Informační služby

Informační služby – pomoc při vyhledání dokumentů, informace o službách a provozu knihovny – jsou dostupné prostřednictvím Infobodů rozmístěných v prostorách knihovny (odkaz na plán budovy)

Ptejte se knihovny – služba českých knihoven určené nejširší veřejnosti
Více informací o službě na https://www.ptejteseknihovny.cz/o-sluzbe

Rešeršní služby – pomoc při vyhledání knih a článků na zadané téma

Informační zdroje:
Licencované databáze
jsou dostupné na počítačích ve 2. nadzemním patře budovy nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu přes on-line katalog knihovny
Katalogy a databáze Národní knihovny ČR
Portál KNIHOVNY.CZjednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven