Pedagogická knihovna

Aktuální informace pro čtenáře:

V současné době je Pedagogická knihovna z důvodu stěhování uzavřena a její provoz bude ukončen. Od 1. ledna 2021 se stane součástí Krajské knihovny Vysočiny. Knihovní fond Pedagogické knihovny bude včleněn do knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny, čtenářům tak bude i nadále plně k dispozici.