Vzdělávací kurzy pro letní semestr 2020/2021

Vážení a milí posluchači Univerzity volného času a příznivci celoživotního vzdělávání,
připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod nové přednášky oboru Dějiny Havlíčkobrodska!

V letošním roce si připomínáme dvojí kulaté výročí spojené s osobností Karla Havlíčka Borovského. Pro Univerzitu volného času měli odborníci z havlíčkobrodského muzea připraven cyklus přednášek, který by mapoval rozličné nuance života a díla velké osobnosti, život, myšlení a politiku 19. století, i Havlíčkův posmrtný život.

Jelikož i historici vykazují v jistých dobách určitou míru flexibility (to jsou jejich vlastní slova :-)), rozhodli se, že se pokusí kvůli stávající situaci zpřístupnit posluchačům některé přednášky alespoň skrz obrazovku. Začínáme představením oslav roku Karla Havlíčka Borovského, na které budou navazovat dvě přednášky nyní v květnu a na podzim pak celý cyklus snad již v běžném režimu v neběžném prostředí nové krajské knihovny.

1. přednáška:
Mgr. Michal Kamp: Oslavy Karla Havlíčka v roce 2021
volně přístupná zde: https://youtu.be/L3GCq1czLmQ

2. přednáška:
Mgr. Michal Kamp: Politické názory KHB
přístupná od 5.5. zde: https://youtu.be/44sokCXcVh8

3. přednáška:
Mgr. Alena Jindrová: Karel Havlíček Borovský a českožidovské hnutí
přístupná od 12.5. zde: https://youtu.be/aUxuj0oXHYQ

V ZIMNÍM SEMESTRU 2021/2022 (září – prosinec 2021) se můžete těšit mj. na další přednášky Mgr. Michala Kampa k odkazu a idealizaci Havlíčkovy osobnosti, Mgr. Aleny Jindrové k literárně historickým aspektům Havlíčkovy doby a jeho moderní recepce či PhDr. Miloše Tajovského k majetkovým poměrům Havlíčkovy rodiny.

VU3V – Virtuální univerzita třetího věku

Nabízené videokurzy v LS 2020/2021:
Kouzelná geometrie
Klenoty barokního sochařství v českých zemích

náhled letáku

 

Vážení posluchači VU3V a noví zájemci, ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, startujeme další semestr oblíbené Virtuální univerzity třetího věku! Nemůžeme se sice setkávat prezenčně na společných přednáškách, jak jsme zvyklí z předchozích let, ale studovat můžete distančně, z pohodlí svého domova. Neváhejte se přihlásit! Nabídka opět stojí za to. Otevíráme kurzy Kouzelná geometrie a Klenoty barokního sochařství v českých zemích. Více informací naleznete v letáku níže, a také na portálu www.e-senior.cz.
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Kontakt:
Bc. Marcela Valecká, Dis.
E-mail: valecka(a)kkvysociny.cz
Tel: 569 400 493, 731 647 506