Jak se k nám dostanete

Krajská knihovna Vysočiny je bezbariérová a do budovy se vstupuje hlavním vchodem z ulice Žižkova.

Knihovna je patrová. Oddělení specializovaných služeb se nachází ve 2. NP a pro přístup lze využít výtah za centrálním pultem nebo schodiště (1. NP). Půjčovna pro dospělé čtenáře, Čítárna a regionální literatura jsou taktéž ve 2. NP. Oddělení Multimédia a Děti a mládež se nachází v 1. NP.

V každém patře knihovny se nachází bezbariérové WC.

 

Jak se k nám dostanete?

  • auto můžete zaparkovat na placených parkovištích přímo u budovy knihovny, jejich umístění naleznete na mapě, jsou zde vyhrazena místa pro parkování zdravotně znevýhodněných uživatelů
  • MHD – příjezd na zastávku KD Ostrov, po výstupu z autobusu se otočíte doleva a poté půjdete cca 100 metrů, příchod může handicapovaným uživatelům zkomplikovat přechod přes silnici vedoucí z/na parkoviště (cca 2 minuty)
  • MHD – příjezd na zastávku Prokopa Holého, po výstupu z autobusu se otočíte doleva a poté půjdete cca 70 metrů k přechodu, přejdete silnici a poté se opět dáte doleva a půjdete cca 100 metrů k budově knihovny, příchod může handicapovaným uživatelům zkomplikovat přechod přes silnici vedoucí z/na parkoviště (cca 4 minuty)
  • pěšky z vlakového nebo autobusového nádraží, vstup do budovy hlavním vchodem z ulice Žižkova (cca 15 minut)

Hlavní vchod s vyznačenými směry

Oddělení specializovaných služeb

  • u hlavního vchodu je instalován akustický orientační majáček
  • projdete dvojími automatickými dveřmi a bezpečnostní bránou, dále pokračujete na konec koberce a poté asi 3 metry mírně vlevo k centrálnímu pultu, za kterým se nachází výtah s ovládacími prvky opatřenými popisy v Braillově písmu a hlasovým výstupem, ve kterém patře se nacházíte, vždy je zde přítomen někdo z pracovníků
  • Oddělení specializovaných služeb (zvuková knihovna) se nachází ve 2. NP
  • ve 2. NP je vpravo od výtahu umístěn infobod, kde probíhají veškeré služby tohoto oddělení
  • dále se v prostoru nachází fond Oddělení specializovaných služeb a Čítárna s fondem obsahujícím periodika, noviny a také jsou zde místa k sezení
  • bezbariérová toaleta se nachází vlevo od výtahu a je přístupná bez omezení