Virtuální univerzita třetího věku: LS 18/19 Čínská medicína v naší zahrádce

Garant projektu: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Video přednášky, sudé středy, 9:00-10:30, počínaje 6. 2. 2019, učebna v budově České pojišťovny, Havlíčkovo náměstí 1963

Možnost přihlášení do 5. 2. 2019 u Marcely Valecké, 569 400 493, valecka@kkvysociny.cz

VU3V představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzity 3. věku. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání
a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny –seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit. Bližší informace o studiu naleznete zde: https://www.kkvysociny.cz/wp-content/uploads/2015/01/vu3v-letak-web-tag.pdf .


← Zpět na přehled