Kopírování

Kopírování a tisk z materiálů knihovny (reprografické služby)

Kopírovacích služeb lze využít na studovně, m-centru nebo na dětském oddělení.

Ceník:

1 list A4 černobílá (jednostranná) 2 Kč
1 list A4 černobílá (oboustranná) 3 Kč
1 list. A3 černobílá (jednostranná) 4 Kč
1 list A3 černobílá (oboustranná) 6 Kč
1 list A4 barevná (jednostranná) 10 Kč
1 list A3 barevná (jednostranná) 20 Kč