Útvar technické správy

Útvar technické správy zahrnuje IT oddělení a Krajskou digitalizační jednotku.