Kopírování

Kopírování a tisk z materiálů knihovny (reprografické služby)

Kopírky jsou k dispozici u infobodu Čítárny a Centrálního pultu. Kopírování je placenou službou – viz Ceník.