Výpůjční služby

Absenční půjčování dokumentů (mimo budovu knihovny)
Výpůjční lhůty:
– knihy, hudebniny, mapy – 1 měsíc
– vybrané časopisy, CD, DVD, gramofonové desky, společenské hry – 14 dnů
– audioknihy
Dostupnost dokumentů lze zjistit prostřednictvím on-line katalogu, je možné nechat si odložit (zamluvit) nepůjčené knihovní jednotky z volného výběru, objednávat ze skladu, objednat dokumenty do výdejního boxu, rezervovat půjčené dokumenty.
Knihy z hlavní budovy lze vracet u centrálního pultu nebo prostřednictvím návratového automatu a biblioboxů. Podrobnější informace naleznete v Knihovním řádu KKV.

Prezenční půjčování (pouze v prostorách knihovny) – dokumenty, které nelze půjčit mimo budovu knihovny, jsou označeny nápisem Pouze prezenčně
–  většina časopisů, regionální literatura, historický fond, vybrané encyklopedie a slovníky
–  čtecí brýle
–  elektrické piano

Půjčování zvukových knih zrakově postiženým a nevidomým
– speciální fond
– pouze pro držitele ZTP nebo čtenáře s lékařským potvrzením o zrakové vadě

Půjčování e-knih

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven, pokud nejsou ve fondu Krajské knihovny Vysočiny

TIP: Pomocí webového formuláře nám můžete zaslat svůj tip na nákup knihy, DVD či CD.