Poprvé v knihovně

Krajská knihovna Vysočiny (KKV) sídlí v Žižkově ulici. Její pobočky najdete v Základní škole Wolkerova a Nuselská a na sídlišti Perknov v budově hasičské zbrojnice.

Čtenářem KKV se může stát každý občan (právnická osoba), který dodržuje knihovní řád KKV, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky. Čtenářům do 15 let podepíší přihlášku rodiče (zákonný zástupce), čímž stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

Zápis čtenářů se provádí u centrálního pultu, tel. č. 569 400 400.

Registrační roční poplatek je 100 Kč, děti do 15 let platí 20 Kč.
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, čtenáři nad 70 let a uživatelé oddělení služeb pro handicapované mají registraci do knihovny zdarma.
Čtenářský průkaz platí ve všech odděleních knihovny a je nepřenosný.

V knihovně má každý možnost využívat tyto služby:

  • absenční půjčování dokumentů z knihovního fondu – pro vyhledávání dokumentů můžete použít náš on-line katalog, pokud si nebudete vědět rady, použijte naši nápovědu
    • prostřednictvím on-line katalogu si můžete rovněž rezervovat literaturu, nechat si odložit (zamluvit) nepůjčené knihovní jednotky z volného výběru, objednávat ze skladu, prodlužovat výpůjční dobu a prohlížet si seznam svých výpůjček
  • absenční půjčování čteček e-knih, CD, DVD, gramofonových desek, hudebnin, množství deskových a karetních společenských her
  • absenční půjčování cizojazyčné literatury (v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině)
  • prezenční a absenční půjčování novin a časopisů
  • Meziknihovní výpůjční službu (MVS) – půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu Krajské knihovny Vysočiny. V případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, zprostředkuje knihovna výpůjčku ze zahraničí.

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:

  • knihy, hudebniny, mapy, gramofonové desky, deskové hry, CD a DVD: 1 měsíc
  • časopisy: 14 dnů

Čtenář může mít současně vypůjčeno maximálně 30 knihovních jednotek
(děti do 15 let 20 knihovních jednotek).

Pravidla a využívání služeb knihovny formálně upravuje Knihovní řád.