Oddělení specializovaných služeb

Kontakt:
E-mail: handicap(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 400 485

Činnost oddělení se zaměřuje na znevýhodněné uživatele, pomáhající profese a pečující.

Nabízíme

 • zvukové knihy zdarma pro všechny, kteří nemohou číst běžné knihy (zejména nevidomí, slabozrací a dyslektici)
 • upravené texty a cvičebnice pro dyslektiky
 • kurzy znakového jazyka
 • Zážitkové programy
 • odbornou literaturu a časopisy z oblasti sociálně-právní, lékařství, psychologie, sociologie, speciální pedagogiky
 • beletrii vztahující se obsahem k problematice handicapu
 • aplikaci Včelka na trénink čtení
 • hmatové knihy, knihy v Braillově písmu, reliéfní atlasy a grafiku
 • filmy pro nevidomé
 • informační služby, konzultace

Specifické podmínky pro nevidomé a slabozraké

 • televizní lupa
 • speciální software ZoomText, FriendlyVox
 • signální ozvučení budovy

Ke stažení:

Potvrzení pro využívání služeb zvukové knihovny

Katalog zvukových knih na CD ve formátu MP3 2019
Katalog zvukových knih na CD ve formátu MP3 do 2018
Katalog zvukových knih na CD
Katalog zvukových knih na magnetofonových kazetách

Nevidomí a těžce zrakově postižení využívají služby KKV v souladu s Provozní řád oddělení specializovaných služeb, ostatní uživatelé služeb tohoto oddělení a jeho fondu se řídí platným Knihovním řádem a Ceníkem Krajské knihovny Vysočiny.

Držitelům průkazu ZTP nebo ZTP-P a všem, jimž handicap brání v přístupu k četbě a informacím standardním způsobem poskytuje KKV výpůjční služby  zdarma.