Služby

Služby, které knihovna svým čtenářům poskytuje především, se dělí do dvou skupin: výpůjční a informační.

Dále knihovna poskytuje možnost celoživotního vzdělávání prostřednictvím Univerzity volného času.

Kromě toho je knihovna iniciátorem řady dalších služeb spojených převážně s prezentací knihovny vůči veřejnosti. Právě tyto služby jsou neustále inovovány a řada dalších přibývá, k nejnovějším patří půjčování čteček e-knih domů, půjčování deskových, karetních a společenských her domů, podpora čtenářství od nejútlejšího věku či možnost vyzkoušet si řadu technických novinek.

Rešerše – vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku.

Ptejte se knihovny – služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti    Ptejte se knihovny

Knihovna též poskytuje specializované služby handicapovaným čtenářům.

Služby, které však běžní uživatelé knihovny nevnímají, poskytují i další oddělení knihovny: