Zrakové znevýhodnění

Zvuková knihovna je umístěná ve 2. NP a uživatelé se zde mohou registrovat, půjčit a vrátit dokumenty zvukové knihovny a samozřejmě využít i další knihovnické a informační služby.

Nabízíme:

 • zvukové knihy
 • filmy s komentářem
 • knihy v Braillově písmu, dětské hmatové knihy, reliéfní grafiku
 • tyflopomůcky
 • zážitkové programy
 • asistenční služby u PC
 • využití kamerové lupy pro slabozraké, zapůjčení ruční lupy nebo brýlí
 • informační služby, konzultace
 • donášková služba
 • zásilková služba prostřednictvím České pošty
 • individuální přístup

 

Ke stažení:

Zvuková knihovna v otázkách a odpovědích

Potvrzení pro využívání služeb zvukové knihovny

Katalog zvukových knih pro rok 2021

Desatero pro komunikaci s nevidomými a slabozrakými

Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého vede vodící pes

 

Spolupracující instituce

SONS ČR, oblastní odbočka Havlíčkův Brod

Užitečné odkazy

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze

Knihovna digitálních dokumentů

Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro osoby se zrakovým znevýhodněním

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.

Tyfloservis

Helpnet – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

POSLEPU – POmoc SLEpým UŽivatelům; přístupnost webu a aplikací, asistivní technologie pro uživatele se specifickými potřebami