Poprvé v knihovně

Krajská knihovna Vysočiny (KKV) je umístěna v budově Staré radnice na Havlíčkově námestí v Havlíčkově Brodě. Její pobočky najdete v Základní škole Wolkerova a Nuselská a na sídlišti Perknov v budově hasičské zbrojnice.

Čtenářem KKV se může stát každý občan (právnická osoba), který dodržuje knihovní řád KKV, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky. Čtenářům do 15 let podepíší přihlášku rodiče (zákonný zástupce), čímž stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

Zápis čtenářů se provádí v Oddělení pro dospělé, děti do 15 let jsou registrovány v Oddělení pro děti a mládež.

Uživatel může také před první návštěvou knihovny využít na webu knihovny tzv. předregistraci, která po vyplnění identifikačních údajů umožňuje objednání dokumentů ještě před právoplatným vydáním čtenářského průkazu.
Čtenářský průkaz je vydán uživateli až při osobní návštěvě knihovny po ověření identifikačních údajů a zaplacení registračního poplatku.

Registrační roční poplatek je 100 Kč, děti do 15 let platí 20 Kč.
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, čtenáři nad 70 let a uživatelé oddělení služeb pro handicapované mají registraci do knihovny zdarma.
Čtenářský průkaz platí ve všech odděleních knihovny a je nepřenosný.

V knihovně má každý možnost možnost využívat tyto služby:

  • absenční půjčování dokumentů z knihovního fondu – pro vyhledávání dokumentů můžete použít náš on-line katalog, pokud si nebudete vědět rady, použijte naši nápovědu
    • prostřednictvím on-line katalogu si můžete rovněž rezervovat literaturu, nechat si odložit (zamluvit) nepůjčené knihovní jednotky z volného výběru, objednávat ze skladu, prodlužovat výpůjční dobu a prohlížet si seznam svých výpůjček
  • absenční půjčování čteček e-knih, CD, DVD, magnetofonových kazet, gramofonových desek, hudebnin, množství deskových a karetních společenských her
  • absenční půjčování cizojazyčné literatury (v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině)

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:

  • knihy, hudebniny, mapy: 1 měsíc
  • časopisy, audiokazety, gramofonové desky, CD a DVD: 14 dnů

Čtenář může mít současně vypůjčeno maximálně 15 knihovních jednotek, z toho 4 CD a 4 DVD (čtenáři do 15 let pouze 2 CD a 1 DVD).

Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit dvakrát, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Výpůjční lhůty časopisů, CD, DVD a rezervovaných knižních titulů se neprodlužují.

Pravidla a využívání služeb knihovny formálně upravuje Knihovní řád.