Oddělení knihovny

Pro uživatele knihovny nejdůležitějším a nejviditelnějším je Útvar služeb, který se dělí na jednotlivá oddělení:

Oddělení pro dospělé čtenáře
m-centrum
Dětské oddělení
Studovna
Specializované služby
Univerzita volného času

Služby, které běžní uživatelé knihovny nevnímají, nicméně jsou pro činnost knihovny důležité, poskytují i další oddělení knihovny: