Rezervace

Knihy a časopisy lze rezervovat pokud je alespoň jeden exemplář žádané knihovní jednotky půjčený. Čtenář si jej může rezervovat:

osobně při návštěvě knihovny
telefonicky na čísle 569 400 400
prostřednictvím našeho katalogu

Knihovní jednotka bude rezervována 8 dnů, po uplynutí této lhůty bude půjčena dalšímu zájemci. Rezervování je možné, pokud má čtenář platný čtenářský průkaz, nemá vůči knihovně žádné finanční pohledávky a nemá půjčeny knihovní jednotky s překročenou výpůjční lhůtou. Je možno rezervovat 10 knihovních jednotek.

Oznámení o připravené rezervaci obdrží čtenář poštou, e-mailem či SMS. Rezervace je zdarma.

Rezervování není možné:

v případě, že knihovní jednotka je určena k prezenčnímu půjčování
v případě, že knihovní jednotka je k dispozici
je-li dokument pouze ve výměnném fondu KKV (VF)
jedná -li se o zvukovou knihu pro zrakově postižené čtenáře (s výjimkou této čtenářské kategorie)

CD lze rezervovat pouze osobně v knihovně. Hudebniny, kazety a gramodesky lze rezervovat osobně v knihovně i pomocí elektronického katalogu nebo prostřednictvím internetu. AV média jsou rezervována 5 dnů, hudebniny 10 dnů, po uplynutí této lhůty jsou půjčeny dalšímu zájemci.

Každý registrovaný uživatel má možnost informovat se o stavu svého čtenářského konta.