218.
Humpolec v zrcadle času. V., "Archeologie na Humpolecku". 1. vyd. Humpolec : Město Humpolec, 2013. 207 s. : . ISBN 978-80-260-4663-9 (váz.) :.
219.
FLORIAN, Josef, 1915-2006. Tempora mea. Josef Florian ; [k vydání připravil Jan Florian]. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 301 s. ; . ISBN 978-80-7415-081-4 (váz.).
220.
MOTL, Stanislav, 1952-. Děti Antonína Kaliny : příběh českého vězně, jehož odvaha překonala sílu smrti. Stanislav Motl. 1. vyd. V Praze : Rybka, 2013. 299 s. : . ISBN 978-80-87067-31-4 (váz.) :.
221.
KROUPA, Jiří, 1951-, JAKUBEC, Ondřej, 1976-. Telč : historické centrum. Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec ; fotografie Jiří Podrazil. 1. vyd. v jazyce českém. Praha : Foibos Books, 2013. Světové památky UNESCO. 109 s. : . ISBN 978-80-87073-70-4 (váz.) :.
222.
Sever, západ, východ. Svazek 5, Východní Čechy a Vysočina. [redakce Lukáš Vavrečka ... et al. ; ilustrace Jana Orlová]. Vyd. 1. V Pardubicích : Štěpán Bartoš, 2013. 118 s. : . ISBN 978-80-904025-4-6 (brož.) :.
223.
GEIST, Zdeněk, 1971-. Nezlomený vězeň totalit : životní příběh četnického strážmistra Bohumila Geista. Zdeněk Geist. Vyd. 1. Jihlava : Parola, 2013. 85 s. : . ISBN 978-80-903282-9-7 (váz.) :.
224.
Nikdy zcela neodešli : Jihlavští Němci = Sie waren nie ganz fort : die Iglauer Deutschen : [publikace k výstavě : Jihlava, Dům Gustava Mahlera, 25.6.-30.9.2011 : Heidenheim, 8.6.-22.6.2012]. Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava, Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel ; [texty a výběr obrazového materiálu Vlastimil Svěrák ... et al]. Jihlava : Statutární město Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava, 2013. 147 s. : . ISBN 978-80-86931-82-1 (Moravský zemský archiv Brno : brož.).
225.
NOVÁKOVÁ-PLEVOVÁ, Eva. Vzhůru ke hvězdám. Eva Nováková-Plevová. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 195 s. : . ISBN 978-80-7415-077-7 (váz.).
226.
Almanach : 110 let zemědělského školství a 60 let středního školství v Bystřici nad Pernštejnem : 1903-2013, 1953-2013. Bystřice nad Pernštejnem : VOŠ a SO? zemědělsko-technická, 2013. 166 s. : .
227.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 : analýza výsledků : [průřezové]. Kraj Vysočina. zpracoval[a] Krajská zpráva Českého statistického úřadu v Jihlavě, oddělení informačních služeb. Jihlava : Český statistický úřad, 2013. Lidé a společnost. 131 s. : . ISBN 978-80-250-2366-2 (brož.) :.
228.
Statistická ročenka kraje Vysočina 2013 = Statistical yearbook of the Vysočina Region 2013. zpracoval Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, oddělení informačních služeb. Jihlava : Český statistický úřad Jihlava, 2013. 236 s. : . ISBN 978-80-250-2433-1 (brož.).
229.
POŠÍVAL, Zdeněk, 1937-2013. Dědečkova věta, aneb, Vůně čerstvých pilin, chleba a medu : kronika školního pololetí roku 1945. Zdeněk Pošíval. 1. vyd. Praha : Epocha, 2013. 131 s. : . ISBN 978-80-7425-202-0 (váz.) :.
230.
Památky Vysočiny 2012 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. Telč : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Telči, 2013. 255 s. : . ISBN 978-80-904240-9-8 (brož.).
231.
SADÍLEK, Jaroslav, 1972-. Bukov : historie a vývoj osídlení a stavebních památek obce. Jaroslav Sadílek. Bukov : Obecní úřad Bukov, 2013. 103, [20] s. barev. obr. příl. : .
232.
KŘEHLÍKOVÁ, Jana. Ruda : 1353-2013 : historie a současnost. Jana Křehlíková a kolektiv. 1. vyd. [Ruda] : Obec Ruda, 2013. 278 s. : . ISBN 978-80-260-4221-1 (váz.).
233.
TUČKOVÁ, Lucie, 1981-, RENAUD, Suzanne, 1889-1964. Suzanne Renaud : Petrkov 13. [Lucie Tučková]. Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. 321 s. : . ISBN 978-80-7432-353-9 (váz.) :.
234.
Vlastivědný sborník Vysočiny. Svazek XVIII, Oddíl věd společenských. Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava : Moravský zemský archiv - Státní okresní archiv Jihlava, 2013. 174 s. : . ISBN 978-80-86382-44-9 (brož.).
235.
Proměny telčských domů. Miloš Drdácký ... [et al.]. Praha : Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2013. 374 s. : . ISBN 978-80-86246-41-3 (váz.) :.
236.
KUČA, Jan, 1975-. Venkovské stavby na jižním Podhorácku. Jan Kuča. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2013. 130 s. : . ISBN 978-80-7485-013-4 (váz.) :.
237.
SETKÁNÍ LESNÍKŮ VYSOČINY (18. : 2013 : DAŇKOVICE, Česko). Setkání lesníků Vysočiny 2013 : 18. ročník : sborník referátů ze semináře, Daňkovice 7.6.2013. [editoři Gabriela Pavloňová, Kamila Soprová]. Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2013. 36 s. : . ISBN 978-80-905423-1-0 (brož.) :.
238.
VOJÁČEK, Milan, 1974-. František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč : ekonomické zázemí politické činnosti vůdce národa. Milan Vojáček. Vyd. 1. Praha : Národní archiv, 2013. 228 s. : . ISBN 978-80-7469-013-6 (váz.) :.
239.
HÁJEK, Josef František, 1863-1945. Paměti pejřimovského kupce. [Josef František Hájek]. 1. vyd. České Budějovice : G&T Publishing, 2013. 272 s. : . ISBN 978-80-904554-9-8 (brož.) :.
240.
VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Historie a přítomnost Vysoké školy polytechnické Jihlava. Ročník 2013/2014. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. 55 s. ; . ISBN 978-80-87035-90-0 (brož.).
241.
ČERNÝ, Jaromír, LOPAUR, Miloslav, 1972-. O železárenství na Novoměstsku : jak se na novoměstském panství vyrábělo železo a co všechno z toho pošlo. Jaromír Černý a Miloslav Lopaur. [Nové Město na Moravě] : Novoměstský okrašlovací spolek, 2013. Vlastivědné střípky novoměstské ; seš. č. 4. 109 s., xxiv s. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-6352-0 (v knize neuvedeno : brož.).
242.
Nové Veselí dříve a dnes : sborník vydaný městysem Nové Veselí u příležitosti 450 let nového názvu a nových práv (1563-2013). [Nové Veselí] : Městys Nové Veselí, 2013. 102 s. : .
243.
Stavba s hvězdičkou : Zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem : slavnostně otevřena v roce 1961 : památkově chráněna od roku 1986. Bystřice nad Pernštejnem : VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická 2013. 27 s. : .
244.
RADILOVÁ, Jana. Košetická škola v proměnách času : 100 let od postavení první školní budovy 1913-2013. Jana Radilová a kol. Vyd. 1. Košetice : Obec Košetice : Základní škola a mateřská škola Košetice, 2013. 174 s. : . ISBN 978-80-260-4278-5 (váz.).
245.
Odhalení pamětní desky Janu Nepomuku Heimrichovi : Bohdalov 11.5.2013. Jihlava : Pro Městys Bohdalov a Sbor dobrovolných hasičů Bohdalov vydala Astera G, 2013. 20 s. : . ISBN 978-80-87677-01-8 (Astera G : brož.).