Specializované knihovny v Kraji Vysočina

MUZEA a GALERIE
4779 Knihovna  Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Galerie Havlíčkův Brod
4365 Knihovna Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Muzeum Havlíčkův Brod
3543 Knihovna Muzea Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci Město Městské kulturní středisko, Humpolec
2472 Knihovna Muzea Vysočiny Muzeum Jihlava
2119 Knihovna Městského muzea v Kamenici nad Lipou Město Správa kulturních zařízení města, Kamenice nad Lipou
3632 Knihovna Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě Město Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě
3654 Knihovna Městského muzea Antonína Sovy v Pacově Muzeum Pacov
1490 Okresní muzeum Pelhřimov Muzeum Pelhřimov
 1831  Knihovna muzea Velké Meziříčí  Muzeum Velké Meziříčí
4256 Knihovna Západomoravského muzea v Třebíči  Muzeum Třebíč
6211 Studijní knihovna při Muzeu Otakara Březiny Muzeum Jaroměřice
6165 Knihovna Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Galerie Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
6362 Knihovna městského muzea Polná Muzeum Polná
5817 Knihovna Horácké galerie v Novém Městě na Moravě Galerie Nové Město na Moravě
LÉKAŘSKÉ
4255 Odborná knihovna Okresní nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Okresní nemocnice, Havlíčkův Brod
2705 Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod Nemocnice Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
3335 Lékařská knihovna Nemocnice Jihlava Nemocnice Jihlava
922 Lékařská knihovna Okresní nemocnice v N.M.n.M. Nemocnice Nové Město na Moravě
3719 Knihovna Okresní nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov
357 Lékařská knihovna Nemocnice Třebíč Nemocnice Třebíč
VOJENSKÉ  ÚTVARY
3918 Základní vojenská knihovna Vojenského útvaru 7658 Náměšť nad Oslavou VÚ 7658, Náměšt nad Oslavou
ŠKOLNÍ A KULTURNÍ
6240 Centrum vědeckých a pedagogických informací Vysoká škola Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16,Jihlava
6129 Pedagogická knihovna Havlíčkův Brod Město Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod
 4807 Školní knihovna základní školy Světlá nad Sázavou Základní škola Základní škola, Lánecká 699 Světlá nad Sázavou
4558 Školní knihovna Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy Škola Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Havlíčkův Brod,
6402 Školní studijní a informační centrum Škola Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod
6527 Knihovna Národního památkového ústavu Ústav Národní památkový ústav, územní pracoviště v Telči, Telč
ARCHIVY
4261 Knihovna státního okresního
archivu v Jihlavě
Archiv Okresní archiv, Jihlava
6328 Knihovna Centra hasičského hnutí v Přibyslavi  Přibyslav
VÝZKUMNÉ  ÚSTAVY
5098 Oddělení vědeckotechnických informací S.r.o. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod
6219 Odborná ekologická a zemědělská knihovna Zemědělské a ekologické regionální agentury ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, Náměšť nad Oslavou
FARNÍ  KNIHOVNY
5815  Farní knihovna Polná Římskokatolická farnost Římskokatolická farnost      děkanství Polná