Meziknihovní výpůjčky

1. Pro čtenáře Krajské knihovny Vysočiny
Kontakt: Irena Nováková
E-mail: mvs(a)kkvysociny.cz ; novakova(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 400 486

 • pokud nejsou Vámi žádané dokumenty nebo články ve fondu Krajské knihovny Vysočiny, můžete si je prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby půjčit (popř. pořídit kopii) z fondu jiné knihovny v ČR
 • o výpůjčku dokumentu nebo kopii článku můžete požádat :
  • vyplněním Žádanky MVS, kterou získáte u pultu v oddělení pro dospělé čtenáře
  • vyplněním formuláře pro čtenáře
 • v případě kladného vyřízení vám budou naúčtovány náklady na dopravu dokumentu nebo kopie
 • v případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, můžeme vám zprostředkovat výpůjčku ze zahraničí (viz ceník NK ČR).


2. Pro knihovny

Kontakt: Jiří Bárta
E-mail: mvs(a)kkvysociny.cz; barta(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 400 482

 • Knihovny mimo Kraj Vysočina mohou o MVS požádat pouze prostřednictví systému ZÍSKEJ
 • Knihovny Kraje Vysočina mohou o výpůjčku dokumentu nebo kopii článku z fondu Krajské knihovny Vysočiny požádat :
  • e-mailem na adresu  mvs(a)kkvysociny.cz
  • vyplněním formuláře pro knihovny
  • přímo z katalogu – v informacích o konkrétním titulu tlačítkem MVS (registrace a přidělení PIN na mvs(a)kkvysociny.cz)
  • prostřednictvím tiskopisu Žádanka MVS zaslaném na adresu knihovny

Legislativní dokumenty meziknihovních služeb