Specializované služby

Kontakt:

Mgr. Michaela Vrběcká

E-mail: vrbecka(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 400 485

PO 10.00-16.00

ČT 10.00-18.00

Zpřístupňujeme služby knihovny znevýhodněným uživatelům, podporujeme vzájemnou toleranci a respekt.

Naše knihovna je bezbariérová. U vchodu je instalován orientační hlasový majáček pro lepší orientaci zrakově handicapovaných. Nedoslýchaví mohou využít indukční smyčku u centrálního pultu a také infobodu E. K dispozici je také Tichá linka.

 

Nabízíme:
• zvukové knihy pro všechny, kteří nemohou číst knihy běžným způsobem (nevidomí a slabozrací, dyslektici, …)
• filmy pro nevidomé
• knihy v Braillově písmu, dětské hmatové knihy, reliéfní grafiku
• tyflopomůcky
• komiksy a zkrácené texty pro neslyšící
• kurzy znakového jazyka
zážitkové programy
• aplikaci Včelka na procvičování čtení (dostupná na PC pro děti)
• asistenční služby u PC
• využití kamerové lupy pro slabozraké, zapůjčení ruční lupy nebo brýlí
• informační služby, konzultace

Knihovní řád Oddělení specializovaných služeb pro uživatele zvukové knihovny

Ke stažení:
Zvuková knihovna v otázkách a odpovědích

Potvrzení pro využívání služeb zvukové knihovny
Katalog zvukových knih

 

Čtenářský průkaz:

Oddělení specializovaných služeb:

Otvírací doba:

Seznámení s knihovnou:

Služby:

Těšíme se na setkání v knihovně:

Web knihovny: