Práce s on-line katalogem

On-line katalog umožňuje vyhledávání dokumentů (knih, časopisů, CD, DVD atd.) ve fondu knihovny. Současně si můžete vyhledaný dokument objednat, rezervovat, či vstupovat do svého čtenářského konta. Pro běžnou činnost stačí tzv. jednoduché vyhledávání:

formulář on-line katalogu

Vyhledávat ve všech dokumentech
Kliknutím na šipku otevřete nabídku a vyberte druh dokumentu který chcete vyhledávat. Pokud vyberete možnost Vyhledávat ve všech dokumentech, bude katalog vyhledávat ve všech typech dokumentů (články, periodika, knihy, CD, MC, CD ROM).

Do připravených polí formuláře Autor, Název, Téma (PH+klíčová slova) a Libovolné pole zadejte hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ.
Lze vyplnit jedno nebo více polí. Pokud vyplníte více polí, vyhledané výsledky budou splňovat všechna kritéria zároveň.

Vyhledávání podle autora
Do pole Autor napište příjmení a jméno autora (příp.pouze příjmení) a stiskněte tlačítko Hledej. Můžete rovněž použít slovník autorů. Vyvoláte ho kliknutím na slovo Autor. Ze seznamu vyberete písmeno a poté ze slovníku autora. Číslo v závorce označuje počet knih daného autora v naší knihovně. Po kliknutí na jméno se objeví okno s výsledky.

Vyhledávání podle názvu
Do pole Název napište celý název nebo část názvu knihy. V případě celého názvu vyhledá katalog záznamy, ve kterých jsou použita všechna tato slova (mohou být uvedena jak v názvu, tak podnázvu dokumentu). Pokud napíšete pouze jedno slovo, případně jeho pravostranné zkrácení, vyhledá katalog všechny knihy, ve kterém je toto slovo uvedeno kdekoliv v názvu (např. babičk-najde všechny knihy, ve kterých je uveden jakýkoliv tvar tohoto slova). Při vyhledávání podle názvu nefunguje slovník.

Vyhledávání podle tématu (klíčových slov)
Do pole Téma napište slovo, které vystihuje obsah dokumentu. Můžete rovněž použít slovník. Vyvoláte ho kliknutím na slovo Téma (PH + klíčová slova).

V okénku Libovolné pole vyhledá katalog veškeré záznamy, které se vztahují k uvedenému termínu. Po kliknutí na tlačítko Hledej se zobrazí okno s výsledky vyhledávání.

Momentální dostupnost vyhledaných dokumentů ujistíte kliknutím na odkaz Zobraz jen dokumenty, které jsou nyní k dispozici (dole pod tabulkou s výsledky). 

Prezenčně = dokument se půjčuje pouze v prostorách knihovny
Absenčně = dokument se půjčuje domů
Sklad = kliknutím na odkaz Odlož/objednej  objednáte požadovaný dokument ze skladu (je třeba zadat číslo vašeho čtenářského průkazu a datum narození ve tvaru RRMMDD – rok, měsíc a den narození). Dokument bude k dispozici následující den k knihovně a „počká“ na Vás  celý týden.

Pokud Vámi požadovaný titul není k dispozici, můžete si jej rezervovat. Tlačítko Rezervuj se objeví pod tabulkou Lokace exemplářů. K rezervaci je nutné zadat číslo vašeho čtenářského průkazu a datum narození ve tvaru RRMMDD – rok, měsíc a den narození.
Do pole Aktuální do můžete napsat datum, do kdy máte o knihu zájem. V poli rezervovat máte možnost zvolit, kde si chcete knihu rezervovat. V případě, že si ji zamluvíte i na pobočkách a zde bude kniha k dispozici dříve, musíte si ji na této pobočce rovněž vyzvednout. Rezervace je pro čtenáře ZDARMA.

Informace o vašich výpůjčkách – Vaše čtenářské konto: Zde můžete získat přehled Vašich výpůjček, zjistit aktuální stav Vašich rezervací, atd…

Pokud se chcete podívat na seznam svých výpůjček, stiskněte tlačítko Vaše čtenářské konto, které se nachází na spodní části formuláře pro zadání jednoduchého dotazu. Objeví se formulář Informace o čtenáři. Pro získání informací je opět nutné zadat číslo vašeho čtenářského průkazu a datum narození ve tvaru RRMMDD – rok, měsíc a den narození.

Zobrazí se seznam Vašich výpůjček členěný po jednotlivých odděleních knihovny, seznam vrácených dokumentů a zaplacených poplatků za posledních 100 dnů a informace o rezervacích. Červeně jsou vyznačeny položky, u kterých uplynuly výpůjční lhůta. Žluté zvýraznění mají rezervované tituly.