Ceník

Registrační poplatky
Fyzické osoby 100 Kč
Právnické osoby 100 Kč
Děti do 15 let 20 Kč
Čtenáři nad 70 let, držitelé průkazu ZTP,ZTP/P, nevidomí, těžce zrakově postižení, neslyšící, dyslektici do 18 let 0 Kč
Jednorázová registrace 10 Kč  + vratná, nezúročitelná kauce 500 Kč

Poplatky za vybrané služby

Meziknihovní výpůjční služba – zprostředkování knihy z jiné knihovny ČR
• náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu 70 Kč
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba – zprostředkování knihy ze zahraniční knihovny
• 250 Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí – místo vydání Evropa mimo Velkou Británii (plus náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu 70 Kč)
• 450 Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí – místo vydání Velká Británie a mimo Evropu (plus náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu 70 Kč)
Kauce při výpůjčce zvlášť cenné knihovní jednotky
• dle odborného posudku knihovníka

 Informační služby

Kopírování, tisk
1 list A4 černobílá (jednostranná) 2 Kč
1 list A4 černobílá (oboustranná) 3 Kč
1 list. A3 černobílá (jednostranná) 4 Kč
1 list A3 černobílá (oboustranná) 6 Kč
1 list A4 barevná (jednostranná) 10 Kč
1 list A3 barevná (jednostranná) 20 Kč

Ostatní

Rešerše  100 Kč při zadání rešerše + 1 Kč za 1 záznam rešerše

Univerzita volného času
Kurzovné Univerzity volného času:
Nepočítačové obory 500 Kč (pro zvýhodněné skupiny 400 Kč) za 1 obor a 1 semestr
Počítačové obory 700 Kč (pro zvýhodněné skupiny 500 Kč) za 1 obor a 1 semestr
Jazykové kurzy 1500 Kč za 1 jazyk a 1 semestr
(Do zvýhodněné skupiny patří registrovaní čtenáři KKV).

Sankční poplatky
Překročení výpůjční lhůty 1 dokument / 1 den      2 Kč

Sankční poplatky na pobočkách

Sankční poplatky na pobočkách
1.     upomínka 5 Kč
2.     upomínka (po 10 dnech) 20 Kč
3.     upomínka (po 20 dnech) 40 Kč

Náhrady ztrát a škod
• Za ztracený nebo zničený čtenářský průkaz 20 Kč
• Za úkony spojené s likvidací způsobené škody
o jedna knihovní jednotka (mimo periodika) 50 Kč
o periodika – časopis, noviny 10 Kč
o CD, DVD a gramofonová deska 50 Kč
o poškození nebo ztráta obalu zvukového nosiče 10 Kč
+ kvalitní fotokopie originálního obalu
o poškození čárového kódu 10 Kč
o poškození RFID čipu 30 Kč
o dílčí poškození knihovní jednotky a speciálních dokumentů (viz Příloha 8)
podle míry poškození: dle odborného posudku knihovníka 10 Kč a více
• Nevratné dílčí poškození CD a DVD dle odborného posudku knihovníka 100 Kč a více

V Havlíčkově Brodě, platnost od 15. března 2021