Dokumenty

Výroční zprávy

 
 Výroční zpráva 2018
 Výroční zpráva 2017
 Výroční zpráva 2016
 Výroční zpráva 2015
 Výroční zpráva 2014,  Příloha 120 let knihovny 
 Výroční zpráva 2013,  Statistická příloha
 Výroční zpráva 2012,  Statistická příloha
 Výroční zpráva 2011,  Statistická příloha
 Výroční zpráva 2010
 Výroční zpráva 2009
 Výroční zpráva 2008
 Výroční zpráva 2007
 Výroční zpráva 2006
 Výroční zpráva 2005
 Výroční zpráva 2004
 Výroční zpráva 2003

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011

Rozpočet a střednědobý plán

Koncepce

 Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2016 – 2020
 Koncepce rozvoje a činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v letech 2016 – 2020
 Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 – 2015
 Koncepce rozvoje a činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v letech 2007 – 2011
 Koncepce systému veřejných knihoven a výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2007 – 2011
 Koncepce systému veřejných knihoven v Kraji Vysočina 2003-2005
 Koncepce systému veřejných knihoven v Kraji Vysočina 2005-2008

Ostatní dokumenty

 Knihovní řád

přílohy:

 Akviziční profil
 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.