Knihovní řád

VÝTAH Z KNIHOVNÍHO ŘÁDU
Krajská knihovna Vysočiny, Žižkova 4344, Havlíčkův Brod
Centrální pult, tel. 569 400 400
sluzby@kkvysociny.cz

(Celé znění knihovního řádu včetně příloh v záložce Dokumenty.)

Registrace čtenářů se provádí v ústřední budově nebo v pobočkách KKV (Perknov, ZŠ Nuselská, ZŠ Wolkerova)

Registrační poplatek na 365 dní
Dospělí                                                                               100 Kč
Děti do 15 let (registraci podepisuje zák. zástupce)  20 Kč
Nad 70 let, ZTP, dyslektici do 18 let                            0 Kč

Čtenářský průkaz
je nepřenosný

Povinnosti čtenářů
• prohlédnout si půjčované knihovní jednotky, a jsou-li poškozeny, ohlásit to ihned knihovníkovi
• oznámit knihovně změnu jména a adresy, ztrátu průkazu
• nakládat s daty a dokumenty poskytnutými KKV v souladu s platným zněním Autorského zákona (121/2000 Sb.) a dalších předpisů

Výpůjční lhůty
podle typu knihovní jednotky, prodloužení je možné, pokud titul nežádá jiný čtenář:

podle typu knihovní jednotky, prodloužení je možné, pokud titul nežádá jiný čtenář:

knihy, hudebniny, mapy 31 dnů prodloužení až na 100 dnů
vybrané časopisy, CD, DVD, gramofon. desky, deskové hry 14 dnů prodloužení max. 30 dnů

Čtenář může mít současně vypůjčeno
dospělí 30 knihovních jednotek, z toho 5 deskových her
děti 20 knihovních jednotek, z toho 5 deskových her

Vracení výpůjček
tam, kde si je čtenář půjčil

knihy z hlavní budovy lze vracet prostřednictvím

  • návratového automatu
  • biblioboxů (Havlíčkovo nám., před nádražní budovou ČD, Smetanovo nám.)

Čtenářské konto
www.kkvysociny.cz

Vidím tam: výpůjčky, objednávky, poplatky, vzdálené přístupy
Mohu objednávat – získat z poličky, ze skladu
při objednání do 15.00 připravíme do 2 hodin, čeká max. 8 dnů, upozornění nezasíláme
Rezervovat půjčené dokumenty
dokument čeká max. 8 dnů, zasíláme – sms, e-mail
Další služby
internet, wi-fi, MVS, služby pro handicapované, rešerše, UVČ
Platby z prodlení
nedodržení výpůjční lhůty 2 Kč za 1 knihovní dokument/1 den

15. března 2021Ing. Jitka Hladíková, ředitelka KKV