Skutek roku a Zlatá jeřabina

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás informovat o nově vyhlášeném ročníku anket Skutek roku a Zlatá jeřabina. Zlatá jeřabina
Nominace do obou anket je možné zasílat od 1. 1. do 31. 1. 2020 elektronicky prostřednictvím nominačních formulářů, které jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/pocinroku.

Skutek roku 11. ročník – Skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Oblasti pro nominace právnických osob jsou sociálně – zdravotní, ekonomická, životního prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, osvěta a vzdělávání.
Kontaktní osoba: Lenka Šestáková, odbor regionálního rozvoje, e-mail: sestakova.l@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564, 724 650 271.

Zlatá jeřabina 16. ročník – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 bude stejně jako v předchozích letech rozdělena do dvou kategorií, a to Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V první kategorii lze nominovat kulturní akci, jako je např. koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod. a ve druhé kategorii příkladnou obnovu historických objektů (rekonstrukce, restaurování, revitalizace, oprava či údržba). Nominovat lze také příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo též činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví. Podmínkou je, aby akce proběhly v roce 2019 na území Kraje Vysočina.
Kontaktní osoba: Bc. Iva Strnadová, odbor kultury, e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260.

Příjem nominací potrvá do 31. 1. 2020 a následné hlasování veřejnosti bude probíhat během března 2020.

Předem Vám děkujeme za návrhy dobrých skutků a příkladných počinů, které Vás v loňském roce oslovily a vnímáte je jako mimořádné.


← Zpět na přehled