Kraj Vysočina v roce 2012

Regionální bibliografie

 

1 Regionální povinné výtisky

1.
22. Podzimní knižní veletrh = 22th Autumn book fair : 19.-20. října 2012. [sestavila Markéta Hejkalová]. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2012. 82 s. ; . ISBN 978-80-86026-90-9 (brož.).
2.
A celý život budem šťastný--. Michal Viewegh ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. Česká povídka. 173 s. ; . ISBN 978-80-86526-68-3 (váz.) :.
3.
Archeologické výzkumy na Vysočině 3/2012 : [seznam výzkumů, studie]. 1. vyd. Jihlava : Muzeum Vysočiny ; Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny ; Brno : Archaia ; Praha : Pueblo, 2012. 199 s. : . ISBN 978-80-86382-43-2 (Muzeum Vysočiny Jihlava : brož.).
4.
Cyklovýlety po Vysočině. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. 83 s. : . ISBN (Brož. :.
5.
Děti lásky. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 196 s. ; . ISBN 978-80-7268-879-1 (váz.) :.
6.
Doubravan : 150 let sborového zpěvu v Chotěboři. [napsaly Eva Krejčová ... et al.]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2012. Chotěbořská edice ; 10. 171 s., lvi s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-07-4 (váz.).
7.
Dřevěné stavby : kostely, mosty, rozhledny. Pavel J. Hejátko ... [et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 145 s. : . ISBN 978-80-7268-817-3 (brož.) :.
8.
Dvacet let činnosti sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. kolektiv autorů [Pavel Filip ... et al.]. Vyd. 1. Pelhřimov : Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 2012. 61 s. : . ISBN 978-80-86391-41-0 (váz.).
9.
Eliminace dětské kybernetické kriminality : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Jihlava : Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra, 2012. 77 s., [56] s. příl. : . ISBN 978-80-260-3492-6 (brož.).
10.
František Navrátil : výběr ze sochařské tvorby. V Novém Městě na Moravě : Horácká galerie, 2012. 1 složený l. : .
11.
Havlíčkobrodsko : sborník příspěvků o historii regionu. 26. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2012. 256 s. : . ISBN 978-80-87302-13-2 (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod : brož.) :.
12.
Humpolec v zrcadle času. III., Osobnosti. 1. vyd. Humpolec : Město Humpolec, 2012. 188 s. : . ISBN 978-80-260-2398-2 (váz.) :.
13.
Humpolec v zrcadle času. IV., "Humpolec a Zálesí v obraze přírody". 1. vyd. Humpolec : Město Humpolec, 2012. 203 s. : . ISBN 978-80-260-3235-9 (váz.) :.
14.
Jan Zrzavý, Bohuslav Martinů - přátelé z Vysočiny. uspořádala a slovem dorprovodila Lucie Jirglová. Vyd. 1. V Okrouhlici : Občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2012. 79 s. : . ISBN 978-80-260-3372-1 (brož.) :.
15.
Jaroměřický nomen omen, aneb, Chci být jako Ty. 1. vyd. Jaroměřice nad Rokytnou : Město Jaroměřice nad Rokytnou, městská knihovna, 2012. 59 s. : . ISBN (Brož.).
16.
Je betlemářství živé? : česko-rakouský odborný seminář = Lebt der Krippenbau heute noch? : Tschechisch-Österreichisches Fachseminar : Moravské Budějovice 12. až 14 prosince 2011. [sestavila Božena Kabelíková]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny, 2012. 160 s. : . ISBN 978-80-87302-12-5 (váz.).
17.
Kamenné památky na Třebíčsku : památné kameny, kolomazné kameny, kamenné stavby, výtvory starých kameníků, historické mezníky apod. Marie Dvořáková ... [et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 195 s. : . ISBN 978-80-7268-941-5 (váz.) :.
18.
Kletba lásky. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 162. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-903-3 (váz.) :.
19.
Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina : na období 2012-2016. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 129 s. : . ISBN 978-80-87521-07-6 (v knize neuvedeno : brož.).
20.
Konference Udržitelnost hospodaření v krajině. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 2012. [108] s. : . ISBN 978-80-87226-11-7 (brož.).
21.
Metodické návrhy hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Biofarma Sasov, Sasov 2, Jihlava. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-17-9 (brož.).
22.
Metodické návrhy hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Petrovice 50, Štoky. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-18-6 (brož.).
23.
Metodické postupy využitelné ve šlechtění. IV. kolektiv autorů. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2012. Praktické informace ; č. 38. 36 s. : . ISBN 978-80-86940-40-3 (brož.).
24.
Metodický návrh hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : NIVA, Vlkov 121. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-18-6 (brož.).
25.
Mezinárodní konference Ochrana půdy. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 2012. ca 120 s. : . ISBN 978-80-87226-10-0 (brož.).
26.
Mezinárodní malířské sympozium : Jihlava 1.-7.10.2011 : přehlídka vytvořených děl - 1.-29.2.2012 = Internationales Malersymposium : Jihlava 1.-7.10.2011 : Werkschau - 1.-29.2.2012. [pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ; kurátor výstavy a autor textů Tomáš Indra]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2012. [46] s. : . ISBN 978-80-87302-11-8 (brož.).
27.
Moře a pláž. Petra Soukupová ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. Česká povídka. 141 s. ; . ISBN 978-80-86526-58-4 (váz.) :.
28.
Německý Brod na starých pohlednicích. [Karel Černý ... et al.]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2012. 115 s. : . ISBN 978-80-904970-6-1 (váz.).
29.
O Vánocích se dívám do nebe. Petra Soukupová ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. Česká povídka. 147 s. ; . ISBN 978-80-86526-67-6 (váz.) :.
30.
Osm století : sborník příspěvků prezentovaných na konferenci k výročí 800 let založení klášterů v Zábrdovicích a Nové Říši 23. září 2010 v premonstrátském klášteře v Nové Říši. [editor Václav Mílek]. Vyd. 1. Nová Říše : Kanonie premonstrátů v Nové Říši, 2012. 131 s. : . ISBN 978-80-260-1492-8 (brož.).
31.
Památky Vysočiny 2010 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. Telč : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2012. 240 s. : . ISBN 978-80-904240-5-0 (brož.) :.
32.
Památky Vysočiny 2011 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. V Telči : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2012. 188 s. : . ISBN 978-80-904240-6-7 (brož.) :.
33.
Pěší výlety po Vysočině. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. 91 s. : . ISBN (Brož). :.
34.
Pobyty na Vysočině : aktivní pobyty Vysočina (Česko : kraj). Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [48] s. : . ISBN (Váz. :.
35.
Pobyty na Vysočině : pobyty pro rodiny s dětmi. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [60] s. : . ISBN (Váz. :.
36.
Pobyty na Vysočině : relaxační pobyty, wellness pobyty, životní styl a krása. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [56] s. : . ISBN (Váz. :.
37.
Pobyty na Vysočině : romantické pobyty. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [42] s. : . ISBN (Váz. :.
38.
Pobyty na Vysočině : tematicky zaměřené pobyty. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [44] s. : . ISBN (Váz. :.
39.
Pod sněhovou přikrývkou. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 158. 205 s. ; . ISBN 978-80-7268-883-8 (váz.) :.
40.
Posázavský Pacifik Světlá-Kácov-Čerčany. [Vladimír Cisár ... et al.]. Žďár nad Sázavou : Tváře : 2012. Železniční tratě na starých pohlednicích ; 4. 115 s. : . ISBN 978-80-904970-7-8 (Jitka Průžová - Tváře : váz.).
41.
Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 1 složený l. : .
42.
První pomoc dětem. [odborný text Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava ; ilustrace Eva Bystrianská]. Vyd. 1. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 22 s. : . ISBN 978-80-87521-09-0 (brož.).
43.
Příklady dobré praxe místní Agendy 21 na obou stranách hranice : to nejlepší ze spolupráce Kraje Vysočina a Dolního Rakouska = Beispiele guter Praxis - Lokale Agenda 21 beidseits der Grenze : das Beste aus der Zusammenarbeit zwischen Vysočina und Niederösterreich. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 73 s. : . ISBN 978-80-87521-06-9 (brož.).
44.
Rakousko : vyhnanství nebo ráj : diskuse o Karlu Havlíčku Borovském, českém spisovateli a novináři = Österreich : Verbannung oder Paradies : Diskussion über den tschechicken Schriftsteller und Journalisten Karel Havlíček Borovský. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2012. 131, 68 s. ; . ISBN 978-80-87302-15-6 (brož.).
45.
Sborník muzejního spolku v Třešti : 1/2012. V Třešti : Muzejní spolek, 2012. 92 s. : . ISBN (Brož.).
46.
Sborník přednášek z konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou v termínu od 19.-21. září 2012. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. různé stránkování : . ISBN 978-80-87226-23-0 (brož.).
47.
Setkání rodáků a přátel obce Dolní Krupá a osady Chrast. [Dolní Krupá : Obecní úřad Dolní Krupá, 2012. 20 s. : . ISBN (brož.).
48.
Současná studentská ilustrační tvorba : 2. trienále. [úvodní text ... Markéta Odehnalová]. V Havlíčkově Brodě : Galerie výtvarného umění, 2012. 62 s. : . ISBN 978-80-904726-5-5 (brož.).
49.
Statistická ročenka Kraje Vysočina 2012 = Statistical yearbook of the Kraj Vysočina region 2012. Jihlava : Český statistický úřad, 2012. 232 s. : . ISBN 978-80-250-2265-8 (brož.).
50.
Střídavé štěstí. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 164. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-908-8 (váz.) :.
51.
Španělský jazyk : sbírka úloh pro procvičování čtení s porozuměním ve španělském jazyce. Martina Hulešová ... [et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Testy. Testové úlohy. 61 s. ; . ISBN 978-80-7268-937-8 (brož.) :.
52.
Vánoční třpyt. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 170. 196 s. ; . ISBN 978-80-7268-929-3 (váz.) :.
53.
Ve sněhové závěji. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 171. 197 s. ; . ISBN 978-80-7268-416-8 (váz.) :.
54.
Ve stínu viny. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 154. 214 s. ; . ISBN 978-80-7268-875-3 (váz.) :.
55.
Vlastivědný sborník Bystřicka. I. Bystřice nad Pernštejnem : Městské muzeum, 2012. 191 s. : . ISBN 978-80-260-1953-4 (brož.).
56.
Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 21/2010. 1. vyd. Pelhřimov : Muzeum Vysočiny, 2012. 109 s. : . ISBN 978-80-87228-06-7 (brož.).
57.
Vzdělávací modul Ochrana životního prostředí v oblasti půdy. autorský kolektiv Jan Vopravil ... [et al.]. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 158 s. : . ISBN 978-80-87226-15-5 (brož.).
58.
Vzdělávací modul Základní ekosystémy a jejich aplikace v praxi. Jan Dvorský ... [et al.]. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 265 s. : . ISBN 978-80-87226-14-8 (brož.).
59.
Vzorník meziplodin. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [45] l. : . ISBN 978-80-87226-24-7.
60.
Zlínský okruh 2 : práce s papírem a na papíře : pocta Mariu Kotrbovi. [texty Ivan Neumann, Ludvík Ševeček]. Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2012. 35 s. : . ISBN 978-80-904726-3-1 (brož.).
61.
BALZAC, Honoré de, 1799-1850. Rozmarné povídky. Honoré de Balzac. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 180 s. : . ISBN 978-80-7268-644-5 (váz.) :.
62.
BARTOŇ, Jiří, 1943-, BARTOŇOVÁ, Marta. Věcov : Věcov, Roženecké Paseky, Míchov, Jimramovské Pavlovice, Odranec, Koníkov : historie a současnost. Jiří Bartoň, Marta Bartoňová. Věcov : Obec Věcov, 2012. 183 s. : . ISBN 978-80-260-2467-5 (váz.).
63.
BÁRTOVÁ, Bohumila, BÁRTA, Karel, 1990-2011. Karel Bárta. Bohumila Bártová, Karel Bárta st. Vyd. 1. [Úsobí? : B. Bártová, K. Bárta st., 2012. 90 s. : . ISBN (Váz.).
64.
BAUMRUKOVÁ, Dana, 1968-. Mexická vášeň. Dana Baumruková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 195 s. ; . ISBN 978-80-7268-352-9 (váz.) :.
65.
BERAN, Václav. V objetí zelených stínů. Václav Beran. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 253 s. ; . ISBN 978-80-7268-348-2 (váz.) :.
66.
BLANOKŘÍDLÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU (2012 : KNĚŽICE, Jihlava, Česko), MUZEUM VYSOČINY (JIHLAVA, Česko), ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KNĚŽICE. Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku : 8. setkání Chaloupky - Třebíčsko 1.-3.6.2012 : sborník abstraktů z konference = Hymenoptera in the Czech lands and Slovakia : 8th meeting Chaloupky - Třebíčsko 1 to 3 June 2012 : book of abstracts. [editoři Pavel Bezděčka & Klára Bezděčková]. Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava, 2012. 37 s. : . ISBN 978-80-86382-40-1 (brož.) :.
67.
BOUZEK, Ota, 1949-. Když úhoři táhnou a srnci říjí. Ota Bouzek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 180 s. : . ISBN 978-80-7268-896-8 (váz.) :.
68.
BOUZEK, Ota, 1949-. Zelené duše nimrodů. Ota Bouzek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 182 s. ; . ISBN 978-80-7268-900-2 (váz.) :.
69.
BROŽ, František, 1960-, BROŽOVÁ, Pavla. Český jazyk a literatura : sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. František Brož, Pavla Brožová. Třebíč : Akcent, 2012. Testové úlohy. 64 s. ; . ISBN 978-80-7268-904-0 (brož.) :.
70.
BROŽ, František, 1960-, BROŽOVÁ, Pavla. Český jazyk a literatura II : sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. František Brož, Pavla Brožová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Testové úlohy. 64 s. ; . ISBN 978-80-7268-930-9 (brož.) :.
71.
BUDÍNOVÁ, Blanka, 1947-. Každý bulí nad cibulí. Blanka Budínová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 237 s. ; . ISBN 978-80-7268-944-6 (váz.) :.
72.
CAVAZOS, Ruben, 1956-. Výjimečných si važ, nikoho se neboj : život a doba jednoho Mongola. Ruben "Doc" Cavazos ; [přeložila Silvie Ciasnohová]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 223 s. : . ISBN 978-80-87525-12-8 (brož.) :.
73.
CELOSTÁTNÍ AKTIV GALVANIZÉRŮ (45. : 2013 : JIHLAVA, Česko). 45. celostátní aktiv galvanizérů : sborník přednášek : Jihlava 7.-8.2.2012. Jihlava : ČSPÚ, 2012. 107 s. : . ISBN 978-80-903709-6-8 (brož.).
74.
CISÁR, Vladimír,, ČERNÝ, Karel, 1965-. Hrad Pernštejn na starých pohlednicích. [Vladimír Cisár, Karel Černý ; foto Milan Šustr]. Žďár nad Sázavou : Tváře ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a Městským muzeum Bystřice nad Pernštejnem, 2012. Hrady, zámky a města na starých pohlednicích ; 2. 117 s. : . ISBN 978-80-904970-4-7 (Tváře : váz.).
75.
ČAPEK, Jan, 1973-, KŘIVSKÝ, Radek. Historie Sokola Víska : 50 let fotbalového oddílu. [Jan Čapek, Radek Křivský]. Víska : Tělovýchovná jednota Sokol Víska, 2012. 66 s. : . ISBN (Brož.).
76.
ČECH, Pavel, 1968-. O zahradě. [napsal a ilustroval] Pavel Čech. V této úpravě vyd. 1. Havlíčkův Brod : Petrkov, 2012. [92] s. : . ISBN 978-80-87595-14-5 (váz.) :.
77.
ČECH, Pavel, 1968-. Velké dobrodružství Pepíka Střechy. [napsal a ilustroval] Pavel Čech. Vyd. 1. [Havlíčkův Brod] Petrkov, 2012. 211 s. : . ISBN 978-80-87595-12-1 (váz.) :.
78.
ČELAKOVSKÝ, Petr, 1966-, BETKA, Jan, 1949-, PLZÁK, Jan, 1974-. Krční metastázy. Petr Čelakovský, Jan Betka, Jan Plzák a kolektiv ; editor Viktor Chrobok. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2012. Medicína hlavy a krku. 317 s. : . ISBN 978-80-7311-131-1 (váz.).
79.
ČERMÁKOVÁ, Petra, 1977-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Němčina pro sociální pracovníky. Petra Čermáková. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 156 s. : . ISBN 978-80-87710-14-2 (brož.).
80.
ČERNÝ, Jaromír. Počátky Pernštejnů na Novoměstsku : Nové Město na Moravě k roku Pernštejnů. Jaromír Černý. Nové Město na Moravě : Novoměstský okrašlovací spolek, 2012. Vlastivědné střípky novoměstské ; sešit č. 3. 64 s. : . ISBN (Brož. :.
81.
DOČEKAL, Boris, 1950-. Miloval jsem Martu K. Boris Dočekal. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. 206 s. ; . ISBN 978-80-86526-59-1 (váz.) :.
82.
DOSTÁL, Aleš, 1946-. Bílá daněla : příběhy zvířat a lidí. Aleš Dostál. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 134 s. : . ISBN 978-80-7268-934-7 (váz.) :.
83.
DRMOTA, Josef, 1969-. Srneček Lojzík a jeho příhody. Josef Drmota ; ilustroval Petr Slaba. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 93 s. : . ISBN 978-80-7268-877-7 (váz.) :.
84.
DUFFACK, J. J. Poslední tajemství Rapa Nui. J. Duffack. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 292 s., [8] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-889-0 (váz.) :.
85.
DUNCAN, William C. One Percenter Land. William C. Duncan ; [přeložila Monika Hilovská z anglického originálu]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 288 s. ; . ISBN 978-80-87525-07-4 (brož.) :.
86.
DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1960-. Nad černými lesy. Hana Dvořáková. Třebíč : Akcent, 2012. 234 s. ; . ISBN 978-80-7268-888-3 (váz.) :.
87.
ESTULIN, Daniel, 1966-. Pravdivý příběh skupiny Bilderberg : rozšířená a opravená edice s dodatkem o Severoamerické unii. Daniel Estulin ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Chaloupka a kol.]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 405 s. : . ISBN 978-80-87525-04-3 (brož.) :.
88.
FIALKA, Miloslav, 1951 ún. 1.-. Velkomeziříčsko na starých pohlednicích a fotografiích : z ateliéru fotografa Vilíma Vilímka. [Miloslav Fialka ; doprovodné texty k pohlednicím Marie Ripperová]. Polnička : Tváře, 2012. 71 s. : . ISBN 978-80-904970-3-0 (váz.) :.
89.
FIŠER, Rudolf, 1940-. Třebíč : příběhy židovských familiantů. Rudolf Fišer ; [foto Pavel Heřman]. Třebíč : Pro Městské kulturní středisko Třebíč vydalo Vydavatelství FiBox, 2012. 229 s. : . ISBN 978-80-85571-21-9 (váz.).
90.
FRANCKOVÁ, Zuzana, 1951-. Osudová vteřina : dívčí román. Zuzana Francková. Třebíč : Akcent, 2012. 166 s. ; . ISBN 978-80-7268-931-6 (váz.) :.
91.
GEORGIEVA, Ivana, 1965-. Jídlem ke zdraví : ať už je otcem nemoci cokoliv, matkou je zcela. [Iva Georgievová]. [Chotěboř : I. Georgievová, 2012. 137 s. ; . ISBN 978-80-260-3110-9 (brož.) :.
92.
GERBOC, Martin, 1971-, VAN ESPEN, Silvia. Martin Gerboc, Jiří Petrbok, Daniel Pitín : oklamem smrť, prehltnem noc. Silvia Van Espen. V Jihlavě : Oblastní galerie Vysočiny, [2012]. 59 s. : . ISBN 978-80-86250-31-1 (brož.).
93.
GRUBER, Václav, 1953-. Malý tygr ve vlastní šťávě. Václav Gruber. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 179 s. ; . ISBN 978-80-7268-878-4 (váz.) :.
94.
HANDY, Willowdean Chatterson. Tetování na Markézách. Willowdean Chatterson Handy ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Karásková]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 72 s., [18] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87525-05-0 (brož.).
95.
HANZL, Daniel, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Metody a techniky sociálního výzkumu. Daniel Hanzl. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 101 s. : . ISBN 978-80-87710-01-2 (brož.).
96.
HANZL, Daniel, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Úvod do sociální politiky. Daniel Hanzl. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 73 s. : . ISBN 978-80-87710-02-9 (brož.).
97.
HANZLÍK, Marek, 1967-, ŠPAČEK, Bohumír. Lipnice nad Sázavou na starých pohlednicích. Marek Hanzlík, Bohumír Špaček. Žďár nad Sázavou : Průžová Jitka - Tváře, 2012. 81 s. : . ISBN 978-80-904970-8-5 (váz.) :.
98.
HEJKALOVÁ, Markéta, 1960-. Andělé dne a noci. Markéta Hejkalová. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2012. 179 s. ; . ISBN 978-80-86026-87-9 (váz.) :.
99.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Jan Campanus Vodňanský : portrét renesančního básníka. Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. Iglavia docta ; sv. 3. 77 s. ; . ISBN 978-80-87035-66-5 (brož.).
100.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Martin Bacháček z Nauměřic : portrét renesanční osobnosti. Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. Iglavia docta ; sv. 2. 87 s. ; . ISBN 978-80-87035-64-1 (brož.).
101.
HERZÁN, Martin, 1978-. Třebíč ve spárech StB : historie tajné policie KSČ v Třebíči 1945-1990. Martin Herzán. 1. vyd. [Třebíč : M. Herzán, 2012. 179 s. : . ISBN 978-80-260-3135-2 (váz.) :.
102.
HLAVÁČ, Zdeněk, 1954-. Z myslivcova deníku a receptáře. Zdeněk Hlaváč. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 187 s., [16] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-909-5 (váz.) :.
103.
HOMOLA, Bořek. Žoldnéřské války : od starověku po současnost. Bořek Homola. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 117 s. : . ISBN 978-80-7268-907-1 (váz.) :.
104.
HORÁČKOVÁ, Vendulka, 1947-, DOMKÁŘOVÁ, Jaroslava. Metodika produkce bramboru s barevnou dužninou : s využitím biotechnologických postupů. Vendulka Horáčková, Jaroslava Domkářová. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2012. Praktické informace ; č. 39. 28 s. ; . ISBN 978-80-86940-41-0 (brož.).
105.
HÖRBE, Libor. Návrat odnikud. Libor Hörbe. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 206 s. ; . ISBN 978-80-7268-911-8 (váz.) :.
106.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Databázové systémy : přednášky. Vladimír Horký. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 55 s. : . ISBN 978-80-87385-18-0 (kroužková vazba).
107.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, ŠULOVÁ, Markéta*ola2012736572. Informační systémy a technologie : učební texty. Vladimír Horký, Markéta Šulová. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 102 s. : . ISBN 978-80-87385-14-2 (kroužková vazba).
108.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Informatika pro manažery I. [Vladimír Horký]. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 120 s. ; . ISBN 978-80-87385-15-9 (kroužková vazba).
109.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Informatika pro manažery II. [Vladimír Horký]. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 69 s. : . ISBN 978-80-87385-15-9 (kroužková vazba).
110.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, HALUZA, Pavel, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. LaTeX a typografie. Vladimír Horký, Pavel Haluza. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 40 s. ; . ISBN 978-80-87385-22-7 (kroužková vazba) :.
111.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, VRTALOVÁ, Jana, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Makroekonomie I : učební texty. Vladimír Horký, Jana Vrtalová. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 173 s. : . ISBN 978-80-87385-16-6 (kroužková vazba) :.
112.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, VRTALOVÁ, Jana. Podnikové informační systémy neziskových organizací v oblasti sportu. Vladimír Horký, Jana Vrtalová. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 22 s. : . ISBN 978-80-87385-21-0 (kroužková vazba) :.
113.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Podnikové informační systémy : učební texty. Vladimír Horký. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 109 s. : . ISBN 978-80-87385-13-5 (kroužková vazba) :.
114.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Podnikový informační systém pro fakturaci zaměstnaneckých mobilních telefonů. Vladimír Horký. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 26 s. : . ISBN 978-80-87385-07-4 (kroužková vazba) :.
115.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. SQL a PL/SQL : oracle. Vladimír Horký. Vyd. 1., brož. Třebíč Vivat Academia, 2012. 84 s. ; . ISBN 978-80-87385-19-7 (kroužková vazba).
116.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, TOTH, Dalibor, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Webové technologie a design : učební texty. Vladimír Horký, Dalibor Toth. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 140 s. ; . ISBN 978-80-87385-17-3 (kroužková vazba) :.
117.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Základy zpracování elektronických dokumentů : značkovací jazyky. Vladimír Horký. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 97 s. ; . ISBN 978-80-87385-20-3 (kroužková vazba) :.
118.
CHALUPA, Josef, 1952-. Milan Nestrojil. [text Josef Chalupa]. Třebíč : M. Nestrojil, 2012. [8] s. : . ISBN 978-80-87718-01-8 (brož.).
119.
JAHODA, Josef, 1872-1946. Červené srdce. Josef Jahoda. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; 161. sv.196 s. ; . ISBN 978-80-7268-902-6 (váz.) :.
120.
JANSA, Pavel, 1942-. Hra bez pravidel. Pavel Jansa. 2. přeprac. vyd., Ve vyd. Akcent vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 239 s. ; . ISBN 978-80-7268-926-2 (váz.) :.
121.
JANSA, Pavel, 1942-. Nejlepším se neodpouští. Pavel Jansa. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 234 s. ; . ISBN 978-80-7268-899-9 (váz.) :.
122.
JAROŠOVÁ, Iveta, 1979-. Zítra bude líp. Iveta Jarošová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 104 s, ; . ISBN 978-80-7268-842-5 (váz.) :.
123.
JAVOŘICKÁ, Vlasta, 1890-1979. Svatý hřích. Vlasta Javořická. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 172. 118 s. ; . ISBN 978-80-7268-512-7 (váz.) :.
124.
JELÍNEK, Antonín, ŠÍSTKOVÁ, Marie, 1961-, MAŠÁTOVÁ, Romana, et al. Vzdělávací modul Ochrana životního prostředí v oblasti vzduch. Antonín Jelínek, Marie Šístková, Romana Mašátová. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 173 s. : . ISBN 978-80-86884-59-2 (brož.).
125.
JELÍNEK, Milan, 1947-. Port Artur : rusko-japonská válka 1904-1905. 3., Zánik eskadry, pád pevnosti. Milan Jelínek. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 575 s. : . ISBN 978-80-7268-920-0 (váz.) :.
126.
JURAJDOVÁ, Hana, 1969-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Ekonomika a řízení neziskových organizací. Hana Jurajdová. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 68 s. : . ISBN 978-80-87710-05-0 (brož.).
127.
JURAJDOVÁ, Hana, 1969-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Teorie sociální práce. Hana Jurajdová. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 64 s. ; . ISBN 978-80-87710-06-7 (brož.).
128.
JURMAN, Hynek, 1956-. Pernštejnský tis : [pověsti ze Zubří země. Hynek Jurman ; [kresby Stanislav Bělík a Libor Balák]. 5., dopl. a přeprac. vyd. Štěpánov n. Svr. [nad Svratkou : Hynek Jurman], 2012. Zubří země ; sv. č. 23. 168 s. : . ISBN 978-80-260-1787-5 (váz.).
129.
KARLOVÁ BÍLKOVÁ, Veronika, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Angličtina v sociální práci. Veronika Karlová Bílková. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 129 s. ; . ISBN 978-80-87710-15-9 (brož.).
130.
KETTNEROVÁ, Jana. Kraj Vysočina. Příručka první pomoci. Jana Kettnerová. Vyd. 3. Jihlava : Kraj Vysočina ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, 2012. 39 s. : . ISBN 978-80-87521-05-2 (brož.).
131.
KONGRES MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ, ČESKÁ SPOLEČNOST OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP. SEKCE MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ. XIV. kongres mladých otorinolaryngologů s mezinárodní účastí : program a sborník abstrakt. Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Sekce mladých otorinolaryngologů. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Pro sekci mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP vydal Tobiáš, 2012. 64 s. ; . ISBN 978-80-7311-134-2 (brož.).
132.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. Paní Pohádka. Gabriela Kopcová ; [fotografie Lenka Klimtová]. Vyd. 1. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 83 s. : . ISBN 978-80-87710-00-5 (váz.).
133.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. Pohádky z hájovny. Gabriela Kopcová ; ilustrovala Ludmila Šnajderová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 61 s. : . ISBN 978-80-7268-924-8 (váz.).
134.
KOUPIL, Miroslav, 1956-. Snídám sníh dam. Miroslav Koupil. Třebíč : M. Koupil, 2012. 20 s. ; . ISBN (brož.).
135.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Cušima : poslední bitva rusko-japonské války na moři. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 479 s., [8] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-919-4 (váz.) :.
136.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Napoleon v Rusku. 1. díl, Pochod na Moskvu. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 543 s. : . ISBN 978-80-7268-918-7 (váz.) :.
137.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Napoleon v Rusku. 2. díl, Zkáza Velké armády. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 557 s. : . ISBN 978-80-7268-548-6 (váz.) :.
138.
KOZELKA, Milan, 1948-. Semeniště zmrdů. Milan Kozelka. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2012. 48 s. ; . ISBN 978-80-905022-3-9 (brož.) :.
139.
KOZELKA, Milan, 1948-. Teteliště zmrdů. Milan Kozelka. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2012. 48 s. ; . ISBN 978-80-905022-5-3 (brož.) :.
140.
KRATĚNA, Jaroslav*jx20060117058. Zlatá hora. Jaroslav Kratěna. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 238 s. : . ISBN 978-80-7268-947-7 (váz.) :.
141.
KRČILOVÁ, Irena, 1972-. Martinice u Onšova a Skoranovice. Irena Krčilová. 1. vyd. Martinice u Onšova : Obec Martinice u Onšova, 2012. 216 s. : . ISBN (Brož.).
142.
KRČMÁŘ, Milan. --a duše zůstala celá : na kole z Dolních Vilémovic do Londýna. Milan Krčmář. Vyd. 1. [Třebíč : Milan Krčmář, 2012. 219 s., [8] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-2880-2 (brož.).
143.
KRUŽÍK, Miroslav, 1974-. 100 let Sboru dobrovolných hasičů Daňkovice : 1912-2012. Miroslav Kružík. Vyd. 1. Daňkovice : Sbor dobrovolných hasičů Daňkovice, 2012. 52 s. : . ISBN 978-80-260-4177-1 (v knize neuvedeno : brož.).
144.
KŘOUSTEK, Antonín, VYHNANOVSKÁ, Marie. Trestně právní minimum pro pedagogy při řešení rizikového chování žáků. Antonín Křoustek, Marie Vyhnanovská. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 53 s. ; . ISBN 978-80-87521-08-3 (brož.).
145.
KUBÍN, Milan, JURMAN, Hynek, 1956-, VOMELA, Pavel,. Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové. Milan Kubín, Hynek Jurman, Pavel Vomela. Vyd. 1. Praha : [s.n.], 2012. Historie na pokračování. 254 s. : . ISBN 978-80-260-1424-9 (váz.) :.
146.
KUDLÁČEK, Slavomír, 1954-. Skotsko : všední dny věčnosti. Slavomír Kudláček. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 195 s., [16] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-910-1 (váz.) :.
147.
KUNC, Vladimír, 1955-. Vysočina : toulky přírodou = Unterwegs in der Natur = wandering the countryside. [foto] Vladimír Kunc ; [průvodní text Miloš Tajovský]. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2012. 135 s. : . ISBN 978-80-904653-8-1 (váz.) :.
148.
KUNC, Vladimír, 1955-. Žďár nad Sázavou : město pod Zelenou horou = the town below Zelená Hora = Stadt unter Zelená hora. [foto] Vladimír Kunc ; [průvodní text Stanislav Růžička]. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2012. 123 s. : . ISBN 978-80-9046-539-8 (váz.) :.
149.
LICHOVNÍKOVÁ, Dagmar, ČESKO. ZÁKONÍK PRÁCE (2006, novela 2011). Zákoník práce pro školy a školská zařízení : s výkladem. Dagmar Lichovníková. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2012. 361 s. ; . ISBN 978-80-903823-6-7 (brož.) :.
150.
LYSÁK, Jiří. Jan Sokol z Lamberka. Jiří Lysák. Třebíč : Akcent, 2012. 79 s. : . ISBN 978-80-7268-546-2 (brož.) :.
151.
MAKOW, Henry, 1949-. Ilumináti : sekta, jež se zmocnila světa. Henry Makow ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Urbančík]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 288 s. ; . ISBN 978-80-87525-08-1 (brož.) :.
152.
MARTINEAU, Pierre, 1965-. Vraždil jsem pro Hells Angels : pravdivý příběh Serge Quesnela. Pierre Martineau ; [z anglického originálu ... přeložila Silvie Ciasnohová]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 255 s. ; . ISBN 978-80-87525-09-8 (brož.) :.
153.
MICHALOVÁ, Zdeňka, 1961-. Připravujeme se do školy : pracovní sešit pro rozvoj početních představ, zrakového vnímání a grafomotoriky. Zdena Michalová. 2. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2012. 75 s. : . ISBN 978-80-7311-132-8 (brož.) :.
154.
MIKULE, Stanislav, 1979-. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Stanislav Mikule. Vyd. 2. (dopl.). Žďár nad Sázavou : Město Žďár nad Sázavou, 2012. 89 s. : . ISBN (Váz.).
155.
MILT, Oldřich, FORMÁNEK, Otakar. Údavy : historie a současnost obce a SDH. Oldřich Milt, Otakar Formánek. [Údavy : s.n., 2012. 64 s. : . ISBN (Brož.).
156.
MOC, Milan. 60 let uměleckého školství v Chotěboři. [text Milan Moc ; slovo úvodem Eliška Pavlíková]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2012. Chotěbořská edice ; sv. 11. 294 s., xlviii s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-08-1 (váz.).
157.
MOKRÝ, František, 1891-1992. Ševci a boty ve Žďáře. František Mokrý ; [edičně připravil Vladimír Trojánek]. Ve Žďáře nad Sázavou : Knihovna Matěje Josefa Sychry, 2012. 207 s. : . ISBN 978-80-903656-4-3 (brož.).
158.
MUDROCH, Martin, 1976-. 80 let organizovaného sportu ve Svratce : 1932-2012. [Martin Mudroch]. 1. vyd. Svratka : Město Svratka, 2012. 98 s. : . ISBN 978-80-260-4195-5 (v knize neuvedeno : brož.).
159.
NOVÁK, Jan, 1944-. Ze života lesníka. Jan Novák. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 109 s. : . ISBN 978-80-7268-892-0 (váz.) :.
160.
OD FOLKLORU K WORLD MUSIC: HUDBA A BARIÉRY (2012 : NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, Česko). Od folkloru k world music: Hudba a bariéry : [sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia ... v Náměšti nad Oslavou ve dnech 24.-25. července 2012. redigovaly Irena Přibylová a Lucie Uhlíková. Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2012. 146 s. : . ISBN 978-80-904905-1-2 (brož.).
161.
OPPELTOVÁ, Petra, 1978-, NOVÁK, Jiří*jk01090421, KOTOVICOVÁ, Jana, 1955-, et al. Vzdělávací modul Ochrana životního prostředí voda. [Petra Oppeltová, Jiří Novák, Jana Kotovicová]. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 164 s. : . ISBN 978-80-87226-12-4 (brož.).
162.
PAASILINNA, Arto, 1942-. Šťastný muž. Arto Paasilinna ; [přeložil Vladimír Piskoř]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2012. 158 s. ; . ISBN 978-80-86026-78-7 (váz.) :.
163.
PANUŠKA, Jaroslav, 1872-1958, GALERIE GOLTZOVA TVRZ (GOLČŮV JENÍKOV, Česko). 23. výstava Galerie Goltzova tvrz : Jaroslav Panuška, Ludvík Kuba : průvodce výstavou. sestavili František Pochmon ... [et al.]. Golčův Jeníkov : Galerie Goltzova tvrz, 2012. 55 s. : . ISBN (Brož.).
164.
PANUŠKA, Jaroslav, 1872-1958. Jaroslav Panuška 1872-1958. V Havlíčkově Brodě : Galerie výtvarného umění, 2012. 108 s. : . ISBN 978-80-904726-6-2 (brož.).
165.
PETR, Daniel, 1975-. Díra. Daniel Petr. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 171 s. ; . ISBN 978-80-7268-463-2 (váz.) :.
166.
PILOUŠKOVÁ, Irena, 1993-. Hvězdy s nadějí. Irena Piloušková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 154 s. ; . ISBN 978-80-7268-854-8 (váz.) :.
167.
PÍSKOVSKÝ, Daniel, 1975-. Stárnutí mě (zatím) baví. Daniel Pískovský. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 205 s. ; . ISBN 978-80-7268-935-4 (brož.) :.
168.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Jejich láska. Vlasta Pittnerová. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 108. 268 s. ; . ISBN 978-80-7268-518-9 (váz.).
169.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Tichý život. Vlasta Pittnerová. Vyd. 1. Praha : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 141. 231 s. ; . ISBN 978-80-7268-787-9 (váz.).
170.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Z květů a trní života. Vlasta Pittnerová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 137. 189 s. ; . ISBN 978-80-7268-773-2 (váz.) :.
171.
PLAŠIL, Filip. Kapitoly z historie Záborné : sbor dobrovolných hasičů, družstevní kombinát, kampelička. Filip Plašil. Záborná : Obec Záborná, 2012. 135 s., viii s. obr. příl. : . ISBN (Brož.).
172.
POČÍTAČ VE ŠKOLE (KONFERENCE). Počítač ve škole 2012 : 9. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol : sborník příspěvků : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě : 3.4.-5.4.2012. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2012. 30 s. ; . ISBN 978-80-260-1748-6 (kroužková vazba).
173.
PODHORSKÝ, Miroslav, 1945-. Patagonie : sen a skutečnost. Miroslav Podhorský. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 93 s., [88] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-912-5 (váz.) :.
174.
POLÁKOVÁ, Hana, 1958-. Platové předpisy ve školství. Hana Poláková. 2., aktualiz. vyd. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2012. 169 s. ; . ISBN 978-80-903823-7-4 (brož.).
175.
POLÁKOVÁ, Hana, 1958-. Zákon o pedagogických pracovnících a předpisy související : s výkladem. Hana Poláková. Vyd. 2. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2012. 243 s. ; . ISBN 978-80-903823-8-1 (brož.).
176.
PRCHAL, Jan, 1950-. Brzkov. Jan Prchal. Vyd. 1. Brzkov : Obec Brzkov, 2012. 174 s. : . ISBN (Váz.).
177.
RAFAJ, Oldřich, 1934-2010. Život a dílo Metoděje Jahna. Oldřich Rafaj. Vyd. 1. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. Monografie. 120 s. : . ISBN 978-80-7415-067-8 (brož.) :.
178.
REYNEK, Bohuslav, 1892-1971. Pod prahem svítá : Transitus Irregularis : zhudebněné básně. Bohuslav Reynek. Havlíčkův Brod : Petrkov, 2012. 90 s. : . ISBN 978-80-87595-08-4 (váz.) :.
179.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Anetin příběh z lůžkového oddělení : dívčí román. Věra Řeháčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 194 s. ; . ISBN 978-80-7268-921-7 (váz.) :.
180.
SKŘIVÁNEK, František, JIROUŠKOVÁ, Marie. Poodhalená minulost Golčova Jeníkova. František Skřivánek, Marie Jiroušková. [Havlíčkův Brod : Vladimír Kunc, 2012. 344 s. : . ISBN 978-80-904653-7-4 (váz.) :.
181.
SOBOTKA, Martin*ola2013741809, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Trestní právo. Martin Sobotka. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 69 s. : . ISBN 978-80-87710-11-1 (brož.).
182.
SOUČEK, Ludvík, 1926-1978. Cesta slepých ptáků ; Runa rider. Ludvík Souček. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 318 s. ; . ISBN 978-80-7268-413-7 (váz.).
183.
SPOUSTA, Vladimír, 1930-. Hudební skladatel a sbormistr Jaromír Herle - moravskobudějovický rodák. Vladimír Spousta. Vyd. 1. Moravské Budějovice : Muzejní spolek v Moravských Budějovicích, 2012. 134 s. : . ISBN (Brož.).
184.
STEJSKAL, Karel. Mlýny na povodí (dolní) Oslavy. Karel Stejskal. Vyd. 1. V Náměšti nad Oslavou : Městské kulturní středisko : Náměšťský okrašlovací spolek, 2012. 127 s. : . ISBN 978-80-260-1703-5 (brož.).
185.
STIBRAL, Jiří, 1932-. Zednáři : od Balsama k Dr. Benešovi. Jiří Stibral. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 149 s. ; . ISBN 978-80-7268-415-1 (váz.) :.
186.
STRÁDAL, Jiří, 1956-. Ďáblové na Zemi. Jiří Strádal. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 190 s. ; . ISBN 978-80-7268-923-1 (váz.) :.
187.
STRÁNSKÁ, Jaroslava, 1943-. Polnička : dějinný obraz obce na českomoravském pomezí. Jaroslava Stránská. [S.l. :] s.n., 2012. 251 s. : . ISBN (Váz.).
188.
ŠEREDOVÁ, Andrea, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Rodina a sociální politika. Andrea Šeredová. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 76 s. : . ISBN 978-80-87710-08-1 (brož.).
189.
ŠÍBR, Zdeněk, 1947-. Duha nad lesy : nejen myslivecká vzpomínání exsportovce. Zdeněk Šíbr ; [ilustroval Oldřich Tripes]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 117 s. : . ISBN 978-80-7268-551-6 (váz.) :.
190.
ŠIMÁNEK, Jiří, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Základy správního práva a veřejné správy. Jiří Šimánek. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 133, [11] s. : . ISBN 978-80-87710-10-4 (brož.).
191.
ŠINDELÁŘ, Martin, 1980-. Zhasnout psí ohně a odejít s větrem. Martin Šindelář. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2012. 48 s. ; . ISBN 978-80-905022-6-0 (brož.) :.
192.
ŠKARVADA, Petr, 1974-. Dějiny Světnova a jeho domů. Petr Škarvada. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Obec Světnov, 2012. 271 s. : . ISBN 978-80-260-3735-4 (v knize neuvedeno : váz.).
193.
ŠOUŠA, Jiří, 1952-. Mezi brázdou a bankovním úvěrem : o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století : výbor prací k narozeninám. Jiří Šouša ; k vydání připravili Jan Kahuda ... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Národní archiv ; Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. 641 s. : . ISBN 978-80-7469-002-0 (Národní archiv : váz.).
194.
ŠPLÍCHAL, Václav, 1932-. Šmeralův odkaz z roku 1921. Václav Šplíchal. Vyd. 2. [Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov], 2012. 267 s. : . ISBN 978-80-7415-055-5 (brož.).
195.
ŠTEMBERK, Jan, 1977-, VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE. KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD. Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Jan Štemberk a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s Katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze, 2012. 222 s. : . ISBN 978-80-7415-065-4 (Nová tiskárna Pelhřimov : váz.).
196.
ŠTENGL, Petr, 1960-. Spam : spojené kartáčovny, bleděmodrý králíček (bmk :-) a velká lžíce. Petr Štengl & překladač Google. 1. vyd. Krucemburk : JT's, 2012. 83 s. ; . ISBN 978-80-905022-4-6 (brož.) :.
197.
ŠTĚRBA, Richard, 1941-. Chomutovská rodina za mořem. Richard Štěrba. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 135 s. : . ISBN 978-80-7268-936-1 (váz.) :.
198.
ŠUSTOVÁ, Petra, 1968-. Kolo osudu. Petra Šustová. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 218 s. ; . ISBN 978-80-7268-940-8 (váz.) :.
199.
ŠUSTR, Milan, LÍBAL, Jaroslav. Dobronín u Jihlavy na starých pohlednicích : [Dobronín (Dobrenz), Německý Šicndorf (Deutsch Schützendorf). Milan Šustr, Jaroslav Líbal. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2012. 45 s. : . ISBN 978-80-904970-5-4 (váz.) :.
200.
TATÍČKOVÁ, Denisa, 1993-. Hod kostkou. Denisa Tatíčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 151 s. ; . ISBN 978-80-7268-816-6 (váz.) :.
201.
TEREMOVÁ, Lenka, 1963-. Nymfomanky. Lenka Teremová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 131 s. ; . ISBN 978-80-7268-880-7 (váz.) :.
202.
TĚSNOHLÍDEK, Jan, 1987-. Ada. Jan Těsnohlídek ml. Vyd. 1. Krucemburk : JT’s nakladatelství, 2012. 72 s. ; . ISBN 978-80-905022-7-7 (brož.) :.
203.
TEUTUL, Paul, 1949-, YOST, Mark. Jízda života : podnikání ve stylu Orange County Choppers. Paul Teutul, Sr. a Mark Yost ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Urbančík]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 180 s. : . ISBN 978-80-87525-10-4 (brož.) :.
204.
TICHÁ, Lucie, 1975-. Hraj si víc! : didaktické listy k dřevěným hračkám. Lucie Tichá. Stařeč : Infra, 2012. 96 s. : . ISBN 978-80-86666-39-6 (kroužková vazba).
205.
TOMŠÍK, Vladimír. Metodický návrh hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Horní Dubénky 13. Vladimír Tomšík. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-21-6 (brož.).
206.
ULLMANN, Josef, 1870-1922, GALERIE GOLTZOVA TVRZ (GOLČŮV JENÍKOV, Česko). XXII. výstava Goltzova tvrz : Josef Ullmann, Ota Bubeníček : průvodce výstavou : výstava se koná od 21.4.2012 do 3.6.2012. pořadatel Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov ; sestavili František Pochmon ... [et al.]. Golčův Jeníkov : Galerie Goltzova tvrz, 2012. 58 s. : . ISBN 978-80-260-2265-7 (v knize neuvedeno : brož.).
207.
VALNÍČEK, Boris, 1927-. Špatné časy pro život : (jak jsme přežívali válku. Boris Valníček. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 219 s. : . ISBN 978-80-7268-893-7 (váz.) :.
208.
VANÍČEK, Tomáš. Metodický návrh hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Střítež 145, Třebíč. Tomáš Vaníček. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-19-3 (brož.).
209.
VAŇKOVÁ, Ivana, RIPPEROVÁ, Marie, 1960-. Velké Meziříčí : pozvání k návštěvě = an invitation to visit = Einladung zum Besuch. [text Ivana Vaňková, Marie Ripperová ; foto Antonín Dvořák ... et al.]. Vyd. 1. Velké Meziříčí : Město Velké Meziříčí, 2012. 131 s. : . ISBN 978-80-260-3405-6 (váz.) :.
210.
VAŘEJKOVÁ, Marie. Obec Radešínská Svratka ve dvacátém století. [text Marie Vařejková]. Radešínská Svratka : Obec Radešínská Svratka, 2012. 145 s. : . ISBN (Brož.).
211.
VENCL, Slavomil, 1936-. České grafické novoročenky : minulost a současnost. Slavomil Vencl. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. 215 s. : . ISBN 978-80-7415-069-2 (váz.) :.
212.
VERNER, Pavel, 1952-. Hra na pravdu. Pavel Verner. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 191 s. ; . ISBN 978-80-7268-942-2 (váz.) :.
213.
VILDOMCOVÁ, Miluše, 1944-. Volnomyšlenkář, aneb, Jak to bylo. Miluše Vildomcová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 176 s. : . ISBN 978-80-7268-917-0 (brož.).
214.
VILÍMEK, Ladislav, 1940-. Kamenička : historický atlas k 600. výročí obce : střípky z historie v mozaice Vysočiny. [zpracoval Ladislav Vilímek]. Kamenice : Městys Kamenice ; Jihlava : Astera G, 2012. [14] s. : .
215.
VLK, František, 1946-*xx0042508. Moravskobudějovický uličník. František Vlk. Vyd. 1. Moravské Budějovice : Muzejní spolek Moravské Budějovice, 2012. 38 s., [4] s. příl. : . ISBN (Váz. :.
216.
VODIČKA, Jan, 1976-, FAITLOVÁ, Hana, 1980-. Poruchy čichu a chuti. Jan Vodička, Hana Faitlová a kolektiv ; editor Viktor Chrobok. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2012. Medicína hlavy a krku. 250 s. ; . ISBN 978-80-7311-125-0 (váz.).
217.
VONDRÁŠEK, František, nar. 1899. Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce. [edičně připravil Josef Blüml]. Týn nad Vltavou : Městské centrum kultury a vzdělávání - Městské muzeum v Týně nad Vltavou ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2012. 112 s., [2] složené l. obr. příl. (41 x 30 cm) : . ISBN 978-80-260-2486-6 (Městské centrum kultury a vzdělávání - Městské muzeum Týn nad Vltavou : váz.).
218.
VUTKOVÁ, Eva. Češi : odkud jsme přišli? : utajené dějiny. Eva Vutková. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 212 s. : . ISBN 978-80-7268-901-9 (váz.) :.
219.
VUTKOVÁ, Eva. Češi : odkud jsme přišli? : utajené dějiny. Eva Vutková. 2., rozš. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 212 s. : . ISBN 978-80-7268-933-0 (váz.) :.
220.
VYBÍHAL, Jiří. Jihlavsko ve stínu říšské orlice. Jiří Vybíhal. 1. vyd. Jihlava : Jiří Vybíhal, 2012. 143 s. : . ISBN (Váz. :.
221.
WASSERBAUER, Stanislav, 1958-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Zdravotní nauky. Stanislav Wasserbauer. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 106 s. : . ISBN 978-80-87710-12-8 (brož.).
222.
WEIDENHOFFER, Vojtěch, 1826-1901. Deník : 1861-1899. Vojtěch Weidenhoffer ; zpracoval Michal Kamp. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny, 2012. 240 s. : . ISBN 978-80-87302-14-9 (váz.) :.
223.
ZEJDA, Radovan, 1946-. Markvartice, dějiny a domopis : věnováno obci k 755. výročí první písemné zprávy. Radovan Zejda. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 558 s. : . ISBN 978-80-7268-925-5 (váz.).
224.
ZVĚŘINA, Antonín. Humoresky. Antonín Zvěřina. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 188 s. ; . ISBN 978-80-7268-855-5 (váz.) :.
225.
ŽALOUDÍK, Jan, 1954-, SLAVÍČEK, Lubomír, 1957-. Onkologická péče v Kraji Vysočina. [autoři textu Jan Žaloudík, Lubomír Slavíček]. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 21 s. : . ISBN 978-80-87521-04-5 (brož.).
226.
Dřevěné stavby : kostely, mosty, rozhledny. Pavel J. Hejátko ... [et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 145 s. : . ISBN 978-80-7268-817-3 (brož.) :.
227.
VODIČKA, Jan, 1976-, FAITLOVÁ, Hana, 1980-. Poruchy čichu a chuti. Jan Vodička, Hana Faitlová a kolektiv ; editor Viktor Chrobok. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2012. Medicína hlavy a krku. 250 s. ; . ISBN 978-80-7311-125-0 (váz.).
228.
POLÁKOVÁ, Hana, 1958-. Platové předpisy ve školství. Hana Poláková. 2., aktualiz. vyd. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2012. 169 s. ; . ISBN 978-80-903823-7-4 (brož.).
229.
LICHOVNÍKOVÁ, Dagmar, ČESKO. ZÁKONÍK PRÁCE (2006, novela 2011). Zákoník práce pro školy a školská zařízení : s výkladem. Dagmar Lichovníková. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2012. 361 s. ; . ISBN 978-80-903823-6-7 (brož.) :.
230.
Zlínský okruh 2 : práce s papírem a na papíře : pocta Mariu Kotrbovi. [texty Ivan Neumann, Ludvík Ševeček]. Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2012. 35 s. : . ISBN 978-80-904726-3-1 (brož.).
231.
MICHALOVÁ, Zdeňka, 1961-. Připravujeme se do školy : pracovní sešit pro rozvoj početních představ, zrakového vnímání a grafomotoriky. Zdena Michalová. 2. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2012. 75 s. : . ISBN 978-80-7311-132-8 (brož.) :.
232.
Mezinárodní malířské sympozium : Jihlava 1.-7.10.2011 : přehlídka vytvořených děl - 1.-29.2.2012 = Internationales Malersymposium : Jihlava 1.-7.10.2011 : Werkschau - 1.-29.2.2012. [pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ; kurátor výstavy a autor textů Tomáš Indra]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2012. [46] s. : . ISBN 978-80-87302-11-8 (brož.).
233.
REYNEK, Bohuslav, 1892-1971. Pod prahem svítá : Transitus Irregularis : zhudebněné básně. Bohuslav Reynek. Havlíčkův Brod : Petrkov, 2012. 90 s. : . ISBN 978-80-87595-08-4 (váz.) :.
234.
BOUZEK, Ota, 1949-. Když úhoři táhnou a srnci říjí. Ota Bouzek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 180 s. : . ISBN 978-80-7268-896-8 (váz.) :.
235.
NOVÁK, Jan, 1944-. Ze života lesníka. Jan Novák. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 109 s. : . ISBN 978-80-7268-892-0 (váz.) :.
236.
Děti lásky. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 196 s. ; . ISBN 978-80-7268-879-1 (váz.) :.
237.
JAROŠOVÁ, Iveta, 1979-. Zítra bude líp. Iveta Jarošová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 104 s, ; . ISBN 978-80-7268-842-5 (váz.) :.
238.
PILOUŠKOVÁ, Irena, 1993-. Hvězdy s nadějí. Irena Piloušková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 154 s. ; . ISBN 978-80-7268-854-8 (váz.) :.
239.
HANDY, Willowdean Chatterson. Tetování na Markézách. Willowdean Chatterson Handy ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Karásková]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 72 s., [18] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87525-05-0 (brož.).
240.
KOZELKA, Milan, 1948-. Semeniště zmrdů. Milan Kozelka. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2012. 48 s. ; . ISBN 978-80-905022-3-9 (brož.) :.
241.
Památky Vysočiny 2010 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. Telč : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2012. 240 s. : . ISBN 978-80-904240-5-0 (brož.) :.
242.
ESTULIN, Daniel, 1966-. Pravdivý příběh skupiny Bilderberg : rozšířená a opravená edice s dodatkem o Severoamerické unii. Daniel Estulin ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Chaloupka a kol.]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 405 s. : . ISBN 978-80-87525-04-3 (brož.) :.
243.
DOUCEK, Jan, SMUTEK, Daniel, SPOLEČNOST PŘÁTEL ŽELEZNÝCH HOR. Geopark Železné hory. [text Jan Doucek, Daniel Smutek ; foto Jan Doucek, Daniel Smutek, Jindřich Vodička (černobílé fotografie)]. 1. vyd. Chrudim : Pro Společnost přátel Železných hor vydal Vodní zdroje Chrudim, 2012. 13 s. : . ISBN 978-80-905154-0-6 (Vodní zdroje Chrudim : brož.) :.
244.
DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1960-. Nad černými lesy. Hana Dvořáková. Třebíč : Akcent, 2012. 234 s. ; . ISBN 978-80-7268-888-3 (váz.) :.
245.
JAHODA, Josef, 1872-1946. Červené srdce. Josef Jahoda. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; 161. sv.196 s. ; . ISBN 978-80-7268-902-6 (váz.) :.
246.
TATÍČKOVÁ, Denisa, 1993-. Hod kostkou. Denisa Tatíčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 151 s. ; . ISBN 978-80-7268-816-6 (váz.) :.
247.
BROŽ, František, 1960-, BROŽOVÁ, Pavla. Český jazyk a literatura : sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. František Brož, Pavla Brožová. Třebíč : Akcent, 2012. Testové úlohy. 64 s. ; . ISBN 978-80-7268-904-0 (brož.) :.
248.
JANSA, Pavel, 1942-. Nejlepším se neodpouští. Pavel Jansa. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 234 s. ; . ISBN 978-80-7268-899-9 (váz.) :.
249.
DRMOTA, Josef, 1969-. Srneček Lojzík a jeho příhody. Josef Drmota ; ilustroval Petr Slaba. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 93 s. : . ISBN 978-80-7268-877-7 (váz.) :.
250.
Ve stínu viny. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 154. 214 s. ; . ISBN 978-80-7268-875-3 (váz.) :.
251.
VUTKOVÁ, Eva. Češi : odkud jsme přišli? : utajené dějiny. Eva Vutková. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 212 s. : . ISBN 978-80-7268-901-9 (váz.) :.
252.
HÖRBE, Libor. Návrat odnikud. Libor Hörbe. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 206 s. ; . ISBN 978-80-7268-911-8 (váz.) :.
253.
Moře a pláž. Petra Soukupová ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. Česká povídka. 141 s. ; . ISBN 978-80-86526-58-4 (váz.) :.
254.
DOČEKAL, Boris, 1950-. Miloval jsem Martu K. Boris Dočekal. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. 206 s. ; . ISBN 978-80-86526-59-1 (váz.) :.
255.
Osm století : sborník příspěvků prezentovaných na konferenci k výročí 800 let založení klášterů v Zábrdovicích a Nové Říši 23. září 2010 v premonstrátském klášteře v Nové Říši. [editor Václav Mílek]. Vyd. 1. Nová Říše : Kanonie premonstrátů v Nové Říši, 2012. 131 s. : . ISBN 978-80-260-1492-8 (brož.).
256.
POČÍTAČ VE ŠKOLE (KONFERENCE). Počítač ve škole 2012 : 9. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol : sborník příspěvků : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě : 3.4.-5.4.2012. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2012. 30 s. ; . ISBN 978-80-260-1748-6 (kroužková vazba).
257.
Stařec a med : Jaroslavu Medovi k osmdesátinám. Martin Bedřich, Zdeněk Jančařík (eds.). Vyd. 1. Praha : Portál, 2012. 294 s. ; . ISBN 978-80-262-0101-4 (brož.) :.
258.
ULLMANN, Josef, 1870-1922, GALERIE GOLTZOVA TVRZ (GOLČŮV JENÍKOV, Česko). XXII. výstava Goltzova tvrz : Josef Ullmann, Ota Bubeníček : průvodce výstavou : výstava se koná od 21.4.2012 do 3.6.2012. pořadatel Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov ; sestavili František Pochmon ... [et al.]. Golčův Jeníkov : Galerie Goltzova tvrz, 2012. 58 s. : . ISBN 978-80-260-2265-7 (v knize neuvedeno : brož.).
259.
KOUPIL, Miroslav, 1956-. Snídám sníh dam. Miroslav Koupil. Třebíč : M. Koupil, 2012. 20 s. ; . ISBN (brož.).
260.
TEREMOVÁ, Lenka, 1963-. Nymfomanky. Lenka Teremová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 131 s. ; . ISBN 978-80-7268-880-7 (váz.) :.
261.
Metodické postupy využitelné ve šlechtění. IV. kolektiv autorů. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2012. Praktické informace ; č. 38. 36 s. : . ISBN 978-80-86940-40-3 (brož.).
262.
VALNÍČEK, Boris, 1927-. Špatné časy pro život : (jak jsme přežívali válku. Boris Valníček. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 219 s. : . ISBN 978-80-7268-893-7 (váz.) :.
263.
GRUBER, Václav, 1953-. Malý tygr ve vlastní šťávě. Václav Gruber. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 179 s. ; . ISBN 978-80-7268-878-4 (váz.) :.
264.
STEJSKAL, Karel. Mlýny na povodí (dolní) Oslavy. Karel Stejskal. Vyd. 1. V Náměšti nad Oslavou : Městské kulturní středisko : Náměšťský okrašlovací spolek, 2012. 127 s. : . ISBN 978-80-260-1703-5 (brož.).
265.
FIALKA, Miloslav, 1951 ún. 1.-. Velkomeziříčsko na starých pohlednicích a fotografiích : z ateliéru fotografa Vilíma Vilímka. [Miloslav Fialka ; doprovodné texty k pohlednicím Marie Ripperová]. Polnička : Tváře, 2012. 71 s. : . ISBN 978-80-904970-3-0 (váz.) :.
266.
PAASILINNA, Arto, 1942-. Šťastný muž. Arto Paasilinna ; [přeložil Vladimír Piskoř]. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2012. 158 s. ; . ISBN 978-80-86026-78-7 (váz.) :.
267.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Tichý život. Vlasta Pittnerová. Vyd. 1. Praha : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 141. 231 s. ; . ISBN 978-80-7268-787-9 (váz.).
268.
VILDOMCOVÁ, Miluše, 1944-. Volnomyšlenkář, aneb, Jak to bylo. Miluše Vildomcová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 176 s. : . ISBN 978-80-7268-917-0 (brož.).
269.
HOMOLA, Bořek. Žoldnéřské války : od starověku po současnost. Bořek Homola. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 117 s. : . ISBN 978-80-7268-907-1 (váz.) :.
270.
PODHORSKÝ, Miroslav, 1945-. Patagonie : sen a skutečnost. Miroslav Podhorský. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 93 s., [88] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-912-5 (váz.) :.
271.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Napoleon v Rusku. 1. díl, Pochod na Moskvu. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 543 s. : . ISBN 978-80-7268-918-7 (váz.) :.
272.
MARTINEAU, Pierre, 1965-. Vraždil jsem pro Hells Angels : pravdivý příběh Serge Quesnela. Pierre Martineau ; [z anglického originálu ... přeložila Silvie Ciasnohová]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 255 s. ; . ISBN 978-80-87525-09-8 (brož.) :.
273.
Městys Stonařov. Vyd. 1. Brno : F.R.Z. agency, 2012. 187 s. : . ISBN 978-80-87332-45-0 (váz.) :.
274.
TICHÁ, Lucie, 1975-. Hraj si víc! : didaktické listy k dřevěným hračkám. Lucie Tichá. Stařeč : Infra, 2012. 96 s. : . ISBN 978-80-86666-39-6 (kroužková vazba).
275.
BLANOKŘÍDLÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU (2012 : KNĚŽICE, Jihlava, Česko), MUZEUM VYSOČINY (JIHLAVA, Česko), ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KNĚŽICE. Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku : 8. setkání Chaloupky - Třebíčsko 1.-3.6.2012 : sborník abstraktů z konference = Hymenoptera in the Czech lands and Slovakia : 8th meeting Chaloupky - Třebíčsko 1 to 3 June 2012 : book of abstracts. [editoři Pavel Bezděčka & Klára Bezděčková]. Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava, 2012. 37 s. : . ISBN 978-80-86382-40-1 (brož.) :.
276.
JELÍNEK, Milan, 1947-. Port Artur : rusko-japonská válka 1904-1905. 3., Zánik eskadry, pád pevnosti. Milan Jelínek. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 575 s. : . ISBN 978-80-7268-920-0 (váz.) :.
277.
KRČÁL, Martin, 1979-. Karel Staller : život s dvojí tváří : činnost generálního ředitelství Zbrojovky Brno za okupace. Martin Krčál. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2012. 308 s., [16] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-204-2502-7 (váz.) :.
278.
ŠUSTR, Milan, LÍBAL, Jaroslav. Dobronín u Jihlavy na starých pohlednicích : [Dobronín (Dobrenz), Německý Šicndorf (Deutsch Schützendorf). Milan Šustr, Jaroslav Líbal. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2012. 45 s. : . ISBN 978-80-904970-5-4 (váz.) :.
279.
CISÁR, Vladimír,, ČERNÝ, Karel, 1965-. Hrad Pernštejn na starých pohlednicích. [Vladimír Cisár, Karel Černý ; foto Milan Šustr]. Žďár nad Sázavou : Tváře ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a Městským muzeum Bystřice nad Pernštejnem, 2012. Hrady, zámky a města na starých pohlednicích ; 2. 117 s. : . ISBN 978-80-904970-4-7 (Tváře : váz.).
280.
Setkání rodáků a přátel obce Dolní Krupá a osady Chrast. [Dolní Krupá : Obecní úřad Dolní Krupá, 2012. 20 s. : . ISBN (brož.).
281.
Doubravan : 150 let sborového zpěvu v Chotěboři. [napsaly Eva Krejčová ... et al.]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2012. Chotěbořská edice ; 10. 171 s., lvi s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-07-4 (váz.).
282.
PLAŠIL, Filip. Kapitoly z historie Záborné : sbor dobrovolných hasičů, družstevní kombinát, kampelička. Filip Plašil. Záborná : Obec Záborná, 2012. 135 s., viii s. obr. příl. : . ISBN (Brož.).
283.
Jaroměřický nomen omen, aneb, Chci být jako Ty. 1. vyd. Jaroměřice nad Rokytnou : Město Jaroměřice nad Rokytnou, městská knihovna, 2012. 59 s. : . ISBN (Brož.).
284.
VAŘEJKOVÁ, Marie. Obec Radešínská Svratka ve dvacátém století. [text Marie Vařejková]. Radešínská Svratka : Obec Radešínská Svratka, 2012. 145 s. : . ISBN (Brož.).
285.
VILÍMEK, Ladislav, 1940-. Kamenička : historický atlas k 600. výročí obce : střípky z historie v mozaice Vysočiny. [zpracoval Ladislav Vilímek]. Kamenice : Městys Kamenice ; Jihlava : Astera G, 2012. [14] s. : .
286.
GERBOC, Martin, 1971-, VAN ESPEN, Silvia. Martin Gerboc, Jiří Petrbok, Daniel Pitín : oklamem smrť, prehltnem noc. Silvia Van Espen. V Jihlavě : Oblastní galerie Vysočiny, [2012]. 59 s. : . ISBN 978-80-86250-31-1 (brož.).
287.
ŠPLÍCHAL, Václav, 1932-. Šmeralův odkaz z roku 1921. Václav Šplíchal. Vyd. 2. [Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov], 2012. 267 s. : . ISBN 978-80-7415-055-5 (brož.).
288.
JURMAN, Hynek, 1956-. Pernštejnský tis : [pověsti ze Zubří země. Hynek Jurman ; [kresby Stanislav Bělík a Libor Balák]. 5., dopl. a přeprac. vyd. Štěpánov n. Svr. [nad Svratkou : Hynek Jurman], 2012. Zubří země ; sv. č. 23. 168 s. : . ISBN 978-80-260-1787-5 (váz.).
289.
KUBÍN, Milan, JURMAN, Hynek, 1956-, VOMELA, Pavel,. Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové. Milan Kubín, Hynek Jurman, Pavel Vomela. Vyd. 1. Praha : [s.n.], 2012. Historie na pokračování. 254 s. : . ISBN 978-80-260-1424-9 (váz.) :.
290.
Vlastivědný sborník Bystřicka. I. Bystřice nad Pernštejnem : Městské muzeum, 2012. 191 s. : . ISBN 978-80-260-1953-4 (brož.).
291.
Vzdělávací modul Ochrana životního prostředí v oblasti půdy. autorský kolektiv Jan Vopravil ... [et al.]. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 158 s. : . ISBN 978-80-87226-15-5 (brož.).
292.
JELÍNEK, Antonín, ŠÍSTKOVÁ, Marie, 1961-, MAŠÁTOVÁ, Romana, et al. Vzdělávací modul Ochrana životního prostředí v oblasti vzduch. Antonín Jelínek, Marie Šístková, Romana Mašátová. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 173 s. : . ISBN 978-80-86884-59-2 (brož.).
293.
OPPELTOVÁ, Petra, 1978-, NOVÁK, Jiří*jk01090421, KOTOVICOVÁ, Jana, 1955-, et al. Vzdělávací modul Ochrana životního prostředí voda. [Petra Oppeltová, Jiří Novák, Jana Kotovicová]. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 164 s. : . ISBN 978-80-87226-12-4 (brož.).
294.
Vzdělávací modul Základní ekosystémy a jejich aplikace v praxi. Jan Dvorský ... [et al.]. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 2012. 265 s. : . ISBN 978-80-87226-14-8 (brož.).
295.
Mezinárodní konference Ochrana půdy. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 2012. ca 120 s. : . ISBN 978-80-87226-10-0 (brož.).
296.
Konference Udržitelnost hospodaření v krajině. Náměšť nad Oslavou : ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 2012. [108] s. : . ISBN 978-80-87226-11-7 (brož.).
297.
VOREL, Petr, 1963-. Páni z Pernštejna : vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. Petr Vobel. Vyd. 2. V Praze : Rybka, 2012. 342 s., [24] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87067-21-5 (váz.) :.
298.
KUDLÁČEK, Slavomír, 1954-. Skotsko : všední dny věčnosti. Slavomír Kudláček. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 195 s., [16] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-910-1 (váz.) :.
299.
STRÁDAL, Jiří, 1956-. Ďáblové na Zemi. Jiří Strádal. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 190 s. ; . ISBN 978-80-7268-923-1 (váz.) :.
300.
DUFFACK, J. J. Poslední tajemství Rapa Nui. J. Duffack. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 292 s., [8] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-889-0 (váz.) :.
301.
KRČILOVÁ, Irena, 1972-. Martinice u Onšova a Skoranovice. Irena Krčilová. 1. vyd. Martinice u Onšova : Obec Martinice u Onšova, 2012. 216 s. : . ISBN (Brož.).
302.
ZEJDA, Radovan, 1946-. Markvartice, dějiny a domopis : věnováno obci k 755. výročí první písemné zprávy. Radovan Zejda. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 558 s. : . ISBN 978-80-7268-925-5 (váz.).
303.
Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 21/2010. 1. vyd. Pelhřimov : Muzeum Vysočiny, 2012. 109 s. : . ISBN 978-80-87228-06-7 (brož.).
304.
Pobyty na Vysočině : pobyty pro rodiny s dětmi. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [60] s. : . ISBN (Váz. :.
305.
Pobyty na Vysočině : relaxační pobyty, wellness pobyty, životní styl a krása. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [56] s. : . ISBN (Váz. :.
306.
Pobyty na Vysočině : romantické pobyty. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [42] s. : . ISBN (Váz. :.
307.
Pobyty na Vysočině : tematicky zaměřené pobyty. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [44] s. : . ISBN (Váz. :.
308.
Pobyty na Vysočině : aktivní pobyty Vysočina (Česko : kraj). Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. [48] s. : . ISBN (Váz. :.
309.
DUNCAN, William C. One Percenter Land. William C. Duncan ; [přeložila Monika Hilovská z anglického originálu]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 288 s. ; . ISBN 978-80-87525-07-4 (brož.) :.
310.
MAKOW, Henry, 1949-. Ilumináti : sekta, jež se zmocnila světa. Henry Makow ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Urbančík]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 288 s. ; . ISBN 978-80-87525-08-1 (brož.) :.
311.
ČAPEK, Jan, 1973-, KŘIVSKÝ, Radek. Historie Sokola Víska : 50 let fotbalového oddílu. [Jan Čapek, Radek Křivský]. Víska : Tělovýchovná jednota Sokol Víska, 2012. 66 s. : . ISBN (Brož.).
312.
PRCHAL, Jan, 1950-. Brzkov. Jan Prchal. Vyd. 1. Brzkov : Obec Brzkov, 2012. 174 s. : . ISBN (Váz.).
313.
BARTOŇ, Jiří, 1943-, BARTOŇOVÁ, Marta. Věcov : Věcov, Roženecké Paseky, Míchov, Jimramovské Pavlovice, Odranec, Koníkov : historie a současnost. Jiří Bartoň, Marta Bartoňová. Věcov : Obec Věcov, 2012. 183 s. : . ISBN 978-80-260-2467-5 (váz.).
314.
BÁRTOVÁ, Bohumila, BÁRTA, Karel, 1990-2011. Karel Bárta. Bohumila Bártová, Karel Bárta st. Vyd. 1. [Úsobí? : B. Bártová, K. Bárta st., 2012. 90 s. : . ISBN (Váz.).
315.
Německý Brod na starých pohlednicích. [Karel Černý ... et al.]. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2012. 115 s. : . ISBN 978-80-904970-6-1 (váz.).
316.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. Pohádky z hájovny. Gabriela Kopcová ; ilustrovala Ludmila Šnajderová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 61 s. : . ISBN 978-80-7268-924-8 (váz.).
317.
ŽALOUDÍK, Jan, 1954-, SLAVÍČEK, Lubomír, 1957-. Onkologická péče v Kraji Vysočina. [autoři textu Jan Žaloudík, Lubomír Slavíček]. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 21 s. : . ISBN 978-80-87521-04-5 (brož.).
318.
KETTNEROVÁ, Jana. Kraj Vysočina. Příručka první pomoci. Jana Kettnerová. Vyd. 3. Jihlava : Kraj Vysočina ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, 2012. 39 s. : . ISBN 978-80-87521-05-2 (brož.).
319.
MARTINKA, Lukáš. Havlíčkův Brod. [autor Lukáš Martinka]. Radouň : Martinka Lukáš - Kresby historické architektury, 2012. Havlíčkobrodsko. 118 s. : . ISBN 978-80-87625-20-0 (brož.).
320.
KOPCOVÁ, Gabriela, 1945-. Paní Pohádka. Gabriela Kopcová ; [fotografie Lenka Klimtová]. Vyd. 1. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 83 s. : . ISBN 978-80-87710-00-5 (váz.).
321.
MILT, Oldřich, FORMÁNEK, Otakar. Údavy : historie a současnost obce a SDH. Oldřich Milt, Otakar Formánek. [Údavy : s.n., 2012. 64 s. : . ISBN (Brož.).
322.
HEJKALOVÁ, Markéta, 1960-. Andělé dne a noci. Markéta Hejkalová. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2012. 179 s. ; . ISBN 978-80-86026-87-9 (váz.) :.
323.
MOKRÝ, František, 1891-1992. Ševci a boty ve Žďáře. František Mokrý ; [edičně připravil Vladimír Trojánek]. Ve Žďáře nad Sázavou : Knihovna Matěje Josefa Sychry, 2012. 207 s. : . ISBN 978-80-903656-4-3 (brož.).
324.
POLÁKOVÁ, Hana, 1958-. Zákon o pedagogických pracovnících a předpisy související : s výkladem. Hana Poláková. Vyd. 2. Žďár nad Sázavou : Fakta, 2012. 243 s. ; . ISBN 978-80-903823-8-1 (brož.).
325.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Cušima : poslední bitva rusko-japonské války na moři. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 479 s., [8] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-919-4 (váz.) :.
326.
ŘEHÁČKOVÁ, Věra, 1950-. Anetin příběh z lůžkového oddělení : dívčí román. Věra Řeháčková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 194 s. ; . ISBN 978-80-7268-921-7 (váz.) :.
327.
BROŽ, František, 1960-, BROŽOVÁ, Pavla. Český jazyk a literatura II : sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. František Brož, Pavla Brožová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Testové úlohy. 64 s. ; . ISBN 978-80-7268-930-9 (brož.) :.
328.
HLAVÁČ, Zdeněk, 1954-. Z myslivcova deníku a receptáře. Zdeněk Hlaváč. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 187 s., [16] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7268-909-5 (váz.) :.
329.
Vánoční třpyt. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 170. 196 s. ; . ISBN 978-80-7268-929-3 (váz.) :.
330.
Pod sněhovou přikrývkou. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 158. 205 s. ; . ISBN 978-80-7268-883-8 (váz.) :.
331.
BOUZEK, Ota, 1949-. Zelené duše nimrodů. Ota Bouzek. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 182 s. ; . ISBN 978-80-7268-900-2 (váz.) :.
332.
BERAN, Václav. V objetí zelených stínů. Václav Beran. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 253 s. ; . ISBN 978-80-7268-348-2 (váz.) :.
333.
ŠTENGL, Petr, 1960-. Spam : spojené kartáčovny, bleděmodrý králíček (bmk :-) a velká lžíce. Petr Štengl & překladač Google. 1. vyd. Krucemburk : JT's, 2012. 83 s. ; . ISBN 978-80-905022-4-6 (brož.) :.
334.
KOZELKA, Milan, 1948-. Teteliště zmrdů. Milan Kozelka. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2012. 48 s. ; . ISBN 978-80-905022-5-3 (brož.) :.
335.
ŠINDELÁŘ, Martin, 1980-. Zhasnout psí ohně a odejít s větrem. Martin Šindelář. Vyd. 1. Krucemburk : JT's, 2012. 48 s. ; . ISBN 978-80-905022-6-0 (brož.) :.
336.
ZVĚŘINA, Antonín. Humoresky. Antonín Zvěřina. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 188 s. ; . ISBN 978-80-7268-855-5 (váz.) :.
337.
KRČMÁŘ, Milan. --a duše zůstala celá : na kole z Dolních Vilémovic do Londýna. Milan Krčmář. Vyd. 1. [Třebíč : Milan Krčmář, 2012. 219 s., [8] s. barev. obr. příl. : . ISBN 978-80-260-2880-2 (brož.).
338.
22. Podzimní knižní veletrh = 22th Autumn book fair : 19.-20. října 2012. [sestavila Markéta Hejkalová]. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2012. 82 s. ; . ISBN 978-80-86026-90-9 (brož.).
339.
MARTINKA, Lukáš. Ledeč nad Sázavou : Habrek, Obrvaň, Souboř, Sychrov, Vrbka. [autor Lukáš Martinka]. 1. vyd. Radouň : Kresby historické architektury, 2012. Světelsko. 80 s. : . ISBN 978-80-87625-19-4 (brož.) :.
340.
MARTINKA, Lukáš. Přibyslav. [autor Lukáš Martinka]. 1. vyd. Radouň : Kresby historické architektury, 2012. Havlíčkobrodsko. 63 s. : . ISBN 978-80-87625-21-7 (brož.) :.
341.
ČECH, Pavel, 1968-. Velké dobrodružství Pepíka Střechy. [napsal a ilustroval] Pavel Čech. Vyd. 1. [Havlíčkův Brod] Petrkov, 2012. 211 s. : . ISBN 978-80-87595-12-1 (váz.) :.
342.
TEUTUL, Paul, 1949-, YOST, Mark. Jízda života : podnikání ve stylu Orange County Choppers. Paul Teutul, Sr. a Mark Yost ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Urbančík]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 180 s. : . ISBN 978-80-87525-10-4 (brož.) :.
343.
O Vánocích se dívám do nebe. Petra Soukupová ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. Česká povídka. 147 s. ; . ISBN 978-80-86526-67-6 (váz.) :.
344.
Humpolec v zrcadle času. III., Osobnosti. 1. vyd. Humpolec : Město Humpolec, 2012. 188 s. : . ISBN 978-80-260-2398-2 (váz.) :.
345.
16 - Šestnáct východočeských autorů humoru : literární sborník. [sestavil Jiří Hrabinec ; ilustrace Jiří Faltus]. 1. vyd. [Pardubice : Středisko východočeských spisovatelů, 2012. 157 s. : . ISBN 978-80-904201-4-4 (brož.).
346.
JANSA, Pavel, 1942-. Hra bez pravidel. Pavel Jansa. 2. přeprac. vyd., Ve vyd. Akcent vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 239 s. ; . ISBN 978-80-7268-926-2 (váz.) :.
347.
Střídavé štěstí. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 164. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-908-8 (váz.) :.
348.
BAUMRUKOVÁ, Dana, 1968-. Mexická vášeň. Dana Baumruková. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 195 s. ; . ISBN 978-80-7268-352-9 (váz.) :.
349.
PETR, Daniel, 1975-. Díra. Daniel Petr. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 171 s. ; . ISBN 978-80-7268-463-2 (váz.) :.
350.
LYSÁK, Jiří. Jan Sokol z Lamberka. Jiří Lysák. Třebíč : Akcent, 2012. 79 s. : . ISBN 978-80-7268-546-2 (brož.) :.
351.
A celý život budem šťastný--. Michal Viewegh ... [et al.]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2012. Česká povídka. 173 s. ; . ISBN 978-80-86526-68-3 (váz.) :.
352.
VUTKOVÁ, Eva. Češi : odkud jsme přišli? : utajené dějiny. Eva Vutková. 2., rozš. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 212 s. : . ISBN 978-80-7268-933-0 (váz.) :.
353.
SOUČEK, Ludvík, 1926-1978. Cesta slepých ptáků ; Runa rider. Ludvík Souček. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 318 s. ; . ISBN 978-80-7268-413-7 (váz.).
354.
UHER, František, 1936-. Aforismy 4, aneb, Skandální (ne)odhalení. František Uher ; [ilustrace, obálka, grafická úprava a redakce Věra Martinková]. 1. vyd. Dobřejovice : Alfa-Omega, 2012. Bibliofilie ; 171. 31 s., [1] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-7389-092-6 (brož.).
355.
Nebezpečný rok : almanach nakladatelství Alfa-Omega na rok 2012. [editor Věra Martinková]. 1. vyd. Dobřejovice : Alfa-Omega, 2012. Bibliofilie ; 170. 63 s. : . ISBN 978-80-7389-097-1 (brož.).
356.
BOŘECKÝ, Jiří, 1958-. Dějiny Úsobí a Chyšky. Díl I. Jiří Bořecký. Vyd. 1. Úsobí : Pro Městys Úsobí vydal TiskPlzeňská, 2012. 398 s., [80] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-239-8538-2 (váz.).
357.
BOŘECKÝ, Jiří, 1958-. Dějiny Úsobí a Chyšky. Díl II. Jiří Bořecký. Vyd. 1. Úsobí : Pro Městys Úsobí vydal TiskPlzeňská, 2012. 347 s., [180] s. obr. příl. : . ISBN 978-80-2602104-9 (váz.).
358.
PANUŠKA, Jaroslav, 1872-1958, GALERIE GOLTZOVA TVRZ (GOLČŮV JENÍKOV, Česko). 23. výstava Galerie Goltzova tvrz : Jaroslav Panuška, Ludvík Kuba : průvodce výstavou. sestavili František Pochmon ... [et al.]. Golčův Jeníkov : Galerie Goltzova tvrz, 2012. 55 s. : . ISBN (Brož.).
359.
Příklady dobré praxe místní Agendy 21 na obou stranách hranice : to nejlepší ze spolupráce Kraje Vysočina a Dolního Rakouska = Beispiele guter Praxis - Lokale Agenda 21 beidseits der Grenze : das Beste aus der Zusammenarbeit zwischen Vysočina und Niederösterreich. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 73 s. : . ISBN 978-80-87521-06-9 (brož.).
360.
GEORGIEVA, Ivana, 1965-. Jídlem ke zdraví : ať už je otcem nemoci cokoliv, matkou je zcela. [Iva Georgievová]. [Chotěboř : I. Georgievová, 2012. 137 s. ; . ISBN 978-80-260-3110-9 (brož.) :.
361.
SKŘIVÁNEK, František, JIROUŠKOVÁ, Marie. Poodhalená minulost Golčova Jeníkova. František Skřivánek, Marie Jiroušková. [Havlíčkův Brod : Vladimír Kunc, 2012. 344 s. : . ISBN 978-80-904653-7-4 (váz.) :.
362.
TĚSNOHLÍDEK, Jan, 1987-. Ada. Jan Těsnohlídek ml. Vyd. 1. Krucemburk : JT’s nakladatelství, 2012. 72 s. ; . ISBN 978-80-905022-7-7 (brož.) :.
363.
MASARYK, Tomáš Garrigue, 1850-1937, MASARYK, Tomáš Garrigue, 1850-1937. Karel Havlíček, MASARYK, Tomáš Garrigue, 1850-1937. Americké přednášky. K.H.B. a T.G.M. o svobodném myšlení : upravené výňatky z prací T.G. Masaryka "Karel Havlíček" a "Americké přednášky". Brno : Atelier 89, 2012. 49 s. ; . ISBN 978-80-260-2988-5 (brož.) :.
364.
Sborník muzejního spolku v Třešti : 1/2012. V Třešti : Muzejní spolek, 2012. 92 s. : . ISBN (Brož.).
365.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Podnikový informační systém pro fakturaci zaměstnaneckých mobilních telefonů. Vladimír Horký. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 26 s. : . ISBN 978-80-87385-07-4 (kroužková vazba) :.
366.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, VRTALOVÁ, Jana. Podnikové informační systémy neziskových organizací v oblasti sportu. Vladimír Horký, Jana Vrtalová. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 22 s. : . ISBN 978-80-87385-21-0 (kroužková vazba) :.
367.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Informatika pro manažery II. [Vladimír Horký]. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 69 s. : . ISBN 978-80-87385-15-9 (kroužková vazba).
368.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Základy zpracování elektronických dokumentů : značkovací jazyky. Vladimír Horký. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 97 s. ; . ISBN 978-80-87385-20-3 (kroužková vazba) :.
369.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Databázové systémy : přednášky. Vladimír Horký. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 55 s. : . ISBN 978-80-87385-18-0 (kroužková vazba).
370.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Podnikové informační systémy : učební texty. Vladimír Horký. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 109 s. : . ISBN 978-80-87385-13-5 (kroužková vazba) :.
371.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, ŠULOVÁ, Markéta*ola2012736572. Informační systémy a technologie : učební texty. Vladimír Horký, Markéta Šulová. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 102 s. : . ISBN 978-80-87385-14-2 (kroužková vazba).
372.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, HALUZA, Pavel, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. LaTeX a typografie. Vladimír Horký, Pavel Haluza. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 40 s. ; . ISBN 978-80-87385-22-7 (kroužková vazba) :.
373.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, VRTALOVÁ, Jana, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Makroekonomie I : učební texty. Vladimír Horký, Jana Vrtalová. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 173 s. : . ISBN 978-80-87385-16-6 (kroužková vazba) :.
374.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. SQL a PL/SQL : oracle. Vladimír Horký. Vyd. 1., brož. Třebíč Vivat Academia, 2012. 84 s. ; . ISBN 978-80-87385-19-7 (kroužková vazba).
375.
HORKÝ, Vladimír, 1978-. Informatika pro manažery I. [Vladimír Horký]. Vyd. 1., brož. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 120 s. ; . ISBN 978-80-87385-15-9 (kroužková vazba).
376.
HORKÝ, Vladimír, 1978-, TOTH, Dalibor, ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ. Webové technologie a design : učební texty. Vladimír Horký, Dalibor Toth. 1. vyd. Třebíč : Vivat Academia, 2012. 140 s. ; . ISBN 978-80-87385-17-3 (kroužková vazba) :.
377.
Havlíčkobrodsko : sborník příspěvků o historii regionu. 26. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2012. 256 s. : . ISBN 978-80-87302-13-2 (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod : brož.) :.
378.
Je betlemářství živé? : česko-rakouský odborný seminář = Lebt der Krippenbau heute noch? : Tschechisch-Österreichisches Fachseminar : Moravské Budějovice 12. až 14 prosince 2011. [sestavila Božena Kabelíková]. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny, 2012. 160 s. : . ISBN 978-80-87302-12-5 (váz.).
379.
Ve sněhové závěji. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 171. 197 s. ; . ISBN 978-80-7268-416-8 (váz.) :.
380.
JAVOŘICKÁ, Vlasta, 1890-1979. Svatý hřích. Vlasta Javořická. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 172. 118 s. ; . ISBN 978-80-7268-512-7 (váz.) :.
381.
BALZAC, Honoré de, 1799-1850. Rozmarné povídky. Honoré de Balzac. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 180 s. : . ISBN 978-80-7268-644-5 (váz.) :.
382.
DOSTÁL, Aleš, 1946-. Bílá daněla : příběhy zvířat a lidí. Aleš Dostál. Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2012. 134 s. : . ISBN 978-80-7268-934-7 (váz.) :.
383.
KOVAŘÍK, Jiří, 1950-. Napoleon v Rusku. 2. díl, Zkáza Velké armády. Jiří Kovařík. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 557 s. : . ISBN 978-80-7268-548-6 (váz.) :.
384.
Posázavský Pacifik Světlá-Kácov-Čerčany. [Vladimír Cisár ... et al.]. Žďár nad Sázavou : Tváře : 2012. Železniční tratě na starých pohlednicích ; 4. 115 s. : . ISBN 978-80-904970-7-8 (Jitka Průžová - Tváře : váz.).
385.
ČECH, Pavel, 1968-. O zahradě. [napsal a ilustroval] Pavel Čech. V této úpravě vyd. 1. Havlíčkův Brod : Petrkov, 2012. [92] s. : . ISBN 978-80-87595-14-5 (váz.) :.
386.
VYBÍHAL, Jiří. Jihlavsko ve stínu říšské orlice. Jiří Vybíhal. 1. vyd. Jihlava : Jiří Vybíhal, 2012. 143 s. : . ISBN (Váz. :.
387.
Jan Zrzavý, Bohuslav Martinů - přátelé z Vysočiny. uspořádala a slovem dorprovodila Lucie Jirglová. Vyd. 1. V Okrouhlici : Občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2012. 79 s. : . ISBN 978-80-260-3372-1 (brož.) :.
388.
HANZLÍK, Marek, 1967-, ŠPAČEK, Bohumír. Lipnice nad Sázavou na starých pohlednicích. Marek Hanzlík, Bohumír Špaček. Žďár nad Sázavou : Průžová Jitka - Tváře, 2012. 81 s. : . ISBN 978-80-904970-8-5 (váz.) :.
389.
HRUŠKOVÁ, Marie, 1939-, VĚTVIČKA, Václav, 1938-. Aleje : krása ohroženého světa. Marie Hrušková, Václav Větvička a kol. ; foto Marie Holečková a kol. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2012. 183 s. : . ISBN 978-80-204-2783-0 (váz.) :.
390.
Atlas školství 2013/2014 : [přehled středních škol a vybraných školských zařízení : kraj Vysočina]. Brno : P.F.art, 2012. 22, 10 s. : . ISBN 978-80-258-0021-8 (brož.).
391.
MOC, Milan. 60 let uměleckého školství v Chotěboři. [text Milan Moc ; slovo úvodem Eliška Pavlíková]. Chotěboř : Město Chotěboř, 2012. Chotěbořská edice ; sv. 11. 294 s., xlviii s. obr. příl. : . ISBN 978-80-87330-08-1 (váz.).
392.
MIKULE, Stanislav, 1979-. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Stanislav Mikule. Vyd. 2. (dopl.). Žďár nad Sázavou : Město Žďár nad Sázavou, 2012. 89 s. : . ISBN (Váz.).
393.
VAŇKOVÁ, Ivana, RIPPEROVÁ, Marie, 1960-. Velké Meziříčí : pozvání k návštěvě = an invitation to visit = Einladung zum Besuch. [text Ivana Vaňková, Marie Ripperová ; foto Antonín Dvořák ... et al.]. Vyd. 1. Velké Meziříčí : Město Velké Meziříčí, 2012. 131 s. : . ISBN 978-80-260-3405-6 (váz.) :.
394.
AMBROŽ, Michal, 1954-, HALOUN, Karel, 1951-, MATTUŠ, Jan, 1966-. Já už si to ty vole nepamatuju přesně, ale dalo by se to dohledat, aneb, Děravá rekapitulace. Michal Ambrož, Karel Haloun a Jan Mattuš. Vyd. 1. Modřice : Julius Zirkus, 2012. 303 s. ; . ISBN 978-80-87097-11-3 (váz.) :.
395.
REYNEK, Bohuslav, 1892-1971, UNIVERZITA KARLOVA. Korespondence. Bohuslav Reynek ; k vydání připravili Jiří Šerých a Jaroslav Med ; [překlady z francouzštiny Dagmar Halasová a Lucie Tučková]. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2012. 859 s. : . ISBN 978-80-246-1861-6 (váz.) :.
396.
KUNC, Vladimír, 1955-. Žďár nad Sázavou : město pod Zelenou horou = the town below Zelená Hora = Stadt unter Zelená hora. [foto] Vladimír Kunc ; [průvodní text Stanislav Růžička]. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2012. 123 s. : . ISBN 978-80-9046-539-8 (váz.) :.
397.
KUNC, Vladimír, 1955-. Vysočina : toulky přírodou = Unterwegs in der Natur = wandering the countryside. [foto] Vladimír Kunc ; [průvodní text Miloš Tajovský]. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2012. 135 s. : . ISBN 978-80-904653-8-1 (váz.) :.
398.
LOPAUR, Miloslav, 1972-. Žďárský uličník : průvodce životem starého Žďáru. I, Město Žďár. Miloslav Lopaur. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Město Žďár nad Sázavou, 2012. 191 s. : . ISBN 978-80-260-3721-7 (v knize neuvedeno : váz.) :.
399.
ŠUSTOVÁ, Petra, 1968-. Kolo osudu. Petra Šustová. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 218 s. ; . ISBN 978-80-7268-940-8 (váz.) :.
400.
ŠKARVADA, Petr, 1974-. Dějiny Světnova a jeho domů. Petr Škarvada. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Obec Světnov, 2012. 271 s. : . ISBN 978-80-260-3735-4 (v knize neuvedeno : váz.).
401.
CHALUPA, Josef, 1952-. Milan Nestrojil. [text Josef Chalupa]. Třebíč : M. Nestrojil, 2012. [8] s. : . ISBN 978-80-87718-01-8 (brož.).
402.
Dvacet let činnosti sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. kolektiv autorů [Pavel Filip ... et al.]. Vyd. 1. Pelhřimov : Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 2012. 61 s. : . ISBN 978-80-86391-41-0 (váz.).
403.
HERZÁN, Martin, 1978-. Třebíč ve spárech StB : historie tajné policie KSČ v Třebíči 1945-1990. Martin Herzán. 1. vyd. [Třebíč : M. Herzán, 2012. 179 s. : . ISBN 978-80-260-3135-2 (váz.) :.
404.
Kruh : bulletin Střediska východočeských spisovatelů Pardubice. 30. [Pardubice : Středisko východočeských spisovatelů], 2012. 64 s. : . ISBN (Brož.).
405.
ZRZAVÝ, Jan, 1890-1977, SRP, Karel, 1958-, BYDŽOVSKÁ, Lenka, et al. Jan Zrzavý - Božská hra. Karel Srp editor ; [texty] Lenka Bydžovská ... [et al.]. Vyd. 1. V Řevnicích : Arbor vitae ; v Ostravě : Galerie výtvarného umění ; V Praze Národní galerie, 2012. 331 s. : . ISBN 978-80-7467-021-3 (Arbor vitae : váz.).
406.
WEIDENHOFFER, Vojtěch, 1826-1901. Deník : 1861-1899. Vojtěch Weidenhoffer ; zpracoval Michal Kamp. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny, 2012. 240 s. : . ISBN 978-80-87302-14-9 (váz.) :.
407.
ŠEREDOVÁ, Andrea, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Rodina a sociální politika. Andrea Šeredová. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 76 s. : . ISBN 978-80-87710-08-1 (brož.).
408.
JURAJDOVÁ, Hana, 1969-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Teorie sociální práce. Hana Jurajdová. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 64 s. ; . ISBN 978-80-87710-06-7 (brož.).
409.
HANZL, Daniel, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Metody a techniky sociálního výzkumu. Daniel Hanzl. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 101 s. : . ISBN 978-80-87710-01-2 (brož.).
410.
KARLOVÁ BÍLKOVÁ, Veronika, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Angličtina v sociální práci. Veronika Karlová Bílková. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 129 s. ; . ISBN 978-80-87710-15-9 (brož.).
411.
WASSERBAUER, Stanislav, 1958-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Zdravotní nauky. Stanislav Wasserbauer. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 106 s. : . ISBN 978-80-87710-12-8 (brož.).
412.
SOBOTKA, Martin*ola2013741809, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Trestní právo. Martin Sobotka. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 69 s. : . ISBN 978-80-87710-11-1 (brož.).
413.
ŠIMÁNEK, Jiří, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Základy správního práva a veřejné správy. Jiří Šimánek. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 133, [11] s. : . ISBN 978-80-87710-10-4 (brož.).
414.
ČERMÁKOVÁ, Petra, 1977-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Němčina pro sociální pracovníky. Petra Čermáková. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 156 s. : . ISBN 978-80-87710-14-2 (brož.).
415.
HANZL, Daniel, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Úvod do sociální politiky. Daniel Hanzl. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 73 s. : . ISBN 978-80-87710-02-9 (brož.).
416.
JURAJDOVÁ, Hana, 1969-, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (JIHLAVA, Česko). Ekonomika a řízení neziskových organizací. Hana Jurajdová. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. 68 s. : . ISBN 978-80-87710-05-0 (brož.).
417.
Současná studentská ilustrační tvorba : 2. trienále. [úvodní text ... Markéta Odehnalová]. V Havlíčkově Brodě : Galerie výtvarného umění, 2012. 62 s. : . ISBN 978-80-904726-5-5 (brož.).
418.
PANUŠKA, Jaroslav, 1872-1958. Jaroslav Panuška 1872-1958. V Havlíčkově Brodě : Galerie výtvarného umění, 2012. 108 s. : . ISBN 978-80-904726-6-2 (brož.).
419.
František Navrátil : výběr ze sochařské tvorby. V Novém Městě na Moravě : Horácká galerie, 2012. 1 složený l. : .
420.
VENCL, Slavomil, 1936-. České grafické novoročenky : minulost a současnost. Slavomil Vencl. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. 215 s. : . ISBN 978-80-7415-069-2 (váz.) :.
421.
VONDRÁŠEK, František, nar. 1899. Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce. [edičně připravil Josef Blüml]. Týn nad Vltavou : Městské centrum kultury a vzdělávání - Městské muzeum v Týně nad Vltavou ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2012. 112 s., [2] složené l. obr. příl. (41 x 30 cm) : . ISBN 978-80-260-2486-6 (Městské centrum kultury a vzdělávání - Městské muzeum Týn nad Vltavou : váz.).
422.
CAVAZOS, Ruben, 1956-. Výjimečných si važ, nikoho se neboj : život a doba jednoho Mongola. Ruben "Doc" Cavazos ; [přeložila Silvie Ciasnohová]. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2012. 223 s. : . ISBN 978-80-87525-12-8 (brož.) :.
423.
Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 1 složený l. : .
424.
První pomoc dětem. [odborný text Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava ; ilustrace Eva Bystrianská]. Vyd. 1. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 22 s. : . ISBN 978-80-87521-09-0 (brož.).
425.
KŘOUSTEK, Antonín, VYHNANOVSKÁ, Marie. Trestně právní minimum pro pedagogy při řešení rizikového chování žáků. Antonín Křoustek, Marie Vyhnanovská. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 53 s. ; . ISBN 978-80-87521-08-3 (brož.).
426.
Západní Morava : vlastivědný sborník : ročník XVI., 2012. V Brně : Moravský zemský archiv ; Třebíč : Státní okresní archiv ; Žďár nad Sázavou : Státní okresní archiv, 2012. 96 s. : . ISBN 978-80-86931-71-5 (brož.) :.
427.
OD FOLKLORU K WORLD MUSIC: HUDBA A BARIÉRY (2012 : NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, Česko). Od folkloru k world music: Hudba a bariéry : [sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia ... v Náměšti nad Oslavou ve dnech 24.-25. července 2012. redigovaly Irena Přibylová a Lucie Uhlíková. Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2012. 146 s. : . ISBN 978-80-904905-1-2 (brož.).
428.
PUTNA, Martin C., 1968-, ROLEČEK, Aleš, 1958-. Hluboká. Martin C. Putna, Štěpán Bartoš, Aleš Roleček. 1. vyd. Praha : Malvern, 2012. 166 s. : . ISBN 978-80-87580-32-5 (váz.) :.
429.
Vzorník meziplodin. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [45] l. : . ISBN 978-80-87226-24-7.
430.
Sborník přednášek z konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou v termínu od 19.-21. září 2012. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. různé stránkování : . ISBN 978-80-87226-23-0 (brož.).
431.
Metodický návrh hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : NIVA, Vlkov 121. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-18-6 (brož.).
432.
Metodické návrhy hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Biofarma Sasov, Sasov 2, Jihlava. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-17-9 (brož.).
433.
Metodické návrhy hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Petrovice 50, Štoky. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-18-6 (brož.).
434.
VANÍČEK, Tomáš. Metodický návrh hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Střítež 145, Třebíč. Tomáš Vaníček. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-19-3 (brož.).
435.
TOMŠÍK, Vladimír. Metodický návrh hospodaření a volba zemědělských postupů vedoucích k hospodárnému využití vody a zlepšení retenční schopnosti krajiny : Horní Dubénky 13. Vladimír Tomšík. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou : ZERA, 2012. [28] s. : . ISBN 978-80-87226-21-6 (brož.).
436.
HORÁČKOVÁ, Vendulka, 1947-, DOMKÁŘOVÁ, Jaroslava. Metodika produkce bramboru s barevnou dužninou : s využitím biotechnologických postupů. Vendulka Horáčková, Jaroslava Domkářová. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2012. Praktické informace ; č. 39. 28 s. ; . ISBN 978-80-86940-41-0 (brož.).
437.
STIBRAL, Jiří, 1932-. Zednáři : od Balsama k Dr. Benešovi. Jiří Stibral. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 149 s. ; . ISBN 978-80-7268-415-1 (váz.) :.
438.
VERNER, Pavel, 1952-. Hra na pravdu. Pavel Verner. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 191 s. ; . ISBN 978-80-7268-942-2 (váz.) :.
439.
ŠÍBR, Zdeněk, 1947-. Duha nad lesy : nejen myslivecká vzpomínání exsportovce. Zdeněk Šíbr ; [ilustroval Oldřich Tripes]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 117 s. : . ISBN 978-80-7268-551-6 (váz.) :.
440.
PÍSKOVSKÝ, Daniel, 1975-. Stárnutí mě (zatím) baví. Daniel Pískovský. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 205 s. ; . ISBN 978-80-7268-935-4 (brož.) :.
441.
BUDÍNOVÁ, Blanka, 1947-. Každý bulí nad cibulí. Blanka Budínová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 237 s. ; . ISBN 978-80-7268-944-6 (váz.) :.
442.
KRATĚNA, Jaroslav*jx20060117058. Zlatá hora. Jaroslav Kratěna. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 238 s. : . ISBN 978-80-7268-947-7 (váz.) :.
443.
Eliminace dětské kybernetické kriminality : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Jihlava : Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra, 2012. 77 s., [56] s. příl. : . ISBN 978-80-260-3492-6 (brož.).
444.
Humpolec v zrcadle času. IV., "Humpolec a Zálesí v obraze přírody". 1. vyd. Humpolec : Město Humpolec, 2012. 203 s. : . ISBN 978-80-260-3235-9 (váz.) :.
445.
Statistická ročenka Kraje Vysočina 2012 = Statistical yearbook of the Kraj Vysočina region 2012. Jihlava : Český statistický úřad, 2012. 232 s. : . ISBN 978-80-250-2265-8 (brož.).
446.
FIŠER, Rudolf, 1940-. Třebíč : příběhy židovských familiantů. Rudolf Fišer ; [foto Pavel Heřman]. Třebíč : Pro Městské kulturní středisko Třebíč vydalo Vydavatelství FiBox, 2012. 229 s. : . ISBN 978-80-85571-21-9 (váz.).
447.
Památky Vysočiny 2011 : sborník NPÚ ÚOP v Telči. V Telči : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2012. 188 s. : . ISBN 978-80-904240-6-7 (brož.) :.
448.
ŠTEMBERK, Jan, 1977-, VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE. KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD. Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Jan Štemberk a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s Katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze, 2012. 222 s. : . ISBN 978-80-7415-065-4 (Nová tiskárna Pelhřimov : váz.).
449.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Jan Campanus Vodňanský : portrét renesančního básníka. Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. Iglavia docta ; sv. 3. 77 s. ; . ISBN 978-80-87035-66-5 (brož.).
450.
HEMELÍK, Martin, 1957-. Martin Bacháček z Nauměřic : portrét renesanční osobnosti. Martin Hemelík. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. Iglavia docta ; sv. 2. 87 s. ; . ISBN 978-80-87035-64-1 (brož.).
451.
Rakousko : vyhnanství nebo ráj : diskuse o Karlu Havlíčku Borovském, českém spisovateli a novináři = Österreich : Verbannung oder Paradies : Diskussion über den tschechicken Schriftsteller und Journalisten Karel Havlíček Borovský. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2012. 131, 68 s. ; . ISBN 978-80-87302-15-6 (brož.).
452.
VYHLÍDAL, Zdeněk, 1934-. Obrozenecký dramatik František Turinský a město Žďár nad Sázavou. Zdeněk Vyhlídal. [Tišnov : Sursum, 2012. 77 s. ; . ISBN 978-80-7323-236-8 (váz.) :.
453.
CELOSTÁTNÍ AKTIV GALVANIZÉRŮ (45. : 2013 : JIHLAVA, Česko). 45. celostátní aktiv galvanizérů : sborník přednášek : Jihlava 7.-8.2.2012. Jihlava : ČSPÚ, 2012. 107 s. : . ISBN 978-80-903709-6-8 (brož.).
454.
ŠOUŠA, Jiří, 1952-. Mezi brázdou a bankovním úvěrem : o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století : výbor prací k narozeninám. Jiří Šouša ; k vydání připravili Jan Kahuda ... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Národní archiv ; Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. 641 s. : . ISBN 978-80-7469-002-0 (Národní archiv : váz.).
455.
Kletba lásky. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 162. 198 s. ; . ISBN 978-80-7268-903-3 (váz.) :.
456.
FRANCKOVÁ, Zuzana, 1951-. Osudová vteřina : dívčí román. Zuzana Francková. Třebíč : Akcent, 2012. 166 s. ; . ISBN 978-80-7268-931-6 (váz.) :.
457.
Španělský jazyk : sbírka úloh pro procvičování čtení s porozuměním ve španělském jazyce. Martina Hulešová ... [et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Testy. Testové úlohy. 61 s. ; . ISBN 978-80-7268-937-8 (brož.) :.
458.
ŠTĚRBA, Richard, 1941-. Chomutovská rodina za mořem. Richard Štěrba. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2012. 135 s. : . ISBN 978-80-7268-936-1 (váz.) :.
459.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Z květů a trní života. Vlasta Pittnerová. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 137. 189 s. ; . ISBN 978-80-7268-773-2 (váz.) :.
460.
Kamenné památky na Třebíčsku : památné kameny, kolomazné kameny, kamenné stavby, výtvory starých kameníků, historické mezníky apod. Marie Dvořáková ... [et al.]. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 195 s. : . ISBN 978-80-7268-941-5 (váz.) :.
461.
PITTNEROVÁ, Vlasta, 1858-1926. Jejich láska. Vlasta Pittnerová. Vyd. 2. Třebíč : Akcent, 2012. Vysočina ; sv. 108. 268 s. ; . ISBN 978-80-7268-518-9 (váz.).
462.
KRUŽÍK, Miroslav, 1974-. 100 let Sboru dobrovolných hasičů Daňkovice : 1912-2012. Miroslav Kružík. Vyd. 1. Daňkovice : Sbor dobrovolných hasičů Daňkovice, 2012. 52 s. : . ISBN 978-80-260-4177-1 (v knize neuvedeno : brož.).
463.
ČERNÝ, Jaromír. Počátky Pernštejnů na Novoměstsku : Nové Město na Moravě k roku Pernštejnů. Jaromír Černý. Nové Město na Moravě : Novoměstský okrašlovací spolek, 2012. Vlastivědné střípky novoměstské ; sešit č. 3. 64 s. : . ISBN (Brož. :.
464.
ČERNÝ, Jaromír. Ozvěna nejen z Ochozy : zábavné i poučné čtení o lesích na Novoměstsku. Jaromír Černý. Nové Město na Moravě : Novoměstský okrašlovací spolek, 2012. Vlastivědné střípky novoměstské ; sešit č. 2. 56 s. ; . ISBN (Brož. :.
465.
SPOUSTA, Vladimír, 1930-. Hudební skladatel a sbormistr Jaromír Herle - moravskobudějovický rodák. Vladimír Spousta. Vyd. 1. Moravské Budějovice : Muzejní spolek v Moravských Budějovicích, 2012. 134 s. : . ISBN (Brož.).
466.
VLK, František, 1946-*xx0042508. Moravskobudějovický uličník. František Vlk. Vyd. 1. Moravské Budějovice : Muzejní spolek Moravské Budějovice, 2012. 38 s., [4] s. příl. : . ISBN (Váz. :.
467.
RAFAJ, Oldřich, 1934-2010. Život a dílo Metoděje Jahna. Oldřich Rafaj. Vyd. 1. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. Monografie. 120 s. : . ISBN 978-80-7415-067-8 (brož.) :.
468.
SOMER, Tomáš, 1984-. Smil z Lichtenburka : příběh velmože bouřlivého věku. Tomáš Somer. Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2012. Osobnosti českých a moravských dějin ; sv. 14. 291 s., xii s. obr. příl. : . ISBN 978-80-86829-80-7 (váz.) :.
469.
Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina : na období 2012-2016. 1. vyd. Jihlava : Kraj Vysočina, 2012. 129 s. : . ISBN 978-80-87521-07-6 (v knize neuvedeno : brož.).
470.
ČELAKOVSKÝ, Petr, 1966-, BETKA, Jan, 1949-, PLZÁK, Jan, 1974-. Krční metastázy. Petr Čelakovský, Jan Betka, Jan Plzák a kolektiv ; editor Viktor Chrobok. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2012. Medicína hlavy a krku. 317 s. : . ISBN 978-80-7311-131-1 (váz.).
471.
KONGRES MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ, ČESKÁ SPOLEČNOST OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP. SEKCE MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ. XIV. kongres mladých otorinolaryngologů s mezinárodní účastí : program a sborník abstrakt. Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Sekce mladých otorinolaryngologů. Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Pro sekci mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP vydal Tobiáš, 2012. 64 s. ; . ISBN 978-80-7311-134-2 (brož.).
472.
HEJHAL, Petr, 1975-. Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Petr Hejhal ; Zdeněk Měřínský et Jan Klápště, curantibus editae. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque ; 14. 92 s. : . ISBN 978-80-210-6100-2 (brož.) :.
473.
Cyklovýlety po Vysočině. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. 83 s. : . ISBN (Brož. :.
474.
Pěší výlety po Vysočině. Jihlava : Vysočina Tourism, 2012. 91 s. : . ISBN (Brož). :.
475.
MUDROCH, Martin, 1976-. 80 let organizovaného sportu ve Svratce : 1932-2012. [Martin Mudroch]. 1. vyd. Svratka : Město Svratka, 2012. 98 s. : . ISBN 978-80-260-4195-5 (v knize neuvedeno : brož.).
476.
STRÁNSKÁ, Jaroslava, 1943-. Polnička : dějinný obraz obce na českomoravském pomezí. Jaroslava Stránská. [S.l. :] s.n., 2012. 251 s. : . ISBN (Váz.).
477.
Archeologické výzkumy na Vysočině 3/2012 : [seznam výzkumů, studie]. 1. vyd. Jihlava : Muzeum Vysočiny ; Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny ; Brno : Archaia ; Praha : Pueblo, 2012. 199 s. : . ISBN 978-80-86382-43-2 (Muzeum Vysočiny Jihlava : brož.).
478.
REYNEK, Bohuslav, 1892-1971. Bohuslav Reynek, Český moderní samotář : 30. dubna - 15. května 2012, Národní muzeum umění Číny, Peking. [koncepce výstavy a knihy Zdeněk Sklenář ; texty Bohuslav Reynek ... et al. ; překlad textů Lang Šao-ťüna z čínštiny Zuzana Li]. V Praze : Galerie Zdeněk Sklenář, 2012. 185 s. : . ISBN 978-80-87430-14-9 (váz.) :.