Povzbuzení – elektronický časopis

Týdeník Povzbuzení vychází pro všechny generace, zejména pro seniory, v době nařízených opatření v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice. Je vydáván pod záštitou projektu Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, jehož iniciátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Projekt se koná na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2020. Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění.

Časopis si můžete stáhnout zdarma z webových stránek www.seniorivkrajich.mpsv.cz v Souborech ke stažení, přímý link na https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/.

Senioři v krajích – vždy nejčerstvější novinky, zprávy a tipy!

Kontakt: RNDr. Marie Kružíková, Kraj Vysočina, Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, marie.kruzikova@mpsv.cz


← Zpět na přehled