Vzdělávací akce pro knihovníky

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2018
Termín konání Název semináře (přednášky)
18. září 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Workshop – Knihovny.cz (novinky na portále a vyhledávání v něm)

Lektorka: PhDr. Iva Zadražilová

25. žáří 2018
9.00 – 14.00
sál Staré radnice
Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven 

Hosté: Mgr. Adéla Dilhofová – vzdělávání knihovníků, zástupci Horáckého divadla v Jihlavě

9. října 2018
9.00 – 12.00
učebna PC
FriendlyVox pro knihovny – ZRUŠENO!!!

 • lidé se zrakovým postižením (zrakové vady, zásady komunikace, podpůrné organizace)
 • představení projektu FriendlyVox pro knihovny
 • instalace a práce s portálem FriendlyVox

Lektorka: Mgr. Michaela Vrběcká

16. října 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – „Fikční světy investigativní žurnalistiky a propagandy, čili Marek Prchal, Jaroslav Kmenta, Jakub Patočka a spol.“

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

23. října 2018
9.00 – 12.00
učebna PC
Seminář – Získej
– praktické seznámení s novým systémem dodávání dokumentů MVSLektorka: MGr. Drahomíra Dvořáková
pátek 26. října 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Dvoudenní kurz
1. část
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami:

 • metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií
 • rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie)
 • role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů
 • vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi
 • práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol
 • případové úlohy, vazba na praxi

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

6. listopadu 2018
9.00 – 13.30
učebna v pojišťovně
 Setkání tvořivých knihovníků

určené pro pracovníky profesionálních knihoven v Kraji Vysočina

čtvrtek 8. listopadu 2018
9.00 – 14.00
učebna PC
Dvoudenní kurz (navazující)
2.část
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami:

 • metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií
 • rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie)
 • role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů
 • vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi
 • práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol
 • případové úlohy, vazba na praxi

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

13. listopad 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Postapokalyptická literatura Philipa Kindreda Dicka a jeho následovníků – ZRUŠENO!!!

Lektor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

20. listopadu 2018
9.00 – 12.00
učebna v pojišťovně
 Prezentace knihovního systému Tritius
27. listopadu 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Vítejte ve světě masek!!! Divné století Grahama Greena.

Lektor: Mgr. Aleš Říman

11. prosince 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Seminář s Klárou Smolíkovou související s vydáním její knihy „Spolkla mě knihovna“ – výprava do historie knih a knihoven od oblíbené autorky

Lektor: Mgr. Klára Smolíková

18. prosince 2018
9.00 – 12.00
sál Staré radnice
Literární seminář – Sbohem, Philipe Rothe aneb Být Američanem

Lektor: Mgr. Aleš Říman

Nabídka vzdělávacích akcí pro neprofesionální knihovníky v Kraji Vysočina na II. pololetí 2018

Termín konání Název semináře (přednášky)
29. listopadu 2018
10.00 – 14.00
učebna v pojišťovně
Setkání tvořivých knihovníků
29. listopadu 2018
14.00 – 16.00
učebna v pojišťovně
Aktiv neprofesionálních knihovníků

Archiv vzdělávacích akcí