Pojďme spolu do Betléma

Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny pořádá 7. prosince 2018 vánoční loutkové představení. Akce se uskuteční se na dětském oddělení v 8:30 hodin a 10:30 hodin, je určeno pro předškolní děti z MŠ.

Pojďte s námi strávit příjemnou chvilku v adventním čase, zhlédnout vánoční loutkovou hru a společně si zazpívat. Dojdeme spolu až do Betléma, kde králové a pastýři v dávné době vítali právě narozeného Ježíška. Vánoční loutkové představení vzniklo na motivy lidových her s jesličkami. Materiálem použitým k výrobě loutek a scény je papír.

Součástí představení je výtvarná dílna, během níž si děti vyrobí z papíru svou vlastní loutku, s níž se mohou vydat na cestu do Betléma. Vánoční příběh o narození Ježíška hraný s papírovými loutkami. Po představení proběhne výtvarná dílna, kdy si děti vyrobí svou vlastní loutku, s níž se mohou vydat na cestu do Betléma.

Občanské sdružení Umění mění

Občanské sdružení Umění mění si klade za cíl ovlivnit výchovu a vzdělávání jedinců i celé společnosti v oblasti kulturního a uměleckého života. Je potřeba, aby se lidé setkávali již od raného dětství s kvalitními uměleckými díly, ať jde o díla výtvarná, literární či divadelní, učily se je vnímat a reflektovat, a aby je odborní lektoři vedli k samostatnému uměleckému vyjadřování. V těchto podmínkách mohou jedinci dospět v kultivované sebevědomé osobnosti s vlastním názorem a citem pro umění. Naší snahou je tyto podmínky vytvářet…

www.umenimeni.cz

Kontakt:  detske(a)kkvysociny.cz / 569 400 484

 

 

 


← Zpět na přehled