Poprvé v knihovně

Krajská knihovna Vysočiny (KKV) sídlí v Žižkově ulici. Její pobočky najdete v Základní škole Wolkerova a Nuselská a na sídlišti Perknov v budově hasičské zbrojnice.

Čtenářem KKV se může stát každý občan (právnická osoba), který dodržuje knihovní řád KKV, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky. Čtenářům do 15 let podepíší přihlášku rodiče (zákonný zástupce), čímž stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

Zápis čtenářů se provádí u centrálního pultu, tel. č. 569 400 400.

Registrační roční poplatek je 100 Kč, děti do 15 let platí 20 Kč.
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, čtenáři nad 70 let a uživatelé oddělení služeb pro handicapované mají registraci do knihovny zdarma.
Čtenářský průkaz platí ve všech odděleních knihovny a je nepřenosný.

V knihovně má každý možnost využívat tyto služby:

  • absenční půjčování dokumentů z knihovního fondu – pro vyhledávání dokumentů můžete použít náš on-line katalog, pokud si nebudete vědět rady, použijte naši nápovědu
    • prostřednictvím on-line katalogu si můžete rovněž rezervovat literaturu, nechat si odložit (zamluvit) nepůjčené knihovní jednotky z volného výběru, objednávat ze skladu, prodlužovat výpůjční dobu a prohlížet si seznam svých výpůjček
  • absenční půjčování čteček e-knih, CD, DVD, gramofonových desek, hudebnin, množství deskových a karetních společenských her
  • absenční půjčování cizojazyčné literatury (v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině)

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:

  • knihy, hudebniny, mapy: 1 měsíc
  • časopisy, audiokazety, gramofonové desky, CD a DVD: 14 dnů

Čtenář může mít současně vypůjčeno maximálně 15 knihovních jednotek, z toho 4 CD a 4 DVD (čtenáři do 15 let pouze 2 CD a 1 DVD).

Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit dvakrát, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Výpůjční lhůty časopisů, CD, DVD a rezervovaných knižních titulů se neprodlužují.

Pravidla a využívání služeb knihovny formálně upravuje Knihovní řád.