Hlasování v anketách Skutek roku a Zlatá jeřabina

Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 – 17. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V kategorii Kulturní aktivita lze vybírat i z aktivit, které proběhly kvůli Covid-19 pouze v online podobě v prostředí internetu.

Skutek roku – hlasy veřejnosti rozhodnou o vítězství nominovaných skutků ve čtyřech oblastech fyzických osob – Sociálně-zdravotní oblast, ®ivotní prostředí a zemědělství, Volný čas dětí a mládeľe a Poradenství, osvěta a vzdělávání. O vítězích v oblasti právnických osob rozhodne během března odborná porota.

Elektronické hlasování: Svůj hlas můľete dát vľdy jen jedné akci v kaľdé oblasti. K úspěąnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vaąeho hlasu do ankety.

Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina probíhá od 1. 3. do 31. 3. 2021.

HLASOVACÍ FORMULÁŘE

Písemné hlasování:
Hlasování do Zlaté jeřabiny je moľné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina. Pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poątovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ®iľkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.


← Zpět na přehled