Dokumenty

Knihovní řád

Knihovní řád

přílohy:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Organizační struktura graficky
Extract from the Library Regulations

Akviziční profil

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014, Příloha 120 let knihovny
Výroční zpráva 2013, Statistická příloha
Výroční zpráva 2012, Statistická příloha
Výroční zpráva 2011, Statistická příloha
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva 2002

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Rozpočet a střednědobý plán

Koncepce

Koncepce rozvoje a činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v letech 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030
Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030
Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2016 – 2020
Koncepce rozvoje a činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v letech 2016 – 2020
Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 – 2015
Koncepce rozvoje a činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v letech 2007 – 2011
Koncepce systému veřejných knihoven a výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2007 – 2011
Koncepce systému veřejných knihoven v Kraji Vysočina 2003-2005
Koncepce systému veřejných knihoven v Kraji Vysočina 2005-2008