Výběrové řízení na pronájem a provozování kavárny

Krajská knihovna Vysočiny vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a provozování kavárny.

Název výběrového řízení: „Pronájem kavárny“

Vyhlašovatel: Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod

Veškeré potřebné dokumenty naleznete v přílohách uvedených níže:

Výběrové řízení (pdf)

Dispozice a situační řešení (pdf)

Soupis vybavení (xlsx)

Krycí list nabídky (docx)

Čestné prohlášení (docx)

Smlouva (docx)


← Zpět na přehled