Vzdělávací akce pro knihovníky

GDPR pro knihovníky e-learningový kurz na téma ochrany osobních údajů v knihovnách.

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na I. pololetí 2020 – akce byly zrušeny, budou přesunuty na podzimní termíny!
Termín konání Název semináře (přednášky)
21. 1. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Booktubeři

Přednáška přiblíží problematiku mladých v knihovnách, ukáže možnosti, kterými lze knihovnu propagovat, bude se točit kolem sociálních sítí.

Lektor: Bc. Tomáš Pipota, Miloslav Linc

28. 1. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Karel Havlíček a jeho kult

Přednáška popíše vývoj vnímání osoby Karla Havlíčka po jeho smrti do současnosti. Posluchačům bude Karel Havlíček mimo jiné prezentován jako nástroj politického i národnostního boje, který měl s názory a přesvědčením samotného novináře mnohdy pramálo společného.

Lektor: Mgr. Michal Kamp

4. 2. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Jane Yolenová a Helene Weckerová – další podoby literatury pro náctileté (Young Adult)

Lektor: Mgr. Hynek Bouchal

11. 2. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Digitální knihovna Kramerius

Lektor: Ing. Aleš Brožek

12. 2. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Styly vedení lidí – seminář pro manažery IV.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: PhDr. Jana Hovorková

18. 2. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku

Přednáška se bude týkat chaotického období květnových dní v regionu, kdy se čeští obyvatelé dostali do soukolí dvou armád a snažili se buď osvobození pomoci, či jej pouze přežít. Důraz bude kladen na regionální události po stránce společenské i vojenské.

Lektor: Mgr. Michal Kamp

25. 2. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Rebecca N. Goldsteinová – román očima žen, Rachel Kadishová – mistrovství popularizace

Lektor: Hynek Bouchal

3. 3. 2020
9.00 – 12.00
PC učebna
Knihovníci píší Wikipedii I. – workshop

Praktické seznámení se základy tvorby internetové encyklopedie Wikipedie. V první části se účastníci seznámí s pravidly editování, s Pískovištěm a vyzkouší si úpravu konkrétních článků.

Lektor: Petr Bobek

3. 3. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Týmová spolupráce – seminář pro manažery V.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: Ing Jarmila Menšíková

10. 3. 2020
9.00 – 13.00
učebna v České pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků – workshop pro pracovníky profesionálních knihoven v Kraji Vysočina
17. 3. 2020
9.00 – 12.00
PC učebna
Knihovníci píší Wikipedii II. – workshop

Druhá část workshopu k psaní Wikipedie. Účastníci si na základě několika podkladů vyzkouší tvorbu vlastního článku do internetové encyklopedie.

Lektor: Petr Bobek

24. 3. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Co nepřehlédnout, aneb, Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2019

Lektorka: Mgr. Veronika Peslerová

7. 4. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Time management – seminář pro manažery VI.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: Ing Jarmila Menšíková

14. 4. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Tvorba kvízů, testů a sběr zpětné vazby

Ukážeme si, jak vytvořit soutěžní kvíz či registraci na seminář, jak lze sbírat podněty, zpětné vazby a ověřit si získané znalosti. A to za pomocí šikovných online nástrojů, které si prakticky vyzkoušíme a probereme jejich výhody i nevýhody.

Lektorka: Mgr. Drahomíra Dvořáková

28. 4. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Vytváříme prezentace

Chceme-li představit zajímavou službu, projekt, někoho přesvědčit, zaujmout či vzdělat, je to ideální příležitost pro vytvoření obsahově i graficky zajímavé prezentace. Představíme si, jak pracovat s Prezentacemi Google i dalšími prezentačními nástroji

Lektorka: Mgr. Drahomíra Dvořáková

5. 5. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář

Lektor: Mgr. Aleš Říman

12. 5. 2020
9.00 – 13.00
PC učebna
Strategie vyhledávání informací

V semináři si projdeme jednotlivé vyhledávací techniky a strategie, ukážeme si jak a kde informace efektivně vyhledávat. Představíme si tipy pro organizaci informací a digitální kurátorství. Každý z účastníků si vše vyzkouší, rovněž si představíme modelové příklady v prostředí odborných i veřejných knihoven.

Lektorka: Mgr. Drahomíra Dvořáková

12. 5. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Průřez předchozích témat, zpětná vazba, psychohygiena, stres, sebepoznání – seminář pro manažery VII.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektor: PhDr. Jana Hovorková

2. 6. 2020
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář

Lektor: Mgr. Aleš Říman

3. 6. 2020
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Rozhovory s podřízenými (tréninkový seminář) – seminář pro manažery VIII.

Pokračování vzdělávacího cyklu pro manažery a vedoucí pracovníky knihoven.

Lektorky: PhDr. Jana Hovorková, Ing. Jarmila Menšíková

Archiv vzdělávacích akcí