Nový bibliobox

Rozšířili jsme rodinu biblioboxů na vracení knih z knihovny. Nově je bibliobox umístěný před budovou vlakového nádraží v Havlíčkově Brodě u zastávky MHD. Využijte ho, pokud spěcháte a nemůžete se v knihovně stavit, přesto chcete vrátit vypůjčené knihy.

  1. Bibliobox je založen na důvěře mezi knihovnou a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení, knihovna se zavazuje vyzvednuté knihy odepsat ze čtenářského konta do 15 hodin následujícího pracovního dne.
  2. Pokud jsou při vracení knihy vygenerovány sankční poplatky /upomínka/, zůstávají načteny ve čtenářském kontě.
  3. Uživatel si může provedenou transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta, popř. se může informovat e-mailem nebo telefonicky.
  4. Jiné dokumenty než knihy (CD, DVD, noty,…) se vrací pouze v knihovně.

← Zpět na přehled