Oddělení specializovaných služeb

Kontakt:
E-mail: handicap(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 400 485

Činnost oddělení se zaměřuje na znevýhodněné uživatele, pomáhající profese a pečující.

Nabízíme

 • zvukové knihy zdarma pro všechny, kteří nemohou číst běžné knihy (zejména nevidomí, slabozrací a dyslektici)
 • upravené texty a cvičebnice pro dyslektiky
 • kurzy znakového jazyka
 • zážitkový program Čteme jinak
 • odbornou literaturu a časopisy z oblasti sociálně-právní, lékařství, psychologie, sociologie, speciální pedagogiky
 • beletrii vztahující se obsahem k problematice handicapu
 • aplikaci Včelka na trénink čtení
 • hmatové knihy, knihy v Braillově písmu, reliéfní atlasy a grafiku
 • filmy pro nevidomé
 • informační služby, konzultace

Specifické podmínky pro nevidomé a slabozraké

 • televizní lupa
 • speciální software ZoomText, FriendlyVox
 • signální ozvučení budovy

Ke stažení:

Potvrzení pro využívání služeb zvukové knihovny

Katalog zvukových knih na magnetofonových kazetách
Katalog zvukových knih na CD
Katalog zvukových knih MP3
Katalog zvukových knih 2019

Nevidomí a těžce zrakově postižení využívají služby KKV v souladu s Provozní řád oddělení specializovaných služeb, ostatní uživatelé služeb tohoto oddělení a jeho fondu se řídí platným Knihovním řádem a Ceníkem Krajské knihovny Vysočiny.

Držitelům průkazu ZTP nebo ZTP-P a všem, jimž handicap brání v přístupu k četbě a informacím standardním způsobem poskytuje KKV výpůjční služby  zdarma.