X

Žádný článek k zobrazení.

Volný výběr:
Centrální pult:

Volný výběr

Pondělí 10:00  18:00  
Úterý 10:00  18:00 
Středa 10:00  18:00 
Čtvrtek 10:00  18:00 
Pátek    
Sobota 08:00  12:00 
Neděle    

Centrální pult

Pondělí 08:00  18:00 
Úterý 08:00  18:00 
Středa 08:00  18:00 
Čtvrtek 08:00  18:00 
Pátek    
Sobota 08:00  12:00 
Neděle    

 

Ikona

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Čtenářská výzva 2024
28
Čtenářská výzva 2024
29
Čtenářská výzva 2024
30
Čtenářská výzva 2024
31
Čtenářská výzva 2024
1
Čtenářská výzva 2024
„F63“
2
Čtenářská výzva 2024
„F63“
3
Čtenářská výzva 2024
„F63“
4
Čtenářská výzva 2024
„F63“
5
Čtenářská výzva 2024
„F63“
6
Čtenářská výzva 2024
„F63“
7
Čtenářská výzva 2024
„F63“
8
Čtenářská výzva 2024
„F63“
9
Čtenářská výzva 2024
„F63“
10
Čtenářská výzva 2024
„F63“
11
Čtenářská výzva 2024
„F63“
12
Čtenářská výzva 2024
„F63“
13
Čtenářská výzva 2024
„F63“
14
Čtenářská výzva 2024
„F63“
15
Čtenářská výzva 2024
„F63“
16
Čtenářská výzva 2024
„F63“
17
Čtenářská výzva 2024
„F63“
18
Čtenářská výzva 2024
„F63“
19
Čtenářská výzva 2024
„F63“
20
Čtenářská výzva 2024
„F63“
21
Čtenářská výzva 2024
„F63“
Moderní technologie
Hravé odpoledne v knihovně
Křoupat zdravě - dá se hravě
22
Čtenářská výzva 2024
„F63“
23
Čtenářská výzva 2024
„F63“
24
Čtenářská výzva 2024
„F63“
25
Čtenářská výzva 2024
„F63“
26
Čtenářská výzva 2024
„F63“
27
Čtenářská výzva 2024
„F63“
28
Čtenářská výzva 2024
„F63“
29
Čtenářská výzva 2024
„F63“
30
Čtenářská výzva 2024
„F63“

Školám

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Knihovnám > Knihovnická slavnost > Knihovnická slavnost 2022

Knihovnická slavnost 2022Z každého okresu jeden knihovník získává titul Knihovník Vysočiny, tentokrát s letopočtem 2022.
Kromě toho jsme Čestným uznáním za dlouholetou knihovnickou činnost chtěli poděkovat knihovníkům, kteří se této profesi obětavě věnují i několik desítek let.

společné foto oceněných knihovníků

Knihovníkem Vysočiny 2022 za okres Havlíčkův Brod je paní Olga Kotenová (Knihovna Krucemburk)
Paní Kotenová nastoupila do knihovny v roce 2019 ke stávající paní knihovnici paní Coufalové. Ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo najít nové prostory ve zdravotním středisku, kam se také v roce 2021 knihovna přestěhovala. Byla vybavena novým nábytkem vyrobeným na míru a vznikl i prostor pro  děti. Z knihovny se tak stalo přívětivé místo, kde se mohou konat různé akce a cestu sem si opět nacházejí i mladší čtenáři. Před stěhováním prošel knihovní fond rozsáhlou aktualizací a pomocí grantu Ministerstva kultury ČR se podařilo vybavit knihovnu i moderní technikou. V knihovně už proběhlo několik akcí, například výstava loutek, vánoční výstava, rozběhla se spolupráce s místní základní a mateřskou školou. Paní Kotenová mimo jiné spravuje nové webové stránky knihovny.

knihovnice Krucemburk

___________________

Druhým oceněným je Marie Bumbálková (Místní knihovna v Kameničce)

Paní Bumbálková od dětství ráda a hodně čte. Knihy si chodila už v dětství půjčovat do knihovny ve svém rodišti. Po přistěhování do Kameničky se stala čtenářkou tamější knihovny a v roce 1992 začala pracovat jako knihovnice.  
K velké změně došlo v roce 2002, kdy knihovna v Kameničce přešla pod Městskou knihovnu Jihlava. Kolegyně z Útvaru regionálních služeb vyřadily velké množství knih a pomohly s vedením knihovnické agendy. Paní Bumbálková postupně všechny knihy zkatalogizovala a čtenářům je půjčuje prostřednictvím programu Tritius. Neocenitelným pomocníkem je i Výměnný fond. Žádná z malých knihoven by si nemohla dovolit nakoupit takové množství nových knih. V malé vsi, jako je Kamenička, je knihovna také místem setkávání, návštěvníci si mezi sebou rádi v knihovně popovídají. Paní knihovnice také pomáhá s organizací kultury v obci. S manželem nacvičuje s místními dětmi několikrát do roka kulturní akce, jako Tříkrálové zpívání, program ke Dni matek, setkání důchodců, rozsvěcení vánočního stromu. Asi největší kulturní a společenskou akcí v Kameničce je tradiční masopustní obchůzka obcí. Příprava masek a nějakého programu je také činnost, na kterých se paní Bumbálková podílí.
Práce v knihovně i pomoc při organizování kultury ji velice baví a dělá jí radost.

knihovnice Kamenička

_______________________

Za okres Pelhřimov je Knihovníkem Vysočiny paní Věra Jarošová (Místní knihovna Vyskytná)
Knihovnu v obci Vyskytná u Pelhřimova mají již od roku 1904. Knihovnice Věra Jarošová působí v knihovně ve Vyskytné od roku 2010.

Knihovna úzce spolupracuje s obecním úřadem, se zdejší základní a mateřskou školou a ostatními místními spolky.  Paní Jarošová pravidelně pořádá Pasování žáků prvních tříd na čtenáře, zve autory a ilustrátory dětských knih, nabízí čtenářské dílny, maraton čtení, zábavná dopoledne i odpoledne s knihami a vyrábění. Pro čtenáře a obyvatele obce pořádá v knihovně "Besedy při kávě", přednášky z historie a o cestování, o zdravém životním stylu. Organizuje zde Letní školu seniorů a podílí se na přípravě pravidelného zájezdu pro místní.

Paní Jarošová je také nadšenou badatelkou a milovnicí historie. Sbírá materiály a fotografie ze života obce, bádá ve starých kronikách a matrikách, zachycuje vzpomínky starších rodáků a místních občanů. 
Je autorkou několika brožur: Pověsti z Vyskytné, brožury o legionářích a padlých v 1. sv. válce, Vyskytenské kuchařky, aneb, Vzpomínek na staré časy.

Pravidelně pořádá prodejní výstavy v knihovně před Vánocemi a Velikonocemi. Dlouhodobé výstavy ve společných prostorech úřadu na téma "Osudy našich sousedu". Řadu let nabízí vyřazené knihy na burze knih. 

V období 2020-2022 prošla budova úřadu rekonstrukcí, a díky tomu získala knihovna krásné moderní prostředí. Po celou dobu rekonstrukce půjčovala paní Jarošová statečně knihy v tělocvičně místní základní školy. Místní architektka navrhla interiér knihovny, truhláři z Vyskytné vyrobili do knihovny nábytek. Vznikl zde dětský koutek, prostor pro práci s kronikami, kuchyňka a velký stůl pro setkávání, prostor pro výstavy.

Knihovna je v současné době již zabydlena v nových prostorách, a paní Jarošová pokračuje ve všech svých knihovnických a kulturních aktivitách dál se snad ještě větší vervou a radostí.

knihovnice Vyskytná
__________________________

I Třebíčsko má Knihovníka Vysočiny, a to paní Ivanu Vodákovou (Místní lidová knihovna v Nových Syrovicích)
Místní knihovna v Nových Syrovicích se nachází se v opravených prostorách obecního úřadu. Je plně automatizovaná, využívá systém Tritius Reks. Knihovní fond je doplňován pravidelně několikrát ročně z výměnného fondu útvaru služeb knihovnám Městské knihovny v Třebíči.

Nepříznivé covidové období a nucené uzavření knihovny se jistě promítlo do statistických ukazatelů, ale místní čtenáři byli vždy dostatečně o všech nepříjemných opatřeních informovaní a předzásobení svojí oblíbenou četbou.

Paní knihovnice Ivana Vodáková je příkladem v přístupu k dětskému čtenáři, propagaci čtenářství v rodinách a její úsilí výrazně podpořilo důležitost fungující knihovny v této obci. Knihovna se aktivně účastní celostátních knihovnických akcí (projekt Malý čtenář, půjčování e-knih zdarma, téma udržitelnosti atd.).Obec, kde mezi ostatními důležitými prioritami má pevné místo i knihovna, je velice vizionářská, neboť chápe, že tudy vede jistá cesta ke vzdělanému a chytrému venkovu.

knihovnice Nové Syrovice

___________________

Za  okres za Žďár nad Sázavou je Knihovníkem Vysočiny Eva Veselá (Obecní knihovna Bobrůvka)
Obecní knihovna Bobrůvka je jedna z novějších knihoven, obnovili svoji činnost v roce 2015. Paní knihovnice byla u myšlenky obnovení knihovny a od té doby se – až na krátké přerušení – knihovně věnuje. Hlavně dětským čtenářům i ostatním návštěvníkům ve spolupráci s dalšími pomocníky připravuje v průběhu roku velmi bohatý program, jako tradičně pořádané velikonoční a vánoční akcí (velikonoční i vánoční tvoření, rozsvěcení vánočního stromku), rozloučení s prázdninami, letní karneval (vyrábění masek, soutěže, tanečky) a na podzim malování dýní zpestřené soutěžemi. Za vybrané prostředky z prodejních výstav, kde jsou hlavními tvůrci děti, byly pořízeny deskové hry. Oblíbený je i lampionový průvod, na které se děti moc těší. Zajímavou aktivitou byla během covidu vyrábění a malování betonových květinářů, které proběhlo ve venkovních prostorách. Velmi dobře funguje spolupráce se zřizovatelem, kromě finančních příspěvků na pořádání všech akcí bylo v r. 2021 z dotací pořízeno nové vybavení knihovny.

knihovnice Bobrůvka
-----------

V Kraji Vysočina máme množství knihovníků, kteří se své knihovně věnují dlouhou řadu let. Rozhodli jsme se jim vyjádřit své poděkování a úctu Čestným uznání za dlouholetou knihovnickou činnost. 

Prvním z těchto „dlouholetých aktivních“ knihovníků je paní Jana Coufalová (Knihovna Krucemburk)
Jana Coufalová působí v knihovně od roku 1990 a za dobu svého působení zažila několikrát stěhování. Roku 1993 byla knihovna přestěhována z rodinného domu do prostor v hasičské zbrojnici a koncem roku 2000 byla přemístěna do přízemí budovy základní školy. Knihovna měla přes 6.000 svazků, byl do ní zaveden internet. Stálých čtenářů bylo kolem 65 a ročně si vypůjčili přes dva tisíce svazků (roku 2006 dokonce přes tři a půl tisíce). Paní Coufalová  do knihovny pravidelně nakupovala knihy atraktivní pro čtenáře. Paní Coufalová pracovala před přechodem na Tritius s knihovním programem Clavius.

knihovnice Krucemburk

____________________

Za okres Jihlava byla vybraná paní Maria Čechová (Místní knihovna v Krahulčí)
Paní Čechová vede zdejší knihovnu od roku 1974, tedy 48 let. Za tu dobu se změnil způsob knihovnické práce i složení čtenářů. Dříve četly hlavně děti, nyní to jsou dospělí, spíš vyššího věku. Paní Čechová také vzpomíná na přebalování knih z papíru do folií, vyřazování knih za normalizace, také postupné ukládání knihovního fondu do systému Clavius a Tritius.

Knihovna v Krahulčí byla zřízena asi před sto lety, kdy kniha byla takřka jedinou možností k získání vědomostí. Starosta obce knihovnu podporuje, obec financuje nákup nových knih. Neocenitelnou pomocí jsou knihy z výměnného fondu jihlavské knihovny.

knihovnice Krahulčí

______________________

Okres Pelhřimov reprezentuje paní Naděžda Ottová (Místní knihovna v Komorovicích)

Paní Naděžda Ottová je knihovnici v Komorovicích od roku 1982, tedy rovných 40 let. Tuto práci vykonává velmi svědomitě a obětavě. Ochotně vychází vstříc potřebám a zájmům návštěvníků knihovny, což se projevuje v počtu čtenářů i výpůjček. Knihy miluje a vzorně se stará jak o knihy, tak i o bezproblémový chod celé knihovny.

Ta byla založena v roce 1936, prvním knihovníkem byl František Ott (předek manžela současné knihovnice). V současnosti je knihovna umístěna ve středu obce, v prvním poschodí budovy obecního úřadu, v roce 2008 byla kompletně zrekonstruována za podpory Kraje Vysočina.

Paní Ottová celý knižní fond zkatalogizovala do automatizovaného knihovního systému sama.  Vždy si také velmi chválila vstřícnou spolupráci s obecním úřadem a jeho zaměstnanci a především s panem starostou. Obec v minulém roce knihovnu vybavila novým PC.

knihovnice Komorovice

_________________________

V třebíčském okrese byla na ocenění navržena paní Marie Konečná (Místní knihovna v Pozďatíně)

Paní Marie Konečná vykonává spolehlivě a zodpovědně práci knihovnice v Místní knihovně v Pozďatíně již 33 let. Pozďatín je malá obec s necelými 160 obyvateli, nicméně s bohatou kulturní historií. Je obklopena rybníky s poetickými názvy jako Čepička, Štěpánek či Štičí rybník. To dokládá vtip i bohatost jazyka minulých generací.
Paní knihovnice Marie Konečná je životní optimistka a toto vše se odráží v její oblibě u místních čtenářů. V letním období si k ní našli cestu i mnozí chalupáři a chataři.
Knihovna vlastní 1 400 svazků, je automatizovaná, využívá systém Tritius Reks, fond knihovny je pravidelně doplňován a obměňován knihami z výměnného fondu Městské knihovny v Třebíči.
Bohužel se paní Konečná rozhodla opustit vedení knihovny, ale bude ji dál navštěvovat v roli vzorné a nadšené čtenářky.

knihovnice Pozďatín

__________________________

Posledním oceněným je knihovník žďárského okresu pan Liboslav Zrůst (Obecní knihovna Fryšava pod Žákovou horou)
Pan Zrůst se stará o fryšavskou knihovnu od r. 1964. Samo o sobě se jedná o úctyhodnou dobu, ale hlavně obdivuhodná je osobnost pana knihovníka - celé ty roky se obětavě věnuje svým čtenářům, kterých vychoval již několik generací. Je pro své čtenáře takovým průvodcem po literárním světě, má neuvěřitelný přehled o literatuře i historii místa, kde celý život žije a vše dokáže předávat dál. Ne vždy byla jeho knihovnická činnost jen o vědění, během svého působení zažil čtyři stěhování knihovny – knihovna byla ve škole, v soukromém objektu či na jednom z místních statků. V současných prostorách, v blízkosti kostela a školy, je knihovna od r. 2016. Pravidelně nakupuje pan Zrůst do knihovny nové tituly z prostředků obce. I přes mnohá úskalí si sám poradí s ukládáním knih do knihovního systému, absolvoval během let několik počítačových kurzů a pere se s technikou ze všech sil. Žďárské knihovnice si moc si chválí spolupráci s ním v oblasti pravidelného obměňování výměnného fondu. Pan Zrůst vybírá čtenářům na míru i podle přání a nikdo ze čtenářů z knihovny neodchází s prázdnou. Dle návštěvnosti a množství výpůjček je znát, že čtenáři ve Fryšavě pod Žákovou horou stále čtou a do knihovny se za panem knihovníkem velmi rádi vrací.

knihovník Fryšava