SLAVÍME 120 LET!

Rok 2014 je pro Krajskou knihovnu Vysočiny rokem slavení 120. výročí založení veřejné knihovny v Havlíčkově Brodě. Toto významné jubileum bychom chtěli oslavit především se svými čtenáři, a proto se během celého roku bude uskutečňovat řada doprovodných kulturních akcí, kterým budou dominovat tematické Večery s knihovnou pořádané vždy jednou do měsíce po skončení běžné provozní doby.
Podrobný program všech aktivit bude vždy včas vystaven na webových stránkách knihovny (www.kkvysociny.cz).

Knihovna v Havlíčkově Brodě funguje od roku 1894, kdy byla založena Lidová knihovna Havlíčkova, která po desetiletí rostla a přetvářela se a z městské veřejné knihovny, později knihovny okresní, se roku 2002 stala krajskou knihovnou.
Nyní funguje jako veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a je regionálním centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina, současně plní také funkci městské knihovny v městě Havlíčkův Brod. Zřizována je Krajem Vysočina.

A na co konkrétně se mohou čtenáři i široká veřejnost v rámci oslav těšit?
Chystané akce se budou týkat nejen historie knihovny a třeba literárních témat, ale budou se snažit pobavit, a to všechny věkové kategorie návštěvníků. Nárazové změny chystáme i v případě fungování výpůjčních služeb, které budou opravdu nadstandardní.

Pravidelnou doprovodnou akcí bude prodloužená provozní doba – vždy od 19:00 do 22:00 hodin – na Oddělení pro dospělé čtenáře, a to vždy poslední pátek v měsíci. A nebude to jen kvůli službám výpůjčním, ale tyto večery budou tematicky laděny a nabídnou přítomným chvilku strávenou s nějakou vybranou osobností naší nebo světové literatury, popřípadě žánru, jehož atmosféru se pokusíme přenést do prostor knihovny.

Těšme se na Večer s Shakespearem, Večer regionálních autorů nebo třeba Večer s detektivkou, k tomu občerstvení po vzoru kuchyně M.D. Rettigové a vlídný přístup knihovnic a knihovníků.
První a poslední večer s knihovnou bude dobově aranžovaný, tedy do let secese, nebudou tak chybět kostýmy, povídání o literatuře té doby, o hudbě, včetně poslechových ukázek, připravujeme i dobové „hrátky“ v kostky, kuželky, šachy, ale i další odpočinkové činnosti našich prapradědečků a praprababiček.

Krom výše uvedeného se připravuje řada tematických propagačních materiálů a také představení nového designu webových stránek knihovny, dále také vyhledávacího katalogu Carmen a elektronického Knihovního zpravodaje.

První Večer s knihovnou proběhne v pátek 31. ledna 2014.

Další program se bude i během roku doplňovat a upřesňovat.

Milí čtenáři, těšíme se na Vás!


← Zpět na přehled