Internet

V knihovně je možné využít několika počítačových stanic připojených k internetu (pro děti do 15 let jsou k dispozici počítačové stanice na dětském oddělení). K rychlému vyhledávání informací na internetu slouží internetový kiosek umístěný ve vestibulu budovy knihovny.
Provozní řád pro využívání Internetu

Veřejné wifi připojení k internetu  je provozováno v rámci „ROWANet – Public“.