Pravidla výpůjčky

Čtenářem ústřední knihovny se může stát každý občan (právnická osoba), který dodržuje knihovní řád KKV, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky. Čtenářům do 15 let podepíší přihlášku rodiče (zákonný zástupce), čímž stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

Zápis čtenářů se provádí v půjčovně pro dospělé pro celou ústřední knihovnu (s výjimkou oddělení pro děti a mládež).

Uživatel může také před první návštěvou knihovny využít na www stránkách knihovny tzv. předregistrace, která po vyplnění identifikačních údajů umožňuje objednání dokumentů ještě před právoplatným vydáním čtenářského průkazu. Čtenářský průkaz je vydán uživateli až při osobní návštěvě knihovny po ověření identifikačních údajů a zaplacení registračního poplatku.

Registrační poplatek je 100 Kč s výjimkou dětí do 15 let (20 Kč). Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, čtenáři nad 70 let a uživatelé oddělení služeb pro handicapované registrační poplatky neplatí.

Čtenářský průkaz platí v celé ústřední knihovně a je nepřenosný.

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:

  • knihy, hudebniny, mapy 1 měsíc
  • časopisy, audiokazety, gramofonové desky, CD a DVD 14 dnů

Čtenář může mít současně vypůjčeno maximálně 15 knihovních jednotek, z toho 4 CD a 4 DVD (čtenáři do 15 let pouze 2 CD a 1 DVD). Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit dvakrát, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Výpůjční lhůty časopisů, Cd, DVD a rezervovaných knižních titulů se neprodlužují.

Pravidla a využívání služeb knihovny formálně upravuje Knihovní řád. Pro zájemce nabízíme aktuální podobu Knihovního řádu.

Součástí Knihovního řádu je Ceník služeb a Poučení o ochraně osobních údajů návštěvníků KKV.