Archiv vzdělávacích akcí

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2022
Termín konání Název semináře (přednášky)
8. února
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Moderní dopis a e-mail

Kurz se věnuje psaní dopisů a formálních e-mailů, a to průřezově všem jeho fázím od záměru přes stylizaci a volbu formální úpravy až po závěrečnou pravopisnou a gramatickou korekturu. Jeho cílem je informovat účastníky o standardech moderní korespondence (jazykových i formálních) a seznámit je s užitečnými tipy, jak k tvorbě dopisů a e-mailů přistoupit, aby byl celý proces efektivní z hlediska času i jeho výsledku.

Z obsahu kurzu: relevantní normy a standardy, čemu věnovat pozornost ještě před vlastním psaním, jak začínat dopis/e-mail (oslovení aj.), zdvořilost v korespondenci, nejčastější stylistické a pravopisné chyby, jak na případnou korekturu, formální požadavky na dopis/e‑mail.

Lektor: Jan Táborský

22. února
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Božena Němcová – Mýtus o krásné paní (život a umělecké dílo zakladatelky moderní české prózy)

Lektor: Hynek Bouchal

1. března
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Vzdělávání na dálku

Naše setkání proběhne jako kombinace teoretické přednášky a interaktivního workshopu, na kterém budeme společně hledat smysluplné možnosti využití vzdělávání na dálku v knihovnách.

Lektor: Petr Škyřík

15. března
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Karel Havlíček – Mýtus o udatném hrdinovi (život a dílo zakladatele české žurnalistiky a moderní české satiry)

Lektor: Hynek Bouchal

Náhradní termín 5. 10. 2022
PC učebna
9-14 hodin
ZRUŠENO z důvodu nemoci lektora. Náhradní termín 5. 10. 2022
Jak na vlastní videaNatáčení, střih a zpracování vlastních videomateriálů pro knihovny v aplikaci DaVinci Resolve (dostupný zdarma).

Obsah workshopu:

 • Teorie natáčení videoobsahu pro knihovny.
 • Technika potřebná pro natáčení a její demonstrace.
  • Mobilní telefon.
  • Digitální zrcadlovka.
  • Dron.
 • Stažení videa a příprava ke zpracování.
 • Zdroje dalších podkladů pro editaci (zvuk, hudba, efekty, …) a licence.
 • Střih a úprava samotného videa.

Lektor: Ondřej Douša

Náhradní termín 6. 10. 2022
Sál nebo PC učebna
9-14 hodin
ZRUŠENO z důvodu nemoci lektora. Náhradní termín 6. 10. 2022
Skvělá spojení knih, filmů, seriálů a her – jak je využítUkázka dobrých spojení všech žánrů moderních kulturních odvětví a jak je možné jich v knihovně využít.

Obsah přednášky:

 • Podpora knih ze strany filmů a videoher.
 • Co je to Cosplay a má své místo v knihovně?
 • U knih, filmů a her komunita nekončí…
 • Úspěšné série a kombinace.

Lektor: Ondřej Douša

Náhradní termín 7. 10. 2022
Sál nebo PC učebna 9-14 hodin
ZRUŠENO z důvodu nemoci lektora. Náhradní termín 7. 10. 2022
Netradiční služby v knihovnách II3D tisk, gravírování, programovatelné hračky a virtuální realita v knihovně. Informace, které potřebujete pro realizaci a přípravu workshopů a přednášek. Součástí přednášky budou i praktické ukázky.

Obsah přednášky:

 • Virtuální realita v knihovně (novinky v technice a platformách, zkušenosti z jiných knihoven).
 • 3D tisk v knihovně (FDM a nově i SLA tiskárna).
 • Laserové gravírování (novinky).
 • Programovatelné hračky a kity.
  • Vlak Intelino.
  • Arduino, BBC Microbit, ….
 • Z On-line do Off-line – jak přenášet on-line obsah zpět do přednáškových a vzdělávacích sálů.
 • Praktické ukázky.

Lektor: Ondřej Douša

29. března
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Nej knihy loňského roku (2021)

Lektorka: Veronika Peslerová

12. dubna
Online
9-13 hodin
WEBINÁŘ: Mezi mlýnskými kameny aneb jsem malým šéfem!

Webinář se zaměří na tuto problematiku:

– Jak komunikovat se spolupracovníky, kteří nejsou má „krevní skupina“

– Jak nastavit a upevnit pravidla na pracovišti

– Jak komunikovat s obtížným klientem

– Jak se připravit na obtížný rozhovor, kterého se bojím

– Jak se ošetřit po nepříjemném rozhovoru

Webinář je 2x 90 minut. Mezi bloky je 30 minut pauza

Lektor: Karel Opravil

19. dubna
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-13 hodin
KAPACITA NAPLNĚNA Setkání tvořivých knihovníků

Den matek, Den otců

 

3. května
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Extremismus, radikalismus a dezinformace

Dvoudenní volně navazující kurz, v rámci kterého budou účastníci seznámeni s historickým kontextem radikalismu a extremismu v jeho současných projevech a dopadech. Pozornost je věnována extremismu v politickém, náboženském, sociálním a etnickém klimatu současného světa. Kurz vede k uvědomění si projevů a celkové škodlivosti jakéhokoliv extremistického jednání a postojů, upozorňuje na formy a metody ovlivnění ze strany extremistických skupin. Seznámení s definicí a vymezením pojmů, legislativním rámcem, typologií extrémismu a radikalismu, souvisejícími subkulturami, „lákadla“ extrémismu apod.

Druhá část vzdělávacího programu bude zaměřená na seznámení účastníků s problematikou e-bezpečnosti. Součástí je také popis aktuální situace na scéně v ČR, kritické myšlení, ověřování si a zpracování informací, hrozby v kyberprostoru.

Lektor: Eduard Krainer

17. května
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Karel Poláček: Humoristovo životní drama

Přednáška o vztahu mezi životem a dílem Karla Poláčka se zvláštním přihlédnutím k letům 1939-45, kdy autor židovského původu čelil nejrůznějším restrikcím a zemřel v koncentračním táboře.

Lektor: Martin Daneš

18. května
PC učebna
9-12 hodin
Workshop ke katalogizaci v Tritiu (pro knihovníky muzeí a galerií)
Lektorka: Irena Šutöová
14. června
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-12 hodin
Tradované iluze o druhé světové válce

Lektor: Michal Kamp

Termín bude upřesněn Robotika

Lektorka: Hana Šandová

Termín bude upřesněn Podpora informatického myšlení a bastlení skrze BBC micro:bit

Lektorka: Barbora Havířová

Odkaz na Youtube Prusko-rakouská válka 1866 na Havlíčkobrodsku – natočená přednáška z roku 2021, již dostupné na Youtube
Lektor: Michal Kamp
Odkaz na Youtube Nej knihy loňského roku (2020) – natočená přednáška z roku 2021, již dostupné na Youtube
Lektorka: Veronika Peslerová
Odkaz na Youtube Architekti z Havlíčkobrodska – natočená přednáška z roku 2021, již dostupné na Youtube
Lektor: Michal Kamp
Nabídka vzdělávacích akcí pro neprofesionální knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2022
Termín konání Název semináře (přednášky)
31. května 2022
10 – 13 hodin
PC učebna
Setkání tvořivých knihovníků
Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na 2021
Termín konání Název semináře (přednášky)
Duben
online na YouTube
Prusko-rakouská válka 1866 na Havlíčkobrodsku
Lektor: Michal Kamp
Odkaz na Youtube
Květen
online na YouTube
Nej knihy loňského roku
Lektorka: Veronika Peslerová
Odkaz na Youtube
Květen
online na YouTube
Architekti z Havlíčkobrodska
Lektor: Michal Kamp
Odkaz na Youtube
4., 5. října
Sál Krajské knihovny Vysočiny
8-16 hodin
12. října
online
8-16 hodin
Učící knihovník
Vícedenní kurz
Kurz by měl probíhat s tímto obsahem:
Den 1. – didaktika informačního vzdělávání, učící knihovník, spolupráce knihoven a škol, rámcové a školní vzdělávací programy, jak vést lekce – průřezová a mezipředmětová témata, vzdělávací cíle, otázky ve výuce apod.
Den 2. – informační a čtenářská gramotnost ve vzdělávacích aktivitách knihovny – modely, strategie, implementace ve vzdělávacím obsahu, aktivizační metody výuky, práce ve skupinách, metody kritického myšlení v knihovnickém vzdělávání
Den 3. – žák se speciálními vzdělávacími potřebami v informačním vzdělávání, psychodidaktika v práci učícího knihovníka, různé cílové skupiny v informačním vzdělávání, reflektivní a evaluační přístupy k obsahu vzdělávání – evaluační nástroje, jejich struktura, využívání, práce na tvorbě lekcí, informační zdroje pro rozvoj informačního vzděláváníLektorka: Pavlína Mazáčová
19. října
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-13 hodin
Mimořádné situace a jejich řešení
Účastníci přednášky se seznámí s adekvátními způsoby řešení mimořádných situací, od jejich predikce a rozpoznání, po zorientování se v situaci a přijetí účinných opatření pro každý druh mimořádné události (životy zachraňující úkony).

Lektor: Eduard Kainer
22. října
KMJS Žďár nad Sázavou
9-13 hodin
Vytváříme prezentace
Chceme-li představit zajímavou službu, projekt, někoho přesvědčit, zaujmout či vzdělat, je to ideální příležitost pro vytvoření obsahově i graficky zajímavé prezentace. Představíme si, jak pracovat s Prezentacemi Google i dalšími prezentačními nástroji.Lektorka: Drahomíra Dvořáková
26. října
PC učebna

9-13 hodin
Vytváříme prezentace
Chceme-li představit zajímavou službu, projekt, někoho přesvědčit, zaujmout či vzdělat, je to ideální příležitost pro vytvoření obsahově i graficky zajímavé prezentace. Představíme si, jak pracovat s Prezentacemi Google i dalšími prezentačními nástroji.Lektorka: Drahomíra Dvořáková
2. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-13 hodin
Digitální džungle a fake news – mediální gramotnost
Účastníci se na workshopu naučí rozeznat zprávu od dalšího obsahu, který koluje zejména po sociálních sítích. Podíváme se na techniky, jak si informace ověřit a jak se nenechat napálit. A taky si ukážeme, proč nás občas naše hlava sabotuje v rozhodnutích a proč občas máme sklony věřit nesmyslům.Lektorka: Kateřina Křivánková
9. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-15 hodin
Moderní technologie v knihovnách: 3D tisk, gravírování a herna

Lektor: Ondřej Douša
10. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-15 hodin
Virtuální realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy

Lektor: Ondřej Douša
11. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-15 hodin
Tvorba a udržování online služeb pro vzdělávání a zábavu

Lektor: Ondřej Douša
22. listopadu
KMJS Žďár nad Sázavou
9-13 hodin
ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY

Náhradní termín v prosinci bude upřesněn.

Strategie vyhledávání informací
V semináři si projdeme jednotlivé vyhledávací techniky a strategie, ukážeme si jak a kde informace efektivně vyhledávat. Představíme si tipy pro organizaci informací a digitální kurátorství. Každý z účastníků si vše vyzkouší, rovněž si představíme modelové příklady v prostředí odborných i veřejných knihoven.

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

23. listopadu
PC učebna
9-13 hodin
ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY

Náhradní termín v prosinci bude upřesněn.

Strategie vyhledávání informací
V semináři si projdeme jednotlivé vyhledávací techniky a strategie, ukážeme si jak a kde informace efektivně vyhledávat. Představíme si tipy pro organizaci informací a digitální kurátorství. Každý z účastníků si vše vyzkouší, rovněž si představíme modelové příklady v prostředí odborných i veřejných knihoven.

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2020 – některé z akcí neproběhly, pokusíme se najít náhradní termíny.
Termín konání Název semináře (přednášky)
15. 9. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Celokrajská porada
22. 9. 2020
9.00 – 12.00
PC učebna
Knihovníci píší Wikipedii II. – workshop

Druhá část workshopu k psaní Wikipedie. Účastníci si na základě několika podkladů vyzkouší tvorbu vlastního článku do internetové encyklopedie.

Lektor: Petr Bobek

29. 9. 2020
9.00 – 12.00
PC učebna
Tvorba kvízů, testů a sběr zpětné vazby

Ukážeme si, jak vytvořit soutěžní kvíz či registraci na seminář, jak lze sbírat podněty, zpětné vazby a ověřit si získané znalosti. A to za pomocí šikovných online nástrojů, které si prakticky vyzkoušíme a probereme jejich výhody i nevýhody.

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

6. 10. 2020
9.00 – 12.00
učebna v České pojišťovně
TGM na Vysočině

Přednáška se zaměří především na dvě události, které váží osobnost Tomáše Garrigue Masaryka k regionu – polenská hilsneriáda a pobyt Masarykovy rodiny v Krucemburku roku 1906. Přednášející zmíní nejzajímavější publikace, které lze čtenářům k četbě o TGM doporučit.

Lektor: Michal Kamp

13. 10. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
1918

Přednáška popíše průběh první světové války v regionu Havlíčkobrodska, zaměří se na události vzniku republiky a podílu regionálních osobností na říjnových událostech roku 1918. Přednášející zmíní nejzajímavější publikace, které lze čtenářům k četbě o Velké válce doporučit.

Lektor: Michal Kamp

20. 10. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Vytváříme prezentace

Chceme-li představit zajímavou službu, projekt, někoho přesvědčit, zaujmout či vzdělat, je to ideální příležitost pro vytvoření obsahově i graficky zajímavé prezentace. Představíme si, jak pracovat s Prezentacemi Google i dalšími prezentačními nástroji

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

10. 11. 2020
9.00 – 14.00
Týmová spolupráce – seminář pro manažery V.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: Ing Jarmila Menšíková

8. 12. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Strategie vyhledávání informací

V semináři si projdeme jednotlivé vyhledávací techniky a strategie, ukážeme si jak a kde informace efektivně vyhledávat. Představíme si tipy pro organizaci informací a digitální kurátorství. Každý z účastníků si vše vyzkouší, rovněž si představíme modelové příklady v prostředí odborných i veřejných knihoven.

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2020 – akce byly zrušeny, budou přesunuty na podzimní termíny!
Termín konání Název semináře (přednášky)
21. 1. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Booktubeři

Přednáška přiblíží problematiku mladých v knihovnách, ukáže možnosti, kterými lze knihovnu propagovat, bude se točit kolem sociálních sítí.

Lektor: Bc. Tomáš Pipota, Miloslav Linc

28. 1. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Karel Havlíček a jeho kult

Přednáška popíše vývoj vnímání osoby Karla Havlíčka po jeho smrti do současnosti. Posluchačům bude Karel Havlíček mimo jiné prezentován jako nástroj politického i národnostního boje, který měl s názory a přesvědčením samotného novináře mnohdy pramálo společného.

Lektor: Mgr. Michal Kamp

4. 2. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Jane Yolenová a Helene Weckerová – další podoby literatury pro náctileté (Young Adult)

Lektor: Mgr. Hynek Bouchal

11. 2. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Digitální knihovna Kramerius

Lektor: Ing. Aleš Brožek

12. 2. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Styly vedení lidí – seminář pro manažery IV.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: PhDr. Jana Hovorková

18. 2. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku

Přednáška se bude týkat chaotického období květnových dní v regionu, kdy se čeští obyvatelé dostali do soukolí dvou armád a snažili se buď osvobození pomoci, či jej pouze přežít. Důraz bude kladen na regionální události po stránce společenské i vojenské.

Lektor: Mgr. Michal Kamp

25. 2. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Rebecca N. Goldsteinová – román očima žen, Rachel Kadishová – mistrovství popularizace

Lektor: Hynek Bouchal

3. 3. 2020
9.00 – 12.00
PC učebna
Knihovníci píší Wikipedii I. – workshop

Praktické seznámení se základy tvorby internetové encyklopedie Wikipedie. V první části se účastníci seznámí s pravidly editování, s Pískovištěm a vyzkouší si úpravu konkrétních článků.

Lektor: Petr Bobek

3. 3. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Týmová spolupráce – seminář pro manažery V.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: Ing Jarmila Menšíková

10. 3. 2020
9.00 – 13.00
učebna v České pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků – workshop pro pracovníky profesionálních knihoven v Kraji Vysočina
17. 3. 2020
9.00 – 12.00
PC učebna
Knihovníci píší Wikipedii II. – workshop

Druhá část workshopu k psaní Wikipedie. Účastníci si na základě několika podkladů vyzkouší tvorbu vlastního článku do internetové encyklopedie.

Lektor: Petr Bobek

24. 3. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Co nepřehlédnout, aneb, Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2019

Lektorka: Mgr. Veronika Peslerová

7. 4. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Time management – seminář pro manažery VI.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: Ing Jarmila Menšíková

14. 4. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Tvorba kvízů, testů a sběr zpětné vazby

Ukážeme si, jak vytvořit soutěžní kvíz či registraci na seminář, jak lze sbírat podněty, zpětné vazby a ověřit si získané znalosti. A to za pomocí šikovných online nástrojů, které si prakticky vyzkoušíme a probereme jejich výhody i nevýhody.

Lektorka: Mgr. Drahomíra Dvořáková

28. 4. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Vytváříme prezentace

Chceme-li představit zajímavou službu, projekt, někoho přesvědčit, zaujmout či vzdělat, je to ideální příležitost pro vytvoření obsahově i graficky zajímavé prezentace. Představíme si, jak pracovat s Prezentacemi Google i dalšími prezentačními nástroji

Lektorka: Mgr. Drahomíra Dvořáková

5. 5. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář

Lektor: Mgr. Aleš Říman

12. 5. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Strategie vyhledávání informací

V semináři si projdeme jednotlivé vyhledávací techniky a strategie, ukážeme si jak a kde informace efektivně vyhledávat. Představíme si tipy pro organizaci informací a digitální kurátorství. Každý z účastníků si vše vyzkouší, rovněž si představíme modelové příklady v prostředí odborných i veřejných knihoven.

Lektorka: Mgr. Drahomíra Dvořáková

12. 5. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Průřez předchozích témat, zpětná vazba, psychohygiena, stres, sebepoznání – seminář pro manažery VII.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: PhDr. Jana Hovorková

2. 6. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář

Lektor: Mgr. Aleš Říman

3. 6. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Rozhovory s podřízenými (tréninkový seminář) – seminář pro manažery VIII.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektorky: PhDr. Jana Hovorková, Ing. Jarmila Menšíková

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2019

Termín konání Název semináře (přednášky)
24. 9. 2019
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Gertruda Steinová – zrod evropské umělecké avantgardy, Saul Bellow – postavantgardní „rozkolísané“ romány

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

1. 10. 2019
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven

Hosté: PhDr. Vít Richter – 100 let knihovního zákona
Martin Lipert, Team Library – proces akvizice z pohledu externího konzultanta, osvojení nových technologických možností a poskytnutí tipů na zefektivnění procesů v knihovně a zjednodušení pracovních postupů.

10. 10. 2019
11.00 – 17.00
sál Staré radnice
Akviziční seminář

Více informací ZDE

15. 10. 2019
9.00 – 13.30
učebna v České pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků

Workshop pro pracovníky profesionálních knihoven v Kraji Vysočina

17. 10. 2019
9.00 – 14.00
učebna v České pojišťovně
Manažerské dovednosti I.
Seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky knihovenLektorka: Ing. Jarmila Menšíková
21. 10. 2019

22. 10. 2019

23. 10. 2019
9.00 – 15.00
PC učebna

Natáčení a tvorba propagačního videa
Třídenní seminář, nutno absolvovat všechny tři dny. Prosíme o nahlášení účasti na e-mail: hlavacova(a)kkvysociny.cz, počet míst je omezen.
• Teorie tvorby videa
• Scénář a natáčení samotného videa
• Zpracování videa a příprava k publikování
• Jednoduché animace – úvod, titulky apod.
• Publikování a propagace videa
• Tipy a triky při natáčení vlastního videoobsahuLektor: Ondřej Douša
22. 10. 2019
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Chaim Potok – meziprostory ortodoxního židovství a literární avantgardy, Isaac Asimov: sci-fi ve službách osvícenství

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

29. 10. 2019
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Kamerou, tužkou, perem. Čeští spisovatelé a film.

Přednáška představí rozmanité cesty, jakými se čeští spisovatelé zapojovali do formování podoby české (a československé) kinematografie od počátků po současnost. Na konkrétních příkladech budeme ilustrovat autorské ambice, které daly vzniknout jak filmovým adaptacím literárních děl, ale i ryze původní tvorba scénáristická, dramaturgická (v dílech Vítězslava Nezvala, S. K. Neumanna, Vladislava Vančury, Bohumila Hrabala nebo Václava Havla). Součástí přednášky bude také rozbor konkrétních adaptací jednotlivých děl pro filmové plátno a specifika literární a filmové umělecké tvorby.

Lektor: Mgr. Pavel Bednařík

5. 11. 2019
9.00 – 14.00
PC učebna
Propagační materiály online, aneb Tvoříme kreativně

Grafický nástroj Canva, zkracovače adres a generátory QR kódů. Jak oživit materiály za pomocí fontů, barev, obrázků, ikonek, gifů, slovních mraků aj.

Lektorka: Mgr. Drahomíra Dvořáková

14. 11. 2019
9.00 – 14.00
učebna v České pojišťovně
Manažerské dovednosti II.
Seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky knihovenLektorka: PhDr. Jana Hovorková
3. 12. 2019
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Počátky americké židovské prózy (Abraham Cahan, Henry Roth, Isaac Bashevis Singer)

Lektor: Mgr. Aleš Říman

10. 12. 2019
9.00 – 14.00
učebna v České pojišťovně
Manažerské dovednosti III.
Seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky knihovenLektorka: Ing. Jarmila Menšíková
17. 12. 2019
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Rozličné obrazy Spojených států amerických v prózách Bernarda Malamuda a E. L. Doctorowa

Lektor: Mgr. Aleš Říman

Nabídka vzdělávacích akcí pro neprofesionální knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2019
Termín konání Název semináře (přednášky)
4. listopadu 2019
od 14.30
PC učebna
Úprava fotografií I.

Lektor: Mgr. Pavel Vejsada

11. listopadu 2019
od 14.30
PC učebna
Úprava fotografií II.

Lektor: Mgr. Pavel Vejsada

4. prosince 2019
11.00 – 13.00
učebna v pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků
4. prosince 2019
14.00 – 16.00
učebna v pojišťovně
Porada knihovníků

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2019

Termín konání Název semináře (přednášky)
12. února
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Dystopie, cyberpunk a Philip Kindred Dick, aneb Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů…

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, PH.D.

26. února
9.00 – 12.00
PC učebna
Úprava digitální fotografie v programu GIMP

 • workshop, část I.

Lektor: BcA. Filip Ajksner

5. března
9.00 – 13.00
učebna PC
Tvorba pracovních listů pro vzdělávací akce v knihovně

 • workshop

Lektor: Mgr. Klára Smolíková

5. března
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Průlet fantastickými světy

 • Česká fantasy, české sci-fi a český kyberpunk
 • Detektivní i dětská tvorba ve vazbě na tvorbu sci-fi
 • Autorské čtení – krátké ukázky z knih

Lektor: Jiří Walker Procházka

12. března
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Young adult fiction: (nejen) fantasy a dystopie: nesoustavný pokus o vhled do současné četby náctiletých

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, PH.D.

19. března
9.00 – 13.00
učebna PC
Úprava digitální fotografie v programu GIMP

 • workshop, část II.

Lektor: BcA. Filip Ajksner

26. března
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
„Čtu proto, abych se pobavil, a píšu, abych bavil jiné.“ O románech Michaela Chabona

Lektor. Mgr. Aleš Říman

2. dubna
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků – velikonoční dekorace
(určeno pro knihovníky profesionálních knihoven)
9. dubna
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Co nepřehlédnout, aneb, Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2018

Lektorka: Mgr. Veronika Peslerová

9. dubna
9.00 – 12.00
PC učebna
Stahování a úprava katalogizačních záznamů podle RDA
workshopLektorka: Mgr. Irena Šutöová
16. dubna
9.00 – 12.00
PC učebna
Stahování a úprava katalogizačních záznamů podle RDA
workshopLektorka: Mgr. Irena Šutöová
18. dubna
9.00 – 12.00
PC učebna
Google nástroje (online sdílené dokumenty, kalendář, formuláře, fotografie, atd.)

 • workshop

Lektor: Mgr. Lucie Hlaváčová, Mgr. Irena Brezovic

23. dubna
9.00 – 12.00
PC učebna
Úprava digitální fotografie v programu GIMP

 • workshop, část III.

Lektor: BcA. Filip Ajksner

23. dubna
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
Prezentační dovednosti I.

 • příprava, práce s pomůckami, prostorem, hlasem, apod., vlastní práce lektora včetně praktického nácviku.

Lektor: Mgr. K. Švecová

30. dubna
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Margaret Atwood – aktivistka žánrové prózy

Lektor: Mgr. Aleš Říman

30. dubna
9.00 – 12.00
PC učebna
Google nástroje (online sdílené dokumenty, kalendář, formuláře, fotografie, atd.)

 • workshop

Lektor: Mgr. Lucie Hlaváčová, Mgr. Irena Brezovic

květen –
bude upřesněno!

9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Prezentační dovednosti II.

 • příprava, práce s pomůckami, prostorem, hlasem, apod., vlastní práce lektora včetně praktického nácviku.

Lektor: Mgr. K. Švecová

 

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2018
Termín konání Název semináře (přednášky)
18. září 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Workshop – Knihovny.cz (novinky na portále a vyhledávání v něm)

Lektorka: PhDr. Iva Zadražilová

25. žáří 2018
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven 

Hosté: Mgr. Adéla Dilhofová – vzdělávání knihovníků, zástupci Horáckého divadla v Jihlavě

9. října 2018
9.00 – 12.00
učebna PC
FriendlyVox pro knihovny – ZRUŠENO!!!

 • lidé se zrakovým postižením (zrakové vady, zásady komunikace, podpůrné organizace)
 • představení projektu FriendlyVox pro knihovny
 • instalace a práce s portálem FriendlyVox

Lektorka: Mgr. Michaela Vrběcká

16. října 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – „Fikční světy investigativní žurnalistiky a propagandy, čili Marek Prchal, Jaroslav Kmenta, Jakub Patočka a spol.“

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

23. října 2018
9.00 – 12.00
učebna PC
Seminář – Získej
– praktické seznámení s novým systémem dodávání dokumentů MVSLektorka: MGr. Drahomíra Dvořáková
pátek 26. října 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Dvoudenní kurz
1. část
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami:

 • metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií
 • rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie)
 • role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů
 • vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi
 • práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol
 • případové úlohy, vazba na praxi

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

6. listopadu 2018
9.00 – 13.30
učebna v pojišťovně
 Setkání tvořivých knihovníků

určené pro pracovníky profesionálních knihoven v Kraji Vysočina

čtvrtek 8. listopadu 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Dvoudenní kurz (navazující)
2.část
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami:

 • metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií
 • rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie)
 • role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů
 • vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi
 • práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol
 • případové úlohy, vazba na praxi

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

13. listopad 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Postapokalyptická literatura Philipa Kindreda Dicka a jeho následovníků – ZRUŠENO!!!

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

20. listopadu 2018
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
 Prezentace knihovního systému Tritius
27. listopadu 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Vítejte ve světě masek!!! Divné století Grahama Greena.

Lektor: Mgr. Aleš Říman

11. prosince 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Seminář s Klárou Smolíkovou související s vydáním její knihy „Spolkla mě knihovna“ – výprava do historie knih a knihoven od oblíbené autorky

Lektor: Mgr. Klára Smolíková

18. prosince 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Sbohem, Philipe Rothe aneb Být Američanem

Lektor: Mgr. Aleš Říman

Nabídka vzdělávacích akcí pro neprofesionální knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2018

Termín konání Název semináře (přednášky)
29. listopadu 2018
10.00 – 14.00
učebna v pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků
29. listopadu 2018
14.00 – 16.00
učebna v pojišťovně
Porada knihovníků
Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2018
Termín konání Název semináře (přednášky)
30. ledna 2018
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
Jak fungují média, jak se tvoří noviny a zprávy do televizních novin a rozhlasu, s informacemi kdo je kdo v médiích na Vysočině 

Lektor: Mgr. Roman Kratochvíl

20. února 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Přednáška na téma „O češtině – formální úprava dokumentů“ 

Lektor: Mgr. Jan Táborský, český lingvista, redaktor a korektor. Vede jazykovou agenturu Syntagma

6. března 2018
9.00 – 16.00
sál Staré radnice
Komunikace se zřizovateli knihoven 

Lektorka: Mgr. et Ing. Soňa Plháková

20. března 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Co nepřehlédnout, aneb, Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2017 

Lektorka: Mgr. Veronika Peslerová

20. března 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Digitální knihovna Kramerius (pro pokročilé)

 • pokročilé vyhledávání v digitální knihovně Kramerius
 • další možnosti vyhledávání a praktické rešeršování
 • vyhledávání v NDK a ČDK
 • práce s různými klienty
 • kurz je finančně podporován MK ČR (v rámci podprogramu VISK 2)

Lektor: Ing. Aleš Brožek

27. března 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
 Mimořádné ediční počiny: sebrané básně Egona Bondyho a česká poválečná literatura 

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

27. března 2018
9.30 – 14.00
PC učebna MěK v Jihlavě
Digitální knihovna Kramerius (pro pokročilé)

 • pokročilé vyhledávání v digitální knihovně Kramerius
 • další možnosti vyhledávání a praktické rešeršování
 • vyhledávání v NDK a ČDK
 • práce s různými klienty
 • kurz je finančně podporován MK ČR (v rámci podprogramu VISK 2)

Lektor: Ing. Aleš Brožek

3. dubna 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Symfonie románů Milana Kundery II 

Lektor:  Mgr. Aleš Říman

3. dubna 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Digitální knihovna Kramerius (pro pokročilé)

 • pokročilé vyhledávání v digitální knihovně Kramerius
 • další možnosti vyhledávání a praktické rešeršování
 • vyhledávání v NDK a ČDK
 • práce s různými klienty
 • kurz je finančně podporován MK ČR (v rámci podprogramu VISK 2)

Lektor: Ing. Aleš Brožek

17. dubna 2018
9.00 – 14.00
učebna v pojišťovně
Jak si hledat spojence a nebýt na to sami

 • projekt Sociální inovace v knihovnách
 • více info ZDE

Lektor: Mgr. Eliška Bartošová, Mgr. Tomáš Štefek

24. dubna 2018
9.00 – 13.00
učebna v pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků (určené pro pracovníky profesionálních knihoven v Kraji Vysočina)
15. května 2018
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
Divné století Pavla Tigrida

Lektor: Mgr. Aleš Říman

22. května 2018
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
Milena Jesenská, její život a dílo

Milena Jesenská (1896-1944) byla až dosud známá především jako adresátka dopisů Franze Kafky. V přednášce se s ní seznámíme především jako s výjimečnou osobností první poloviny 20. století a detailněji se zaměříme na její texty, pohybující se na hraně žurnalismu a občanského aktivismu.

Lektor: Mgr. Jakub Vaníček

29. května 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Texty na pomezí – umění, žurnalistika, spiritualita, propaganda – Ladislav Heryán, Marek Orko Vácha a další 

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

Dvoudenní kurz
učebna PC
(termíny budou upřesněny, dva dny v rozmezí cca 3 týdnů)
Přeloženo na II. pololetí 2018

Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami:

 • metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií
 • rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie)
 • role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů
 • vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi
 • práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol
 • případové úlohy, vazba na praxi

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2017

Termín konání Název semináře (přednášky)
19. září 2017
9.00 – 12.00 učebna v pojišťovně
„Četba – fitness pro náš mozek“ – text jako nástroj kognitivního tréninku 

Lektor: Jana Vejsadová

26. září 2017
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven 

Hosté: PhDr. Vít Richter (NK Praha) – aktuální informace ke statistice

3. října 2017
9.00 – 16.00
učebna v pojišťovně
Školení o korporativních autoritách 

Lektorka: Mgr. Svojmila Světlíková (NK Praha)

10. října 2017
9.00 – 15.00 učebna PC
Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu 

Lektorka: Mgr. Marcela Freimuthová, Krajská vědecká knihovna v Liberci

10. října 2017
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář „Symfonie románů Milana Kundery“

Lektor: Mgr. Aleš Říman

17. října 2017
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI LEKTORAPřednáška na téma „O češtině – formální úprava dokumentů“
Lektor: Mgr. Jan Táborský, český lingvista, redaktor a korektor. Vede jazykovou agenturu Syntagma
24. října 2017
10.00 – 13.30 učebna PC
Knihovny.cz – centrální portál knihoven

Praktický workshop v rozsahu 3,5 hodiny provede účastníky po službách portálu, seznámí je s vyhledáváním, uživatelskými účty a plánovanými funkcemi. Workshop je určen všem, kteří se chtějí naučit používat portál Knihovny.cz. Podrobnější informace ZDE 

Lektorka: Bc. Martina Huječková

31. října 2017
10.00 – 13.30
sál Staré radnice
Autorské právo: „Licence zaměřená na knihovníky“

 • změny autorského práva, týkající se praxe knihoven
 • knihovní licence
 • další ustanovení AZ využívaná v praxi knihoven

Lektorka: JUDr. Adéla Faladová – zástupce vedoucího samostatného oddělení autorského práva, MK ČR

7. listopadu 2017
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Návrat po letech – „Topol současnosti a Topol minulosti: Citlivý člověk Jáchym Topol“

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

14. listopadu 2017
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
Co může každá knihovna nabídnout handicapovaným uživatelům?

(20 let oddělení specializovaných služeb KKV)

 • velké možnosti malých knihoven pro práci s handicapovanými uživateli
 • (bez)bariérové knihovny
 • nahlédnutí do světa nevidomých – vyzkoušení brýlí simulujících vady zraku a dalších pomůcek
 • seznámení s Braillovým písmem
 • zvukové knihy, technologie pro nevidomé a slabozraké uživatele,…

Lektorka: Mgr. Michaela Vrběcká

21. listopadu 2017
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář: „České literární bestsellery současnosti“
(Svěrák, Hartl, Vondruška, Pawlovská, Halfař a ti druzí)Lektor: Mgr. Aleš Říman
28. listopadu 2017
9.00 – 13.00
učebna v pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků (nejen pracovníků dětských oddělení)
5. prosince 2017
9.30 – 13.30 učebna v pojišťovně
Seminář „Stereotypy v komunikaci a jak předcházet problémovým situacím s uživateli“

Lektor: Anna Hubáčková, Multikulturní centrum Praha

12. prosince 2017
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář „Mimořádné ediční počiny: Zbyněk Havlíček – Básnické dílo

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2017

Termín konání Název semináře (přednášky)
28. února 2017
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Literární seminář: Básník a hagiograf Miloš DoležalLektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
14. března 2017
(9.00 – 12.00 hod.)
učebna v pojišťovně
Co nepřehlédnout, aneb, Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2016Lektor: Mgr. Veronika Peslerová
21. března 2017
(9.00 – 16.00 hod.)
sál Staré radnice
Workshop „Syndrom vyhoření u knihovníků a jeho prevence, aneb, Jak hořet ale nevyhořet“Prakticky orientovaný kurz seznámí účastníky se syndromem vyhoření a jeho prevencí. Účastníci se naučí, jak se sami mohou proti vyhoření bránit a jak relaxovat a pečovat o svoji duševní hygienu.Lektor: Mgr. et Ing. Soňa Plháková
22. března 2017
(9.00 – 16.00 hod.)
učebna v pojišťovně
Workshop „Syndrom vyhoření u knihovníků a jeho prevence, aneb, Jak hořet ale nevyhořet“Lektor: Mgr. et Ing. Soňa Plháková
28. března 2017
(9.00 – 13.00 hod.)
učebna v pojišťovně
Setkání pracovníků „nejen dětských oddělení“ – tvořivé dovednosti
4. dubna 2017
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Přednáška na téma „O češtině – kurz české interpunkce“ (III. část)Lektor: Mgr. Jan Táborský, český lingvista, redaktor a korektor. Vede jazykovou agenturu Syntagma
11. dubna 2017
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Literární seminář: Současná česká politicky angažovaná literatura – Michael Žantovský a dalšíLektor: Mgr. Aleš Říman
25. dubna 2017
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Literární seminář: Obrazy historie blízké i vzdálené v současné české literatuře Lektor: Mgr. Aleš Říman
9. května 2017
(9.00 – 13.00 hodin)
PC učebna KKV
Digitální knihovna Kramerius (začátečníci):

 • seznámení s databází Kramerius
 • vysvětlení pojmů registr digitalizace, konverze obrazových souborů pomocí OCR, registr Krameriu aj,
 • seznámení s uživatelským rozhraním digitální knihovny Kramerius v knihovně, v níž kurz proběhne
 • praktické vyhledávání s řadou příkladů a zajímavostí

Lektor: Ing. Aleš Brožek

16. května 2017
(8.30 – 12.30 hodin)
MěK v Třebíči –
PC učebna
Digitální knihovna Kramerius (začátečníci):

 • seznámení s databází Kramerius
 • vysvětlení pojmů registr digitalizace, konverze obrazových souborů pomocí OCR, registr Krameriu aj,
 • seznámení s uživatelským rozhraním digitální knihovny Kramerius v knihovně, v níž kurz proběhne
 • praktické vyhledávání s řadou příkladů a zajímavostí

Lektor: Ing. Aleš Brožek

23. května 2017
(9.00 – 12.00 hod.)
učebna v pojišťovně
Literární seminář: Jakub Deml – přízrak české literatury
Jen málokterý autor moderní české literatury po sobě zanechal tolik stop jako Jakub Deml. Desítky knih, rozsáhlá korespondence, bouřlivé rozchody s přáteli, politická faux pas – a také mnoho interpretací, jež se jeho dílo snaží sestavit do smysluplného celku. Pokus vyložit tvůrce, který se všem výkladům zarputile brání.Lektor: Mgr. Jakub Vaníček
30. května 2017
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Literární seminář: Beletrizované vzpomínky na dětství – Edgar Dutka, Zdeněk Drozda Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
6. června 2017
(9.00 – 13.00 hodin)
PC učebna KKV
Digitální knihovna Kramerius (začátečníci):

 • seznámení s databází Kramerius
 • vysvětlení pojmů registr digitalizace, konverze obrazových souborů pomocí OCR, registr Krameriu aj,
 • seznámení s uživatelským rozhraním digitální knihovny Kramerius v knihovně, v níž kurz proběhne
 • praktické vyhledávání s řadou příkladů a zajímavostí

Lektor: Ing. Aleš Brožek

 

Kurzy v oblasti počítačové gramotnosti pro pracovníky neprofesionálních knihoven
Budou se konat v PC učebně Krajské knihovny Vysočiny vždy ve čtvrtek od 14.30 hodin (maximálně do 17.00 hodin) v následujících termínech:

Termín Obsah jednotlivých kurzů
30. března 2017 Užitečné volně dostupné on-line nástroje pro knihovny

 • Online komunikace – ICQ, Skype, Messenger, …
 • Foto, zvuk, video na internetu zdarma
 • Úprava fotek, střih videa, zvuků
6. dubna 2017 Google

 • Vyhledávání informací na internetu
 • Google Calendar
 • Google Books
 • Google Maps – street view
13. dubna 2017 Sociální sítě

 • Co jsou sociální sítě a jejich přehled – Facebook, Instagram, Twitter
 • Facebook – vytvoření vlastního účtu, nastavení a zabezpečení
 • Facebook – základní funkce
20. dubna 2017 Tvorba propagačních materiálů s využitím MS Office

 • plakáty, pozvánky, cedulky
 • prezentace
27. dubna 2017 Tvorba webových stránek pro menší knihovny

 • seznámení s možnostmi tvorby – programování, redakční systémy
 • projekty pro tvorbu webových stránek knihovny
 • obsah webových stránek knihovny

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2016

Termín konání Název semináře (přednášky)
13. září 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Přednáška na téma „O češtině“ (Český jazyk – od pravopisu ke stylistice) 2. částLektor: Mgr. Jan Táborský, český lingvista, redaktor a korektor. Vede jazykovou agenturu Syntagma
20. září 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Systém Koha – funkce, kompatibilita a praktické využití v ČRLektor: Martin Lipert
27. září 2016
(9.00 – 14.00 hodin)
sál Staré radnice
Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven
Hosté: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D ; Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková
18. října 2016
(9.00 – 14.00 hodin)
sál Staré radnice
Design služeb pro každého (knihovníka) Lektor: Mgr. Tomáš Štefek,MěK Prostějov
25. října 2016
(8.30 – 12.00; 13.00 – 16.30 hodin)
PC učebna KKV
Workshop v rámci projektu Centrálního portálu knihoven, na který bude navazovat plánované spuštění nové verze CPK na podzim tohoto roku. Podrobnější informace ZDE.Lektor: PhDr. Iva Zadražilová
1. listopadu 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Současná česká sci-fi, fantasy a literatura pro děti a mládež (literární seminář)Lektor: Mgr. Aleš Říman
2. listopadu 2016
(9.00 – 15.30 hodin)
sál Staré radnice
Personální autorityLektor: PhDr. Zdeněk Bartl
8. listopadu 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Průniky současné francouzské a české literatury (literární seminář)Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
8. listopadu 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
nová učebna KKV
Tritius  – informace k novému knihovnímu systému Lektor: zástupce firmy Lanius
15. listopadu 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Názorné lekce pro děti (informační vzdělávání, kritické myšlení) (praktická ukázka)Lektor: Mgr. Veronika Peslerová
22. listopadu 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Nejmladší čeští autoři – pozoruhodné debuty (2013 – 2016), (literární seminář)Lektor: Mgr. Aleš Říman
23. listopadu 2016
(10.00 – 15.00 hodin)
sál Staré radnice
Malá knihovnická slavnost 2016Ocenění nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina – 15. ročník
29. listopadu 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Zvířena, les a křoví ve vybraných dílech současné české literatury Příroda byla vždy objektem zájmu spisovatelů. Jak je tomu dnes? Vytrácí se z literárních děl, anebo ji v textech přehlížíme?Lektor: Mgr. Jakub Vaníček
6. prosince 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
sál Staré radnice
Návrat Karola Sidona (literární seminář)Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
13. prosince 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
nová učebna v České pojišťovně
Setkání pracovníků dětských oddělení (v pořadí již třetí), tentokrát bude zaměřené pouze na tvůrčí aktivity

 

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2016

Termín konání Název semináře (přednášky)
2. února 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Současná česká žánrová próza (detektivka, thriller, sci-fi a spol.)Lektor: Mgr. Aleš Říman
9. února 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Souborný katalog – proškolení je určené pro zástupce knihoven, které přispívají do souborného katalogu (kdo bude mít zájem přispívat).Centrální adresář knihoven (CADR) – aktualizace údajů (bude se týkat metodiků pověřených knihoven)Lektorka: PhDr. Eva Svobodová – vedoucí oddělení souborných katalogů (Národní knihovna ČR)
23. února
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Co nepřehlédnout „aneb“ Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2015Lektor: Mgr. Veronika Peslerová
1. března 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Ženská vězeňská literaturaLektor: PhDr. Hynek Bouchal, PhD.
15. března 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Současná německá literatura III.Lektor: PhDr. Hynek Bouchal
29. března 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Setkání pracovníků specializovaných knihoven v Kraji Vysočina– pozvánka s upřesněním programu bude rozeslána všem knihovnám se specializovaným fondem v Kraji Vysočina před konáním akce
12. dubna 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Přednáška na téma „O ČEŠTINĚ“ (Český jazyk: od pravopisu ke stylistice)Lektor: Mgr. Jan Táborský, český lingvista, redaktor a korektor. Vede jazykovou agenturu Syntagma
10. května 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
jednací sál na bývalém okresním úřadě
Procházky pro krajině současné české poesieLektor: Mgr. Aleš Říman
17. května 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
jednací sál na bývalém okresním úřadě
Uplynulý rok v české próze – sedm autorů, sedm románů. O čem se během minulého roku diskutovalo v literárním provozuLektor: Mgr. Jakub Vaníček
24. května 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Sociální sítě – jak fungují, způsoby komunikace, využití pro knihovníkyLektor: Mgr. Eva Fruhwirtová, senior manager PR, společnost Commservis. com, s.r.o.
31. května 2016
(9.00 – 12.00 hodin)
učebna KKV
Komunikační strategie pro knihovnyLektor: Mgr. Eva Fruhwirtová, , senior manager PR, společnost Commservis. com, s.r.o.

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2015

Termín konání Název semináře (přednášky)
8. září 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Japonská literatura a Haruki Murakami

Lektor: Mgr. Aleš Říman

15. září 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Informační vzdělávání a kritické myšlení pro nečtenáře

Lektorka: Mgr. Veronika Peslerová

22. září 2015

(9:00-14:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven

Hosté: JUDr. Adéla Faladová, zástupkyně ředitele odboru autorského práva Ministerstva kultury (přednáška k autorskému právu)

29. září 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Podoby současné české prózy

Lektor: Mgr. Aleš Říman

13. října 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Současná americká literatura: Cormac McCarthy

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

27. října 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven

 • Přednáška bude zaměřena na spolupráci knihoven, uživatelské testování portálu, ukázky beta verze i technické řešení

Lektorka: Mgr. Eva Měřínská

3. listopadu 2015

(9:00-14:30 hod.)

učebna KKV

Tvorba národních autorit, novinky z pohledu RDA

Lektor: PhDr. Zdeněk Bartl (NK ČR)

10. listopadu 2015

(9:00-12:00 hod.)

učebna KKV

Google

 • Vyhledávání informací na internetu
 • Internetové obchody
 • Vytvoření Google účtu
 • Využití služeb Google – Youtube, Mapy (vč. StreetView), Překladač
 • Disk Google – ukládání dat, využití Google Docs, sdílení uložených dat

Lektor: RNDr. Jaroslav Kocman

10. listopadu 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Informační vzdělávání a kritické myšlení pro předškoláky

Lektorka: Mgr. Veronika Peslerová

24. listopadu 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Informační vzdělávání a kritické myšlení v knihovnách

Lektorka: Mgr. Veronika Peslerová

25. listopadu 2015

(10:00-16:00 hod.)

Restaurace

Pod Starou radnicí

Malá knihovnická slavnost 2015

 •  ocenění nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina
1. prosince 2015

(9:00-12:00 hod.)

Útvar veřejných knihoven – bývalý okresní úřad Štáflova 2003

Digitální demence – hrozba nebo mýtus

Lektorka: Jana Vejsadová

8. prosince 2015

(9:00-12:00 hod.)

učebna KKV

E-knihy, výpůjčky

 • Co je E-kniha
 • Formáty
 • Druhy zařízení pro práci s E-knihami
 • Kde sehnat E-knihu
 • Stahování knih do čteček, mobilních telefonů a tabletů

Lektor: RNDr. Jaroslav Kocman

8. prosince 2015

(9:00-12:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Současná německy psaná literatura: Maxim Biller, Herta Müllerová, Arno Geiger

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

15. prosince 2015

(9:00-13:00 hod.)

jednací sál bývalého okresního úřadu – Štáflova 2003

Setkání pracovníků dětských oddělení

 • Program semináře bude upřesněn v pozvánce