Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Podatelna

Krajská knihovna Vysočiny
Žižkova 4344
580 01 Havlíčkův Brod

Otevírací hodiny podatelny:
Pondělí–pátek :                      8:00–14:30 hodin, v 1.podzemním podlaží

Elektronické podání

  • Elektronická adresa podatelny (e-mail): epodatelna(a)kkvysociny.cz
  • ID datové schránky: gztkk6d
  • Na technickém nosiči dat: CD, DVD (v podatelně Krajské knihovny Vysočiny)

Požadavky na elektronické podání
Příjem e-mailové zprávy je omezen velikostí její přílohy, součet všech příloh v rámci jedné e-mailové zprávy nesmí překročit 10 MB.

Přijímané formáty příloh e-mailových a datových zpráv

  • *.TXT (prostý text),*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC, *.DOCx (dokument MS Word),*.XLS, *.XLSx (dokument MS Excel),*.TIF,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky), *.odt, *.ods,*.odp (dokument OpenDocument).
  • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
  • Akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660.
  • Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.
  • Jednou datovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.
  • Na jednom technickém nosiči dat předávejte pouze jedno podání.
  • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Postup příjmu při chybném formátu zprávy, infikaci zprávy virem
V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (například porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem …apod.), bude informace o nepřijetí zprávy podatelnou neprodleně sdělena odesílateli zasláním zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí. Pokud bude zpráva obsahovat kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění celé zprávy, nebo této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy; ta část zprávy, která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna, však bude standardním způsobem zpracována.

Nevyžádaná obchodní sdělení (zejména opakované reklamní informace) mohou být za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) elektronickou podatelnou odmítnuty, a to i automaticky.