Vzdělávání

Vzdělávací akce pro veřejnost

Kontakt:
Bc. Marcela Valecká, Dis.
E-mail: valecka(a)kkvysociny.cz
Tel: 569 400 493, 731 647 506

Krajská knihovna provozuje ojedinělou vzdělávací instituci – Univerzitu volného času. Jedná se o netradiční formu zájmového celoživotního vzdělávání pro nejširší veřejnost.
Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců.

Neplatí zde žádná omezení:

  • připravený studijní program je určen všem věkovým kategoriím
  • předchozí vzdělávání není podmínkou
  • získané znalosti se neověřují testy

Cílem studia na Univerzitě volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do prostředí poslucháren a přednáškových sálů.

Základní seznámení s knihovnou
Základní, mateřské a střední školy, učiliště i jednotlivci mohou využít možnosti knihovnicko-informačních lekcí (seznámení s historií knihovny, základy výpůjčního řádu, základní orientace v knihovně, práce s on-line katalogem apod.), besed a exkurzí.

Knihovny pro školy – nabídka vzdělávacích akcí pro základní a střední školy