Stavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny

Stavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny postupuje rychle kupředu. Ve fotogalerii Vám nabízíme náhled na stavbu od jejího začátku.

Počátky stavby nové budovy Krajské knihovny Vysočiny se datují od 21. června 2016, kdy Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření smlouvy na spolufinancování stavby nové budovy s městem Havlíčkův Brod, krátce poté započaly práce na projektu samotné výstavby.

22. února 2018 vypsal Kraj Vysočina veřejnou zakázku na stavbu nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě; vítězným dodavatelem se stala firma Zlínstav a.s., se kterou byla 26. června 2018 podepsána smlouva.

Stavba nové budovy knihovny byla slavnostně zahájena 20. srpna 2018 za účasti představitelů Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, architektů, kteří se na projektu podíleli, a dalších významných hostů včetně zástupců zhotovitele, termín dokončení byl stanoven na rok 2020.

Původní návrh nové knihovny zahrnující návrh stavby i zpracování dokumentace o umístění stavby vytvořil tým architekta Milana Stejskala – Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková, následně projekt dokončila firma Artprojekt Jihlava. Novostavba krajské knihovny je třípodlažní, v nejspodnějším podlaží je umístěn depozitář pro tisíce dokumentů, v přízemí se nachází centrální výpůjční pult, amfiteátr, úseky beletrie a naučné dětské literatury, CD, DVD, hry, kavárna, v horním podlaží pak úsek beletrie a naučné literatury pro dospělé, zvukových knih, individuální studovny. Zajímavým prvkem je opláštění budovy, které je tvořeno jedinečným systémem zelené fasády, jež v létě chladí, v zimě ohřívá, zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu.

V polovině roku 2020 byla stavba knihovny podle plánu dokončena, krátce poté byly započaty práce na vybavení interiéru a stěhování knihovního fondu ze staré budovy knihovny.

Od 1. ledna 2021 sídlí Krajská knihovna Vysočiny již na nové adrese, a to Žižkově ulici 4344.

 

červen – srpen 2020

květen 2020

únor – duben 2020

leden 2020

prosinec 2019

listopad 2019

říjen 2019

září 2019

srpen 2019

červenec 2019

červen 2019

květen 2019

duben 2019

březen 2019

únor 2019

leden 2019

prosinec 2018

listopad 2018

srpen – říjen 2018

červenec 2018


← Zpět na přehled