Jak se stát čtenářem

Čtenářem Dětského oddělení se může stát každý na základě řádně vyplněné a rodiči podepsané přihlášky a po zaplacení registračního poplatku 20 Kč. Průkaz platí v celé ústřední knihovně a jeho držitel je povinen dodržovat knihovní řád KKV.

Přihláška:

přihláška čtenáře do 15 let   přihláška čtenáře