Ceník

Registrační poplatky
Fyzické osoby 100 Kč
Právnické osoby 100 Kč
Děti do 15 let 20 Kč
Čtenáři nad 70 let, držitelé průkazu ZTP,ZTP/P, nevidomí, těžce zrakově postižení, neslyšící, dyslektici do 18 let ZDARMA
Jednorázová registrace 10 Kč  + vratná kauce 500 Kč

Poplatky za vybrané služby

Upozornění na rezervaci (i nevyzvednutou) zaslanou prostřednictvím České pošty – 20 Kč
Meziknihovní výpůjční služba (zprostředkování knihy z jiné knihovny ČR)
– náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu – 70 Kč
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (zprostředkování knihy ze zahraniční knihovny)
– 200 Kč Evropa, 450 Kč zámoří a Velká Británie (plus náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu 70 Kč)

Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu v EU –  500 Kč
Kauce  při výpůjčce zvlášť cenné knihovní jednotky – dle odborného posudku knihovníka

 Informační služby

Kopírování, tisk
1 list A4 černobílá (jednostranná) 2 Kč
1 list A4 černobílá (oboustranná) 3 Kč
1 list. A3 černobílá (jednostranná) 4 Kč
1 list A3 černobílá (oboustranná) 6 Kč
1 list A4 barevná (jednostranná) 10 Kč
1 list A3 barevná (jednostranná) 20 Kč
Ostatní
Rešerše  – pro registrované čtenáře 10 Kč/A4
Rešerše  – pro návštěvníky knihovny 20 Kč/A4
Normy 26 Kč/A4

Práce s Internetem

 • pro registrované i neregistrované uživatele KKV  je přístup na Internet ZDARMA (pro neregistrované pouze u internetového kiosku ve vestibulu)
 • přístup ke zdrojům informací ze státní správy a samosprávy a do vybraných databází, ke kterým má knihovna bezplatný přístup je ZDARMA
 • práce v OpenOffice je pro všechny návštěvníky KKV ZDARMA

Univerzita volného času

Kurzovné Univerzity volného času:
Nepočítačové obory 400 Kč (pro zvýhodněné skupiny 300 Kč) za 1 obor a 1 semestr
Počítačové obory 600 Kč (pro zvýhodněné skupiny 400 Kč) za 1 obor  a 1 semestr
Jazykové kurzy 1 500 Kč za 1 jazyk a semestr
(Do zvýhodněné skupiny patří: senioři, rodiče na mateřské  a rodičovské dovolené, zdravotně znevýhodnění, nezaměstnaní)

Sankční poplatky

2 Kč1 knihovní jednotka/1 den

Sankční poplatky na pobočkách
1.     upomínka 5 Kč
2.     upomínka (po 10 dnech) 20 Kč
3.     upomínka (po 20 dnech) 40 Kč

Náhrady ztrát a škod:

 • Za ztracený nebo zničený čtenářský průkaz 20 Kč
 • Za úkony spojené s likvidací způsobené škody:
  • jedna knihovní jednotka (kromě periodik) 50 Kč
  • CD, DVD, gramofonová deska, audiokazeta 50 Kč
  • poškození nebo ztráta obalu zvukového nosiče:kvalitní fotokopie originálního obalu + pokuta 10 Kč
  • časopis 5 Kč
  • poškození čárového kódu 10 Kč
  • poškození RFID čipu 30 Kč
  • dílčí poškození knihovní jednotky a speciální dokumenty podle míry poškození: dle odborného posudku knihovníka 10 Kč a výše
 • Nevratné dílčí poškození CD a DVD dle odborného posudku knihovníka 100 Kč a výše

V Havlíčkově Brodě, platnost od 25. května 2018