Vzdělávací akce pro knihovníky

GDPR pro knihovníky e-learningový kurz na téma ochrany osobních údajů v knihovnách.

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na 2021
Termín konání Název semináře (přednášky)
Duben

online na YouTube

Prusko-rakouská válka 1866 na Havlíčkobrodsku

Lektor: Michal Kamp

Odkaz na Youtube

Květen

online na YouTube

Nej knihy loňského roku

Lektorka: Veronika Peslerová

Odkaz na Youtube

Květen

online na YouTube

Architekti z Havlíčkobrodska

Lektor: Michal Kamp

Odkaz na Youtube

4., 5. října

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

12. října

online

8-16 hodin

Učící knihovník

Vícedenní kurz

Kurz by měl probíhat s tímto obsahem:

Den 1. – didaktika informačního vzdělávání, učící knihovník, spolupráce knihoven a škol, rámcové a školní vzdělávací programy, jak vést lekce – průřezová a mezipředmětová témata, vzdělávací cíle, otázky ve výuce apod.

Den 2. – informační a čtenářská gramotnost ve vzdělávacích aktivitách knihovny – modely, strategie, implementace ve vzdělávacím obsahu, aktivizační metody výuky, práce ve skupinách,  metody kritického myšlení v knihovnickém vzdělávání

Den 3. – žák se speciálními vzdělávacími potřebami v informačním vzdělávání, psychodidaktika v práci učícího knihovníka, různé cílové skupiny v informačním vzdělávání, reflektivní a evaluační přístupy k obsahu vzdělávání – evaluační nástroje, jejich struktura, využívání, práce na tvorbě lekcí, informační zdroje pro rozvoj informačního vzdělávání

Lektorka: Pavlína Mazáčová

19. října

Sál Krajské knihovny Vysočiny

9-13 hodin

Mimořádné situace a jejich řešení

Účastníci přednášky se seznámí s adekvátními způsoby řešení mimořádných situací, od jejich predikce a rozpoznání, po zorientování se v situaci a přijetí účinných opatření pro každý druh mimořádné události (životy zachraňující úkony).

Lektor: Eduard Kainer
2. listopadu

Sál Krajské knihovny Vysočiny

9-13 hodin

Digitální džungle a fake news – mediální gramotnost

Účastníci se na workshopu naučí rozeznat zprávu od dalšího obsahu, který koluje zejména po sociálních sítích. Podíváme se na techniky, jak si informace ověřit a jak se nenechat napálit. A taky si ukážeme, proč nás občas naše hlava sabotuje v rozhodnutích a proč občas máme sklony věřit nesmyslům.

Lektorka: Kateřina Křivánková

9. listopadu

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

 Moderní technologie v knihovnách: 3D tisk, gravírování a herna

Lektor: Ondřej Douša

10. listopadu

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

Virtuální realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy

Lektor: Ondřej Douša

11. listopadu

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

Tvorba a udržování online služeb pro vzdělávání a zábavu

Lektor: Ondřej Douša

Archiv vzdělávacích akcí