O knihovně

Krajská knihovna Vysočiny (KKV), příspěvková organizace se sídlem v Havlíčkově Brodě, je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Knihovnu zřizuje Kraj Vysočina. KKV současně plní také funkci městské knihovny v Havlíčkově Brodě.

Vize
Chceme být otevřenou knihovnou poskytující odborné služby široké veřejnosti – stále se rozvíjejícím a snadno dostupným informačním, kulturním a vzdělávacím centrem regionu. Nabídneme prostor k setkávání i širokou škálu služeb, s důrazem na zpřístupňování rozsáhlého fondu dokumentů a nových informačních technologií. Hlavní oporou naší činnosti bude tým profesionálních zaměstnanců. Vytvoříme moderní instituci, která bude splňovat vysoké nároky našeho oboru i zřizovatele – Kraje Vysočina.

Motto
Knihovna – důležité místo ve Vašem životě.

Více o knihovně se dozvíte z našich dokumentů. O tom. kdy se začaly psát dějiny naší knihovny se dozvíte v historii.

A pár „suchých“ čísel za rok 2021 na závěr:

Počet čtenářů: 5.723
z toho do 15 let: 1.231
Počet návštěvníků: 257.881
Počet výpůjček: 197.797
Denně knihovnu navštíví cca 600 návštěvníků.

K 31. 12. 2021 nabízíme:
384.239 dokumentů (knihy, hudebniny, CD, DVD, hry, atd.)
3.752 exemplářů časopisů

Z toho je:
Nejstarší kniha – Jungmann, Josef. Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické : se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči. (1845)
Největší kniha – Atlas krajiny České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009 (62 x 51 cm)
Nejmenší kniha – Máj / romantická báseň Karla Hynka Máchy s podobiznou a životopisem spisovatelovým. Brno: Šimon Ryšavý, 1997. (4 cm)
Nejtlustší kniha – Kompendium klinické medicíny. Praha: X-Egem, 1996 (2798 stran)
Nejdražší kniha – Antikódy – Václav Havel.  Praha: Teapot, 2015 (7990 Kč)
Kniha s nejdelším názvem – Kožík, František: Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a na Pecce z království Českého do Benátek, odtud do Země Svaté, země Judské a dále do Egypta a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arabii. Praha: Panorama, 1988
Kniha s nejkratším názvem – Voznesenskij, Andres: O. Praha: Odeon, 1986
Nejtěžší kniha – Zollner, Frank: Leonardo da Vinci. / Praha: Slovart, 2005. (9 kg )
Kniha s nejvíce výpůjčkami – Shakespeare, William: Romeo a Julie (1997-2015 půjčeno 894x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2015
– Kratochvíl, M.: Pachatelé dobrých skutků I (půjčeno 112x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2016 – Hawkins, Paula. Dívka ve vlaku (půjčeno 133x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2017
– Hartl, Patrik. Okamžiky štěstí (půjčeno 150x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2018
– Hartl, Patrik. Okamžiky štěstí (půjčeno 117x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2019
– Hartl, Patrik. Okamžiky štěstí (půjčeno 146x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2020
– Mornštajnová, Alena. Tiché roky (půjčeno 81x)
Kniha s nejvíce výpůjčkami za rok 2021 –
Lednická, Karin. Šikmý kostel (půjčeno 90x)