Útvar veřejných knihoven

Kontatní údaje:
Krajská knihovna Vysočiny
Žižkova 4344
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: metodika@kkvysociny.cz
telefony: 569 333 290(1); 569 400 490(1)

Z regionu Havlíčkův Brod:

Krajská knihovna Vysočiny (dále jen KKV) a její Útvar veřejných knihoven  je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb garantem plnění regionálních funkcí v síti veřejných knihoven Kraje Vysočina (dále jen RF).

Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina tvoří:

  • Krajská knihovna Vysočiny, 4 MěK v bývalých okresních městech, 35 MěK/MK s profesionálními pracovníky, 503 MK s neprofesionálními pracovníky a 72 poboček (11 prof. a 61 neprof.)

V rámci koncepce krajského systému a fungující sítě knihoven uzavřela KKV písemné smlouvy o pověření výkonem RF s Městskou knihovnou Jihlava, příspěvkovou organizací; s Městskou knihovnou v Třebíči, Městskou knihovnou Josefa Matěje Sychry Žďár n. Sáz. a s Městskou knihovnou Pelhřimov.

Krajská knihovna Vysočiny vymezuje služby v rámci RF a zavádí standardy pro jednotlivé okruhy činností:

  • poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny
  • vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů porad a aktivů
  • tvorbu, distribuci a oběh výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcí
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven
  • zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obce, pro základní knihovny provozované obcí
  • servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny provozované obcí.

Útvar veřejných knihoven KKV zajišťuje poradenskou, konzultační činnost, vzdělávání zaměstnanců knihoven, pořádání seminářů a porad pro všechny základní knihovny v kraji, je pověřen zpracováním statistiky za Kraj Vysočina. Vede dokumentaci činnosti knihoven a vyhodnocuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v rámci celého kraje na tzv. Malé knihovnické slavnosti.

V rámci okresních regionálních funkcí nakupuje a zpracovává nové knihy, tvoří a  distribuuje výměnné soubory, pomáhá při revizi a aktualizaci knihovních fondů obecních knihoven, zajišťuje vzdělávání knihovníků.