Oddělení pro dospělé

Kontakt:
E-mail: pujcovna(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 400 482

Můžete si půjčit:

15 dokumentů

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:

 • knihy, mapy 1 měsíc (s možností prodlužovat až na max. 100 dnů, pokud není rezervace)
 • časopisy 14 dnů (nelze prodloužit)
 • absenční půjčování dokumentů z knihovního fondu
 • pro vyhledávání dokumentů využijte katalogy (viz odkaz)
  • prostřednictvím on-line katalogu si můžete rezervovat (oznámení o připravené rezervaci obdrží čtenář e-mailem, SMS nebo poštou)
  • nechat si odložit (zamluvit) nepůjčené knihovní jednotky z volného výběru (necháváme odložené 7 dnů)
  • objednávat ze skladu (necháváme odložené 7 dnů)
  • prodlužovat výpůjční dobu
  • prohlížet si seznam svých výpůjček
 • absenční půjčování cizojazyčné literatury (v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině)
 • prezenční a absenční půjčování novin a časopisů – nejnovější čísla jsou pouze v čítárně – nepůjčují se mimo knihovnu)
 • Meziknihovní výpůjční službu (MVS) – půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu Krajské knihovny Vysočiny. V případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, zprostředkuje knihovna výpůjčku ze zahraničí.

Pokud si nebudete s čímkoliv vědět rady, rádi vám pomůžeme!

Pravidla výpůjčky

 • zápis čtenářů se provádí v půjčovně pro dospělé pro celou ústřední knihovnu (s výjimkou oddělení pro děti a mládež)
 • Registrační poplatek – 100 Kč
 • děti do 15 let -20 Kč (v Dětském oddělení)
 • držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, čtenáři nad 70 let a uživatelé oddělení specializovaných služeb – 0 Kč
 • čtenářský průkaz platí v celé ústřední knihovně a je nepřenosný

Knihovní řád:
Plné znění
Výtah z Knihovního řádu
Ceník