Služby

Služby, které knihovna svým čtenářům poskytuje především, se dělí do dvou skupin: výpůjční a informační.

Dále knihovna poskytuje možnost celoživotního vzdělávání prostřednictvím Univerzity volného času.

Kromě toho je knihovna iniciátorem řady dalších služeb spojených převážně s prezentací knihovny vůči veřejnosti.

Knihovna též poskytuje specializované služby handicapovaným čtenářům.