Soutěž O nejkrásnější knihu

Šance pro regionální autory a nakladatele

Soutěž O nejkrásnější knihu bude i v letošním roce jednou z doprovodných akcí Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat 15. a 16. října 2021 v Havlíčkově Brodě. Rozdělena je do čtyř kategorií. Soutěžit mohou tituly vydané od září 2020 do 17. září 2021.

Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny: Určena je knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky. Není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři byli z Kraje Vysočina. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.

Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina: Knihy přihlášené do první kategorie mohou být oceněny také Cenou čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. ČRo Vysočina věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru. Přihlášení mají prostřednictvím soutěže příležitost propagovat své nakladatelství a tituly: informace o přihlášených knihách totiž budou vyvěšeny na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny a bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Hlasující budou odměněni vstupenkami na veletrh.

Cena za nejkrásnější knihu veletrhu: Tak jako v předchozích letech bude město Havlíčkův Brod udělovat cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Do této kategorie budou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně-naučné. Cena je dotována částkou 40 000 Kč.

Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., za nejkrásnější dětskou knihu: Tato kategorie je určena pro knihy, které tematicky i formou cílí na dětského čtenáře. Oceněný nakladatel získá slevu na výrobu publikace v Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 31 000 Kč.

Knihy k ocenění ve všech kategoriích bude vybírat porota, složená z pracovníků kulturních subjektů působících v Kraji Vysočina. Celkového vítěze v každé kategorii (vyjma ceny čtenářů a posluchačů ČRo Vysočina) vybere předseda poroty.

Zájemci o přihlášení do soutěže mohou knihy zasílat v jednom exempláři do 17. září 2021 na adresu: Krajská knihovna Vysočiny, Petr Bobek, Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod, email: bobek@kkvysociny.cz, tel. 724 300 025.

Knihy přihlášené do soutěže musí být prodávány na 31. Podzimním knižním veletrhu. Nakladatelé, kteří nebudou mít k dispozici vlastní stánek, mohou své knihy umístit na stánek Krajské knihovny Vysočiny.

Ceny za nejkrásnější knihy 31. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v pátek 15. října 2021 ve 20 hodin v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod.

V případě nenadálých změn budeme všechny přihlášené nakladatele včas informovat.

 


← Zpět na přehled