Vzdělávací akce pro knihovníky

GDPR pro knihovníky e-learningový kurz na téma ochrany osobních údajů v knihovnách.

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na 2021
Termín konání Název semináře (přednášky)
Duben

online na YouTube

Prusko-rakouská válka 1866 na Havlíčkobrodsku

Lektor: Michal Kamp

Přednáška je umístěna na YOUTUBE, v případě zájmu nás kontaktujte, poskytneme Vám odkaz.

Květen

online na YouTube

Božena Němcová – mýtus o krásné paní

Přednáška zpřítomní životní příběh Boženy Němcové tak, jak ho vidí současné bohemistické bádání, fakta při tom budou prokládána citáty z bohatě dochované korespondence autorky. Stranou však nezůstane ani literární tvorba Boženy Němcové, popíšeme si genezi a podstatu neopakovatelného stylu autorčina vyprávění, zaměříme se na babičku a Viktorku jako archetypální ženské postavy české literární tradice.

Lektor: Hynek Bouchal

Květen

online na YouTube

Nej knihy loňského roku

Lektorka: Veronika Peslerová

Bude upřesněno Stavitelé a architekti na Havlíčkobrodsku 1860-1950

Lektor: Michal Kamp

4., 5. října

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

12. října

online

8-16 hodin

Učící knihovník

Vícedenní kurz

Kurz by měl probíhat s tímto obsahem:

Den 1. – didaktika informačního vzdělávání, učící knihovník, spolupráce knihoven a škol, rámcové a školní vzdělávací programy, jak vést lekce – průřezová a mezipředmětová témata, vzdělávací cíle, otázky ve výuce apod.

Den 2. – informační a čtenářská gramotnost ve vzdělávacích aktivitách knihovny – modely, strategie, implementace ve vzdělávacím obsahu, aktivizační metody výuky, práce ve skupinách,  metody kritického myšlení v knihovnickém vzdělávání

Den 3. – žák se speciálními vzdělávacími potřebami v informačním vzdělávání, psychodidaktika v práci učícího knihovníka, různé cílové skupiny v informačním vzdělávání, reflektivní a evaluační přístupy k obsahu vzdělávání – evaluační nástroje, jejich struktura, využívání, práce na tvorbě lekcí, informační zdroje pro rozvoj informačního vzdělávání

Lektor: Pavlína Mazáčová

9. listopadu

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

Moderní technologie v knihovnách: 3D tisk, gravírování a herna

Lektor: Ondřej Douša

10. listopadu

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

Virtuální realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy

Lektor: Ondřej Douša

11. listopadu

Sál Krajské knihovny Vysočiny

8-16 hodin

Tvorba a udržování online služeb pro vzdělávání a zábavu

Lektor: Ondřej Douša

Archiv vzdělávacích akcí