Specializované služby

Kontakt:

Monika Bobková

E-mail: bobkova(a)kkvysociny.cz, handicap(a)kkvysociny.cz

Telefon: 569 400 485

PO 10.00-16.00

ČT 10.00-18.00

Ostatní dny po domluvě

Zpřístupňujeme služby knihovny znevýhodněným uživatelům, podporujeme vzájemnou toleranci a respekt.

Naše knihovna je bezbariérová. U vchodu je instalován orientační hlasový majáček pro lepší orientaci zrakově handicapovaných. Nedoslýchaví mohou využít indukční smyčku u centrálního pultu a také u infobodu Čítárny. K dispozici je také Tichá linka.

Uživatelem specializovaných služeb se může stát každý, komu zdravotní stav brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem.

Držitelům průkazu ZTP nebo ZTP-P a všem, jimž handicap brání v přístupu k četbě a informacím standardním způsobem poskytuje KKV  všechny služby  zdarma.

Nevidomí a těžce zrakově postižení využívají služby KKV v souladu s Provozním řádem oddělení specializovaných služeb.

 

Jak se k nám dostanete

ZRAKOVÉ ZNEVÝHODNĚNÍ

SLUCHOVÉ ZNEVÝHODNĚNÍ