Pedagogická knihovna

Aktuální informace pro čtenáře:

V současné době je Pedagogická knihovna z důvodu stěhování uzavřena a její provoz je ukončen. Od 1. ledna 2021 se stala součástí Krajské knihovny Vysočiny. Knihovní fond Pedagogické knihovny je včleněn do knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny, čtenářům tak bude i nadále plně k dispozici.