Aktuality pro knihovny

Provoz knihoven od 10. 5. 2021

Pro provoz knihoven od 10. 5. 2021 platí stejná pravidla a omezení jako doposud. Ústřední knihovnická rada na zasedání dne 7. 5. 2021 podpořila stávající doporučení Ministerstva kultury:

 • omezit provoz knihovny na půjčování dokumentů mimo budovu knihovny a vracení,
 • pobyt návštěvníků uvnitř prostor knihovny omezit na nezbytně nutnou dobu,
 • ve zdůvodněných případech umožnit přístup k prezenčním materiálům, kopírování dokumentů nebo výpočetní technice.

Viz: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-12-4-2021-4-cs4194.html

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení obchodu a služeb s účinností od 10. 5. 2021

Odst. 12. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

 1. a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 2. b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 3. c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 4. d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 6. f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 7. g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 8. h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

Viz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-10.-5.-2021.pdf

_______________________________________

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
II. omezuje:

 1. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Podrobně viz:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-0126.pdf

____________________________________

Ministr Zaorálek se dohodl se SČKN, digitální knihovna NK zůstane přístupná do června 2021

Praha, 11. 02. 2021 – Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dnes dohodl s předsedou Svazu  knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která by do konce června 2021 umožnila úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven  provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud. Stát nakladatelům zaplatí náhradu ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné online.

11.2.2021

__________________________________________

Přístup do NDK-COVID prodloužen do 12. 2. 2021

Národní knihovna získala souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně (NDK-COVID) do 12. 2. 2021, a to zejména s ohledem na probíhající jednání zástupců Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se členy vlády. Kolektivní správci DILIA a OOA-S na žádost generálního ředitele Národní knihovny ČR Víta Richtera vyjádřili souhlas s prodloužením termínu a uzavření dodatku k licenční smlouvě. Tato dohoda umožňuje studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům přístup k digitalizovaným knihovním fondům online. Zobrazené dokumenty lze pouze číst, nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii a není umožněno stahování. Ve stejném režimu budou zpřístupněny digitální knihovny Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Národní technické knihovny, Městské knihovny v Praze a Univerzity Karlovy. Autor nebo jiný nositel autorských práv může i nadále samozřejmě požádat o vyřazení svých děl z této služby.

3.2.2021

__________________________________________

Audioknihy

NOVĚ nabízíme k zapůjčení AUDIOKNIHY. Jsou skvělou variantou do auta, před usnutím, při cvičení, případně pokud máte kolem sebe osoby, kteří nemohou číst knihy klasické papírové knihy, jsou audioknihy výborným pomocníkem. Máme tu velký výběr Vondrušky, detektivek, pohádek pro děti, románů, povinné četby.

Pokud chcete získat audioknihy pro svou knihovnu, neváhejte mě kontaktovat, domluvíme se o jaké tituly máte zájem a zda si vyzvednete, nebo Vám je přiveze kolega se souborem knih.

1.2. 2021

__________________________________________

Povinná – doporučená četba

Často u nás poptáváte povinnou četbu. Většina knih lze stáhnout jako e-knihy, buď ve formátu PDF, nebo i do čtečky či mobilu. Doporučte svým čtenářům, pokud shání na poslední chvíli a my danou knihu nemáme dostupnou, ať se pokusí si ji vyhledat jako e-knihu. Většina doporučované četby už nepodléhá autorskému zákonu a lze ji tedy bezplatně využívat. Tituly najdete ke stažení:

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&gid=&aid=&id=1

1.2. 2021

__________________________________________

Ukončení služby Národní digitální knihovna COVID k 5. 2. 2021

Dne 5. 2. 2021 bude ukončena služba Národní digitální knihovna COVID (NDK-COVID), která umožňuje volný přístup k podstatné část české vydavatelské produkce 19. a 20. století včetně novější literatury z posledních desetiletí. Ve stejném termínu bude ukončen covidový režim digitálních knihoven těchto institucí:

 • Univerzita Karlova – Ústřední knihovna
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Městská knihovna v Praze
 • Moravská zemská knihovna v Brně
 • Národní technická knihovna

V návaznosti na to bude od 6. 2. 2021 zpřístupněna služba Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu (NDK-DNNT) https://ndk.cz/podminky-zpristupneni, která umožní přístup ke knihám vydaným do roku 2000, které již nelze obstarat, v běžné obchodní síti nebo jako e-knihu. Obdobně budou k dispozici digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010 (zpřístupněno v průběhu února).

V režimu přístupu k dílům nedostupným na trhu budou dále zpřístupněny digitální knihovny Moravské zemské knihovny v Brně a Knihovny AV ČR, v. v. i.

Přístup ke službě mají registrovaní čtenáři knihoven, které uzavřely s Národní knihovnou ČR smlouvu o poskytování této služby, viz https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html. V případě problémů při registraci do služby, doporučujeme kontaktovat knihovnu, kde je čtenář registrován a ověřit, zda knihovna splňuje podmínky smlouvy.

1.2. 2021

__________________________________________

Provoz knihoven se od 30. ledna NEMĚNÍ
Vláda s účinností ode dne 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.: OMEZUJE provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně.

Viz: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 78 o přijetí krizového opatření
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-0078.pdf

__________________________________________

Objednávkový formulář projektu S knížkou do života / Bookstart ČR na stránce: https://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/ 
Pokud jste to minulý rok nestihli, máte možnost si ještě do vyčerpání zásob doobjednat:

 • sety pro 0-3 roky – kufříky s novým leporelem, metodickým kalendářem pro rodiče a seznamem doporučených knížek pro nejmenší
 • sety pro 3-6 let – baťůžky s pohádkovou knížkou, pexetriem, komiksovým sešitem, kartičkou audiotéky, seznamem doporučených knížek a her, ukázkovým č. čas. Puntík

Cena 1 setu je 80 Kč. Lze objednávat po 10 ks. Podmínkou je členství knihovny ve SKIP ČR, který projekt významně dotuje, a respektování pravidel projektu.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu: objednavkybookstart@knihovnahk.cz.

Vychází také nová metodika pro práci s dětmi 3-6 let, její distribuce proběhne prostřednictvím krajských knihoven. Pokud by měl někdo zájem o předchozí metodiku pro práci s dětmi 0-3, nechť se ozve odpovědí na tento email.
Metodiky a tipy jsou k dispozici na stránce projektu: https://www.sknizkoudozivota.cz/inspirace-a-tipy/

___________________________________________

Od 27. prosince dochází k podstatnému omezení provozu knihoven.

Provoz knihoven je omezen tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně.

Viz: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf

 (pokud jde o to, co tato formulace znamená, lze uvažovat o nějaké formě donášky knih, případně ponechání objednaných dokumentů v balíku za dveřmi nebo v nějakém úložném boxu apod. Tato formulace neznamená, že se uživatelé v knihovně samoobsluhují pomocí selfcheku nebo že je dále v provozu výdejové okénko).

Upozorňujeme, že pro provoz knihoven je rozhodující text příslušného usnesení vlády a nikoliv tabulka PES uvedená na https://share.uzis.cz/s/tRiJL53BLWQjCGC (soubor covid-pes-matice-opatreni-kultura-bohosluzby), tj. nemělo by být provozováno výdejové okénko. Totéž platí pro některé zavádějící informace na https://covid.gov.cz/

Doporučujeme, aby se každý seznámil s dalším USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření, které výrazně omezuje pohyb všech obyvatel.

Zaměstnavatelům se doporučuje:

 1. a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 2. b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

Viz podrobně: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1375.pdf

3 osobní doporučení generálního ředitele NK ČR pro rok 2021:

 • Pokud se nemůžete procházet po lese, zůstaňte doma a poražte COVID intenzivní četbou knih
 • Jak to půjde, přihlašte se na očkování
 • Udržujte si zdravý rozum a dobrou náladu

_____________________________________________
Provoz knihoven od 18. 12. 2020

Provoz knihoven se omezuje tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;

 • Usnesení vlády č. 1332 – o přijetí krizového opatření – např. zákaz návštěv a prohlídek výstav, galérií; dále omezen je provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně, atd
 • Usnesení vlády č. 1334 – o přijetí krizového opatření – např. omezit pohyb na veřejně přístupných místech; nařízení zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště; doporučuje se zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon práce, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele atd.
 • Povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách zaměstnavatele je stále platné na základě usnesení vlády č. 1293 od 8.12.2020 do odvolání.

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 18. prosince

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluzby

PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338

_________________________________________________________

Provoz knihoven od čtvrtka 3. 12. 2020

Provozovatelé knihoven musí dodržovat následující pravidla:
a)
v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
d) u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou,

Viz podrobně USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-kon%C3%A1n%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-a-omezen%C3%AD-provozu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1262.pdf
___________________________________________________________

24. 11. 2020:
V současné době neexistuje žádný oficiální dokument nebo nařízení, které by knihovnám ukládalo uplatňování karantény u vrácených knih. Na jaře měly knihovny uloženu karanténu vrácených knih v rozsahu 48 hodin.

Uplatňování karantény je v současné době výhradně na rozhodnutí knihovny respektive jejího provozovatele. Pokud má knihovna podmínky karanténu uplatňovat, lze to chápat jako akt předběžné opatrnosti, který podporuje vnímání knihovny jako bezpečného místa. Současně se doporučuje, aby návštěvníci při nakládání s knihami dodržovali základní hygienické předpisy, zejména mytí rukou.

Viz vyjádření Státního zdravotního ústavu

http://www.szu.cz/tema/prevence/novy-koronavirus-vydrzi-na-povrchu-nekolik-hodin

„Předměty a povrchy mohou hrát roli při přenosu SARS-CoV-2, ale relativní význam této cesty přenosu ve srovnání s přímým vystavením respiračním kapénkám je stále nejasný.

V prevenci onemocnění SARS-CoV-2 zůstává mimo jiné důležitým opatřením mytí rukou mýdlem a vodou nebo používání dezinfekčních virucidních prostředků na ruce na bázi alkoholu, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo v jejich okolí, také před jídlem, pitím nebo kouřením a po fyzickém kontaktu s často dotýkanými předměty, včetně bankovek a mincí, a nedotýkat se obličeje, očí a úst.“
__________________________________

21. 11. 2020:
Mírné rozšíření provozu knihoven od 23. 11. 2020:

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.:
omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;

Podrobněji, viz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020, další nařízení najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-12-prosince-od-pondeli-dojde-k-dilcimu-zmirneni-nekterych-opatreni/
_
___________________________________________

15. 11. 2020:
V současné době platí níže uvedená krizová opatření, která jsou v souladu s tabulkou systému PES: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES-Matice-opatreni-131120.pdf
Opatření jsou platná do 20. 11. 2020, tj. do konce nouzového stavu, ale lze předpokládat, že jejich trvání bude prodlouženo.

 • Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb č. 1192 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1192-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-18.-do-20.-11.-2020.pdf

Knihoven se týká zejména:
Vláda omezuje:
6. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný příjem a vracení knih než bezkontaktní;

 • Krizové opatření o omezení volného pohybu osob č. 1190 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-omezen%C3%AD-voln%C3%A9ho-pohybu-osob-%C4%8D.-1190-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-18.-do-20.-11.-2020.pdf

 • Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. do 20. 11. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf

(Vít Richter, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 221 663 338)