Vzdělávací akce pro knihovníky

GDPR pro knihovníky e-learningový kurz na téma ochrany osobních údajů v knihovnách.

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina na 2021
Termín konání Název semináře (přednášky)
Duben
online na YouTube
Prusko-rakouská válka 1866 na Havlíčkobrodsku
Lektor: Michal Kamp
Odkaz na Youtube
Květen
online na YouTube
Nej knihy loňského roku
Lektorka: Veronika Peslerová
Odkaz na Youtube
Květen
online na YouTube
Architekti z Havlíčkobrodska
Lektor: Michal Kamp
Odkaz na Youtube
4., 5. října
Sál Krajské knihovny Vysočiny
8-16 hodin
12. října
online
8-16 hodin
Učící knihovník
Vícedenní kurz
Kurz by měl probíhat s tímto obsahem:
Den 1. – didaktika informačního vzdělávání, učící knihovník, spolupráce knihoven a škol, rámcové a školní vzdělávací programy, jak vést lekce – průřezová a mezipředmětová témata, vzdělávací cíle, otázky ve výuce apod.
Den 2. – informační a čtenářská gramotnost ve vzdělávacích aktivitách knihovny – modely, strategie, implementace ve vzdělávacím obsahu, aktivizační metody výuky, práce ve skupinách,  metody kritického myšlení v knihovnickém vzdělávání
Den 3. – žák se speciálními vzdělávacími potřebami v informačním vzdělávání, psychodidaktika v práci učícího knihovníka, různé cílové skupiny v informačním vzdělávání, reflektivní a evaluační přístupy k obsahu vzdělávání – evaluační nástroje, jejich struktura, využívání, práce na tvorbě lekcí, informační zdroje pro rozvoj informačního vzdělávání

Lektorka: Pavlína Mazáčová

19. října
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-13 hodin
Mimořádné situace a jejich řešení
Účastníci přednášky se seznámí s adekvátními způsoby řešení mimořádných situací, od jejich predikce a rozpoznání, po zorientování se v situaci a přijetí účinných opatření pro každý druh mimořádné události (životy zachraňující úkony).

Lektor: Eduard Kainer
22. října
KMJS Žďár nad Sázavou
9-13 hodin
Vytváříme prezentace
Chceme-li představit zajímavou službu, projekt, někoho přesvědčit, zaujmout či vzdělat, je to ideální příležitost pro vytvoření obsahově i graficky zajímavé prezentace. Představíme si, jak pracovat s Prezentacemi Google i dalšími prezentačními nástroji.

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

26. října
PC učebna

9-13 hodin
Vytváříme prezentace
Chceme-li představit zajímavou službu, projekt, někoho přesvědčit, zaujmout či vzdělat, je to ideální příležitost pro vytvoření obsahově i graficky zajímavé prezentace. Představíme si, jak pracovat s Prezentacemi Google i dalšími prezentačními nástroji.
Lektorka: Drahomíra Dvořáková
2. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
9-13 hodin
Digitální džungle a fake news – mediální gramotnost
Účastníci se na workshopu naučí rozeznat zprávu od dalšího obsahu, který koluje zejména po sociálních sítích. Podíváme se na techniky, jak si informace ověřit a jak se nenechat napálit. A taky si ukážeme, proč nás občas naše hlava sabotuje v rozhodnutích a proč občas máme sklony věřit nesmyslům.

Lektorka: Kateřina Křivánková

9. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
8-16 hodin
 Moderní technologie v knihovnách: 3D tisk, gravírování a herna

Lektor: Ondřej Douša
10. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
8-16 hodin
Virtuální realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy

Lektor: Ondřej Douša
11. listopadu
Sál Krajské knihovny Vysočiny
8-16 hodin
Tvorba a udržování online služeb pro vzdělávání a zábavu

Lektor: Ondřej Douša
22. listopadu
KMJS Žďár nad Sázavou
9-13 hodin
Strategie vyhledávání informací
V semináři si projdeme jednotlivé vyhledávací techniky a strategie, ukážeme si jak a kde informace efektivně vyhledávat. Představíme si tipy pro organizaci informací a digitální kurátorství. Každý z účastníků si vše vyzkouší, rovněž si představíme modelové příklady v prostředí odborných i veřejných knihoven.

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

23. listopadu
PC učebna
9-13 hodin
Strategie vyhledávání informací
V semináři si projdeme jednotlivé vyhledávací techniky a strategie, ukážeme si jak a kde informace efektivně vyhledávat. Představíme si tipy pro organizaci informací a digitální kurátorství. Každý z účastníků si vše vyzkouší, rovněž si představíme modelové příklady v prostředí odborných i veřejných knihoven.

Lektorka: Drahomíra Dvořáková

Archiv vzdělávacích akcí